Allsköns funderingar om politik

Vad kostar invandringen?

I min blogg förra veckan efterlyste jag en redovisning av vad invandringen kostar. Det räcker inte att bara säga att invandringen är lönsam för Sverige. I en redovisning ska både intäkter och kostnader tydligt framgå. När ska den politiska eliten ge oss en ärlig och öppen redovisning?

Ekonomen Jan Tullberg, tidigare forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och docent i ekonomi, är en av de ekonomer som gjort försök att beräkna invandringens kostnader. I sin bok ”Låsningen – en analys av svensk invandringspolitik” uppskattar Tullberg att nettokostnaden för invandringen under 2013 uppgick till 250 miljarder kronor. Det är ungefär 7 procent av Sveriges BNP.

Den största kostnadsposten som Tullberg försökt uppskatta avser så kallade undanträngnings-effekter som utgör hälften – 125 miljarder kronor – av den nettokostnad Tullberg räknat fram. Det är kostnader som uppstår genom att svenskar i viss utsträckning ”trängs undan” när invandrare tar i anspråk resurser som annars hade kunnat disponeras av svenskar, till exempel jobb och bostäder. När invandrare arbetar skulle de arbetena kunnat gå till svenskar istället, om jobben inte är jobb som svenskar inte kan göra. Det handlar dock för det mesta om jobb som svenskar hade kunnat ta.

Enligt Tullberg har invandrare sällan en unik kompetens; de flesta har högst normala jobb som att köra taxi eller jobba som biträden i vården. Tanken att invandrares yrkeskompetens och därmed arbetsinsatser är unika bygger på ett missförstånd. Tullberg påpekar att amerikaner inte skulle bli utan tomater om farmarna inte längre hade tillgång till illegal mexikansk arbetskraft. Tomaterna skulle troligtvis öka i pris så att inkomsterna för odlarna räcker till löner som lockar amerikanska arbetare. Konsumenten skulle därmed inte behöva betala lika mycket i skatt till arbetslösa amerikaner.

Tullberg har beaktat att invandrare tar mer resurser i anspråk på områden som skola, sjukvård och rättsväsende. När det gäller kriminalitet konstaterar Tullberg att de studier som gjorts på området tydligt visar att invandrare är klart mer brottsbenägna än svenskar. Överrepresentationen är särskilt stor när det gäller grov brottslighet, som medför stora kostnader. Enligt Tullberg hamnar man fel om man inte tar hänsyn till det.

Han viktar upp kostnader för kriminalitet till 2 för invandrare och behåller vikten 1 för svenskar. Motiveringen är att invandrarna är proportionellt mer kriminella än svenskar med en faktor 2,5 för generell kriminalitet och drygt 4 för tung kriminalitet. Detsamma gäller vården och skolan. Där viktar Tullberg upp invandrarnas kostnader med en faktor på 1,25, vilket innebär att en invandrare i snitt beräknas kosta 25 % mer än en svensk på de områdena.

Han skriver att det finns många tecken på merkostnader här, även om de är svåra att kvantifiera. Inom vården för man över mer pengar till primärvårdsenheter som ligger i invandrartäta områden. Samma sak gäller för skolan. Här finns kostnader, bland annat i form av att skolor med hög invandrarandel får extra anslag. Tullberg tror att den faktor på 1,25 som han har valt är en konservativ uppskattning av merkostnaderna.

När det gäller synen på hur barn med en invandrad och en svensk förälder bör behandlas i statistiken anser Tullberg att det logiska är att fördela kostnaderna lika mellan invandrarkollektivet och svenskarna. Han medger att hans fördelningsnycklar är grova och utan anspråk på exakthet. Att inte justera genom olika viktningar är att acceptera en neutral uppdelning, alla ges vikten ett, trots att gruppers offentliga konsumtion skiljer sig åt. Det finns överväldigande data på att skillnader finns, men att konkretisera dessa till enkla fördelningsregler blir ungefärligt. Men att blunda för problem är ingen lösning. Det är bättre att ha ungefär rätt än att ha exakt fel, menar Tullberg.

Jan Tullbergs bok behandlar inte bara ekonomiska frågor utan även ett flertal andra aspekter av invandringsdebatten.

