Alliansen ha gett oss mer penning´a i Västerbott´n

På debattsi´a i VK – tidning´a Månda den 2/12

 

Jasså ge säj hä! Varsch inni vass´n ha ge vur´e? Ja ha vurth´e utförsäkr´e flera gång,

 

Översättning:

På debattsidan i VK-tidningen måndagen den 2/12

Jasså ni säger det! Vart in i vassen har ni varit? Jag har blivit utförsäkrad flera gånger.

 

jakobina och alliansen 1

 

Åh….. hä ä kallt om bena när ja ska getta hämt post´n där´e brevlå´a, på en mils avstånn. Ja.. ha ju för fa…n barr´a höla på kle´a!

Åh…. det är kallt om benen när jag skall hämta posten i brevlådan, på en mils avstånd. Jag har för fa…n bara hål på kläderna!

 

jakobina och alliansen 2

 

Åh.. båna dem få sitt i na utnött´e skolbänka.

Och barnen de får sitta i utnötta skolbänkar

 

jakobina och alliansen 3

 

 

Åh.. sjukvård´n ä nott still going strong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Och sjukvården är nott still going strong!!!!!!!!!!!!!!

 

jakobina och alliansen 4

 

Äldreomsorg´n ä en sorg för sä själv. Dem ha in´t ens rå ve strumpsticken, gamling´a gett använn bords knivskaft´a från kök´e. Dem bli ju som na fyrkant´a sock´en… iställ´e.

Äldreomsorgen är en sorg för sig själv. De har inte råd med strumstickor, gamlingarna måste använda bords knivskaften från köket. De blir fyrkantiga sockor…. istället.

 

jakobina och alliansen 5

 

 

Jå…… nå ha ge sänkt jobbskatteavdraga hänna i västerbott´n, hä ä som tomt inni skattkammar´n! Hä tömmes bort företagar´a, men nanting ha ge då gett kommuna hä måst ja ba håll ve om för kommun´a verka ha fått höjd ersättning. Ja upptäckt hä, nu när jag ork´e gå ut en sväng på byn. Dem ha då fått rå å åtminstonn´e lyckes´e få köp sä 1 styck´e adventsljus, rest´n verka va na ljusstompa dem ha hitt´e.

Ja….nog har ni SÄNKT jobbskatteavdragen i Västerbotten. Det är tomt inne i skattkammaren! Det töms bort företagare,  men någonting har ni då givit till kommunerna, det måste jag bara hålla med om, för kommunerna verkar ha fått en ersättning. Jag upptäckte det nu när jag orkade gå ut en sväng på byn. De har fått råd att åtminstone lyckats få köpa sig 1 styck  adventsljus, resten verkar vara ljusstumpar de har hittat.

 

jakobina och alliansen 6

 

Åh snöröjningen gå som geschvint, dem kör uta ba den över väggropan´a, å i vissa fall sä ta brebands utbygg´e som ge skryt över bra när dem ha kömme sä överst på väg kullan´a. Ja bryck försök å lifta ve dem om ja vill ring till väninna ja ha opp över lann´e. Ja bryck som hinna säj hej inn´a signal´a bryte´s, Men hä räck…

Och snöröjningen går så bra, de kör utav bara den över väggroparna, och i vissa fall så tar bredbands utbygget som ni skryter över bra när de har kommit överst på vägkullarna. Jag brukar försöka att lifta med dom om jag vill ringa till väninnan jag har upp över landet. Jag brukar hinna säga hej innan signalen bryts. Men det räcker.

 

jakobina och alliansen 7

 

Hä ha ba vurte sä tomt inni skattkammarn vår´e sä hä eka mella fjällvägga, Men ja ä in´t heller den som ä den, ja kunn va ödmjuk ja å sä ja säj. GO JUL PÅ GE EDWARD Å STATSMINISTER`N.

Hälsninga @jakobina

 

Det har bara blivit så tomt i skattkammaren vår så det ekar mellan fjällväggarna. Men jag är inte  heller den som är den, jag kan vara ödmjuk och säga. GOD JUL PÅ ER EDWARD OCH STATSMINISTERN.

Hälningar @jakobina

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.