Allsköns funderingar om politik

Tant Grön blev tant Brun

Miljöpartiet har nu tillsammans med socialdemokraterna beslutat införa en invandringspolitik som de bara för en vecka sedan brunstämplade. En tårögd Romson och en allvarlig Löfven redogjorde i veckan för en situation ungefär som den SD målade upp på sina utskällda flygblad. Det som förra veckan var nazism, fascism, främlingsfientlighet och fel, fel, fel, har nu plötsligt blivit regeringens politik. Båda verkade omedvetna om att deras envisa vägran att erkänna problemen kraftigt bidragit till dagens kris.

Att sälja sin själ och svika sina väljare kan dock vara värt några tårar om man får behålla passerkorten till Rosenbad. Romson hävdade visserligen att nu var gränsen nådd för vad henens parti kunde gå med på, men det återstår att se om hon gör allvar av hotet om ’all in’ tillfälligt blir ’all out’. Jag tror det först när jag ser det.

”Vi måste också förhålla oss till verkligheten”, sa Löfven. Det har vi väljare länge ansett men regeringen har slagit dövörat till. Det har inte saknats information att dra slutsatser av och bygga en ny migrationspolitik på. Men Löfven har vägrat att lyssna på fakta och inte brytt sig om verklighetsbeskrivningar från dem som varit tvungna att hantera de konkreta effekterna av hans politik.

Nu har situationen blivit helt ohållbar och Löfven har äntligen förstått att han måste börja ta ansvar för Sverige. Hade han varit en ledare och statsman hade han också erkänt sina misstag och bett om ursäkt för att allt han utsatt oss för p g a alla fatala missbedömningar han gjort sedan han kom till makten. Svenska staten har i första hand skyldigheter gentemot svenska medborgare och skattebetalare som den lånar pengar av. Det har regeringen och Löfven missat.

Trots att 7-klövern de senaste åren kritiserat och brunstämplat Sverigedemokraternas invandringspolitik har en majoritet av dem på mycket kort tid anpassat sig till SD:s invandringspolitik. Flera av dem anser i likhet med SD t o m att regeringens förslag till skärpt migrationspolitik är otillräcklig. Även Löfven anser att ”vi måste ner ännu mer, kraftigt ner.” Det sa han under riksdagens frågestund i torsdags. Plötsligt tillåter han sig att tala om volymer! Det kan innebära att Romson kommer att fälla fler tårar eller att Miljöpartiet tar konsekvenserna av att gränsen för vad de kan gå med på passerats så att de lämnar regeringen. Hoppas kan man ju alltid. Oavsett vilket är Mp den stora förloraren.

Regeringen har nu på några dagar svängt 180 grader i riktning mot SD:s politik och mer eller mindre kopierat Kristdemokraternas och Moderaternas förslag, två partier som under galgen på sistone stramat upp sin migrationspolitik. Men för att rädda Sverige undan en systemkollaps krävs fler åtgärder, vilket både M och SD påpekat. Även om antalet asylsökande skulle halveras kommer det att innebära stora påfrestningar på de system som håller på att haverera i takt med att andelen behövande kraftigt ökar.

Det är viktigt att tänka, analysera och diskutera innan man beslutar, men dagens politiker verkar sakna förmågan att tänka och analysera effekterna av den egna politiken och tar därför avstånd från konsekvenserna av den. Det minsta man kan begära är att politiker förstår och öppet erkänner vad den egna politiska agendan leder till. Vi är nog många som kräver att en haverikommission gör en noggrann genomlysning av alla felsteg och missbedömningar som skett i regering, regeringskansli och myndigheter sen förra hösten. Men en så överbemannad och överbetald riksdag och regering väntar jag mig betydligt mer.

Sveriges statsminister har trotsigt fortsatt att köra ekonomin och välfärden i sank genom att tvärsäkert säga att vi har läget under kontroll. Det borde i vilket annat land som helst vara skäl nog för att omedelbart tvinga honom och regeringen att avgå. Men här har galenskapen fått fortsätta med oförminskad styrka. Allt medan den bleka och svaga oppositionen passivt sett på av rädsla för att behöva ta över makten.