”Den här boken tar upp de centrala frågorna kring invandring. Här finns väsentliga fakta och resonemang i den förmodligen viktigaste framtidsfråga som svenska folket kan bestämma över. Här diskuteras en mångfald dåliga beslut som resulterat i en situation som gradvis förvärras. Etablissemanget för en destruktiv politik och saknar förmåga att ändra kurs, då de är mentalt låsta. Detta gör att det blir lika svårt att diskutera invandring i Sverige som sex i drottning Victorias England. Det är därför ett samhällsansvar för medborgarna att sätta sig in i invandringsfrågan och fundera igenom vad som är en förnuftig politik”, skriver Tullberg på bokens omslag.

 

25 kommentarer

 1. Leif

  En snabb googling verkar inte så många stödja hans beräkningar, förutom dom som gärna vill att han skall ha rätt. Dvs inte så mycket att hänga i julgranen. Försök hitta något som vettigt istället

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Och den som vill att Tullberg ska ha fel stödjer inte hans beräkningar:O)
   Jag efterlyser fortfarande den politiska elitens svar på frågan, men från det hållet råder en kompakt tystnad.
   Eftersom du inte tror på Tullbergs beräkningar skulle jag gärna vilja höra din uppskattning av vad invandringen kostar liksom hur du/man kommit fram till den.

 2. Mia

  Hej asa! Tino Sanandaji har en del upplysande inlägg omkring Sveriges utgifter / intänkter för och av migrationen.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Ser att även du tar del av Tinos inlägg och krönikor. De som inte gillar den krassa verkligheten brukar avfärda allt han skriver eller säger. I min blogg förra veckan refererade jag till Tino. Jag tycker Tino är kunnig och påläst och en bra motpol till dimhöljda politikers ensidiga påståenden.

 3. Roland

  Jag har läst ”Låsningen” – borde läsas av alla Svenska politiker. Jag är kommunpolitiker (SD) och inser att inget går att förändra förrän Svenska folket rätt förstår konsekvenserna av den förödande samhällsförändring som pågår. Jag är pensionär, men pensionärer i allmänhet förstår inte varför de får stå tillbaka i skattehänseende. Detsamma gäller i de flesta välfärdsområden inom landet, dvs, sjukvård, skola och annat. Det borde väl var självklart att invandringen tar enorma utrymmen från den välfärdssektor som annars borde gå till de som betalt för det, dvs, skattebetalarna. Det är väl därför vi lojalt betalt så höga skatter i Sverige. Svenska politikers första och största lojalitet borde vara mot den egna befolkningen och sina väljare. Det verkar inte så i dagsläget vad gäller rikspolitiken. Man får intrycket att de i första hand ska se till flyktingar, tiggare, inte att glömma papperslösa, i andra länder kallade ”illegala” invandrare. Jag tycker Sverige liknar en sorts drömland, Löven är en ny drömmare, som Reinfeldts dröm om att befolka myrarna i Sveriges stora land. Jag tror personligen att en stor kollaps är nära förestående – både ekonomiskt och politiskt.

  • Solveig

   ….detta är mycket upprörande…. Att Invandrare skall gå FÖRE alla andra!
   Vi Svenskar då? Som betalt skatt i många år och plötsligt hamnar i arbetslöshet, skall de sitta efter för nyanlända invandrare …. Absolut FEL!
   Jag har nära bevis för att så är fallet!
   En arbetslös idag skall sitta vid datorn och ansöka om många många arbeten, annars inget bidrag! Många test är helt SJUKA, för enklaste jobb skall du visa att du är hyper intelligent! (Test: matrigma, mint!)
   Håller med Åsa att kostnaden för vår invandring måste redovisas på ett riktigt sätt! Och för TUSAN BÖVLAR, de skall inte prioriteras på arbets marknaden, det har väl LOTS visat, gick korrupt, och massor av penning tvätt gömde sig bakom! Trolig ISIS REKRYTERING! Avskyvärt!

 4. Bergis

  Vi måste tänka om och styra över kostnaderna från invandringen till pensionärerna. Man kan jobba ett helt liv men ändå inte klara sig på sin egen pension. Som pensionär blir det ett liv i fattigdom bara för att politikerna vill klappa sig för bröstet och säga hur Sverige tar emot flest flyktingar. Konsekvenserna av hög invandringen ser vi redan nu. Folk skjuts ihjäl på öppen gata i utanförskapsområdena. Vanliga svenskar vars barn inte kan hitta bostad pga den ökande invandringen dammsuger alla billiga etter och tvåor. Skolresultaten som sjunker i takt med att allt fler invandrare inte förstår den svenska kulturen och språket.

