Allsköns funderingar om politik

Sverige sämst i OECD på att integrera invandrare på arbetsmarknaden

Kostnaden för invandring växer snabbt. De politiskt ansvariga har svårt att hantera väljarnas frågor om vad invandringen kostar och upprepar med en dåres envishet att invandringen är lönsam. Vet de politiskt ansvariga vad invandringen kostar? Hur ser den aktuella budgeten för migration och integration ut? Varför lyfter politikerna hela tiden fram hur mycket Sverige tjänar på invandringen? Det är väl ändå inte för att tjäna pengar som vi tar emot människor som söker asyl.

Tino Sanandaji, nationalekonom knuten till Institutet för ekonomisk-historisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm, pekar i en krönika på hur liberala tankesmedjor, t ex Fores, mer eller mindre satt i system att tala om hur lönsam invandringen är.

Fores är en tankesmedja finansierad av Centern. I sin rapport ”Utan invandring avfolkas Sverige” hävdar Fores att den pågående befolkningsminskningen här gör omfattande invandring nödvändig för att säkra välfärden. Att vårt land håller på att avfolkas p g a att det föds för få barn är inte sant. Sverige har ett födelseöverskott utan invandring och detta förväntas fortsätta. Fruktsamheten här (1,9) är bland de högsta i Europa.

Fores hävdar också att många kommuner behöver invandring för att ”uppfylla primära välfärdsuppgifter, som vård och utbildning.” Det är också fel. Att rekrytera personal till vården är inte ett problem idag och kommer inte att vara det i framtiden heller. Vi hade inga problem att rekrytera t ex undersköterskor när invandringen var låg. Det är decennier sedan det var arbetskraftsbrist på icke-specialister i Sverige.

Men vår åldrande befolkning då? Innebär det inte att vi behöver unga invandrare? I SCB:s rapport ”Sysselsättningsprognos 2013” beskrivs invandring snarast som en kraft som förstärker åldrandet, vilket ökar försörjningsbördan. ”Både utrikes födda och äldre arbetar i mindre utsträckning vilket påverkar den framtida sysselsättningen och även försörjningsbördan”. Södertälje och Botkyrka, som är exempel på högre försörjningsbörda, visar att trots att invandring har en positiv effekt på ålderssammansättningen förvärrar den försörjningsbördan enl SCB-rapporten.

Fores rapport pekar också på att invandringen är viktig för avfolkningskommuner. Detta är ytterligare en av Fores myter. Nyanlända asylsökande placeras på platser i Sveriges glesbygd där det redan saknas förutsättningar för jobb och egenförsörjning. Även om det ökar befolkningen där, urholkar det samtidigt skattekraften så att avfolkningskommunerna tvingas försörja ännu fler utan jobb och skära ner ännu mer i välfärden. Dessutom riskerar det att skapa politisk polarisering på landsbygden. Fores lösning för dessa kommuner innebär i själva verket att de fattigaste delarna av Sverige tvingas ta kostnaderna både för sina egna existerande problem och för de asylsökande som Täby och Danderyd vägrar ta emot.

Jag misstänker att politikernas och tankesmedjornas resonemang medvetet manipulerar oss och döljer halva sanningen genom att bara tala om vilka ekonomiska fördelar invandringen ger. Mörkar de för att de tror att vi väljare inte klarar av att höra sanningen eller för att de tror att vi inte förstår bättre? Hur förstående jag än är för att det måste få kosta att hjälpa asylsökande och flyktingar som kommer hit vill jag ha fakta på bordet, inte manipulerade siffror och halvsanningar, och heller inte anklagelser om att jag är främlingsfientlig.

Eftersom de flesta som anländer hit är asylsökande i behov av hjälp bör de självklart få hjälp om de kan styrka sin identitet med pass eller annat. Om de saknar dessa handlingar bör de avvisas direkt utan prövning. Inget flygbolag transporterar utomeuropéer utan pass till Sverige. Ändå verkar många ha ’blivit av med’ identitetshandlingarna när det är dags för asylprövning.

Så när ska någon politiskt ansvarig våga stå upp och ge en tydlig och sanningsenlig siffra på vad den totala kostnaden för invandringen är? Det räcker inte att bara säga att invandringen är lönsam för Sverige. I en redovisning ska både intäkter och kostnader tydligt framgå.

 

 

 

12 kommentarer

 1. Felix

  De flesta som anländer till Sverige är inte flyktingar, utan asylsökande.
  Andelen flyktingar enligt Genevekonventionen är mellan fem och tio %.
  I övrigt håller jag med om allt.

