Allsköns funderingar om politik

Maktens arrogans

Tidigare i höst tog Peggy Noonan, en gång Ronald Reagans talskrivare, i Wall Street Journal upp migrationskrisen. I ’The Migrants and the Elites – A humanitarian crisis threatens the future of Western institutions’ skriver hon:

“Migrations- och flyktingpolitiken utformas av dem som sitter säkert, av människor som tillhör landets styrande elit, som har trevliga bostäder i trevliga bostadsområden och som skyddas av sin status. De som lever med effekterna av migrationen är de som har mindre säkra liv, som ser dess avigsidor eftersom de dagligen konfronteras med en mindre vacker realitet, med spänningar och motsättningar.”

”Beslutsfattarna föraktar den oro som vanligt folk känner och tillskriver dem inskränkt trångsynthet och okunnighet. Men vanligt folks inkomster innebär att de inte kan köpa sig ut ur oroliga förorter. Folk i trygga bostadsområden som glider fram i stora bilar har köpt sig trygghet. För att inte nämna de ministrar och höga politiker som inte rör sig på stan utan säkerhetsvakter. De styrande har råd att se nationella säkerhetshot som en abstraktion.”

”Den stora utmaningen för politiker är att i takt med högre positioner och ansvar ändå förbli, i hjärta och hjärna, en av folket och uppleva livet som en normal person i vanliga bostadsområden och förorter.”

”Den största bristen hos ledare idag är att de inte lyssnar. De hör inte längre rösterna från vanligt folk. Eller inbillar sig att de vet att vad de säger och tycker känns omodernt och pinsamt. Vi ser nu politiker och institutioner som kommer att sönderfalla som en konsekvens av deras dövhet.”

Vem av oss instämmer inte i Noonans beskrivning? Gapet mellan dem däruppe som styr oss härnere växer sig allt större allt snabbare. En renodlad politisk yrkesklass som ser sig själva som tillsvidareanställda istället för förtroendevalda har målmedvetet steg för steg satt folkstyret ur spel. Decemberöverenskommelsen har berövat folket dess inflytande och tagit död på idédebatten. Till sin hjälp har de ett system av media som, styrda av en politisk agenda och beroende av presstöd, försöker förvanska eller dölja den verklighet folket lever i. Även lobby-organisationer maskerade till folkrörelser hjälper till att skapa en folkopinion som inte finns bland verklighetens folk.

Den folkligt förankrade idédebatten är död och politiken cementerad till yrkespolitikernas gemensamma värdegrund. För att behålla skenet av folkstyre använder man det raffinerade systemet med agendastyrda medier och lobbyorganisationer förklädda till folkrörelser som iscensätter en folkopinion som inte finns i verkligheten. Här är ett exempel på agendastyrda medier:

”Den dramatiska utvecklingen i Europa har mötts av ett massivt folkligt stöd för en humanare flyktingpolitik. Men stödet återspeglas inte i Aftonbladet/Inizios väljarundersökning under perioden 2 till 9 september”. Det låter som en satir av Public Service, men detta är dessvärre ett uttalande av Aftonbladets journalist Olof Svensson.

I komikern Bill Mahers program ombads författaren Salman Rushdie nyligen att kommentera presidentvalrörelsen. Så här svarade han:

”Det stora som händer runt om i världen nu, vilket Trump är ett tecken på, är en växande avsky för traditionella politiker. Väljarkårerna runt om i världen känner sig främmande inför vad man ser som en politisk maskin och folk vänder sig till dem som inte är en del av denna maskin.”

Anna Kinberg Batra är ett bra exempel på en ”traditionell politiker” eller ”politisk maskin”. När hon inte vill svara på en fråga upprepar hon likt en förprogrammerad robot istället gång på gång samma svar nästan oavsett vilken fråga hon får. Vem kan känna förtroende för en sådan politisk ledare? Hon är dessutom direkt ansvarig för att Löfven tillåtits leda Sveriges genom tiderna sämsta regering.