  • Joachim

   Hej Bergis,

   Jag har tråkiga nyheter. Problemet är att pensionärer tyvärr är dålig business för bankerna, dom inte bidrar till den ökade skuldsättningen som bankerna behöver för att inte gå omkull. Dom tar inga feta lån och slösar inte som bankerna gillar utan lever i regel sparsamt. Bankerna behöver evigt ökande skuldsättning och måste beordra regeringen att därför skyndsamt skapa kostnader som bankerna får låna ut pengar till. Alla enorma kostnader som rör flyktingar/invandrare säkerställer detta samt att det behövs fler människor som kan skuldsättas i framtiden. Svenska folket är redan det mest skuldsatta folket i Europa så det behövs fler skuldbärare helt enkelt. Alla partitoppar samarbetar nära med bankerna och tackas ofta när dom lämnar politiken med att få en väldigt välbetald tjänst.

 5. Bengt holmgren

  Bra att du sprider denna info. Vi medborgare har rätt att få klart för oss konsekvensen av den förda politiken.

 6. Obekväma mörklagda fakta som helst inte skall nå allmänheten.

  Varför tar Sverige emot orimligt många flyktingar och offrar välfärden undrar vi, har de flesta politiker tappat allt sunt förnuft tänker oerhört många. Svaret kommer här och är inte lätt att förstå då hela hela svenska folket är totalt lurade. —-Det första alla måste inse är att vårt finansiella system som kräver en evigt ökande skuldmassa för att inte kollapsa. Och då det dels föds för lite barn i Sverige som kan agera som säkerhet för nya lån, och dels är så att svenskarna är det näst mest privat skuldsatta folket i världen, och således ej kan låna så mycket mer pengar som krävs för att hålla igång systemet (”konsumeringskarusellen”), återstår det bara att öka den offentliga inlåningen, som då genialiskt på ett ”humanistiskt sätt” motiveras med fler människor via flyktingmottagning och invandring! Vi behöver alltså sjukt nog invandringen (fler skuldbärare och öka de offentliga kostnaderna) för att kunna försörja den ackumulerade räntekostnadstillväxten som de giriga privatägda bankerna har skapat, inom det enskilt kontrollerade kreditbaserade systemet, för att det inte skall haverera! Notan hamnar till sist på oss alla, invandrare som svensk. En bankreform med ett nytt system där Riksbanken har kontroll över landets ekonomi är enda alternativet för att skapa ordning i Sverige, men detta får inget Riksdagsparti ens adressera.

  • Alex Jones

   Är Alex Jones din källa eller har du läst den där konspirationsteorin på något annat ställe?
   Källa?

 7. Kjell Victorin

  I väldigt många år har varje ny generation svenskar fått det lite bättre än sina föräldrar men sen några år tillbaka kan man nog med fog påstå att varje kommande generation kommer att få det lite sämre än sina föräldrars generation. Detta p.g.a en hämningslös invandringspolitik de senaste 25 åren, alla vi som varit med ett tag och förmår att se samhällsförfallet och hur gapen i välfärden blir allt större har fått vara med om piken på Sveriges utveckling. Tyvärr kan det bara fortsätta åt ett håll så länge vi har politiker och journalister som tävlar i ”godhet” för alla utom svenskar, ett samhälle kan aldrig fungera med massor av människor som lever på bidrag i ett parallellsamhälle där egna lagar och värderingar gäller och alla kontakter med samhället kan ske med hjälp av tolkar och därför behöver man inte ens lära sig språket. Tyvärr är jag pessimistisk och tror att det redan gått alldeles för långt för att man ska kunna komma till rätta med alla problem ekonomiska som samhällsproblem. Och helt kört lär det ju vara om den halv miljon människor som förutspås komma dom kommande fyra åren verkligen kommer, alla med en IQ över 10 förstår att Lövéns uttalande om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är totalt omöjligt med dagens migrationspolitik. Men räkna med att politikerna kommer att öppna upp för låglönearbeten vi aldrig sett maken till i Sverige då det är det enda sättet att få fler lågutbildade invandrare i arbete, samtidigt måste bidragen sänkas till rekordlåga nivåer för att det ska få någon effekt men sen har vi också fått ett nytt klassamhälle som nog ingen trodde skulle uppstå i Sverige igen.

