En skoltavla!

          – Nä..ä sänna kunn du väl in´t skriv Valle!

Nä..ä så kan du väl inte skriva Valle!

          – Hä kunn ja visst hä, å sä skull ja ba egentligen testa vitkrita. Ja kunn sudda bort hä om du vill in´t ä ja noga. Ja kunn rit en blomm te dä iställe.

Det kan jag visst det, jag skulle egentligen bara testa den vita kritan. Jag kan sudda bort det om du vill inte är jag så noga. Jag kan rita en blomma till dig istället.

         –  Nja förrest´n lätt hä stå, dem få väl skyll sä själv när dem stäl vår sjukvård! Å sä är hä ju rätt hä du skriv dem ha nå in´t läst sä noga det dära om mänskiliga rättigheta, sä sudda in´t bort hä dem behöv å läsa å funder lite till.

Nja förresten låt det stå, de får väl skylla sig själv när de tar vår sjukvård! Det är rätt det du skriver, de har nog inte läst så noga om de mänskliga rättigheterna, så sudda inte bort det de behöver också läsa och fundera lite till.

   Vet du va hä stå ini paragrafen Bina?

Vet du vad det står i paragrafen Bina?

         –  Hä ä väl klart ja vet

Det är väl klart jag vet!

          – Ja säg hä ändå! Var å en ha rätt till en levnadsstandard tillräckle för dän egna å familjens hälsa å välbefinnande, inklusive mat´n, kle´a bostad´n å hälsovård´n å nödvändiga sociala tjänsten, samt rät´´n till trygghet´n i händelse av arbetslöshet, sjukdom invalidite´n å…

Jag säger det ändå! Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat kläder bostad och hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet och…

         –  Valle lätt de dära stå på tavla! Ja vill hem å söva ja ä trött å ve ha lång väg å gå.

Du Valle låt det stå på tavlan! Jag vill hem och sova jag är trött och vi har lång väg att gå.

          – Du Bina! Tro du moderata ha läst paragrafen?

Du Bina! Tror du Moderaterna har läst paragrafen?

          – Nä men slut nu! Lägg bort krita nu gå ve hem.

Nä men sluta nu! Lägg undan kritan, nu går vi hem

 

 

@jakobina å Valle

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.