Tankestaket´e

Hööööör du Anneve!

Ja…a

Hä finns folk´e här´i värl´a som bara säg ”Ja vet in´t”  Hitt åt rätt´n å ställ frågen sä få du de här´a svare.

Snög hä ut idag?

”Ja vet in´t ”

Ja men du stå ju där´e fönstre å titt ut ?

” Hä gör ja in´t ”

Gör du in´t

” in´t ”

 

tankestaketet 1

 

 

 

 

INGENTING DIKTEN

Ingenting finns inte i intet, för ingenting är enbart tomheten. Fast medvetet vet du hur ingenting stavas i jag vet inte. ”Jag vet inte” kan vara en tidlöshet där inget vill framföras i tomhetens eter. Beskrivs med ordlistor som säger ett, men i tankebubblan finnes svaret. ”Jag vet inte” är ett sätt att slippa säga du har rätt.

poeten 1 klar vk

Hälsningar poeten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@jakobinas tankestaket, nytt för dagen enligt henne….

Skulle skriva om Åsa Withowski som är chef för patientverksamheten vid nationella centrum för kvinnofrid i Uppsala, hon talade idag på P4 Västerbotten. Hon menade citat: Socialtjänsten har ett ansvar för att erbjuda ett skyddat boende slut citat. Hon menade också att sjukvården var duktig och kompetent att hjälpa vidare utsatta, även att polisen också jobbat länge med det här och polisen är också van att göra hot och riskbedömningar i hela Sverige. Men tyvärr så hann jag inte mer än så här förrän min älskade vän och kompanjon @ jakobina dök upp i etern, fick en teckning framför mitt ansikte och……..

– Ja nu behöv du in´t säg na mer Anneeeee…ve, ja fortsätt nu ve hä du slute. Ja ge förstå vänner å fiender, ja ha gjort ett Tankestaket, å där ha ja nu ställt mä, å ja tänk iblann fråg mä själv frågen på hä Anneve skriv.

– Ja..ha  jacobina vad ska det vara bra till?

– Ja men ja kunn ju för allt i värla få svareeeee….Bryck du alldre ha frågen?

-Jo men…

Ja men då sä! Sä hä ä sänna… Vill du hör frågen?

– Suck! Okey då.

 

1 Varför finns in´t kvinnojour´a i all små kommuna? 

2 Socialtjänst´n i småkommun´a  ha in´t dem åh.. ansvare för folk´e  som behöv e tryggare boende?

3 Åh.. Regeringen hadd in´t dem tillsätte penning´a för all kommuna över hela lann´e?

4 Varför ha in´t då varje småkommuna i Sverige sökt nalta då för å få bidraga te kvinnojoura? Är hä ba i Södra Sverige dem få bidraga?

5 Vadå sjukvård´n! Är hä öppet varenda kväll åh på all helgen hänna opp över? ja men finns hä då plats utifall dörr´a skull stå på glänt, för visst ha Landsting´e dräjje in akutsängen å stängt vissa sjukstugun´a? Hä va fråga nummer 5

6 Polis´a! Vadå Polis´a? Kunn man ring dittna på samhällets polisstation, sä fort man ha vurte släje hänna, där ve bo i små kommuna oppet innlanne mena ja…? Svara polis´´n  då ve en gång, eller  gett man knapper sä fram till en den växeltellefonist´n som mutter ”VA GOD DRÖJ”, åh sä få man då etter en halvtimma förtifemminuters väntan prata ve en polis i Södra Sverige? Vadååå.. Hinn dem fram inna hä ä gocke inni backen?

tankestaketet 1

 

– Jacobina! Vi får väl starta en egen förening.

– Ja då ha ja en fråga till! Ä dem intresserad kommungöbba som sitt på kavajfålla? Ja vet då en som ha ringt å försökt peppa dem till å fix en kvinnojour i en utå kommuna men han hördes hadd sagt att hä fanns hä som va viktigare.

– Den personen kanske inte trodde på just  den ide´n jacobina.

– Nä.. ja skull kunna säg na fult nu men hä gör ja int, ja stå ju bara bake tankestaket´e, åh hänna få man bara ställ frågen. Sä hä ä sänna… Men du Anneve! ja kanske skull göra mä ett staket som het fulåsvärordsstak…..

– Tyyyyyyyst… Tack gott folk för ikväll vi ses sen// Kramen