SUCK…..

ajakobina och nyaret klart

Vad är en bal på slottet mot en vistelse i fjällen.

Silversked eller kristall glas,

mot vindens framfart och vargens ylande.

Höga fjälltoppar!

¤

Stigar som bär, döljer minnesarkivens timmar,

fädernas steg och släkte.

Suck….

Vad är en bal på slottet gentemot det.

För inget kan överglänsa naturens hemlighet,

det som glimmar i allsköns stund.

trumman och klockans slag på nyårsafton.

Färger av norrsken, klara stjärnors natt

dess vackra och oförutsägbara skatt

Suck..

Vad är en bal på slottet jämfört med det.

GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA ÖNSKAR @JAKOBINA

Läs in´t ge kunn val järlack! Äh.. ge gör som ge vill.

JAAAAAAAA…. ha hört på radion! Ja när hä nu va, att prostitution´a ha spridd sä överallt, nu håll hä på finnes hur myck´e som helst över hele lann´e. HÖÖÖÖÖR DU HÄ ANNEVE OPPETTER VÅR`E FJÄLLKANTA!

Hemmeligen sä kallt hä ska va om rompa ja mena ändan. Iblann är hä ju opp mot en 30 – 40 minusgrader på termometer´n. Jesstanes va ja tyck synn om dem som måst getta gå på ”streetan” när hä ä sä kallt, dem köm ju till å få blåskatarr å karan´a ”drypa´n”, hä ä in´t heller grant. Host å harkel.. sä febrit hä ska bli.

Åh på tal om karana, för sä pass ha ja sitt att näär hä liks val kallt om hm…. sä bryck dem val som e småknövl´e russin. Dem få sök nalta läng för å hitt åt han innuti byx´n.

JAAAAAAAAAKOB……….

Men hä ä ju dagens sanning, JA HA HÖÖÖÖR…T HÄ på radion säj ja juuuuu…….

-Stopp jakobina! Det här vill jag inte höra talas om, nu stänger jag av datorn och jag tror inte andra på vår blogg vill läsa det heller.

TÖÖÖÖR… du ååh de andr´en in´t hör sanning´a?

-Jo me…...

Ja men då sä… Kunn du nu va tyst sä ja få berätt va som hänt mä! Vet du man törs ju snart in´t gå ut längre om kväll´ana, då kunn ju mång tro man ä ut på prostitutions arbet´e.

– JAAAAAAKOBINA SÄ….

jakobina och sparken klar 1

DU FÖRSTÅÅÅÅåååååå! Ja hadd vure på en julfest på en utå fjälltopp´a, ja hadd sagt hej då ått kompis´a mina, ja to sparkarn min å skull gå till hotellrumm´e ja hadd hyrt ått mäj å Jösse.

HANN IN`T långt förn´s hä börje på kör bil´a fram å åter, fram å åter.           ÅH SÄÄÄ… tvärenest blååååå nit´e en utå bil´a, å hä syntes sitt töcke där´a törk´e russin´a både bak å fram. En utå dem veva ne ruta å fråg´e om ja ville ha penning´a eller present´a.

Men vaaaaaa.. ja var´t förbannad! Ja hytt nävan åh vrål´e, GE SÄ PÅ EN KÄRING SOM Ä GAMMLAR`E ÄN VÄGEN SOM JA STÅ PÅ. HEEEE.. HEM GE ANNARS KÖM JA TILL ÅH RIIIIT OPP HON JA HA, ÅH JA LÖVA JA SKRÄMM EHÄL GE!  ÅH GE KÖMM TILL FÅ MARDRÖMMA FLERA ÅR ETTER, GE KÖMM TILL Å LÄNGT TILL Å FÅ GÅ I KLOSTR´E, BIKT GE Å BE OM SYNDERNAS FÖRLÅTELSE. SEN KÖM GE TILL Å VELA LEVA I CELIBAT REST`N UTÅ LIV`E GER`E.

– Nej men fy jakobina hu…..

Ja men va skull ja gör´a hä ä ju sant. Men dem försvann fort bål´a vägan´a må du tro. Men nu är hä sä att bara utifall att, sä ha ja gjort en skylt där hä stå.

