Etikett: Mystica butikboa

Mystica butikboa å knallskotta (Del 3)

 

Nä nu vart ä då ännu jävligare, int no ve att ja träffe gammpolisn på Q8:a nu ska dem hit ve bombexperta, å samma dag som Robert Wells å Sofia Källgren spela å sjung i kyrka.

Va ä de hä!  Tur ja flytte dassä oppi fjälle, för där snög hä sä dä int si nanting om dem sku va nyfiken å villa si hä. Å hä ä sä litet sä hä hinn snög över innan dem ha fått på sä skiden. Statsbon ge vet, dem ha väl på sä finstövlen he… he… å ha putse medalja sina ve gullputs. Guskelov ja kunn då ta ä lungt.

Ja, si ja förutsåg hur hä sku gå, å ja föstå dem ä nyfiken på dasse. Men tji fick dem ja to för läng sen flyttlasse.

Å va hä gäll stubin! Att polisn köst på sä å åk sä långt för å lägg ä i ån. Hä va int dåligt mått ja säg va snäll dem ä, dem ä ju rädd om oss norrlänninga, kanske dem kunn å laga vägen te Ammarnäs.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Mystica butikboa å polisn (Del 2)

 

 

Ja nu vart ja ju nervös, ja träffe på polisn när ja sku å köp, röka på Q8:a. Han titte sä könstigt på mäg, sä ja vart rädd. Hä vart sä ja köpt en choklakaku å höll på glöm utå sigaretten.

Han sa han skull köm å häls på nån dag, han sku ta gamm fordn dära myra. Nä… nu jäklar måst ja flytt dasse, hä gills int anne än flyttlasse.  Int vill ja ha nån lägenhet, hä val för trångt, ja kunn int ska värm vattne å samtidigt hyr bake gallre. Sä hä ä sänna….

Hur tokit kunn hä bli, ja gör ju ba en välgärning ja, producer ju ba hannspritn. Å SÄ ha äää.. en smak uta hjortrona. JA GÖR ju reklama för gulle här i norrland. Inge ont som int ha na gött ve sä. Sä hä ä sänna….

Förestn ja ä rädd om apparatn hä ä ju en släktklenod ja fick han ju uta mor, hon gjort å hjortronsaftn, helst när man va sjuk å hadd ont i halsn. Då brycke ja först tvätt mä om händren ve hä, sen gurgle ja sä hä sto häliga etter, å sen spötte ja ut saftn.

Nä nu måst ja slut, hä kömm en bil å tut, å ja ha int hunne flytt dasse. Unner om hä ä han polisn uta gammstammen, dem ä int å lek ve dem ha vare ve för mycke, nu  måst ja skynn mä å kut.  Jäman! choklakakun vars ho ja han, ja tänkt om han ville smaka,  ja kunn ju försök å smöre litte grann.

 

 

2 kommentarer
Etiketter: