Ta ställning för barnen

På måndag den 2 mars är det kommunfullmäktige i Vilhelmina. Det finns ett antal besparingsförslag för skolan som är väl värda att problematisera mot bakgrund av en pågående problematik i Vilhelmina. Men också mot bakgrund av de ”besparingspotentialer” som beräknats och som är oerhört svåra att väga mot varandra vad det ena får för effekt på det andra och i kombination med något annat förslag:

  1. C + S förslag Nedläggning av byskolor Malgovik och Nästansjö HT 2020 och (för att få plats med eleverna) flytta upp åk 6 till Hembergskolan HT 2021 (ett förslag som enligt underlagen s. 26 renderar mindre än att behålla F-6 strukturen, 12 227 649 kr/år vilket i konsekvensbeskrivningen ökas på av tillkommande personalkostnader på Hemberget med 2,5 MKR och blir sålunda en besparing på under 10 MKR. I förslaget ingår vad jag förstår även en organisationsförändring på Volgsjö om nästan 7 MKR som inte kommer att infrias helt eller alls vid en omorganisering till F-5 och 6-9, det är ett förslag som troligen står för sig själv och som kan genomföras med bibehållen F-6 struktur).
  2. KD:s förslag Bibehållande av byskolor (F-6?) och flytta upp Volgsjö skolas åk 6 till Hembergskolan (ej utrett vad jag förstått, men eftersom en avveckling av Malgovik är prissatt till besparing 5 755 682 kr/år och Nästansjö 1 935 467 kr/år kan förslaget ses rendera besparing om ca 4 500 000 kr/år, KD:s hela förslag innehöll även andra besparingar men i likhet med förslag 1 enligt konsekvensbeskrivningen prissätts 6-9 organisationen med 2,5 MKR mindre alltså en total besparing om 2-2,5 MKR, samtidigt kan troligen inte de 7 MKR i organisationsförändring på Volgsjö då heller räknas in helt vilket gör att förslag 1 och 2 inte helt kan räkna med de besparingar de sätter som mål)
  3. PA:s förslag – Bibehållande av byskolor och bibehållen stadiestruktur i byar och på tätorten (ingen monetär besparing på grundskola utom den organisationsförändring som sker på Volgsjö om drygt 7 MKR som även ingår i förslag 1 & 2, men skillnaden är att i detta förslag kan pengarna räknas hem (men bör nog inte uppskattas till mer än 5 MKR pga konsekvenser), troligen kan även den besparing på Hemberget om 3 MKR ske som i de övriga förslagen inte verkar sannolik) PAs förslag ger troligen en långsiktig besparing socialt, för SNs budget och för skolresultaten och, viktigast: för barn och familjer) i övrigt föreslår PA besparingar/intäkter om 24 MKR.

 

Tyvärr har varken förslag 2 eller 3 någon majoritet ens som minoritetsåterremiss, då krävs samfällt agerande av KD, PA, F!, V, M och SD. Därför kastas här….

  1. En brandfackla – ett möjligt möte över partigränserna – F-3 behålls i byarna, F-6 Volgsjö och bibehållen stadiesstruktur på Hembergsskolan. Förslaget är berett (s 27, motsvarar förslag 3 på s. 79) med en besparingspotential på 6 327 400 kr/år. Då kan möjligen till viss del organisationsförändringar på Volgsjö genomföras och på Hemberget vilket som mest kan resultera i ca 16 MKRs besparing.

 

Den som läser beredningsunderlagen – konsekvenserna – blir nog övertygad om dels att det bästa vore att åtminstone behålla förskoleklass och lågstadiet – den tid då du oftast har behov av fritids också – i byarna; dels att om så vore bör byskoleelever som börjar 4:an på tätorten få gå i samma skola ett helt ”stadie” samt att alla elever, tätortsbarn såväl som bybarn, i åk 6 förtjänar att få vistas i en miljö som fysiskt och socialt är anpassad för barn.

Det fjärde förslaget ställer inte tätorten mot byarna utan försvarar barnets rätt att vara barn och få möjlighet till pedagogisk utveckling, vilket inte är fallet för ett barn som vid 6 års ålder (i värsta fall 5 år och 8 månader) skall behöva få sin skolpliktiga arbetsdag förlängd med över en timmes resväg och än mer i väntan.

Den som tror att det är samma sak att åka buss 9 mil för att landa vid en fjällskola i Saxnäs där bussen parkerar i anslutning till skolan har nog inte sett hur små barn blir knuffade i snödrivan vid bussen när de kliver av för att ta sig till Volgsjö skola. Ingen personal möter upp utan de får själva ta sig från Folkets hus till Volgsjö skola utefter vägen.

Det fjärde förslaget behåller skolstrukturen i viss mån även om besparingen är tämligen liten och då är enda alternativet att behålla F-6 i byskolorna helt och F-6 på Volgsjö (förslag 3). Men alternativet i nuläget med den majoritet som finns är ju total avveckling och ödesdiger omorganisation som inte är kvalitetshöjande. Är det vad Vilhelmina behöver mot bakgrund av sjunkande skolresultat och den drogproblematik som på senare tid blivit så uppenbar? Ska vi inte förskona våra barn (oavsett var de bor) från detta? Jag ställer frågan till de beslutande: var anser ni att ert ansvar upphör? Vid siffrorna i budgeten? No way. Ta ställning för barnen!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.