De politiskt ansvariga har vänt väljarna och verkligheten ryggen. Rädsla och brandkårsutryckningar styr dem nu snarare än långsiktiga och hållbara lösningar. Så här beskriver bloggaren Johan Westerholm dem:

”De har blivit taktiker och identitetspolitiker som ser väljaren som konsument av politiska åsikter istället för människor i ett samhälle som vi måste få att fungera. Som ser partiet som en karriärväg istället för att ta ansvar för vårt samhälle.”

17 kommentarer

 1. Nils

  Du tillhör numera de bloggar jag regelbundet besöker (den enda norr om Stockholm, där jag bor) Jag litar nämligen mera på uppgifter från de seriösa undersökande bloggare (även om jag inte alltid delar deras slutsatser) än uppgifterna i svenska massmedia. De senare styrs numera av “predikanter” som alltför ofta predikar sina egna övertygelser. Jag läser även andra bloggar på VK, men gör detta för att inte glömma hur fruktansvärt ologiskt många människor idag kan tänka i brist på FAKTA. En seriös bloggare måste i mina ögon alltid ha verklighetsförankrade FAKTA för sina påståenden.

  Dagens invandringskris kommer att bli en gigantisk väckarklocka för svenska folket de närmaste fem – tio åren, när de idag (av internationella forskare) helt förutsägbara spänningarna från invandringen i vårt samhälle successivt bubblar upp om några år.

  Jag är ett pensionerad ”proffs”, och har troligen tidigare betraktats som en av ”etablissemangets” (mera ledande) betjänter, då jag vissa perioder umgåtts i de allra högsta kretsarna. (Många av de bloggar jag följer skrivs av just sådana). En medarbetare sa mig för ca 40 år sedan, att när jag nu ser, hur du hanterar tidningar och massmedia, inser jag att dessa kan man ju inte lita på. Jag ljög naturligtvis aldrig för massmedia (ljuger man måste man också vara superskicklig i att pudla, vilket jag inte är), utan allt var sant, men ibland bara halva sanningen. Huvudsyftet var ju att få maximal gratis publicitet, eller minimera en uppkommen skada, och jag vet hur journalister arbetar (och/eller tvingas arbeta).

  Nu har flera uppmanat mig att pga mina unika erfarenheter om ekonomi, teknik och sysselsättning, börja skriva en egen undersökande blogg om svensk sysselsättningsproblematik, vilken jag förbereder. Detta skulle en specialiserad journalist ha gjort för 50 år sedan, men nu ser jag endast tillrättalagda pressmeddelanden med halva sanningshalter enligt ovan principer i massmedia, därför att dessa passar dels avsändarna, dels journalisternas/predikanternas syften. (Just nu talar tyvärr ovanligt många historiska tecken för att Europa och världen går in i en STOR sysselsättningskris inom 12-24 månader pga överbelånade ekonomier i hela världen, men detta vill vare sig politiker, företag eller massmedia nämna. Nu gäller enbart: Efter oss syndafloden, vilken troligen kommer senast inom två år, OM HISTORISKA TECKEN gäller även denna gång)

  Sedan 1980-talet har journalistiken bara försämrats, och (predikant-) kollektivet har blivit en följa-John-kår av diskutabel kvalitet (är det de svenska trygghetslagarna som gett den effekten?), med en enda uppfattning, den svenska Pravda, som folket lydigt ska läsa och följa.

  Jag har därför idag inga tidningar, men ägnar som pensionär dagligen mera tid åt utländska media, bloggar och liknande informationskällor, där kvalitén nu höjs för varje år, och jag har aldrig någonsin varit lika välinformerad om vad som sker i världen som just nu. I “nödsituationer” kollar jag även Avpixlat och Flashback, men det tar en massa tid, då 95% där är sk-t och bara 1-5% kan kallas FAKTA, som är vad jag alltid söker.

  Predikande journalister utan självständigt tänkande och utan egen förmåga att dra logiska slutsatser ur givna fakta om verkligheten behöver jag alltså inte längre. De grävde i mitt fall slutligen som “predikanter” sin egen grav och ersätts med en “folkets gör det själv marknad”.

  Till denna krets räknar jag även din blogg.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Hej Nils!
   Gläder mig åt att vara en av dina utvalda :O)
   Jag har samma uppfattning som du om mainstream-media som styrs utifrån den politiska agendan. Kommer inom kort att skriva en blogg om detta.

