Landstingsfullmäktige! Sluta ge falska besked

.

Ni ljuger så det rycker ur munnen på er!

Nu har Landstingsfullmäktige den 28/2 gått ut med ett pressmedelande om en ytterligare enad fråga som vi skall ta ställning till när det gäller vård indragningarna i september.( Det är en debatt i P4 mellan Peter Olofsson och Niklas Sandström)Den fråga som de nu verkar ha enats om säger så här.  Citat: Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade Västerbottens läns landsting 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil citat slut. HALV LÖGN! Säger jag, det var inte bara i Dorotea och Åsele detta skedde, så blev det också i Malå och Sorsele med flera kommuner, varför finns inte de i ert uttalande?  

Sedan i denna fråga skriver ni. Jag citerar åter igen vad ni också säger att det skall stå i frågan: Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser och läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans citat slut. NEJ säger jag! Jag vill inte ge er det uppdraget. Därför denna folkomröstning handlar om hela Västerbottens läns sjukvårdsindragningar, och den gången ni i fullmäktige får ett ja till det uppdraget så kommer det att bli fler indragningar men på andra ställen inom vården. Och Dorotea och Åsele blir syndabocken i det hela, Sorsele och Malå blir också blickpunkten i detta genom att vi inte har höjt våra röster likvärdigt som Doroteockupationen. Omedvetet, eller i en medveten strategi kommer du Peter Olofsson och Niklas Sandstöm och Mari Grip att SKAPA OSÄMJA MELLAN KOMMUNERNA!

 

 Ni har inom Landstinget på dessa månader förorsakat flera incidenter där folk har fått känna sig kränkta i olika situationer vad det gäller vården av olika slag. Gå tillbaks istället be om ursäkt och ge oss ALLA tillbaks det vi hade till att börja med 2011, innan ni besökte kommunerna för första gången för ett år sedan.  Där ni då deklarerade om era tilltaganden och lovade att allt skulle bli så bra. Vad hände?

 

Sedan deklarerar Peter Olofsson i denna intervju att, citat: Åtgärdspaketet berör ekonomin i hela länet och specifikt är det åtgärderna i Dorotea och Åsele som är föremål för en omprövning i folkomröstningen. Lögn åter igen! Det går ju bara att gå tillbaks till Folkinitiativets folkomröstnings blankett. (Se bilden).

Sedan säger Peter O i intervjun att det skall omplaceras pengar och att det är det, det handlar om, och de pengarna skall omfördelas från andra delar av länet. Då ställer jag frågan. Skall de ta ännu mera från andra vårdinrättningar?

Niklas Sandström uttalade sig, genom att säga. Citat: Det känns viktigt för demokratin och den fortsatta processen kring folkomröstningsfrågan att det gick att nå en kompromiss kring frågeformuleringen och valdagen. Nu kan den fortsatta debatten fokuseras på själva sakfrågorna slut citat. Det enda som var bra i detta tycker jag, var röstdagen i september månad.

Och vad står åtgärdspaketen utav och sakfrågorna? Är det att vi i de berörda kommunerna skall komma med förslag hur vi vill ha vården ELLER? Det skulle landstingsfullmäktige istället ha kommit med när de åkte runt för ett år sedan i kommunerna.

VI VILL HA TILLBAKS SOM DET VAR   KUNNA BYGGA UPP FÖR VÅR FRAMTID I VÅRA KOMMUNER MED EN FULLGOD SJUKVÅRD OCH SERVICE. SKA DET VARA SÅ SVÅRT FÖR ER ATT FÖRSTÅ?

En sak till.