  • Roland

   Håller med dig till 100 procent. Tyvärr tror jag Sveriges ledande politiker inte förstår allvaret. Idag fick SD över 20% i två olika mätningar. Det visar väl ganska klart vad folket vill. Snart är SD ett av de största partierna i Sverige. Hur ska man möta detta – att rasisterna har ökat eller, det som vore sannast, folket är trötta på den förda politiken, man måste förändra invandringspolitiken för vårt land. Det är inte med automatik att vara rasist, som media tycker, det är att var realist, som också många tidigare invandrare i vårt land tycker.

   • Joachim

    Sveriges ledande (dvs MAX fem personer i varje riksdagsparti) politiker förstår allvaret i situationen mycket väl men dom har inget val då Sveriges kreditbaserade system vi är en del håller på att haverera om inte bankerna når sina skuldsättningsmål. Olof Palme försökte ganska ensam stå upp mot världsbankerna och stoppa detta finansiella system som försöktes införas i Sverige under 80-talets första halva då han förstod vars detta ovillkorligen skulle ta vägen i framtiden. Men tyvärr genomfördes en statskupp den 21 november 1985 bakom ryggen på Palme av finansminister Kjell Olof Feldt, ordföranden i Riksbanksfullmäktige Erik Åsbrink och riksbankschef Bengt Dennis som förändrade i grunden den ekonomiska läget och politiken i Sverige för all framtid.

  • Joachim

   Vi luras ständigt att tro att de politiska partierna (7 av 8) tävlar i godhet, det gör dom INTE även om vi tolkar det så. Allt är en ekonomisk fråga där kostnader måste skapas i en allt högre takt för att säkerställa bankernas skuldsättningsmål. Läs svar nr 6 i detta inlägg noggrant så klarnar läget.

 8. Staffan

  Bra att man tar upp dom skyhöga kostnaderna som invandringen för med sig. Detta har man talat tyst om från höger till vänster. Man framhåller bara den lilla del som har någon form av utbildning. En utbildning som måste kompletteras för höga kostnader i Sverige. Av den stora massan kommer ett fåtal att få någon form av ”jobb” och dom övriga kommer fortsättningsvis att kosta samhället stora pengar. Man har verkligen bäddat för att SD skall gå framåt.

 9. Sanningssägaren

  steg ett i detta är att läsa ocensurerade nyheter.
  Man kan börja med nedanstående exempel i stigande sanningsordning:

  avpixlat.info (dock hyllas israel mer än sverige).
  friatider.se
  exponerat.net
  nationell.nu (räds inte orden)
  nordfront.se (lösningen på alla problem är ett nytt politiskt system).

  Varsågod! ta till er info från ALLA håll innan ni bildar er en uppfattning om saker och ting, det är den vetenskapliga vägen!.

  Men för att kort svara på frågan om vad invandringen kostar oss, så är svaret:
  Oss livet!

  • Joachim

   Många är vi som känner oro och ogillar en till synes oansvarig invandringspolitik men det rättfärdigar ändå INTE rasism och nazism även hur besviken man än må vara på att Sverige sakta förstörs. Nu har ju dock regeringen dolda ekonomiska motiv till det dom gör, men nu är galenskaperna avslöjade och fler kommer att förstå detta allt eftersom.

   Vi hade nyligen en statsminister som skrivit en bok som hette ”Det sovande folket” där han beskrev varför vår välfärd är omöjlig i längden, och som beror på den ackumulerade räntekostnadstillväxten. Denna bok skrevs innan Sverige började ta emot invandrare i allt stridare takt! Trots den förnedrande boken så var det inte många som vaknade utan merparten sover tryggt fortfarande.

   Avpixlat är för kännedom Sd´s sida och därför allt gullande med sina vänner och ”samarbetspartners” från Israel. Tänkte om du tycker det känns lite konstigt att Israel hyllas mer än Sverige som du lade dit inom parantes. Media går absolut inte att lita på och mycket mörkläggs men sidorna du rekommenderar gör istället,tvärtom, dom överdriver problemen till priset av påspädda fördomar och ökat hat. Om det är bättre eller sämre kan man ha olika uppfattning om.

