Ja ha hjälpe Anneve å putsa fönstra.

 

Jaaaa… tänk bara säj hä, sä ge vet hä.

Å ja kunn säj nå anne å.  HUT PÅ JE!

Hänna ha ve  puts´e fönstra,  å sä kömm je ven en sån däringa mackapär som svep opp skräp´e från gräsmatten ä ge blinn eller? Si ge in´t att hä följ ve grus´e. FÖNSTRA VAL JU IGEN DAMMEEEEE.. ´Kunne ge int ha polere opp nalta tidigare.  Allt som ha samläsä unner vinter dyk ju opp, gruse, papper´e, hunn bajse, sann å en massa opp törke gräse.  Å sä kör ge som a toka, swich sä ä ge förbi.  Ja kunn si ge först på ansia vägen breve järnhandeln, sekunn etter sä ha ge hunne över vägen på ansia båtkajen å håll på tömm gräs´e. Kallesä för gett flygningssopning nu för tin?

Sä hä ä sänna. Men jäman om hä skull bli lag på att karana skull böre getta puts fönstra, då skull ge få si… Då kömme dem väl säkert ve en rikti poleringsmaskin, sä du märkt knappt å damm molne. 

  Förbaskat! Vi ha tie fönstra till, å när hä klart då ha ve gutte puts de dubbla, å hä ska ge vetta då ha ja ba räkne dem som ä opp a vinn.

Ja unner å! Är hä slut ve handkraft´n i kommuna?  Ja, ja tänkt på  förr i tin. Där hä anställdes ungdomma å dem  fick sä nå slanta över sommar´n för å kratta runt gräsplätt´a i kommun´a.

fönsterputsdammiga hälsninga från @jakobina

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Valle fick inge kaffe idag!

          Ohhhh sä hälit ve sola, kunn vi in´t ha nån slags picknick unner rosenbusk´a?

          Sä du mena vi ska sitt inn i gödsla?

          Jo men visst Valle!

          Men Bina. Hä böre ju lukt koskit´n från kle´a.

          Ve kunn ta steg´an å klätter opp till vacker ros´n, si du in´t sä rö å grann dem ä?

          Tvi vale! Stammen stick´es.

          Gu va du ä tvär. Ä du irriterad på Moderata å Landstinge?

          Nä.. int´t idag, hä ä blann anne för att ja fick inge mörans å  kvälls kaffe, å sä ä ja förbannad på hur vi skövel`l å bränn å gå på, bök å stök å slöss ve påk.  Tvi vale…säj då ba jag.

          Fina du valle! Köm nu sä du få en slät kopp kaffe. Sä du lung´en ned dä, du vet nå ordna hä sä.

          Tro in´t hä, för för banne, vi människen ä värre än djura, tro vi kunn styr å ställ hur vi vill. Men jämarn i de när vi ha skövle å ä klar då tuvell in´t tre´a, blommen eller en sån där´a vacker rosbusk som Anneve fick på morsd´a utå Göbben hennes, båna å bån båna finnes kvar. Då finnes ba plastblommen, plastmöblen, plastbjörken, plastgräse, plast klea plast gran´a å plast talla  å ba na robota som säg hej på dä eller godag.

          Valle! Hänna ha du kaffe köppen, drick nu å va tyst ett tag.

 

Bli först att kommentera

Hänna skumpa nä or..dentli..t.

Ja skull smyg mä iväg härom kväll´n å fara hem, ja ge vet när ja satt å titte på björnskrälle mella Sorsele å Slagnäs. Men ja si ju sä dålet sä ja hamne framför en storsten, sä ja tänkt.  Ja men ja kravle mä väl tyst över. Skull alldre ha gjort, sten börje röres Å NU SKUMPA NÄ ORDENTLIT!

Ge förstå etter att Inger tyckt ja skull få mä en bättre björnspanarmyss sä rite Anneve på direkt´n den kväll´´n, en  alldelses på tok för stor myss åt mä, å nu gå hä unna må ge tro. Ja torsch in´t titt etter, va hä ä ja ha hamne på, ja gett ju håll i mä…

Dä hä var´t int grant, bara för att ja skull titt på na små björna.

Skumpiga hälsninga från @jakobina

2 kommentarer

Sorsele regering ge Er!

 

Förra veckan stannade jag upp vid en anslagstavla, där möttes jag av ett A4-ark där det stod så här. Som vanligt då CITAT:

BESPARINGSFÖRSLAG I SORSELE KOMMUN

Det senaste som framkommit innebär nedläggningar av Solhemskök + de två avd som finns där.

Informationsmöten på Folkets hus

21/5 KL 16.30 – 18.00

22/5 KL 18.30 – 20.00

Beslutet skall fattas redan den 11/6

CITAT SLUT.