Ni i media släpper in Landstinget och låter de ge långa förklaringar om denna sjukvårdsindragning, och de får hur mycket utrymme som helst att deklarera deras synpunkter på, som i sin tur inte stämmer ibland med vad de har sagt tidigare. Ibland läser man hela sidor hur de tycker det skall vara. Senast i dag i VK så läser jag en hel sida om Peters uttalanden, om Maria Grips tyckande och Niklas Sanströms påstående om åtgärdspaketet. Radio Västerbotten tar heller ingen hänsyn, kan säga det gör inte Västerbottens nytt heller. Det här är VI I VÄSTERBOTTENS KOMMUNER SOM BEHÖVER KOMMA FRAM OCH INTE LANDSTINGET! PÅ VILKEN SIDA STÅR EGENTLIGEN MEDIA?

JAG EFTERLYSER EN TIMMES DEBATT MELLAN PETER OLOFSSON, NIKLAS SANDSTRÖM, MARIA GRIP OCH DE KOMMUNER (OBSERVERA KOMMUNER)SOM HAR BLIVIT FRÅNTAGNA SIN TRYGGA SJUKVÅRD, OCH DET SKALL PÅ DEN TIMMEN ENBART HANDLA OM SJUKVÅRDSINDRAGNINGARNA I LÄNET OCH DEN FRÅGAN SOM GÄLLER FÖR OMRÖSTNINGEN.  Det är faktiskt inte Landstinget som har gjort denna namninsamling det är FOLKET I VÄSTERBOTTENS LÄN OCH DÄR INKLUDERAS ÅSELE OCH DOROTEA. OM INGET ANNAT SKULLE DET HA STÅTT PÅ FOLKINITIATIVETS NAMNINSAMLINGSPAPPERET ENBART DOROTEA OCH ÅSELE. (SE BILD).

Nä nu är jag så förb.. att jag orkar inte ens tänka på landstingets lek längre. Skall säga att i går kväll läste jag om detta på facebook och klockan var runt 11, kunde knappt sova och i morse var jag fortfarande förb.. och lessen besviken hur de beter sig på landstinget mot oss västerbottningar och medan i dessa tankar hade jag vänt avigsidan på min klänning utåt när jag skulle klä mig, och lyckades ha  en stickad socka i ena handen den andra på foten när jag kom ut ur sovrummet. Det också har landstinget förosakat. 

Bäst att skriva under

Med icke varma hälsningar

Annevi Linder

 

 

 

 

 

4 kommentarer

@ jakobinas hörna (Dragkampen)

Si du valle hur dem dra! Å in´t kunn dem va äle heller. Fy för deras sätt, dem tro dem kunn få hä lätt. Nähä.. då! Sä hä ä sänna..

 

 

          Men varför ge dem sä in´t?

          Dem ä för lite penningstinn!

          Säj du hä!

          Dem tuväll fortsätt å dra in, hort dem ska få valka ini händren. Tro du dem känn hä Valle?

          Jh..åååå

          Lätt dem dra, dem kunn in´t ge nå svar ändå, landstings göbba eller va hä nu ä för ena, så det så! Ja å Petter håll i var sin tåt, å dessutom sitt repe fast i Lappjordspadun vår.

          Kunn dem dra bort han?

          Nä.. in´t alls, in´t förn´s dem slut ve å va falsk, å hä val aldri. Inbill dä ingenting.

          Herre ge! Ja vill in´t titt, att dem in´t kunn va äle. Den dära göbben som stå å le, vem ä hä?

          En utå dem! Ja tro han arbet på landstinge, eller nan kommun eller sä är hä hos regeringen, ja in´t vet ja.

          Ja..ha…. En tjyvgöbb till!

          Va du ä frågvis!

          Ja tyck hä böre på va hems´t! Men å ena sia är hä ende sätte å in´t val rädd, hä ä å fråg sä fram sä man vet va som hänn.

          Sä hä ä sänna ve dä!

          Jh…åååå! Tänk om repe gå å!

          Då val hä svårt! Dem tuvell snubbel på sitt eget snöre som dem ha där bak, å hä kunn ve in´t göra nanting åt.

          Nä nu vill ja in´t si na mer, ja gå å kok kaffe!

          Gör du hä! Ja kömm etter, ska ba säj åt Petter att ve kunn släpp snöre för dem ork nog inge mer heller, å då ta väl dem som stå högre över å hä val då inge bättre. Hä tro ja hä!

