Poetens tankar om maktkamp i riksdagen.

 

poeten 1 klar vk

 

Den politiska bördans ryggsäck har funnits i alla tider, vare sig det har varit i olika politiska ideologier. Men att i dagsläget vuxna människor inom politiken leker en sandlådelek med varandra och med otrevliga ord och fraser nonchalerar, ger ingen maktposition över huvudtaget. Alla vet att prestigen ej går att förhandla med, den är maktlysten och ger sig inte i första taget, och det blir ett schackspel i oändlighet som i praktiken leder ingen politiker till de rätta platserna enbart till negativiteten.

Ni alla politiker låter istället detta bli en landskapsplåga för medborgarna i städer och samhällen, en otrygghet i tillvaron tack vare er prestigeanda.

Var och en inom de olika ideologierna i riksdagen borde skämmas. Vuxet folk som kastar sand på varandra, och ni skall vara de som skall gå först i ledet för oss Svenskar. Ni skulle överhuvudtaget inte få sitta i den politiska arenan.  Ett ansvarslöst beteende ni bedriver genom att sänka varandra, och en meningslöshet i just denna tidsanda.

Ingen är dock bättre än den andra och ibland så måste man dock släppa taget och se andra möjligheter och det enkla för landskapet gemensamt. Även om ideologierna inte ter sig jämlika.

Med hälsningar

Poeten i den nattliga timman.

Lejon´a å Lejon´innen, på Svensk kart´a, blann ubåta.

Lejon,a å lejon´innen bryck va lat å lugn. Men  nu när Lejon´inna på Sverige karta böre på å lyft opp huwwe å funder över va som hänn, hänna i Svea riket, sä börj nä å röres ytterst på svans´n hennes, hä pisk nalta kraftfullt. Hon lock väl etter lejongapa. Hä ä å na vackerblommen, fast dem ha större hårsvall, åsä ä dem dukti på vakt revira sina.

Ja men då  är hä bara å föle ve flöde, å dela mä på tre, dem kunn ju in´t va ensammen å kiiiiik över have, sä hädanefter het ja, @jakobina Norge, @jakobina Finland,  åse @jakobina Sverige. Hä kunn hänn ja gett dela mä en gång till men då ä ja sä van sä då gör hä ingeting. Ja få ba e namn till, sä hä kanske valh fyra.  Sä hä ä sänna…..

 

svea riket klar 1

 

Hälsninga från @jakobina Norge , @jakobina Finland, @jakobina Sverige, åse kanske @jakobina ?????……..om hä behöves.

PS. Ja ska sno på pappere sä ge si bättre vars ve trilling´a hålldill på karta.

svea riket klar 1 och två

DS

 

 

 

 

 

 

Schitt va aktiviteta!

 

Va gör dem nu då? Lägg dem na kabla? Men hä gör man ju på utedass´e.

Tänk att man ska in´t  få vara ifre in´t ens på kväll´na.  Men nyfiken som ja ä sä  ha ja hitte pannlampa,  som ja bryck som släck å tänn, ååååå….. släck å tänn å sä släck ja igen  i snabb följd. Jo men varför ja gör hä! Granna vill si att hä ä bra ve mä, ve ha som kömme överens om den taktiken när ja ska gå isäng. Ve bryck tok´es å säg att hä liken morse, men hä  gör hä ju in´t. Dem ha ju na anne signala. Sä hä ä sänna…..

Nå i alla fall sä är hä  aktiviteta på gårn min. Ja gett ba ut å si va hä ä, ja gett ba sätt på pannlampa på hjälmen.

 

ubat 3 klar till vk

 

Men hör ge in´t! Hänna hitt ge inge moröttren om ge tänk till å palla eller är hä sä att ge ha låne utetoalett´n? Ja si ju ge ha lämnt opp dör´a. Hä ä lik bra ge paller iväg inna ja å släpp mä, å då bryck hä val dimma, för ja hann in´t heller gå på utedasse innan ja skull å lägg mä.

