Stat´n ini stor stat´n, dem et opp oss som mal´n.(Staten i staten de äter upp oss som malen).

Jaha! Då skull tjäring´a getta vräk på sä en blå tyg tröj ve na byxen å som ä na massa hål´e i. Ja hadd ju köft mä en Zipperoverall men hä gällt tydligen in´t.

Föstå ge! Ja fick den här´a dress´n igår inni brevlå´a ut´a landstinge, å vet ge, ja vart sä förbannad å kute ditte telefon å ringt opp Jonas Rastad, men hä va Peter O som svara.

 ”Hallå! Sa han, detta är sjukvårdsindragningsbyrån, Västerbottens läns antikvariat.”

”Va mena ge ve å skick mä en dress som ä håla överallt på”. Fråge ja.

”Vi måste dra in och snåla.” Svara han.

”Vadå! Ha ge int dräje in nog era pärknöla!”

”Ja men du förstår staten har fryst statskassan.”

”Å..  då ha ge två´en tänkt att vi hänna opp över, ska frys å oss ….. Ja vill in´t ens säj ord´e, å fruntimmra få blåskatarr vråle ja i lur´n.

”Nej men fy så säger man inte sa Peter O, inte får man hoppa över skacklarna sådär!”

Va var´t du sä fin i kant´n för uttryckt ja mä, när ge själv kunn jävles ve sjukstuguna. Lägg mörk moln´a över inlands kommun´a. Ge ä säkert in´t ensamen, ge ha väl kömme överens ve anne så kallade lannstingsråda å direktöra å politikergöbba, sä ge kör samma stil. Ha in´t ja då rätt å säg te ge ”Ha ge tänkt kärana sku frys å sä …… Å kvinnfolk´a ska bli kall i framlyckta!”

 

Å varför ha ja fått en sunner oppitte dress oppskicke , ja tillhör väl in´t landstinge?

Det ska bli jämt fördelat över vissa kommuner, svarade P.O, och det blir som lättare att skilja på de rika och fattiga kommunerna, så att säga samhällsstrukturerna, du vet.

”Nä nu jävlar… ge val då skyn je å skick ut en lag som säg. ALL BEFINLIGA SOM KUNN RÖRES Å STÅ PÅ BENA ÖVEROM UME GRÄNS`N, SKA HÄDANEFTER GÅ I DRESS`A MED MÄRKE VLL. BRYTS LAGSTADGAN OMHÄNDETAS ALL LASARETTA Å SJUKSTUGUNA.  Å VERKSAMHET`A SOM INGÅ I LANDSTING`E.

”Snåljåpa säg ja…”Ja sä la ja på, för varför ska jag prata ve en som in´t föstå, å dessutom in´t vill hjälp till ve sjukvård´n. Nä hä lönch in´t, hä måst dem ju förstå.

Nu åk dress´n uti soptunna dem ha inge för hä dem gör, jag tänk då in´t ta på mä na oppitte klea uta mal´n. . Dem ä lömsk de dä jäkla småfilura, ja mena flugun´a.

Ja men nu va ja ju där igen, ja sku ju in´t sväre å säg ful ord´a…

Ä Hm..Hm.. ve Norrlands inlann.

 

 

 

 

 

 

Översättning.

Jaha! Då skulle ”kärringen” sätta på sig en blå tyg tröja med några byxor som är hål på. Jag hade ju köpt mig en Zipperoverall men det gillades tydligen inte.

Förstår ni! Jag fick den här dressen igår den låg inne i brevlådan den var från Landstinget, och vet ni jag blev så förbannad så jag sprang till telefonen och ringde upp Jonas Rastad, men det var Peter O som svara.

”Hallå! Sa han, detta är sjukvårdsindragningsbyrån, Västerbottens läns antikvariat.”

”Vad menar ni med att skicka en dress som är hål överallt på”. Frågade jag.

”Vi måste dra in och snåla ”svarade han.

”Vad då! Ha ni inte dragit in nog era potatisknölar!”

”Ja men du förstår staten har fryst statskassan.”

”Och då har ni två tänkt att vi här upp över, ska frysa av oss …..jag vill inte ens säga ordet, och fruntimmer få blåskattar, vrålade jag i luren.

Nej men fy så säger man ju inte sa Peter O, inte får man hoppa över skacklarna så.

Varför blev du så fin i kanten för, uttryckte jag mig, när ni själva kan jävlas med sjukstugorna, lägga mörka moln över inlandets Kommunerna. Ni är säkert inte ensam, ni har väl kommit överens med andra så kallade landstings råd och direktörer och politiker gubbar, så ni kör samma stil. Ha inte jag då rätt att säga till er ” Har ni tänkt att karlarna ska frysa av sig ……… och kvinnorna ska bli kalla i ”framlyktan”.

Och varför har jag fått en sönder äten dress uppskickat, jag tillhör inte landstinget?

 

”Det ska bli jämt fördelat över vissa kommuner, svara P.O, och det blir som lättare att skilja på de rika och fattiga kommunerna, så att säga samhällsstrukturerna du vet”

Nä… nu jävlar, ni måste då skynda er och skicka ut en lag som säger. ALLA BEFINTLIGA SOM KAN RÖRA SIG OCH STÅ PÅ BENEN ÖVER OM UMEÅS GRÄNS, SKA HÄDANEFTER GÅ I DRESSAR MED MÄRKET VLL. BRYTS LAGSTADGAN OMHÄNDETAS ALLA LASARETT OCH SJUKSTUGOR, OCH VERKSAMHETER SOM INGÅR I LANDSTINGET.

Snåljåpar säger ja… Ja sedan lade jag på, för varför ska jag prata med en som inte förstår, och dessutom inte vill hjälpa till med sjukvården. Nej det lönar sig inte, det måste dem väl förstå. Nu åker dressen in i soptunnan, och de har inget för med det de gör. Jag tänker inte ta på mig några uppätna kläder som är gjort av malen. De kan ju bara försöka.

De är lömska de där små jäkla filurerna, ja jag menar flugorna.

 

 

  Ja men nu var jag ju där igen, jag skulle ju inte svära och säga de fula orden… 

Är Hm..Hm.. med Norrlands inland.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.