PETTER NU KUNN DU SLÄPP SNÖRE, LÄTT DEM TÖJ BÄST DEM VILL HÄ VAL ÄNDÅ INGEN VINST. VE GETT TÄNK PÅ OSS SJÄLV Å FÅ TILLBAKA KRAFTEN VE EN KOPP KOKE KAFFE. FÖR NÄSTA GÄNG SOM KÖM Ä Å LÖMSK! HÄ SOM GÖMS I SNÖ HÄ BRYCK Å SOM DYK OPP NÄR HÄ VAL TÖ.

 

Statens stat figurera likadant

Stat som stat provocerar i stats slask gemak

Klart som korvspat!

¤

Den ene ger knappt något val

Den andre bara tar

¤

Stor staten väntar på lilla statens svar

Tårtbiten som är kvar

Äts upp av elitens största far

Ge inget till Statsmakterna!

 

Vars kömme de dära ol´a ifrån!!!!

Fölåt! Köm nu Petter nu är hä dags å gå… Ve kunn ju få för å vigel opp folk´e, å hä ä in´t na bra tyck då ja. Vi ska ju ba DRA….

 

Bli först att kommentera

Landstingsrådet Peter Olofsson m.fl manipulerar.

 

Jag citerar en bit av vad VK har skrivit 13/2 2013 ”under presskonferensen idag (onsdag) presenterade majoriteten i landstingsfullmäktige Socialdemokraterna och miljöpartiet sitt förslag till fråga för folkomröstningen om vård i länet”

Förslaget lyder:

För att minska underskottet i landstingets budget beslutades att minska antalet vårdplatser i Dorotea från fyra till två och att ersätta den stationerande ambulansen i Åsele med en akutbil. Ska detta budgetbeslut med ovan nämnda åtgärder gälla tills vidare?” Slut citat.

 

Samtidigt i samma artikel (alltså onsdag 13/2) ställer en reporter frågan om hur de skall gå till väga, och och vi får lyssna på en bandupptagning, där Peter O uttalar sig. Peter O säger att förslaget skall vara så rakt och tydligt, så att inte den kan missuppfattas. För det andra skall den vara så rak och tydlig så att den skall följa vad folk har undertecknat och det folket i Västerbotten har skrivit under på, även säger Peter O. Citat" Vi har inga idéer, vi har följt vad folk har skrivit under på.” Citat slut.

 

Det du nu gör Peter Olofsson med ditt uttalande i VK är att manipulera och skapa SYSTEMATISKA konflikter mellan befolkningen i kommunerna emellan.  JAG SÄGER SYSTEMATISKA! Därför att som Landstingsråd och ansvarig över vår sjukvård borde du kunna läsa skriften som står KLART OCH TYDLIGT på folkinitiativets namninsamlingar. Kan du inte läsa innantill?

DÄR STÅR!

FOLKINITIATIV FÖR ETT LEVANDE VÄSTERBOTTEN – SJUKVÅRD FÖR ALLA, och där står FOLKINITIATIVETS SYFTE OCH FÖRSLAG ÄR ATT VÄSTERBOTTENS LÄN SKALL LEVA GENOM SÄKERSTÄLLANDET AV TRYGGHET OCH SERVICE, ÖKA INLANDETS TILLVÄXT OCH GE HELA LÄNET EN POSITIV UTVECKLING.

I DETTA SKULLE DET ÄVEN INNEBÄRA att Åsele fick egen ambulans och Dorotea sjukstuga fick tillbaka sin primärvårdjour och vårdplatser som tidigare. I DETTA SKULLE DET ÄVEN INNEBÄRA att sjukstugorna i de andra berörda kommunerna skulle få tillbaks sina respektive sjukstugor i det befintliga skick som vi har haft, och även en tryggare tillvaro för de landstingsanställdas situationer inom vårdarbetet.