 10. Mia K

  Många av de ensamkommandes mödrar är över 45 och analfabeter. Det är mycket bättre att stötta mot analfabetism i hemländerna, för vårt samhälle ställer faktiskt höga krav på att man ska kunna kommunicera i skrift.

 11. KOSTNADERNA ÄR ALLTSÅ SJÄLVA SYFTET MED ALLT SOM RÖR DETTA OMRÅDE!! Joachim

  Hej Åsa, ( och övriga här som läser )

  Allt verkar upp och ner, jag förstår att ni är besvikna men kanske framförallt förvirrade hur läget i Sverige ser ut idag. Jag skall försöka förklara ännu bättre än i tidigare inlägg så ni förstår lite bättre. Vi har ett finansiellt system som är beroende av evigt ökande skuldtillväxt för att inte kollapsa. Och de svenska privatägda bankerna har varit särskilt giriga och lånat ut mest pengar alla länder i Europa. Svenska folket är alltså idag mest skuldsatta!! Det gör nu att det ekonomiska läget i Sverige är kritiskt och bankerna behöver hjälp av regeringen att skapa ännu mer utlåning och skuld för att dom skall klara sina mål och för att inte det finansiella systemet skall kollapsa. Därför gör de ledande politikerna alla möjliga åtgärder för att få Sverige mer invandrarvänligt för att så många som möjligt skall välja att söka asyl just här. Fler människor möjliggör dessutom fler skuldbärare som ger möjlighet att öka den privata skuldsättningen ännu mer. Detta skapar såklart allvarliga samhällsproblem då merparten av flyktingarna hamnar i en permanent under-utanförskapklass. Välfärden förstörs helt enkelt både invandrarna och för svenska folket, särskilt för arbetarklassen i den undre halvan av samhällspyramiden. Men hellre det än att banksystemet(landets ryggrad) går omkull och ALLA, även de rika i samhällets topp får smaka på de ännu allvarliga problem som då kommer att uppstå. Detta är på en nivå som vanligt folk inte kan förstå, inte heller kommunpolitiker förstår vad som händer utan tvingas med djupa veck i pannan försvara sina riksdagspartiledamöters till synes helt orimliga beslut i dom här frågorna. Sverige måste göra en bankreform och låta Riksbanken och svenska folket bestämma över Sveriges ekonomi och inte som nu, privata giriga affärsbanker som bara ställer till problem i slutändan. Men detta är inte bankernas fel utan politikernas som tillåter nuvarande system finnas kvar trots av man vet att det ovillkorligen leder till en stupkant förr eller senare. Olof Palme var starkt emot detta okontrollerade system och med den ansvarsfulle finansministern Gunnar Sträng vid sin sida var Sveriges ekonomi trygg och stabil, men 1985 så fort när Sträng gick i pension utsattes Sverige och Palme DIREKT av en statskupp av andra socialdemokrater under internationell påverkan. Holmsundssonen tillika finansminister Kjell Olof Feldt (S), ordföranden i Riksbanksfullmäktige Erik Åsbrink(S) och riksbankschef Bengt Dennis(S) förändrade bakom ryggen på både Riksdag och Regering i grunden det ekonomiska läget och politiken i Sverige för all framtid. Och den ruttna frukten av detta är nu mogen är skördas, dock på ett obegripligt sätt för oss alla. Se dokumentärfilmen om denna statskupp som SVT dokument infrån gjorde 2004 av Reportern Dan Josefsson.