Och jag tänkte mig dit för att höra era argument, och det var fler som tänkt sig gå in och lyssna och hade med sig många frågetecken. MEN VAD HÄNDE! De blev stoppade vid Folkets hus dörren och fick inte komma in, de fick vända hemåt igen med frågan obesvarad. VARFÖR GÅR NI UT MED DETTA PÅ ANSLAGSTAVLORNA OCH AFFÄRERNA OM INTE VI SOM BOR OCH VERKAR HÄR SKULLE VARA MED? De fick också gå hem med ett helt oacceptabelt svar. DET SOM STÅR PÅ ANSLAGSTAVLORNA HAR VI INGET MED ATT GÖRA. VAAAAAA……. Anser jag

Nu vill jag ställa frågan! Kan ni ge oss en förklaring och en ordentlig sådan, varför ni bemötte folket så där? Har ni alldeles blivit ”tossiga” på kommunkontoret och facket. Många var arga när de fick vända om. Kan ni inte tala i klarspråk längre. Eller har detta beslut klubbats alla redan, precis som det hände för över 1 år sedan när det gällde sjukvårdsindragningarna här i kommunen.

Får ni behandla oss skattebetalare hur ni vill?  Även om det skulle vara en privatperson som har satt upp denna information, så finns där väl en etik som säger att det ligger på ert ansvar att förklara varför detta hände. Och nu när jag liksom är igång så ifrågasätter jag som vanligt då. Hur i h – vetet kan ni lägga ned Solhemköket och två avdelningar på grund av vad jag hört att lokalerna är nötta, eller att det skulle vara för att de är kostsamma?

Först och främst så står ni i tidningen och skryter om att vi här i kommunen är en eko – kommun. Är vi det frågar jag er? När maten nu skall tas från ett annat håll så kan jag också undra från vilket håll då? Maten blir då paketerad i vad för kärl då? Sedan blir den infryst och fraktas, i hur många timmar då? Värms upp igen för att avnjutas vid destinationen. ÄR DET EKO KOMMUN? Får man göra så här? Är ni överens med hälsovårdsnämnden? Annars så skall det ju vara väldigt noga med hur maten hanteras exempelvis på affärer.

När det gäller att flytta från Solhem avdelningarna och bygga ut på backen, så kan då åtminstone jag undra vad som är billigast för kommunen och mest skonsamt för gamlingar. Vi vet väl alla att flytta gamlingar kan göra de förvirrad, de har försökt att acceptera ett sådant hem för länge sedan och nu skall de i den åldern de är i acceptera ytterligare förflyttningar.  Sedan! Blir det billigare att bygga ut på backen, jag kan då inte tänka mig den tanken. Varför rustar ni inte upp det nuvarande Solhem?

För att slå ett slag för biblioteket! Vad håller ni på med där uppe på kommunal kontoret? Enligt vad jag har hört skall det bli ett, hette det lärocenter. Tänker ni slå igen kulturen som finnes där, kasta bort alla böcker och restaurera till något helt annat. GÖMMA OCH FÅ OSS ATT GLÖMMA BIBLIOTEKET. Här vet vi väl också att det är bra att barn och även ungdomar och vuxna behöver LÄSA VANLIGA böcker. Det här är fasen i mig inte sant det jag fått höra i bygden.

CAISA ABRAMSSON! Det är din plikt som kommunalråd här i Sorsele att informera mera med enkla och raka ärliga ord, istället för att vi skall behöva få höra saker per mun mot mun metoden, av vad som händer och sker inom kommunalkontoret väggar. Våga inte hänvisa mig till er hemsida, utan nu ger du oss ordentliga svar på.

1.       Sjukvårdsindragningarnas verkan.

2.       Nedläggningarna av Solhemköket

3.       Förflyttningarna av 2 avdelningar på Solhem

4.       Om utbyggnaden uppe på backen

5.       Och om bibliotekets verksamheter framöver

Är det inte dags nu med ett stormöte! DÄR ALLA SKALL VARA VÄLKOMNA SOM BOR OCH VERKAR I SORSELE KOMMUN?

Som vanligt då så är det väl bäst jag skriver under

Hälsningar

Annevi Linder

 

 

2 kommentarer

Björn frosseri i naturens skafferi.

Ett skådespel i naturlig miljö, 5 kilometer från Sorsele mot Slagnäs.

En BJÖRN en BJÖRN! Som äter på kadaver.

Ett ensamt rollspel, ingen musik inga ord eller sufflörer.

Bara skog, månen, buskar, människorna och björnen.

Under nattlig himmel i all enkelhet.

 

 

@annevi

( ja och så var ju då @jakobina med på ett hörn föstås, som vanligt då)

2 kommentarer

Är inte riktigt klar ännu, men…..