Varför gå ut med att det handlar ENBART om Åsele och Doroteas folkomröstning? Schackdraget är osympatiskt av dig som landstingsråd och av er andra som håller denna stil.

Jag hoppas verkligen att fler av kommunernas befolkning kan se igenom ert tillvägagångsätt, annars har vi snart krig mellan Lycksele, Malå, Dorotea, Åsele, Storuman, Vilhelmina, och Sorseles befolkning med flera.

TA TILLBAKS FÖRSLAGET! DET HANDLAR OM ALLAS RÄTT TILL EN TRYGG OCH SÄKER SJUKVÅRD. Det är nämligen så att vi ALLA har skrivit under för våra respektive sjukstugor i länet.

Förresten! Jag lyssnade på bandinspelningen och skulle gå tillbaks för att lyssna igen. Men nej! Då gick det inte att få fram det som sas. Endera är det min dator som tjorvar eller också är det ni själva som har begärt att det skulle stoppas! Ja! Snart tror jag inte ett dugg på er som sitter bakom landstingsfullmäktiges dörrar. ERA ORD ÄR TVETYDIGA!

 

2 kommentarer

Renoveringsresan hos Elektrofredrik AB

 

Renoveringen klar i El butiken

REA på lördag 9 februari

10.00 – 15.00

40 % rabatt på allt

Välkomna!

 

Skåpet klart!

Näääää.ä in`t alls, nu ljug du sä tunga val svart. Du ha in´t satt dit beslaga på de hära skåp´e än, å sä måst du tork bort hunn – pink´e  på krimskramse som du ha mål`e. Han råke lyft på bene å ja hann in´t ve ne.

 

          Var du tvungen att gå på det nymålade skåpet?

          – Men Herre Gu! Vi skull ba si åt va hä va du hadd lagt dit, vi trodd hä va böss´e, vi skull ba hjälp till å ta bort hä, jag å ”Jösse”.

          – Det kallas för schablon målning Jakobina.

          – Jaaaa..! Du ha tag`e en kall päru å dela han, å skure ut mönstr`e på han, å tryckt ne han i målarburken, sen ha du gjort avtrycke  på skåp´e.

         –  Något åt det hållet.

          – Ungefär som långt bak i tin, då karve dem in boteckne på hä dem ägd.

          – Nja..

          – Vet du va ve gjort i går kväll?

          – Nej hur skulle jag kunna veta det, mer än att ni har varit på mitt skåp och stökat.

          – Först satt vi på målarburken som du köpt på järnhandeln, å filisofere om landstinge. Du vet de där`a göbba å kälingen som skjut över på andren, å int kunn ta ansvare för va dem ha gjort.

           

N     Nu skyll han Peter Olofsson på Allians`n å vänsterbarti`e, att hä ä dem som ville ha folkomröstningen. Men hä ä ju FOLK`E som ha jobba häcken utå sä för å få protester å ingen fler, hä ba å se till sä hä bli omröstningen. Förbanne! Den där prost`n han ä dukte på å få till hä, vänn å vri på orda, sä tillslut ha han å Jonas Rastad int ens hadd nå å göra ve ambulans`a utan hä ha Allians`n å  vänsterpartie fiffle ve. Kanske hä köm fram till slut att dem rent vart tvinge utå nån å dra in på vård`n. Hä skull då in`t förunner mä alls ett dugg. Snart ha han väl tjörve till sä han ha klea bak å vänt å å fram igen .

Nja sen vart vi less, sä vi gick å skrämt katta i ställe, om du titt på bild`n sä si du hon in`t, hon fräst till å gömt sä bakom skåpe.

Sen smög vi inne rumme som gubben håll på ve, sätte oss högst opp  jäman sä roligt hä va, ge var`t sä små. Såg ge mä in`t?

 

– Nej!

          – Hä va när gubben prata i telefon å hadd sån otur sä han råke tapp manicken ini målarkaggen å han sa. MEEEEEEE..N JÄÄÄÄÄÄÄVLAR! Hört du in`t hä? Hä ä spännande ve telefonsamtala tyck ja, helst när hä ä blanne ve måla.  Annevi är vi släkt eller?