  Detta är lagt på en nivå som vanligt folk inte skall förstå, det är just därför det kan fortgå. Det framstår nu istället helt felaktigt som att våra politiker ( 7 av 8 partier ) har tappat allt sunt förnuft men så är absolut inte fallet. Det 8:de partiet (Sd) utnyttjar situationen att finansiella systemet måste skyddas med ökad befolkning och ökade kostnader/skulder samt svenska folkets totala okunskap hur det ekonomiska systemet fungerar till sin fördel på ett listigt sätt! Sd kommer inte att kunna hjälpa den fattiga delen av befolkningen när dom väl kommit till makten(troligen 2022) på ett bättre sätt än röd/grön eller blå regering eftersom oavsett vem styr måste det finansiella systemet säkras upp i första hand vilket ovillkorligen fortsätter att öka de ekonomiska klyftorna i samhället. Detta är den bittra sanningen! Inget parti är tyvärr för ett banksystem likt det som fanns före 1985 eller något annat system som inte är skuldbaserat. Detta är enda sättet återskapa det ”fornstora” landet Sverige med ordning och reda och minimal arbetslöshet.
  KOSTNADERNA ÄR ALLTSÅ

  • Mia K

   Hej Joakim! I viss mån har du rätt! Det är svårt att hejda utvecklingen, men när invandringen stryps, kommer bostadspriserna att gå ned och bankerna kommer att förlora pengar. Men det är det enda raka, även om Bilderberg har gjort Sverige till ekonomiskt experiment.

   • Joachim

    Mer människor lika med högre bostadsbrist=ökade priser på bostäder och fastigheter=bra för bankerna som kan öka skuldsättningen ytterligare.

    Mer flyktingar=högre kostnader=högre offentlig skuldsättning=bra för bankerna.(och Bert Karlsson)

    Därför gör de ledande politikerna alla möjliga åtgärder för att få Sverige mer invandrarvänligt för att så många som möjligt skall välja att söka asyl just här. Fler människor möjliggör fler framtida skuldbärare som ger möjlighet att öka den privata skuldsättningen vars krav ökar för varje år.
    Men i första hand måste bankerna skapa tillräckligt med nya skulder snabbt för att kunna försörja räntekostnadstillväxten från alla tidigare skulder. Annars havererar hela ekonomin.

    Hur skall SD kunna motstå att likt alla andra toppolitiker verka för bankernas bästa när alla SD politiker har egna stora privata lån som riskerar att försämra deras familjers privata ekonomi om dom låter bankerna gå i konkurs nästa gång det blåser. SD kommer också att måsta rätta in sig i bankernas led och skapa kostnader för bankernas fortsatta existens. Och det ökar ovillkorligen de ekonomiska klyftorna ännu mer.

    Ytterligare ett horribelt exempel på det här med obegripliga kostnader:
    75 miljoner kostar USAs ”krig” mot IS varje dag. Väldigt många undrar varför USA går sakta fram likt en snigel och inte bara städar bort isis på en gång så att inte så många behöver fly eller dö i onödan. Precis som Sveriges banker behöver låna ut till bla våra asylkostnader för att inte gå omkull så behöver USAs banker skapa lån till USAs krigskostnader av samma anledning, så sjukt är det. Som Anders Borg förra finansministern sa på ett seminarium i USA. – You (USA) make the wars, we get the refugges, its a win/win”! Vilket får anses vara att tala klarspråk på det jag just beskrivit. https://www.youtube.com/watch?v=zU0_6yPVCPQ

 12. Tänker Själv

  Även om politikerna tycks gilla att gynna banker, så finns det ju många sätt för såväl kommuner som stat att skuldsätta sig. Satsa på dyra järnvägsspår t.ex. som rent monetärt går med brakförlust men där man anser att järnvägar på nåt märkligt sätt under alla förhållanden är bra för miljön. Bra för miljön är dock ingen pengaintäkt, liksom att höga koldioxidutsläpp inte har nån direkt utgiftspost i statsbudgeten än så länge, det som kostar f.n. är att minska utsläppen. Dyra idrottsarenor mm orsakar också stora utsläpp när de byggs, men man bygger ändå…Grejen är ju dock, att det blir gemene man, särskilt de yngre, som blir livegna under sina skulder, och som räds den dag fastighetsmarknaden kraschar och lånen bara utgör en skuld och boendet inte har lika stort värde. Det enklaste sättet att komma undan problemet är dock att minska invandringen och inte bygga så mycket bostäder, så hålls priserna uppe ändå, och vi slipper att bankerna kraschar om de som har jobb också har råd att betala både sitt eget bonde och de nyanländas via skatten. krisen kommer när de som redan har jobb inte längre kan finansiera både sitt eget liv och andras inklusive boendet….Kanske redan vid nästa lågkonjunktur….

Lämna ett svar till Roland Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.