Allsköns funderingar om politik

Sverige utvisar 80 000 migranter

Detta var toppnyhet runtom i världen igår. Internationella dagstidningars och medias syn på migrantströmmarna till Europa är intressant läsning. En av rubrikerna i den engelska dagstidningen the Telegraph i förrgår var:

”6 in 10 migrants not entitled to asylum”, says EU chief Frans Timmermans.

Timmermans är EU-kommissionens tyngste ledamot efter ordförande Jean-Claude Junker. Han påpekar att asylsökarna inte kommer från terrorväldet i Syrien till Sverige. De kommer från säkra länder, t ex Tyskland och Danmark och det är inte skydd de främst söker. Vissa av dem är IS-anhängare. Andra är inte anhängare till IS, men tycker ändå att sharia är en bra idé. Bara den rödgröna regeringen kan möjligen förvånas över denna brutala sanning. Hur jobbigt ska det inte bli för vår gråtande vice statsminister att tillsammans med övriga regeringen genomföra en ’skitpolitik’ och utvisa 80 000 ”människor som flyr för sina liv från krig och elände”?

Först välkomnar ’den humanitära stormakten’ närmare 200 000 migranter bara under 2015 utan kontroll över vilka de är eller varifrån de kommer. Sedan skickas de till olika asylboenden runt om i landet. Där tvingas de bo i kanske ett år eller mer, innan de får besked om de får stanna i Sverige. De som får avslag går inte sällan under jorden och fortsätter att leva illegalt i landet i väntan på att få lämna in en ny asylansökan efter ett par år.

”Vi har en väldigt klar riktning”, ”jag tänker inte hålla på att ändra kurs….. Vi har en kurs och den är viktig”. Så sa Stefan Löfven igår just efter att regeringen dagen innan svängt 180 grader för andra gången på några månader. Under galgen som vanligt. De politiskt /o/ansvariga tycks inte sky några som helst kostnader för sin migrationspolitik. De höjer skatter, håller inne med löften om satsningar, skär ner olika anslag, lånar upp miljarder etc. Vi medborgare tvingas bekosta den politiska cirkusen trots att dagens migrationspolitik, eller brist på migrationspolitik, saknar vårt stöd.

Men jag är skeptisk till socialdemokraternas senaste drag. Beslutet om att 80 000 migranter ska utvisas är så orealistiskt att jag misstänker att det är en bluff eller dimridå.  De senaste opinionssiffrorna för socialdemokraterna är de lägsta sedan 60-talet. Utvisningsbeslutet kan vara ett desperat försök att visa handlingskraft för att få opinionen att vända. Moderaterna har ju också svängt 180 grader under galgen. Deras migrationspolitik är idag mer ’främlingsfientlig’ än sverigedemokraternas och i de senaste opinionsundersökningarna har moderaterna plötsligt blivit landets största parti.

Att utvisa 80 000 är helt enkelt inte genomförbart. Dessa 80 000 borde inte ha släppts in i landet, men nu är de här och lär inte bli lätta att utvisa. Polisen har struntat i att deportera dem som avisas, trots att detta hela tiden varit deras uppdrag. Nu när det är ännu många fler som ska ut får de uppdraget på nytt av regeringen. Samtidigt saknas tusentals poliser. Myndigheterna saknar kapacitet att hantera utvisningen. Dessutom är flödet in antagligen över 80 000 idag. Hur ska de f ö kunna utvisa folk som saknar identitet och ljuger om sin härkomst? Vem vill ta emot dem? Vi har inte ens lyckats förmå andra EU-länder att rädda oss från överskottet. Hur ska vi då kunna övertala fattiga MENA-länder som inte vill ha tillbaka sina medborgare att hjälpa oss? Om de nekar flygen att landa tvingas planen med de utvisade återvända till Sverige.

Utvisningen av de 80 000 ska inledas 2017. Regeringen planerar nu att chartra flygplan rapporterar DI. Kriminalvårdens transporttjänst, som idag ansvarar för utvisningarna, har en kapacitet på knappt 4 000 avvisningsresor per år med 400 anställda. Men vad händer fram till 2017 med alla dem som vet att de saknar asylskäl och inte vill utvisas? Har de gått under jorden tidigare lär de göra det i ännu större utsträckning framöver. Hur ska man lyckas hitta och samla ihop 300 marockaner eller afghaner som vägrar att lämna landet? Var förvarar man dem innan utvisningen? Hur ska man kunna sätta 300 icke samarbetande migranter på ett eget plan?