JA Ä BA UT OM KVÄLLAN`A FÖR Å GÅ

SKYLL GE SJÄLV OM GE VILL SI SKRÖMT`A

-STOPP! Hej då gott folk och som vanligt då förlåt @jakobinas gå på…

jakobina och sparken klar 2

Hämmeligen sä lengrädd´e du ä Annev…..

-TYYYYYYYYYYYYYYYYYST JAKOBINA!

Förresten nu måste jag gå tillbaks och fråga. Jakobina vad menar du med att jag är lengrädde?

Ja men du verka ha en mjuk grädd´a i dina tanka, du vill in´t tro att hä finns sånt där. Åh om du in´t ha kömme på hä änn sä ska ja säg. HÄÄääää finns hä visst. Hä finns dem som utnyttch kvinnen å karana som egentligen in´t vill eller dem ha heller inge allternativ till na anne. Hä ä fräckt tyck ja åh oförsämt, elakt åh hä finns in´t ord´a för va dem ha för sä. Men samtidit tyck ja synn om dem som måst utnyttch andrens olycka. DEM Ä LIT`N I SIN SJÄLA – DRÄKT. Vill ja då säj. Sä hä ä sänna….

Ja ja / Kram @jakobina jag ger mig.

 

 

 

 

 

 

Jan Björklund, utbildningsminister

” En utredning om ordning och reda i skolan” Så vill Jan Björklund ha det.

 

På vilket sätt skall Jan Björklund kunna få ordning och reda på elever som har svårt att läsa och som har svårt att räkna mattematik, och som har svårt att få betygen godkända i högstadiet eller gymnasiet? Det får utredningen visa säger säkert Jan Björklund. Javisst ett enkelt svar och ett enkelt sätt att slippa ta ett ansvar som politiker. Jan Björklunds sätt att föra skolpolitiken tycker jag är i ett skeende av att vilja skilja på barn med svårigheter i skolan och de elever som inte behöver anstränga sig mycket i olika ämnen. Inte undra på att det blir sämre och sämre hos eleverna och bråkigare i klasserna. Går det att tänka längre än så undrar jag?

Sedan funderar jag också på detta med att psalmerna togs bort från skolavslutningarna, psalmer som vi har haft i flera generationer och som har varit en tradition i folkhemmen. Nu skall de åter igen få uppstå efter ca 1- år men med vissa reservationer till vilka psalmer som ska få sjungas. Jag tycker att detta är översitteri av folkvalda politiker. Vem har makten att säga att vi inte får sjunga psalmer som vi vill ha på våra skolavslutningar. I jämförelse så skulle det kunna låta så här också. Inga julgranar får förekomma på offentliga platser ej heller adventsljusstakar. Det här var idioti att ta bort psalmerna och är det fortfarande tycker jag, och ett sätt att visa upp sin politiska maktställning. Jag tycker heller inte att det hör till politik vad vi sjunger eller inte.

Annevi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTROFREDRIKS SKYLTLÖRDAGS TÄVLING!

OBS!

ELEKTROFREDRIK INFORMERAR!

 

I vår butikstävling skyltlördagen var det 350 stycken stenar i burken, och det blev 2 stycken som kom närmast och som hade gissat lika.

Alltså de hade lyckats att pricka in 346 Stycken stenar vardera, varav min 83 åriga mor fick dra vinnaren.

vinst 1

vinst 2

 

 

GRATTIS TILL  MATBEREDAREN SÄGER VI TILL PIA ANDERSE´N.

Alliansen ha gett oss mer penning´a i Västerbott´n

På debattsi´a i VK – tidning´a Månda den 2/12

 

Jasså ge säj hä! Varsch inni vass´n ha ge vur´e? Ja ha vurth´e utförsäkr´e flera gång,

 

Översättning:

På debattsidan i VK-tidningen måndagen den 2/12

Jasså ni säger det! Vart in i vassen har ni varit? Jag har blivit utförsäkrad flera gånger.

 

jakobina och alliansen 1

 

Åh….. hä ä kallt om bena när ja ska getta hämt post´n där´e brevlå´a, på en mils avstånn. Ja.. ha ju för fa…n barr´a höla på kle´a!

