Ett parti blev till…

Det var i efterdyningarna av den så kallade Vojmå-förstudien, där Vattenfall ville överleda Vojmsjöns vatten till Stalons kraftverk som en grupp personer bildade det lokala partiet Politiskt Alternativ (PA) i november 2009. Gruppen bestod av både nya och gamla inom politiken och de hade en idé om hur kommunens politik kunde bli mer hörsam gentemot medborgarnas synpunkter och mindre mot rikspolitisk lojalitet som präglat landsbygds- och glesbygdspolitiken sedan flera decennier. Året därpå fick partiet väljarnas förtroende med 3 mandat (7,05%) i Vilhelmina Kommunfullmäktige. Väljarna gav partiet utökat förtroende i valet 2014 (10,96%) men efter en omorganisering av politiken från 35 till 27 mandat i fullmäktige blev mandatinnehavet för PA oförändrat med 3 mandat.

Under de två mandatperioderna som PA har verkat i politiken har partiet arbetat för en rättvisare fördelning av resurser mellan tätort och landsbygd, mellan kustområde och inland, mellan huvudstad och norrlandsregion, – som exempel kämpade PA emot nedläggningen av Latikbergs skola eftersom vi ser byarna och dess bibehållna service som en tillgång för den landsbygdskommun som Vilhelmina utgör. Vi vill ha utveckling inte avveckling och kreativa lösningar och satsningar på kompetensutvecklande verksamheter och offentlig service som ger samhällsekonomiskt positiva effekter.

PA fick igenom en motion där Vilhelmina återupptar medlemskapet i Föreningen Sveriges vattenkraftskommuner som kämpar för att få till en lokal återbäring av naturresursuttag från skogslänen i norr.

PA har fått kommunen på andra tankar vad gäller pensionsfonderna som kommunen innehar, från att de inte skulle röras till en lösning som medförde mindre utgifter för kommunen. Nu behöver vi bara en strategi för hur dessa medel ska användas i framtiden, en motion som PA skrivit och som ännu inte har utretts klart.

PA har i sina budgetöverenskommelser säkrat feriearbeten till ungdomar, periodvis återupptagen kollektivtrafik till fjälldalarna, mer pengar till skola och omsorg samt satsning på turistinformationen i fjälldalarna. Tråkigt nog blev satsningen inte det vi tänkt oss, förre utvecklingschefen valde att satsa på hyrbilar och utrustning till befintlig personal från tätorten för några turer upp till fjälldalarna – istället för en lokal lösning som förr om åren med personal stationerad i Saxnäs och Dikanäs.

En utökad besöksnäring och utveckling av besöksmål ser vi sker bäst i samklang med alla berörda parter – Vilhelmina är ju tex. en samisk förvaltningskommun.

Den negativa utvecklingen med utflyttning, kompetensbortfall och sämre psykisk hälsa samt miljön är de frågor som borde intressera oss mest, hur ska vi som till ytan stor kommun med behov av sysselsättning kunna möta den utmaningen som kräver färre fossildrivna transporter och mångsidig kompetens? PA ser möjligheterna genom en större andel självförsörjning med lokalproducerade varor och tjänster – alltså en satsning på och prioritering av lokala företagare och möjligheterna till arbetstidsförkortning för kompetensutveckling.

En värdig vård och omsorg för alla tror vi för Vilhelminas del sker bäst i kommunal regi med tanke på kommunens yta och befolkningstäthet. Vi arbetar för en trygg, nära barnomsorg och skola och en bra fritid, alla unga ska ha lika möjlighet att ta del av kultur och fritidsutbudet bl.a. genom en utökad kollektivtrafik till och från byarna. En elektrifiering av inlandsbanan och en starkare lokal/kollektivtrafik är ett måste.

Vilhelmina är tvåa på listan över största kommunala skogsägare i Sverige och PA ser gärna en satsning på hållbart användande av skogen, genom att förvaltningen tas tillbaka i kommunal regi och att skogen till större del används som en plats för integration, traditionell kunskapsöverföring, utbildning och rekreation i självförsörjningens tecken.

Vill du att PA ska fortsätta att arbeta i kommunpolitiken?

Valet är ditt fram till den 9 september!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.