Men  skrämt ja ge!!!!  Titt! Nu kut dem åt vattn´e, nä… nu få ge slut. Ska man då aldrig få söva, dessutom sä håll batteria på ta slut ini pannlampa. Äh dem få väl simma bäst dem vill, dem ha väl på sä flytvästa. Eller glömt dem flytvästa på stranna? Horth hä var…hä stå väl varth dem köm ifrån anta ja.

Gonatt vänner å fiender

Hälsningan från en trött @jakobina som tyck ge ska slut  ve töcke dära mörkerbeteenden på natta, räck hä in´t att ge håll på om dagana, ve leksaksubåta, gömm ge Baki stena, å lägg kabla.

 

 

 

 

 

LÅNA AV MILITÄR`A NA NÄT`A

 

Hänna uppfinnes Juleljusa som ä som na näta å lägges på trägrena. Hänna uppfinnes värmeslingen unner golv´a i badrumma, men hä gå in´t å uppfinn näta som ha vatt´n kameren å spotlight´a å som böre på lys å blink å meddela om främlinga ä på våre unnervattn´s vägana å smyg. 

Men herre gu….. lån utå militära å lägg na storjäkla grön kamouflash´a på bottn utå Bottnvika, Bottnhave, å Östersjön, lägg dem nann kilomet från stranna. Ja ge vet sånna dära näta som militära ha, dem se ut som na grön blommblada. Dem bryck lägg dem på stridsvagna när dem ska kamofler och sä bryck dem å ha på hjälma. Hä vo väl då fa… om ge in´t skull få tag i de dära blank spök silla som härg unner vattnyta. Tänk när dem kömm i stilla lunk unner yta å ovanpå näta . Då helt plötsligt  lys hä opp heeee…le have från östersjön te bottnvika. Ja men jämarn! Sä hä ä sänna….

Hälsninga från @jakobina ve sina blink å filmnäta. Ja tänk då lägg ut mina i Vindelälva. Hä skull in´t förunner mä om de dären ä ut efter adel, nä nu sa ja fel ja mena ädelfiska våre, som exempel rödingen.  Men du då ha dem sätte sist pär´a.

 

ubat klar till vk 2

UBÅT`N DÄRRA VATTN`E

ubat klar vk

 

Va gör ge på Svensk territorium Era blank spök silla. He ge unna båll´e farvattn´e.

Förrest´n  ge ha väl lämne gräns´n, å lämmne skale kvar, För ge va väl utruste ve en töcken där fjärrstyrd mackapär manick, som ge styr hur ge vill. Åh då  finns väl inge karana ini ubåt´n skull ja tro å som nu ligg unner en stor sju jäkla brygg eller unner en bro.  Horth ge ska sitt nu inne moderfartyge åh festa era kanalja….  Nä fy tusan vicka fegisa. Förrest´n är hä ba en, eller ä hä fler, två eller tre? Slut ge in´t ve de dära sä ska ja dra ut fartygskorken hä löva ja. Sä hä ä sänna

Hälsninga från @jakobina som nu sitt på gungfly, bara för ja varth nyfiken på moderfartyg´e.

 

Du Anneve! En denn Annie Lööf (C)

 

En som kunn få Annie Lööf ställd mot vägg, hä ä väl ändå  Vänsterpartist´n, hä såg ja på debatt´n den 8 oktober, hä va som om hon in´t riktigt hitte åt argument´a när han kömme ve frågen. En tyck ju att Jonas Sjöstedt skull debatter mer ve en denn centerpartist´n.

Översättning:

Den som kan få Annie Lööf ställd mot väggen, är väl ändock Vänsterpartisten. Det såg jag på debatten den 8 Oktober, det var som om  hon inte riktigt hittade sina argument när han kom med sina frågor. Jag tycker att Jonas Sjöstedt skulle debattera mer med Centerpartisten.

jakobina och Jonas sjostedt klar 1

Ja du si ja lut bakåt men hä ä för att ja ska försök mä på, å gå oppetter en lången uppförs back, å sä blink samtidigt ve vänster öge.  Hä vahl ju sä, när ja vill vis att ingen gå förbi ett Vänsterpartistiskt ög`a som Jonas Sjöstedts, utan att hä val tongt, å utan åh  bli genomskåd´e.

Hä ä sänna å hä ä sant. Tro ge ja ljug!!!!!

Nästa gång hä valh debatt sä håll ordentligt opp ögonlock´a. Hä ä råd´e ja kunn ge.

Gonatt å glöm in´t  tåcke där som het kvällsböna!

Hälsninga @jakobina

Översättning

Du ser jag lutar bakåt men det är för att jag skall försöka mig på att gå uppför en lång uppförs backe, och så blinkar jag samtidigt med ena ögat. Det blir så när jag vill visa att ingen går förbi ett Vänsterpartistiskt  öga som Jonas Sjöstedts, utan att det blir tungt, och utan att bli genomskådad.

Det är så och det är sant. Tror ni jag ljuger!!!!

Nästa gång det blir debatt så håll ordentligt upp ögonlocken. Det är rådet jag kan ge.

Godnatt och glöm inte det där som heter Kvällsbönen!

Hälsningar @jakobina

Förrest´n! Stackars Stefan Löfven, va han valh  plåg´e ve na böckren som dyk opp först nu, å som hannel om den dära julhothchott´´n. Änns om Stefan Löfven å de andren inom partie ha vure ve,varför kömme dem int fram ve hä inna val´e 2014? Va böckren skrive å klar precis när han varth statsminister? Ja in´t vet ja men nalta könschditt är hä ändå, ja få som in´t ihop hä. Men som sagts ”Lögn´a gå fram ve träskon´a åh sanning´a bryck kömm´a  etter ve filttofflen”.

Nä.. nu gäll kvällsböna.

Översättning

Förresten! Stackars Stefan Löven, vad han blir plågad med några böcker som dyker upp först nu, och som handlar om ”julhothchotten”. Även om Stefan Löfven och de andra inom partiet skall ha varit med, varför kom det inte fram innan Valet 2014. Var böckerna skrivna och klara precis när han blev statsminister. Ja inte vet jag men lite konstigt är det ändå, jag får som inte riktigt ihop det. Men som sagts ”Lögner går fram med träskorna, och sanningen brukar komma efter med filttofflor”

Nej .. nu gäller kvällsbönen.

 

Poetens tankar om (S) (MP) (V)

 

poeten 1 klar vk

 

 

Visst kan det tänkas att i riksdagens presidium finnes en maktkamp om det talande rättsväsendet. Program som från andra partier finnes vara intetsägande.

Må vara det!

Kan det tänkas! Socialdemokraterna står likväl fast intill dess podium i samklang med andra, politiska ideologier.

Kan det tänkas! Vänsterpartiet följer den väg som ger kommande framtid maktpositioner, i det att två blir tre.

Kan det tänkas att Stefan Löfven (S), Åsa Romson, Gustav Fridolin (MP), inte skall missa chansen, när övervägandet blir starkt av Jonas Sjöstedt (V).

Kan det tänkas! Att samspelet mellan dessa fyra ligger väldigt nära deras egna personligheter. Mål och mening i dess livskvaliteter.

Kan det tänkas! De fyra är nära såsom tankemässigt och så småningom fyller ut så det blir fullständigt i många skeenden.

Kan det tänkas! Att det glömda folket vill synas och behöver dessa fyra, för att kunna fungera och leva i ett rättvisare samhälle.

Kan det tänkas att Jonas Sjöstedt (V) inte låter rivaliteten eller hämndbegäret ta över.

Kan det tänkas Jonas Sjöstedt (V) låter förnuft gå före tufft förespråkande.

 

Kan det tänkas!

I sådana fall, ju fler desto bättre.

 

Hälsningar

Poetens tankar i nattlig timma.