          Hurså?

         – Jag lög ja å.

         – Hur då?

         – Ja tyckt in`t att han skull prata i telefon sä ja hitte en pinn ini öppningen där vi satt, å knuffe till han, sä telefon slant………………………………….men baaaaaa… lite!

          – Nä..

          – Jhå….. kom nu ”Jösse” vi måst gå, just nu ska ve nog in`t ge oss på å mål. Ve gå ut å skräms iställe, men först tvätt ve bort svartmåla på tunga, eller sä ta ve paus å åk opp te fjälle. Ja längt etter Petter Jochua å Valle å varm go eld´n ini kåtan.

       

          – Suck.

 

          

 

 

    

 

 

 

6 kommentarer

Svar till ”Sorselebo” i VK:s ordet fritt fredag den 1/2-2013

Svar till ”Sorselebo” i VK:s ordetfritt fredag den 1/2.

Tänk att vi människor kan vinkla till det med ord, så att de som läser endera blir glad eller irriterad av andras påståenden i media. Nu skall även jag vinkla till det lite här på ordet fritt. Jag tänker svara på dina spalter i artikeln.

Spalt 1. Jag mötte upp 2 stycken Doroteaockupanter dagen då första marknaden var här i Sorsele i början av juni i fjol, och då för att hjälpa till med Folkinitiativets namninsamlingar. Den helgen hoppade också en tillfällig medhjälpare in från Sorsele eftersom Doroteafolket var tvungna att åka tillbaka till sina egna åtaganden.  Citat från dig: Sorselebor hade namninsamling under Lapplandsupprorets flagg, och försäkrade att det nu skulle jobbas för Sorseles vård också”. Så långt har du rätt att det skulle gagna Sorseles vård men även Malå Åsele och Dorotea, men inte det att namninsamlingen just den helgen låg under Lapplandsupprorets flagg. Vi hade just i samma veva skapat gruppen LAPPLANDSUPPRORET och ville stötta Doroteaockupationen i sin kamp. Idag vill jag även understryka att Lapplandsupproret är en förening med grupper från de olika kommunerna.

 

Spalt 2. Ja! Det var stort intresse av att skriva på, även de som inte var skrivna och inte tillhörde Västerbottens län, var riktigt arg på förfarandet av Landstinget indragningar, och de som ville fick då skriva på ett vanligt linjerat blad med namn och adresser.

Även då på ”Holmen gungade” var namnunderskrifterna för oss alla. På Folkinitiativets namninsamlingsblad var texten skriven så här. ”Folkinitiativ för ett levande Västerbotten – Sjukvård för alla” och ” Folkinitiativets syfte och förslag är att Västerbottens län skall leva genom säkerställandet av trygghet och service, öka inlandets tillväxt och ge hela länet en positiv utveckling” och det skulle även innebära att Dorotea sjukstuga fick tillbaka primärvårdjouren och vårdplatser som tidigare, och Åsele fick en egen ambulans. Kom ihåg! Dorotea startade namninsamlingen och det skall heller inte tas ifrån att de har gjort ett gediget arbete med att orka och våga protestera högt från allra första början, och klart engagerat många i detta, ockuperat dess sjukstuga och klarat insamlingsgränserna som var 24000 namn. I den stunden kan även lyckan bli så total att de glömmer bort till viss mån att föra fram vi andra. Det är väl en mänsklig faktor i oss alla, kan jag tänka.

Jag kan även förstå din tanke i det hela! Media vinklar på sitt eget sätt, gav/ger massvis med information enbart om Dorotea och Åsele, och vi andra kan känna oss bortglömda och nonchalerande av tidningar, tv, och radio. Då! Och om vi känner såsom du har skrivit, vill jag hänvisa tillbaks på det som stod i texten på folkinitiativets namninsamlingsblad som vi skrev under.