 2. Carina

  Instämmer helt och fullt. Att undanhålla information är en klassiker i politiken om man inte vill torgföra den verkliga avsikten. De svenska fattigpensionärerna är ju ingen intressant grupp att satsa på då de tyvärr inte ökar på röstantalet. Moraliskt etiskt är det ett slag i ansiktet på denna grupp som arbetat ett helt liv ofta med urusel lön och betalat skatt, tack ska du ha din dumskalle!

 3. Michael

  Att avvisa någon som kommer utan pass kanske låter bra, men är inte egentligen rimligt. Många länder där det är oroligt eller finns ett utbrett förtryck utfärdar inte pass – och definitivt inte till människor som av ett eller annat skäl uppfattas som oppositionella. Alltså precis de människor som faktiskt har behov av att få asyl.

 4. Nisse

  Sverige har redan tagit emot sin del av asylsökande och kvotflyktingar. Saknar man pass eller annan id-handling, kan man misstas som ensamkommande barn och få svårt att söka pension i rätt tid. Samt att det öppnar för att kriminella invandrar.

 5. magnus

  Här sägs att Sverige har ett födelseöverskott och sedan anges siffran 1,9. Men brytpunkten, den vid vilken ett överskott anses råda, ligger ju på 2,1 (barn per fertil kvinna). Sverige ligger alltså 0,2 barn under detta. Sverige har alltså ett födelseUNDERskott. Så här blev det lite fel, således.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Hej Magnus!
   Jag läser mycket, inte minst Tino Sanandajis artiklar och blogg. Han utgår alltid från SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror. Du hittar honom på tino.us
   Jag heter Åsa Sundh och är pensionerad lärare. Har jobbat i över 30 år på Umu. Vem är du?

 6. magnus

  Åhå, Umeå! Där har jag också jobbat. Runt millenieskiftet.

  Men sakfrågan: 1,9 barn/fertil kvinna är inte ett födelseöverskott utan underdito.

 7. magnus

  Artikeln som länken pekade mot var borttagen.

  Men att 1,9 skulle va ett överskott kan inte stämma. Siffran 2,1 är i stället den som nämns. T ex Wikipedia:

  ”I hela Europa, förutom delar av forna Jugoslavien, Albanien och europeiska Turkiet, är födelsetalen mycket låga och är i mycket få länder över 2,1 barn per fertil kvinna. Det födelsetalet anses vara nödvändigt för att befolkningen i ett land ska öka och inte minska. Detta då varje kvinna i snitt måste föda en flicka.”

  Forskning och framsteg:

  ”Det föds i genomsnitt 1,5 barn per kvinna i Europeiska unionen. Den så kallade reproduktionsnivån, där invånarantalet är konstant, ligger i västvärlden på 2,1 barn. Utan en rejäl invandring kommer EU följaktligen att skrumpna ihop – om inte fertiliteten plötsligt skjuter i höjden. Men det har den inte gjort de senaste 20 åren, och inget heller tyder på att det kommer att hända inom en överskådlig framtid, enligt Livia Oláh, docent i demografi vid Stockholms universitet.”

  EU-parlamentet:

  ”Det föds inte tillräckligt med barn i Europa för öka befolkningen. Genomsnittligt föds 1,52 barn per kvinna. För att förebygga en befolkningsminskning krävs det att i genomsnitt 2,1 barn föds.”

  Osv osv.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Så här skrev Tino S:
   ”Fores är en tankesmedja finansierad av Centern. I sin rapport ”Utan invandring avfolkas Sverige” hävdar Fores att den pågående befolkningsminskningen här gör omfattande invandring nödvändig för att säkra välfärden. Att vårt land håller på att avfolkas p g a att det föds för få barn är inte sant. Sverige har ett födelseöverskott utan invandring och detta förväntas fortsätta. Fruktsamheten här (1,9) är bland de högsta i Europa.”

   • magnus

    Men då har alltså Tino S fel. Jag tror man bör vara försiktig med hans uppgifter. De är ju kritiserade på många håll på nätet.

    Fredag: gött! Och ikväll ska IFK Norrköping spöa Kalmar! Haregött (som vi säjer i Gbg)!

    • asasuh (inläggsförfattare)

     Jag har hittills aldrig sett att någon visat att Tino har fel i sak. Han brukar ’pulvrisera’ andras resultat eller skriverier med sina siffror och hållbara argument. Däremot förstår jag att hans fakta och skriverier irriterar många med en politisk agenda.
     Du får gärna referera till de källor som hävdar att hans artiklar innehåller faktafel.
     Haregött du också trots att du ska ägna kvällen åt fotboll;O)

Lämna ett svar till asasuh Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.