Förhoppningsvis att det skall bli till så mycket mer i min lilla butik. Avstressande faktorer som exempelvis meditationer,föreläsningar och dyligt. mer information och bilder kommer sen…

 

 

@Annevi

4 kommentarer

En skoltavla!

          – Nä..ä sänna kunn du väl in´t skriv Valle!

Nä..ä så kan du väl inte skriva Valle!

          – Hä kunn ja visst hä, å sä skull ja ba egentligen testa vitkrita. Ja kunn sudda bort hä om du vill in´t ä ja noga. Ja kunn rit en blomm te dä iställe.

Det kan jag visst det, jag skulle egentligen bara testa den vita kritan. Jag kan sudda bort det om du vill inte är jag så noga. Jag kan rita en blomma till dig istället.

         –  Nja förrest´n lätt hä stå, dem få väl skyll sä själv när dem stäl vår sjukvård! Å sä är hä ju rätt hä du skriv dem ha nå in´t läst sä noga det dära om mänskiliga rättigheta, sä sudda in´t bort hä dem behöv å läsa å funder lite till.

Nja förresten låt det stå, de får väl skylla sig själv när de tar vår sjukvård! Det är rätt det du skriver, de har nog inte läst så noga om de mänskliga rättigheterna, så sudda inte bort det de behöver också läsa och fundera lite till.

   Vet du va hä stå ini paragrafen Bina?

Vet du vad det står i paragrafen Bina?

         –  Hä ä väl klart ja vet

Det är väl klart jag vet!

          – Ja säg hä ändå! Var å en ha rätt till en levnadsstandard tillräckle för dän egna å familjens hälsa å välbefinnande, inklusive mat´n, kle´a bostad´n å hälsovård´n å nödvändiga sociala tjänsten, samt rät´´n till trygghet´n i händelse av arbetslöshet, sjukdom invalidite´n å…

Jag säger det ändå! Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat kläder bostad och hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet och…

         –  Valle lätt de dära stå på tavla! Ja vill hem å söva ja ä trött å ve ha lång väg å gå.

Du Valle låt det stå på tavlan! Jag vill hem och sova jag är trött och vi har lång väg att gå.

          – Du Bina! Tro du moderata ha läst paragrafen?

Du Bina! Tror du Moderaterna har läst paragrafen?

          – Nä men slut nu! Lägg bort krita nu gå ve hem.

Nä men sluta nu! Lägg undan kritan, nu går vi hem

 

 

@jakobina å Valle

Bli först att kommentera

Lisa du fyller år idag!

VI VILL GRATTA DIG PÅ DIN FÖDELSEDAG!

HURRA HURRA HURRA!

VET DU VAD! Vi kom att tänka på dina ungdomsdagar, vi menar, ja… hum.. du har ju nu fått mera grått hår. hm….men DÅ var du en brunett, hm….och då liksom nu

har du skinn på näsan och ett jävlar anamma, då drog du iväg till Haparanda! Du hamna på en Hushållskurs, men gillade inte vispar och matkastrull.

Du tog din kappsäck och gick ut, och hamnade istället i en postbil så gul.

Bilen gick väl ann, var i din smak, men va fa…n köra hela dan i Stockholms stad, slänga ut brev sortera och stå i: Nä… ä det fick också va, du tog din kappsäck igen och trippa ut mot en värld som för dig kändes riktig, mönstrade på en båt och åkte på de sju haven.

Du kom hem välbehållen och nöjd med äventyrens alla höjdpunkter, stannade upp ett tag som svarvare, och där hittade du även din älskade karl Smålänningen Agne.

och med Agnes lockiga skägg och hår blev det frierier som så, att ett litet flickebarn titta fram som fick namnet Ann.

Men inte har du stannat upp för det! Du snickrar, fejar och svetsar, lagar bilar ibland. Kör skoter och svarvar mellan dess varv. Jobbar på som bara den, och som chef går du också en massa kurser stup i kvarten. Flänger hit och dit, mellan hemmet och Södra Sverige.

Det senaste projektet! Rev ned det gamla timmerhus i Örträsk området, byggde upp det igen som gammalt i tiden, stock efter stock. Nu står huset där i Ammarnäs.

 

Ja…a min stora syster, det är inte för inte jag kallar dig för min syster yster. Vi älskar dig så mycket för den du är och din styrka i ditt leverne, men även för din generositet, värme skratt ödmjukhet och kärlek som du ger, och just det där med lite skinn på näsan är ej heller fel.

GRATTIS PÅ DIN FÖDELSEDAG ÖNSKAR HELA FAMILJEN! VI SES SNART KRAMEN.

 

 

 

 

6 kommentarer

Sosse rebellen Lennart H !

Ha ha…..Den personliga gestalten träder fram hos Lennart H (Umeås Kommunalråd).

Du är nog tame fasen ändå värd rebellbaskern på!

 

@aja

Bli först att kommentera