Varje person som får avslag på asyl i Sverige har rätt att få det prövat i domstol och rätt till en offentlig försvarare. I processen är också ett antal jurister inblandade, domstol m m. Alla har timarvoden på tusentals kronor. Därtill kommer kostnader för tolkar etc. Vi kan knappast föreställa oss vilka pengar som kommer att behöva tas från välfärden i Sverige varje dag. Pengar som borde gått till skolor och sjukhus men istället berikar advokater som jobbar med asylrätt, tolkar m fl.

Så varför inte göra en kort intervju och identifiera vilka som är flyktingar och vilka som inte är det redan när de anländer? Då kan man avisa dem direkt och spara stora summor, som kan skickas till krigsområden där de gör mycket större nytta.

http://fnordspotting.blogspot.se/

 

 

 

 

 

 

22 kommentarer

 1. Leif

  Hur menar du att vi inte borde släppt in dessa asylsökare?

  ”Den som ansöker om skydd av en stat kallas asylsökande. Det är en mänsklig rättighet att få söka asyl, men det är upp till enskilda länder att bestämma på vilka grunder en person har rätt till att få asyl beviljad.”

  Menar du att vi skall bryta mot lagar eller hur menar du nu? Är detta klassisk SD-logik från din sida

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Leif, du använder som vanligt ’guilt by association’ och fortsätter med en dåres envishet att insinuera/påstå att jag företräder SD.
   Inget i min blogg säger att man inte ska ha rätt att ansöka om asyl. Men att få asyl i ett land är ingen mänsklig rättighet. Asylrätten är inte lika med rätten för alla flyktingar i hela världen att söka asyl i Sverige. Den handlar om skydd i första möjliga land. För den som tagit sig från Mellanöstern genom Turkiet, Grekland, Balkan, Centraleuropa, Tyskland och Danmark kan Sverige omöjligt vara första möjliga, säkra tillflyktsort / asylland.
   Sverige måste snarast slå fast vilka grunder som ger rätt till asyl och stå fast vid dem.
   Det är orimligt att låta 80 000 personer vistats här en längre tid bara för att komma fram till att de inte har asylskäl. Om 6 av 10 inte är flyktingar borde de direkt få veta att de saknar asylskäl och tvingas återvända till det land de kommer ifrån.

  • Jan S

   Hej Leif, du verkar djupt initierad i aktuell process. Nu vet jag inte om jag kanske missförstår dig, men menar du att regelverket ger accept eller till och med uppmuntrar/tillåter den som flyr krig att välja till
   vilket land denne vill fly. Om så hur ser urvalskriterierna ut? Jag menar uppenbart blir ju att få vill till Nordkorea, Burundi eller annan dysfunktionell stat eller är det detta som blir SD logik ? Förklara..

  • Peter

   Vad snackar du om Leif? Är det INTE upp till varje enskilt land att sätta upp regler för vilka som har rätt att få asyl beviljat…?

 2. Olle

  Och mitt i allt står det i dagens tidning V-bottens landsting ska spara 500 miljoner .
  Skolor på landsbygden hotas av nedläggning inga pengar finns.
  Vi drar ner på allt trots att Regeringen påstår att de satsar på utbildning och vård.
  Tror de att vi människor i verkligheten är dumma som tror på deras lögner.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Alldeles för många har alldeles för länge trott på alla blå dunster och rödgröna luftbubblor.

 3. LSE

  Geniet har sin begränsning men dumheten är gränslös. Det sitter redan nu ca 10000 som har fått avslag på våra asylanläggningar och lever på vår välfärd. Dom kan ju börja med att skicka hem dom så får vi se hur det går. Utländsk media skrattar åt idiotin men svensk media hugger inte av den ”arm” som föder dom. Det kanske ligger något i det som arme chefen Anders Brännström varnade för och som jag jag trodde jag aldrig skulle få höra i Sverige ” Sverige kan vara i krig inom några år”http://www.metro.se/nyheter/armechefens-varning-sverige-kan-vara-i-krig-inom-nagra-ar/EVHpaz!MXdfwyHBtgvY/
  Trycket ökar dag för dag till slut är risken stor att bubblan brister. Hörde en som flydde forna Jugoslavien som såg stora likheter före kriget där med situationen idag i Sverige.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Ja, vi går en orolig och dyster framtid till mötes. Inte minst kommer ’antietablissemangskrafterna’ att växa och tillta i styrka.