Hittills har den överbemannade regeringen främst liknat ett brandsläckarparti som ryckt ut både akut och oplanerat för att åtgärda omfattande ’eldhärdar’ istället för att förebygga dem. Nu kräver jag att regeringen med Löfven i spetsen presenterar en plan för hur Sverige ska komma på fötter igen, en långsiktigt hållbar plan som inte revideras varannan vecka när regeringen överrumplats av verkligheten. Nu krävs en regering som förutser verkligheten innan den inträffar istället för att yrvaket försöka åtgärda de värsta följderna av den.

8 kommentarer

 1. Leif

  Grejen är väl att SD velat ha det såhär konstant, utan flyktingström. Jo den trasiga klockan visar rätt två gånger per dygn med.

  Har du någon sorts bokstavskombination som behöver komma ut för att man skall förstå hur du tänker?

 2. Erik Jonsson på Grindv. 11 Umeå

  För SD finns bara en migrationspolitik. Ingen invandring överhuvudtaget. Trots att behov finns för en ökad folkmängd. Och det är brun politik. Hur ser förresten din vision ut med ett stängt Sverige? Minskad befolkning? Enfald i ställer för mångfald? Nya influenser och idéer? Överhuvudtaget Sveriges möjligheter att kunna utvecklas med företagande, innovationer, uppfinningar, handel och kultur. Ett Sverige dit människor söker sig för att det är ett kosmopolitiskt och välkomnande land. Och på ålderns höst Åsa; känns det angeläget att ha någon att prata med på äldreboendet? Nu har du chansen Åsa att visa mig, som läser dina bloggar, hur ett framtida SD-samhälle kommer att se ut om ni får mer än 50 procent av rösterna i Sveriges Riksdag.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Du sätter etiketten SD på mig, men jag har mig veterligen aldrig angett var jag hör hemma politiskt. Däremot kritiserar jag ofta dagens ohämmade migrantströmmar och regeringens inkompetens och bristande ledarskap. Det är tydligen tillräckligt för att få etiketten SD:are. Men man kan idag hitta många som är lika kritiska som jag och som inte tillhör SD. Även delar av Alliansen är idag kritiska.

   Jag är inte emot invandring eller att vi ska ta emot flyktingar, men jag kräver att det finns en uttalad plan bakom invandringen och att man beslutar om hur många vi ska ta in varje år. Jag är kritisk till att vi numera totalt släppt kontrollen över vilka som kommer in. F n har vi tiotusentals och åter tiotusentals migranter som valt att inte registrera sig eller som fått avslag på sin asylansökan och inte lämnat landet som de måste eller som inte är flyktingar utan ljuger om sin bakgrund för att få asyl. För varje person som inte har rätt att få asyl försvinner resurser som kunde användas till dem som verkligen har flyktingstatus, både bland dem som söker sig till Sverige, dem som är kvar i Syrien och dem som finns i flyktingläger i länderna nära Syrien.

   Löfven har gång på gång hänvisat till vår befolkningspryramid som ursäkt för dagens ohämmade invandring. Det duger inte. Att importera arbetslöshet hjälper inte den åldrande svenska befolkningen för en stor del av migranterna kommer aldrig att jobba och generera skatteinkomster. Det finns helt enkelt inte jobb i Sverige för så stora volymer av människor. Automation och företagsetableringar i länder med lägre löner har kraftigt minskat antalet jobb och den trenden fortsätter.

   Vårt svenska välfärdssystem bygger på att vi alla jobbar och bidrar efter förmåga. Det kräver i sin tur att vår arbetsmarknad och de regler och lagar som styr den anpassas efter den verklighet som nu kommer att råda framöver. Jag tror inte att LO är så pigga på att tillåta sänkta löner och reviderade avtal för att få in nyanlända med låg eller ingen utbildning eller kunskap i svenska på vår arbetsmarknad. Sverige har till skillnad från Tyskland ingen ’låglönesektor’ för dessa nyanlända. Det gäller att också se till att alla som tar sig hit har chansen att försörja sig och komma in i samhället.