   Läser också gärna andra skribenter och bloggare; föredrar dem som utgår från verklighet och fakta istället för känslor och osanning. Ledarskribenter som Per Gudmundsson och Alice Teodorescu och bloggare som Rebecka Weidmo Uvell och Tino Sanandaji läser jag alltid. Ju mer jag läser desto mer upptäcker jag hur litet jag länge visste om det som sker bakom det som synes ske.

   Ser fram emot att få ta del av din kommande blogg. Svensk sysselsättningsproblematik. Den kan man nog skriva en hel del om.
   Ylva Johansson och Stefan Löfven pratar ständigt om behovet av att skapa fler jobb trots en kontraproduktiv politik. För några dagar sedan kraftsamlade regeringen genom konferensen ”Sverige tillsammans” där även kungen och drottningen deltog (trots att S vill avskaffa monarkin). Löfven upprepade sitt nuvarande mantra om att ”flyktingsituationen kräver en kraftsamling för att skaffa de jobb, bostäder, utbildningsmöjligheter och den samhällsgemenskap som behövs….”

   Det är intressant att det jag skulle beteckna som kaos och kris (t ex tältläger och kommuner som går på knä) kallar regeringen ’utmaning’ som man kommer att klara av. Det blir allt tydligare att det är noll koll men det skulle Löfven aldrig erkänna; han upprepar att ”situationen är svår men under kontroll”
   För ett par dagar sedan meddelade Migrationsverkets GD Anders Danielsson att den svenska prognosen för 2015 nu är 190 000 asylsökande. Då räcker det inte att mingla, prata och hoppas på allas goda vilja. Det kräver STOP: Sitta ner, Tänka, Observera, Planera.
   Ett varmt hjärta är bra men ett kallt huvud är ännu bättre. Kombinationen är förstås det ultimata.

   • Nils

    Lite hjälp om informationskällor kanske?
    För mig var det naturliga i början att försöka se vilka globala krafter, som driver (eller hotar) pågående utveckling i världen (livsmedelspriser, investeringar, konsumtion, energitillgång, innovationer, utbildningsnivå och mycket annat). Mina särklassigt främsta informationskällor sedan 7-8 år tillbaka om Europa har varit amerikanska, mina tyska (Spiegel m fl) och engelska (BBC, Guardian m fl) är tyvärr inte alls lika bra, men de är ändå OTROLIGT MERA FAKTA-orienterade än motsvarande svenska och man måste även ha dessa för att i vissa fall sila bort ”USA-vridningen” i de amerikanska. Så kolla in gratiserbjudandena på:
    a) http://www.mauldineconomics.com/ (John Mauldin har 1,5 milj ”gratisläsare” varje vecka, men jag betalar numera en struntsumma/år för att bli ännu bättre informerad
    b) https://www.stratfor.com/ (George Friedman) dito om geopolitik
    c) http://www.bloombergview.com/ resp http://www.bloomberg.com/europe (störst på ekonomi mm)

    Ovan är generösa med egna ”gratisprenumerationer”, och har alltid ”gäster”, även sådana med motsatta uppfattningar än deras egna. De anser detta behövs, för att bilden ska bli fullständig.för läsaren ska kunna göra sin egen bedömning

    Så efter att i 7-8 år ha följt ovan källor, har jag slutat förvånas över våra svenska ”känslomässigt” styrda massmediala presentationer av olika händelser. Jag visste inte om jag skulle SKRATTA eller GRÅTA, när jag läste om EXAKT SAMMA händelseutveckling MINUT FÖR MINUT LIVE på engelska BBC, The Guardian och der Spiegel under höstens flyktingkris i Europa, och sedan jämförde med vad svenskar fick veta på svenska språket.

    Svenska massmedias ”predikande känslostormar” ställdes hela tiden obönhörligt mot ovan medias sakliga ”minut-för-minut-rapportering” om vad som just då hände vid gränserna, vad olika ledande personer runtom i Europa sade om konsekvenserna och olika uppfattningar om konsekvenser etc. Det blev SÅ UPPENBART att allt svenska massmedia nämnde, bara var ett spel för den svenska ”lättlurade?” allmänheten. Som följd av detta får nu Sverige snart ”alla Europas flyktingar”, som tack.