  • Jan S

   Hej ”hörde en”. I viken del ser du den empiriska vetskapen? Ps uppskattar ditt försök, men överlåt verkligheten till den en aning äldre så kanske vi når framgång

 4. Jan S

  Hej.

  Återstår de folkvaldas PK korridor när vi nu ser att den tidigare så höga svansföring våra
  lokalt valda haft i frågan om turistande EU migrants vara eller inte vara nu omsätts i kostnad
  för det gemensamma skattekollektivet. Oklart/mörkat torde bli den totala kostnaden dessa
  våra turistande vänner bär med sig. Att kommunalråd ger sin syn att Sverige ”under inga omständigheter har försörjningsansvar för annat lands medborgare” förbyts i en form av
  intern förnekelse när systemet/politikern dagtingar inte bara med sin övertygelse utan även
  med det regelverk (kommunallag) som styr verksamheterna allt för att undvika/riskera medias
  vrede (VK o VF) lokalt
  VK rapporterar att Umeå kommun s invånare nu ”äntligen har förstått” det ansvar vi skattebetalare
  har i saken, och således förbjuds/censureras inlaga som bär annan syn i aktuella kommentatorsfält,
  Gini Mohlin (RUNG) tillåts dock oemotsagd av annan än vår åsiktsreserv agitera i sak ivrigt kompad av T Hartman (S) (mest känd för sina insatser rörande privat nyttjande av offentliga medel), förvanska vårt ansvar för annat lands hitresta tiggare, en grupp vars fattigdom ej tillåter att utföra
  motprestation eller avlönat arbete. I sann ”rör inte min tiggare” anda så skall vi alla nu instrueras/utbildas i den rätta tron. Nej alla torde inse att budskapet 80.000 avvisningar helt saknar relevans enär vi inte lyckats med fler än ca 5000 de senaste åren. En enkel konklusion ger således att verkligt motiv i saken ”utspel” är att ge sken av handlingskraft signalerat av den person som fortfarande har ett någorlunda förtroende. Syftet är givetvis en rökridå för den eventualitet Svensken vill utkräva ansvar för de konsekvenser ca 250.000 nya Svenskar som just nu befinner sig i asylröret orsakar vårt samhälle. Svårligen kan jag förstå än mindre acceptera en media som styr/har den egentliga makten i symbios med den ”den är satt att granska”. Uppenbart blir att nu låtsas vi inte längre ens om demokratins grund ”all makt utgår från folket” utan helt öppet så sker utbildningen i den rätta tron.

 5. Basic Rules

  Mycket Stora misstag har begåtts i denna tragiska härva både för mottagarland och flyktingar. Nu JO-anmäler man kors och tvärs mellan S och M. Då nu 60 % av flyktingarna inte har skyddsbehov utan är enbart ekonomiska flyktingar faller skulden stenhårt på Mutti Merkel, och Stefan som inte ville vara sämre. 80 000, finns inte en chans att detta går, utan nu flaggar man bara för en resultatlös politik.
  Hårda tider stundar för landet Sverige, Europa och dess medborgare och därför är det nödvändigt med kontrapunkter som din blogg, som visar på faktainformation i stället för desinformation.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Men man ska komma ihåg att under alliansregeringen kom 800 000 migranter. Reinfeldt är far till en stor del av migrationskaoset genom sin migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet.

   • Basic Rules

    Han är en given kandidat att dömas till landsförräderi precis som Mutti Merkel, där ger jag Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes/PEGIDA helt rätt.