   Med dagens regering och politik ser jag heller inte hur ”företagande, innovationer, uppfinningar, handel och kultur” ska kunna utvecklas. Inte heller ”nya idéer och nya influenser” oavsett ursprung. Så min fråga till dig, Erik, är hur du ska fixa jobb och bostäder till alla invandrare.

   Läs också: http://www.tino.us/2015/11/skademinimering/

 3. Roland Wennick

  Hej,
  Är ny läsare och kan bara instämma i vad min kamrat berättat om din klokskap.
  I dagens SDS kan vi läsa om det som många av oss länge betraktat som den kanske största negativa ingridiensen i denna katastrofala brist på genomtänt politik. Flyktingar som dag efter dag tvingas bo
  i Malmö Mässhallar utan madrasser, möjlighet till dusch med mera. En plats som var tänkt som transit över dagen och är anskaffad som ersättning för de tält som inte fungerade i kylan.
  Det som nu händer bland dessa ofta oregistrerade flyktingar är att hopplösheten sprider. Ingenstans att ta vägen, ingenting att göra, inget hopp om förbättringar att förmedla. Hur lätt blir att det att få dessa människor på ”fötter” efter flera års psykologisk nerbrytning.
  Det är inte ovanligt att folk avviker utan kontroll och vissa har återvänt till Danmark med hopp om att på det sättet kunna ta sig till Norge eller Finland.

  Vad som händer med dessa flyktingar när deras föhoppningar totalt har grusats efter ett eller flera år efter passivt väntande i en flyktingförläggning utan att ens ha fått svar på om dom kan få stanna lär det inte behövas någon psykolog att räkna ut.

  Att i humanitetens namn fortsätta varje form av ens reducerat flyktingmottagande med dessa framtidsutsikter är beklämmande inhumant. Det räcker inte att de styrande politikerna öppnar ena ögat – öppna båda NU.
  De onödiga miljarderna som kastas ut i onödan p.g.a. naiva regelverk vill man inte heller tänka på.

 4. fd moderat

  Det vore klädsamt av vissa medier ägnar sig åt undersökande, kritisk journalistik. VK:s granskning av Studiefrämjandet var utmärkt.Men det stannade där, i stället driver man en otroligt ensidig propaganda för fortsatt generös flyktinginvandring, det som gör denna typ av journalistiks farlig är att man inte vill granska konsekvenserna av sin propaganda och vara mångsidigt ifrågasättande och kritisk, ett agerande som hörde hemma hos Norrskens Flamman. Några beräkningar, typ artiklar som presenterades härom dagen i SvD; Vad kostar Invandringen? vill man inte höras talas om, då det strider mot tagen strategi, på bekostnad av saklighet och mångfald. Nog om VK ,men jag är otroligt besviken på mitt ”husorgan”, sen 30 år.