    Då övriga Europas befolkningar däremot tidigt fick HELA BILDEN förklarad för sig via sina inhemska massmedia, vill dessa länder inte längre ta eget ansvar för ”flyktingar”. Statsminister Lövéns skrikande lyssnar ingen på, för människorna började förstå att detta också innebar att man troligen på sikt riskerade det egna landets ekonomiska bas och sina barn och barnbarns framtid. Länders välfärdssystem kraschar nämligen enligt befintlig forskning av en ALLTFÖR STOR PROCENTUELL MIGRATION, vilket svenskar tyvärr ännu inte fått läsa.

    Vi svenskar tvingas dock troligen genom ”sveket från alla svenska massmedia” att hårdhänt lära oss denna läxa kommande tio år. Sverige har de senaste åren haft världens genom tiderna största procentuella migration, och denna kommer inte att avta kommande årtionden, (förutsatt att Sverige inte bygger en mur likt USAs mot Mexico som gräns till omvärlden). Migranterna kommer på egna initiativ att kommande år fortsätta leta sig fram till Sverige (jämför Mexico kontra USA), och Sverige kan redan ha passerat ”point-of-no-return”. Det blir framledes de redan mest utsatta svenskarna, som får betala priset för detta, medan de välbeställda och resursstarkare alltid brukar klara sig bättre, när ett välfärdssamhälle kollapsar.

    • asasuh (inläggsförfattare)

     Tack för tipsen, Nils! Ska gå in och läsa dina källor.
     Jag brukar läsa en del utländsk press och lyssna bara på Euronews, CNN, BBC och Al Jazeera under vinterhalvåret då jag vistas utomlands och inte har tillgång till svensk TV. Det ger en bra motvikt som du påpekar.
     Eftersom tidningarna inte längre kan leva på prenumeranter eller annonser, blir de beroende av presstöd och det gör dem beroende av den politiska agendan. De biter inte av den hand som föder dem. Yrkesheder och stolthet väger lätt när de 2 stora mediehusen (Bonniers och Schipsted) sätter ner foten och styr vad som får skrivas.

 2. Mia K

  Hej asasun! Dessa karriärsbroilers till politiker lyssnar ju inte till folket och jag undrar om inte Stefan L ångrar sitt beslut att bli statsminister idag när hela samhället håller på att raseras. I Skåne sköts två ungdomar pga bristande förmåga/resurser hos polismyndigheten. vilket främst drabbade den hotade gärningsmannen. Du gör så rätt som lyfter dessa viktiga frågor i debatten!

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Hej Mia! Löfven trivs nog i rollen som ’landsfader’ och statsminister, speciellt när han får åka runt i världen och informera om den humanitära stormakten Sverige och om världens första feministiska regering som för en feministisk utrikespolitik.

 3. Gunmari Palmquist

  Vilken tur att vi har sådana som Du Åsa…som törs säga sin mening och ifrågasätter.
  Tyvärr är det för få av den sorten.
  De flesta är som jag själv, som på något sätt hoppas, att det ska ”lösa” sig, utan att ”jag själv” ska behöva gör något aktivt.
  Vi borde ALLA engagera oss, eller vill vi att det ska vara ”andra” som styr hur vi ska ha det??..

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Gunmarie! Du läser i alla fall och reagerar. Du till och med aktiverar dig gm att kommentera. Det är en bra början. Tack!

 4. LSE

  Tack Åsa
  Din blogg är fortfarande det mest absolut mest läsvärda VK har på sin nätbilaga.

  Så här tycker jag läget ser ut:
  Efter att välfärdslandet Sverige har stått vid stupets kant och tagit ett stort steg framåt blir ”utmaningen” gigantisk vid kraschlandningen som väntar för dom allra flesta.
  (Måste bara använda mode ordet utmaning som verkar vara inplanterat i precis alla hjärnor som ännu inte förstått allvaret. Mycket bra kännetecken! )
  Citerar min son ”framtiden blir nog mer spännande än trevlig”.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   LSE! Framtiden blir nog mer spännande än många av oss klarar av att hantera! Detta är inte ens slutet utan möjligen slutet av början.

 5. AVT

  Tack, Åsa, för detta inlägg – knivskarp analys, som träffar huvudet direkt på spiken!

