Är ni inte ense inom partiet Edward Riedl (M)

Ni ger dubbla budskap min vän, vad det gäller spriten.

Enligt vad jag har förstått av det du sa i Sveriges Radio idag så vill du sänka åldersgränsen på systembolagen, strax efter uttalar sig Justitieministern Beatrice Ask (M)  att hon vill begränsa alkoholkonsumtionen. Och sedan ett gammalt exempel. Ni har sänkt sprit priserna på krogarna och hotellen, eller är jag ute och springer. Ni har väl inte höjt det  igen?

Hur ska ni ha det med spriten? För du kan väl ändå inte mena att om du sänker åldersgränsen på systembolaget så når ni ungdomarna bättre, och de bryr sig inte lika mycket om droger? ELLER!

Förklara för en gammal själ och en helt ovetandes  hur i ”hellsicke” du menar med ditt uttalande.

Med hälsningar

@annevi

Landstingsvalet! De vill ha kvar sin plats.

Svaret för mig i min tanke är följande.

 

I år är det Landstingsval och alla på toppen av det krackelerande berget vill vara kvar. I förmodan vill de klättra högre upp mot bättre höjder och löner, ställas främst mot bottenskiktets böner. Peter O,  Robert W,  Niklas S, och alla ni andra. Tänk er för! Att allt det ni gör mot andra faller tillbaka mot er själva en vacker dag, det kallas för karma. Det finnes inget hot i skriften jag skriver, enbart finnes det tårar som rinner på kinden. Jag är ledsen, förtvivlad, bedrövad för ert uppförande, för hur ni nu som då hanterar sjukvårdens grundstomme, den som nu chanserar. Tänk Peter O Landstingsråd med flera, ni hade all chans i världen att rätta till det som felats.

 

@annevi

Hä ryktes om att…

Kommun ha inge gruse här i Sorsele, sä dem kunn in´t  sann små å storvägana ordentligt. Hä ä ändå förfälit! Ba in´t folk´e fall åh få göra ill sä. En väninna som åh hadd hört hä, sa till ja idag.

– Men herre gu! Dem kunn väl köst på sä en annons å gå ut i Sorsele-blade å be folk´e hänna på samhälle om hjälp. Att dem som nu håll på å  sätt om blommen spara gamm jola, å släng opp hä på na kommunkontorets lastbilsflak´a. Ve ska ju låssas vara eko kommun, å då ska ve ju återanvänn allt hä som ba gå förmoda jaaa…

Ja tyckt då hä va en bra ide, sä ja ha spara påsana, hä ä ba å kömma förbi sä få då nån småväg häri Sorsele jola.

 

Me hälsninga

@jakobina ve jol påsana.

 

jakobina och blomjorden

Qwinnodagen i dag.

Ja! idag är hä qwinnodagen åh vi ha såge ven, åh vi ha klyve för åh få opp en värmebrasa. Ja in´t är hä för karana vi elda. Näppeligen! Hä ä för qwinnfolka över hela jolha,

Ge förstå ve råka läsa en litt´n snutt ifrån bibla hänna på möran åh där sto hä att Eva lura Adam åh bit båle äpple, sä hä verka va därför hä si ut som hä gör här i värla ve krig å elände. Jaha tänkt ja! Vi qwinnfolka ska då då tamme F… få sona hele live ända från början utå begynnelsen å karana dem ska åk på na bananskala.  Nä opp te kamp qwinnen för bättre jämmställdhet både ut på jobbe å i hemme. Herre gu.. In´t hadd Eva behövd ge Adam nå äpple, för ha han vure hungre sä ha han nå utan å fråg täje äpple ändå. Sä hä ä sänna… Jämnställdhet´n ä in´grann åh ja unner vem som börje å skriv förste ol´a i bibla?

emma klar 2

 

Bäst å skriv unner, för nu ha ja väl ret´e mång göbbtyva.

Med hälsninga från gammkärring´a

@jakobina