  Du gör en helt korrekt beskrivning av vad som skett, MP gör sig till åtlöje och svek,då man
  rättfärdigar sitt regeringsbeslut- som i mångt och mycket liknar SD:s – genom att skylla detta på Moderaterna. Det ärt dags ta ansvar för den egna politiken MP! Man känner igen retoriken från Löfvén, som skyllde på EU… Jag såg inga tårar från Romson ,då dessa var enbart synliga för medlemmar och tjänade således sitt syfte.
  Vad jag förstått av SD:s politik utan ha läst något program är, tillskillnad från en annan ”insändare”, så vill man enbart ha kvotinvandring – rätt ska vara rätt isf. När denna soppa kokat färdigt är det Sverigedemokraterna som står som trovärdiga, då de sen länge varnat för en alltför frikostig politik.
  Jag vill rekommendera bloggens läsare SvD:s artikel under debatt; Vad kostar invandringen ?
  En hisnande läsning, som är svår ta in, då både politiker och media tidigare omhuldat en vettlöst okritisk politik och debatt.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Många läsare känner inte igen sig när de läser ’gammelmedia’ och börjar därför söka andra nyhetssajter och kanaler. Man kan lura några ett tag men inte alla hela tiden. Då gräver man sin egen grav.
   För att kunna bilda sig en ’balanserad’ uppfattning om verkligheten bör man idag skaffa information från olika nyjetssajter och medier. Svd t ex har några ’vassa’ skribenter, Gummesson, Arpi m fl, och GP har Teodorescu, Cwejman m fl, som kommenterar dagens situation och politik.
   Sen finns det många duktiga och insiktsfulla bloggare (ledarsidorna.se detgodasamhallet.se m fl). Slutsatsen är att det har blivit allt viktigare att var och en av oss stannar upp, granskar med kritiska ögon, reflekterar och bildar oss en egen uppfattning.
   Sist men inte minst måste vi alltid komma ihåg vem avsändaren av resp inlägg är och göra en bedömning utifrån det. Idag har t ex de företag och entreprenörer som tjänar stora pengar på invandringen ett stort intresse av att jobba och lobba för fortsatt hög invandring. Jag har inte hört några högljudda protester från V mot de extremt höga vinster som görs på detta område. Jag antar att högljudda protester skulle motverka deras ’allt till alla’ migrationspolitik.

 5. Bergis

  Den senaste massinvandringen får konsekvenser för oss naiva? svenskar. Invandringen spär på den bostadsbubbla vi är på väg in i. Det får negativa konsekvenser om bubblan spricker. Sverige har i dagsläget inte pengar till att bygga de bostäder som behövs eftersom alla medel går till att trycka in så många asylsökande som möjligt i dyra mässhallar och gymnastiksalar. Regeringen tar nu beslut att upphäva det kommunala självstyret också. En stad som Umeå ska tvingas ta emot ännu fler asylsökande mot sin vilja och fast det inte finns några bostäder i Umeå. Hur löser Umeå det? I andra samhällen söderöver har man löst det genom att sparka ut skolelever från deras gymnastiksalar och tvinga dem ha utomhusgymnastik hela vintern så hallarna kan förvandlas till sovsalar. Är det en utveckling vi vill ha i Umeå? Blir det Nolia mässan nästa som ska förvandlas till sovsalar? När de asylsökande fått uppehållstillstånd och lärt sig hjälplig svenska ska dom söka jobb i ett Sverige där arbetslösheten redan ligger på 6-7 procent. För att tvinga in invandrarna på arbetsmarknaden hör man numera att lagen om anställningsskydd behöver reformeras. Det ska alltså bli lättare att sparka folk från sina jobb. Vill vi svenskar ha ett sådant system, större otrygghet på våra arbetsplatser? Att vara socialbyrå åt hela världen kostar pengar. Har inte svensken fattat det? Sverige är ett rikt land får man ofta höra. Men i det ”rika” Sverige är du tvungen att spara till din egen pension eftersom man ska klara sig på halva lönen efter 67. I det rika Sverige ska Shalgrenska sjukhuset nu spara 200 miljoner och säga upp personal. I Umeå har man släckt ner gatulampir för att spara pengar. Den naive svensken kanske tror att det här berör inte mig. Jo det berör dig i allra högsta grad. Den oansvariga migrationspolitiken kommer på din skattsedel och ditt konto förr eller senare.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Problemet är ju det du pekar på: de som vill ge allt åt alla ägnar sig bara åt nuet utan tankar på konsekvenserna av regeringens ’gränslösa’ invandringspolitik. Ett varmt hjärta är bra men ett kallt huvud är ännu bättre. Lyckas man kombinera dem är det allra bäst. Tyvärr klarar ’godhetsapostlarna’ inte av det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.