  Visst har vi en fullkomligt oduglig regering – MEN: (som någon har sag)t: ”I en demokrati har man den styrelse man förtjänar”.

  Alltså…

  Bästa hälsningar!

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar, Anders! Roligt att du följer min blogg och kommenterar.
   Man säger ju att vi har de politiker vi förtjänar men jag förtjänar absolut bättre politiker än vi nu har och det gör hela svenska folket också.

 6. Mia K

  Hej igen! När jag tittar på m-stämman, känns många inlägg igen från sd. Vi måste våga ställa krav på möjlighet att försörja anhöriga som kommer hit (en masse) och utöka gränsskyddet mot vårt land. Självklart gör också våra biståndspengar bättre nytta i flyktingarnas närområden och det finns inte längre personal inom skola och socialtjänst att stötta asylanterna. Mycket bra att migrationsfrågan lyfts till EU-nivå, där det finns mer muskler! Men, återigen, varför är inte talarna på m-stämman medlemmar i sd?

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Bra fråga, Mia. Problemet är att M ofta säger bra saker men de agerar tvärtom. De har haft ett år på sig att verka för att införa tillfälligt stopp i invandringen och tillfälliga uppehållstillstånd men de har inte gjort det.
   ”I Sverige gör vi rätt för oss” sa partisekreteraren Tobé på stämman samtidigt som M inte gjort ett dugg för att se till att de 30 000 el fler illegala invandrare i Sverige inte ska få gratis sjuk- och tandvård, skola m m.
   M saknar trovärdighet och därför har de tappat många väljare sen valet. De har inte drivit en politik som de gick till val på och de är fortfarande inte villiga att ändra på ngt. Hade inte KD skrotat DÖ hade övr Alliansen fortfarande hållit avtalet. M och Kinberg Batra är helt enkelt rädda för att regera men rädsla vinner inga väljare eller val. Ironiskt när man betänker att AKB i intervjuer hävdat att Thatcher är hennes politiska förebild!!!
   En allt större klyfta har öppnat sig mellan vad politiker säger och vad de gör, vilket mitt inlägg här pekar på. Ett spel för gallerierna är vad vår maktelit ägnar sig åt i tron att vi väljare är dumma nog att svälja det.

 7. Bergis

  Expressen publicerade bilderna av en drunknad 3 årig pojke vars pappa själv var flyktingsmugglare och ville ta sig till ett bättre liv i Sverige trots att dom befann sig i säkerhet i Turkiet. Många i Sverige gick in i psykos och ville hjälpa alla i hela världen efter att ha sett bilden på pojken. Utländska personer snappade upp den här psykosen och tänkte: Här har vi ett urblåst folk i ett nordligt land som välkomnar alla med löfte om bidrag och försörjning. Därmed var folkvandringen igång. De knackade inte på dörren och frågade om de fick komma. De sparkade in dörren. De som får ett utvisningsbeslut går under jorden med hjälp av autonoma vänstergrupper. Vänstergrupper som ofta består av marginaliserade svenskar. Vissa av dem lätt utvecklingsstörning och mycket ensamma. När dessa personer ”hjälper” asylsökande och tiggare får dom ett tillskott av signalsubstansen serotonin i hjärnan. ”Jag är god och hjälper människor” stimulerar serotonin halten i hjärnan. En lätt utvecklingsstörd människa som är medlem i RUNG eller någon annan frivilligorganisation tänker bara på serotonintillskottet i hjärnan men inte på konsekvenserna av sitt handlande. De tänker bara på att Stefan Löfven ska komma och belöna dem och att Sveriges resurser är ändlösa.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Jag vet för litet om vänstergrupper för att kunna säga att vissa av dem har en lätt utvecklingsstörning. Däremot kan jag konstatera att många ’vänstermänniskor’ verkar kicka igång av att försvara migranters rättigheter och av att anklaga människor som inte delar vänsterfolkets syn på migranter för främlingsfientlighet och rasism. De har inga hållbara argument utan verkar styras främst av känslor. Vi blir fler och fler som inte håller med vänstern om att Sverige ska ha fri invandring och öppna gränser. Allt åt alla håller inte i längden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.