Vi gödslar inte med Zlatan-statyer

 

Apropå ”Kommunakuten” som under effektiviseringsvillkor nu ska ”rädda” kommuner genom att locka med bidrag och tvinga dem till ytterligare ”omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder” – som om det inte är vad vi redan gjort de senaste åren

som om vi, som befinner oss på den kommunalekonomiska ättestupan, KAN effektivisera ytterligare

med prognosen minus 100 invånare varje år?

Tror de där i Stöckhölm att vi gör likt Malmö: gödslar med Zlatan-statyer? Eller konserthus på skattebetalarnas bekostnad

Umeås apberg försvann, finlandsfärjan strandade eller fastnade i väven

Nej, det är inte vår grej;

vår grej är KAMPEN för

lika rätt för våra barn oavsett var i de gigantiska kommunerna de bor

lika vård till de äldre

någon slags nivå på infrastrukturen och kommunala servicen för oss övriga arbetsföra

(som också är föräldrar till barnen och barnen till de äldre)…..

 

Ur promemorian Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner: ”Bidrag får ges till en kommun eller region som vid utgången av 2019 hade en svag ekonomi och som har behov av att inom sin verksamhet vidta en eller flera omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder som främjar en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.”

MEN: För att få en ekonomi i balans måste vi ha inflyttning, mer invånare. Men den magnituden vi behöver ser vi stjärnorna efter, därför är den här hjälpen ingen hjälp. Vi behöver istället diskutera vad som är miniminivån av samhällsservice och om vi redan är där. Inget under det kan effektiviseras.Och då måste vi tala om andra sätt att finansiera verksamhet som ändå ska vara värdig att kallas likvärdig.

Annars kan ju någon insatt tala om vad som kan effektiviseras – för här har det senaste åren främst handlat om att skära bort (som byskolor mm – samt allmän kvalitetssänkning). Men visst, någon liten frivillig verksamhet finns möjligen, men annars inte mycket.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.