Jag vill även säga att skilj på de listor som låg på affärerna, det var inte Folkinitiativets namnlistor utan det var enbart mina egna protestlistor. De listorna gjorde jag någon vecka efter Peter O var här i Sorsele, och ville informera om indragningarna. Listor låg ute i ca 2 veckor, de fanns även på namninsamlingar.se varav jag fick in 733 stycken namn. Därefter marknadsförde jag på anslagstavlorna här i Sorsele att de skulle lämnas in till kommunalrådet Caisa Abramson på ett kommunfullmäktige möte vid Folketshus, och skrev även datumet och klockslag när det skulle ske.

 

Spalt 3. De privata listorna som jag gick ut med till affärerna finns inlämnade som sagts till Caisa A på mötet men även skickat till Sorsele kommun, och förhoppningsvis är de diarieförda, om inte så är de väl kastade i kommunens svarta bortglömda hål, och det är något vi inte kan göra något åt. Men vill du se de listorna så kan du det genom att besöka mig, jag har kopian. Folkinitiativets listor finns i de pärmar som lämnades över till landstinget.

Spalt 4. Vad beträffande Lapplandsupprorets trovärdighet för dig, är ledsamt att läsa? Citat: ”Lapplandsupproret verkar inte heller stödja oss i Sorsele”. Vi hade ett möte här i Sorsele på campingen och vi marknadsförde detta till tidningar och på anslagstavlorna. Vi välkomnade dig och andra att vara med, och ville ge er information om vad som händer och har hänt. Men icke! En person av ca 2730 innevånare kom för att lyssna och diskutera. Jag bara undrar så här hastigt VEM STÖDJER VEM?

Spalt 5. Citat från dig: ” Vi har skrivit på för vår EGEN SKULL det torde vara likadant för Malå”. Åtminstone jag skrev på för ALLAS skull, Malå, Dorotea, Sorsele, Åsele. Jag skrev på för ett levande Västerbotten där sjukvården skall prioriteras som nr 1.

Det verkar vara lätt för dig att skriva nu i denna stund. Citat: ”Vi har inte skrikit lika högt och ockuperat sjukstugan som vi borde ha gjort”. Jag frågar dig! Varför började du då inte att skapa en grupp för just att ockupera sjukstugan här i Sorsele? Och jag skall även vara fräck mot dig och fråga. Tillhör du landstinget på något sätt?

Spalt 6. Jag vill sammanfatta och säga. Den tystnad som du beskriver stämmer inte. Här i Sorsele började det med en ljusmanifestation varav de personerna som arrangerade det, även skrev skrivelser till olika myndigheter och protesterade. Sedan gick jag själv ut till affärer med protestlista med stöd av två personer, efter det hade vi samankomst med Doroteaockupanter två gånger, och ett lapplandsupprors möte där många av representanterna har skrivit och ifrågasatt sjukvårdsindragningarnas verkan, men som ej har fått tillbaks ordentliga svar av de berörda. Bakom detta ligger det timmar av ideellt arbete, och så mycket mera. Den tystnad du vill beskriva i din artikel och även det dåliga stöttandet för Sorseles räkning, tycker jag att du istället skall rikta, mot kommunledningen. DÄR TYSTNADEN FANNS PÅ SCHEMAT FRÅN FÖRSTA BÖRJAN OCH ÄR FULLT UTVECKLAD NU.

Ett är säkert varken vi i Lapplandsupproret eller Doroteaockupanterna vill skapa osämja, vi vill kämpa för allas överlevnad, mest av allt få tillbaks först och främst sjukvården där vi skall kunna känna trygghet och närhet till, därefter servicen. Så var snäll och skapa inte mer oroligheter än det som är gentemot landstinget.

Vill du diskutera eller framföra något så finns jag på Strandvägen 24 med tele: 070-276 22 52. Du får gärna besöka Vår hemsida lapplandsupproret.com om du känner för det.

Med hälsningar

Annevi Linder.

 

2 kommentarer