Åh…. det är kallt om benen när jag skall hämta posten i brevlådan, på en mils avstånd. Jag har för fa…n bara hål på kläderna!

 

jakobina och alliansen 2

 

Åh.. båna dem få sitt i na utnött´e skolbänka.

Och barnen de får sitta i utnötta skolbänkar

 

jakobina och alliansen 3

 

 

Åh.. sjukvård´n ä nott still going strong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Och sjukvården är nott still going strong!!!!!!!!!!!!!!

 

jakobina och alliansen 4

 

Äldreomsorg´n ä en sorg för sä själv. Dem ha in´t ens rå ve strumpsticken, gamling´a gett använn bords knivskaft´a från kök´e. Dem bli ju som na fyrkant´a sock´en… iställ´e.

Äldreomsorgen är en sorg för sig själv. De har inte råd med strumstickor, gamlingarna måste använda bords knivskaften från köket. De blir fyrkantiga sockor…. istället.

 

jakobina och alliansen 5

 

 

Jå…… nå ha ge sänkt jobbskatteavdraga hänna i västerbott´n, hä ä som tomt inni skattkammar´n! Hä tömmes bort företagar´a, men nanting ha ge då gett kommuna hä måst ja ba håll ve om för kommun´a verka ha fått höjd ersättning. Ja upptäckt hä, nu när jag ork´e gå ut en sväng på byn. Dem ha då fått rå å åtminstonn´e lyckes´e få köp sä 1 styck´e adventsljus, rest´n verka va na ljusstompa dem ha hitt´e.

Ja….nog har ni SÄNKT jobbskatteavdragen i Västerbotten. Det är tomt inne i skattkammaren! Det töms bort företagare,  men någonting har ni då givit till kommunerna, det måste jag bara hålla med om, för kommunerna verkar ha fått en ersättning. Jag upptäckte det nu när jag orkade gå ut en sväng på byn. De har fått råd att åtminstone lyckats få köpa sig 1 styck  adventsljus, resten verkar vara ljusstumpar de har hittat.

 

jakobina och alliansen 6

 

Åh snöröjningen gå som geschvint, dem kör uta ba den över väggropan´a, å i vissa fall sä ta brebands utbygg´e som ge skryt över bra när dem ha kömme sä överst på väg kullan´a. Ja bryck försök å lifta ve dem om ja vill ring till väninna ja ha opp över lann´e. Ja bryck som hinna säj hej inn´a signal´a bryte´s, Men hä räck…

Och snöröjningen går så bra, de kör utav bara den över väggroparna, och i vissa fall så tar bredbands utbygget som ni skryter över bra när de har kommit överst på vägkullarna. Jag brukar försöka att lifta med dom om jag vill ringa till väninnan jag har upp över landet. Jag brukar hinna säga hej innan signalen bryts. Men det räcker.

 

jakobina och alliansen 7

 

Hä ha ba vurte sä tomt inni skattkammarn vår´e sä hä eka mella fjällvägga, Men ja ä in´t heller den som ä den, ja kunn va ödmjuk ja å sä ja säj. GO JUL PÅ GE EDWARD Å STATSMINISTER`N.

Hälsninga @jakobina

 

Det har bara blivit så tomt i skattkammaren vår så det ekar mellan fjällväggarna. Men jag är inte  heller den som är den, jag kan vara ödmjuk och säga. GOD JUL PÅ ER EDWARD OCH STATSMINISTERN.

Hälningar @jakobina

 

 

 

 

 

 

 

Stora hotellet Umeå.

stora hotellet umeå

Källa: google (bilder på stora hotellet Umeå)

 

Jag väljer istället att se de gömdas röster innan Stora hotellet frambringades. Där marken bekläddes av ljung, naturens under och krafter. Luftrum av avlånga korridorer, och jag går som på molnen intill de vackraste  änglavingar. Räds ej dess  ålderdomliga uppbyggda hus, för godhetens vilja i själar vill vakta och värma, ombesörja, och förgylla, ej hindra. Inget är fruset  i dess ljus.  Endast änglar följer vindens strömmar, statskärnans drömmande gömma.  Ta tillvara på  dess åldriga anda och staty, från  jordemarkens myllande vy.

@annevi