 6. Gandalfdenvite

  Istället för at som idag släppa in alla asylsökande för att först i efterhand pröva asylansökan, där ansökan ligger orörd i ”inkorgen” i månader/år innan den max enda timmens arbetsinsats utförs av handläggaren, så bör besked om permanent uppehållstillstånd ges redan första dagen så att enbart de som beviljats permanent uppehållstillstånd slussas vidare ut i landet! Detta permanenta uppehållstillstånd bör dock vara ”villkorat” under 5 år och kunna dras in ifall skäl för det upptäcks, kriminalitet eller falsk identitet…!
  Att som idag släppa in alla, inklusive infiltratörer o terrorister o allmänt kriminella…, innebär orimligt onödiga kostnader för mat o boende…, och utsätter de riktiga flyktingarna för fara då de tvingas leva tillsammans med dessa ”falska” asylsökande, kriminella! Att i efterhand utvisa dem som släppts in i landet leder nästan alltid till att den som får avslag på asylansökan helt enkelt ”avviker” och vistas som kriminella i Sverige!
  Idag är det omöjligt/olagligt att köpa en vanlig flygbiljett till EU ifall syftet är att söka asyl, och detta har skapat en marknad för flyktingsmugglare som ju är de enda som erbjuder en resväg till EU! Lösningen är att låta ambassaderna runt om i världen vara de enda som kan bevilja/avslå asylansökningar, så att enbart de som beviljats asyl släpps in i EU via vanlig reguljär flygbiljett! Det borde vara oändligt mycket enklare att bekräfta den sökandes identitet… i närområdet, men om ambassaden i det egna landet inte fungerar på grund av krig… så kan asylansökan ske på vilken svensk ambassad, i vilket land, som helst UTANFÖR EU! Ambassaden i Turkiet bör ges extra resurser eftersom asylansökningarna sannolikt blir flest vid just den ambassaden!

 7. Mia K

  Hej asasuh! Tydligen är det en väldig skillnad på lort och pannkaka! I Umeå, ska vi skattebetalare finansiera tiggares väl och ve via skattsedeln, samtidigt som de ska betraktas som ”turster” och egentligen endast får stanna i 3 månader, vilket gäller andra som turistar i vårt land. Därutöver ska vi skattebetalare också bekosta uppehället för ett antal flyktingar, som egentligen saknar asylskäl. Visst känner många motstånd mot att betala skatt eller?

 8. Bergis

  Det här visar på hur farlig signalpolitik egentligen är. Först anordnar man galor ”alla kan vi göra någonting” budskapen och halleluja ropen från Sverige sprids via smartphones världen över. Kom till Sverige! Vi är beredd att ta emot er. Sedan kommer hoper av folk till Sverige eftersom vi skickat ut inbjudningskorten. Allting handlar om att Stefan Löfven inte har kontroll längre. Strävan efter att vandra till toppen efter ett svetsar jobb i Örnsköldsvik fick honom att gå vilse. Stefan Löfven sitter i skiten därför att han inte är en riktig statsman. Han förblir svetsaren från Örnsköldsvik som egentligen inte vet hur man ska leda ett land ansvarsfullt. Jag kan inte beskylla Stefan för att vara en dålig fackföreningsman. Men jag kan bara säga. Skomakare” Stanna vid din läst. Stefan vilseledde landet och folket genom att säga att vi kan ta emot hur många som helst.

  • Mia K

   Rätt Bergis; Signalpolitik är farlig, men kan också vara bra. Jag beundrar politiker som skickar information om boende- och sviktande ekonomiska möjligheter i Sverige direkt till de presumtiva asylanterna i Turkiet, Grekland etc.

   • asasuh (inläggsförfattare)

    Av svenska politiker är det mig veterligen bara SD som skickat ut avskräckande info till potentiella asylanter i Grekland. Övr politiker har kört med en signalpolitik för att tala om att ”Sverige bygger inga murar, Refugees welcome, det finns inget tak för hur många vi kan ta emot” o s v. SD:s budskap väckte 7-klöverns avsky och protester. Nu har dessa 5 av dessa 7 partier plötsligt gjort helt om och stängt gränsen.

 9. Tidningsläsare

  Det finns bra möjligheter att komma tillrätta med utvisningarna.
  Först och främst borde det lagstiftas om att de som betalar svartlöner blir skyldiga att retroaktivt betala marknadsmässiga löner till de som de haft anställda. Arbetsgivaravgifter skall kunna krävas in omgående oberoende av om svartjobbarna hittas eller inte. I de fall svartjobbarna inte hittas skall svartjobbarnas marknadsmässiga löner i deponeras hos länsstyrelsen och källskatt skall dras. Dessutom skall det finnas ett huvudentreprenörsansvar för näringsidkare som utnyttjar företag med svartjobbare. Denna åtgärd skulle troligen fånga upp många svartjobbare i Sverige, vi skulle få in mera skattepengar till staten och det skulle öppna för riktiga anställningar av arbetslösa.
  En annan åtgärd som borde ge resultat skulle vara att de bidrag som betalas ut till de som fått ett avvisningsbeslut betalas ut kontant på polisstationer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.