Allsköns funderingar om politik

Skäggiga unga män

Kina är det land som har störst obalans mellan könen; bara 832 flickor per 1000 pojkar föds där. Under 2015 har det kommit över 35 000 s k ”ensamkommande barn” till Sverige. Om den invandringen fortsätter som idag blir andelen pojkar bland svenska tonåringar högre än i Kina om några få månader. Då kommer det att finnas 35 000 – 40 000 fler tonårspojkar än tonårsflickor i Sverige. Har våra beslutsfattare ens funderat över hur det kommer att påverka oss framöver?

Professor Hans Rosling däremot har funderat över vilka problem en sådan könsobalans kan medföra:

Vi har goda skäl att betrakta det som en nackdel att det blir en påtaglig könsojämlikhet.

Pojkar som säger sig komma från Afghanistan utgör en majoritet av de ”ensamkommande barnen”. De som påstår att de är 16 -17 år kommer från ett brett åldersspann, 16 – 35 år. Det innebär att ”sextonåringar” som söker sig till Sverige knappast kommer att ta slut så länge det finns en chans att få asyl i Sverige. Våra generösa bidrag och vår välfärd utgör själva drivkraften för de ”minderåriga” migranter som söker sig hit. Så stora mängder ”minderåriga” som kommer till Sverige kommer inte till något annat land i hela Europa. Så länge som de ensamkommande ”barnen” får fortsätta att strömma in, kommer ryktet att få ännu fler att ta sig hit. Konkurrens bland människosmugglarna kommer dessutom att göra det billigare att resa hit.

Friska och starka unga män som kan betala smugglararvoden på hundratusentals kronor tar chansen att ta sig till länder med generösa bidrag m m. De kvinnor som inte vill utsätta sig för risken att bli våldtagna och barn som är för små för att klara resan blir kvar. Likaså de verkligt nödställda som är för fattiga för att kunna betala smugglarnas arvoden. Att hjälpa 1 frisk och stark ung kostar ungefär lika mycket som att hjälpa 100 undernärda barn att överleva. Det är varken rimligt eller försvarbart att den rödgröna regeringen för en sådan ”skipolitik”.

Redan idag har 30 % av gruppen 13-17 år invandrarbakgrund. Fortsätter invandringen på samma sätt som nu kommer 38 procent av Sveriges 16-åriga pojkar att utgöras av ensamkommande ’barn’. I år kommer vi att ha 165 pojkar per 100 flickor i denna ålderskull och prognosen för 17-åringar 2017 blir 196 pojkar per 100 flickor. Inte ens Indien och Kina kommer upp till en sådan könsobalans.

Vad blir sprängkraften i ett samhälle med 165 (2016) eller 196 (2017) pojkar per 100 flickor? Att könsobalans bidrar till ökade oroligheter i samhället är ingen hemlighet. Denna könsobalans kommer att förvärra dagens och morgondagens integrationsproblem. Förstår våra politiker verkligen vad som håller på att hända? Med den rädsla, förnekelse, tröghet, inkompetens och ’naivitet’ de styrande hittills uppvisat finns tyvärr inte mycket att hoppas på där. (Och skulle de till sist förstå, har de i regel ändå ingen plan för hur det ska åtgärdas.)

’Utmaningen’ som denna obalans mellan könen för med sig är att pojkarna får svårt att skaffa sig sexuella relationer utan att bryta mot brottsbalkens sexualbrotts­bestämmelser – ett lagrum som enligt Brås statistik redan idag regelbundet överträds av män med invandrarbakgrund. Polisen i Östersund gick t ex i helgen ut och varnade kvinnor för att gå ut ensamma i centrala Östersund. Det är oacceptabelt att kvinnors frihet ska begränsas för att vissa män inte kan sköta sig.

En klen tröst i detta tidevarv av obalans mellan könen skulle möjligen kunna vara att det blir lätt för morgondagens kvinnor att hitta män. Kommer det i en framtid i så fall att leda till en omvänd form av månggifte som innebär att varje kvinna kommer att ha mer än en äkta man? Centern föreslog visserligen för ett par år sedan att månggifte skulle tillåtas, men förslaget drogs visst tillbaka. Hur tänker de politiskt ansvariga lösa de problem som de skapat genom att tillåta denna obalans? Genom att låsa in oss kvinnor?

Läs även

http://fnordspotting.blogspot.se/

http://motpol.blogspot.se/

20 kommentarer

 1. Bengt

  Som vanligt intressant och bra! Men en viktig faktor borde vara med. Förutom att Sveriges mycket generösa bidrag lockar så torde för alla dessa dessa unga män (som etablissemanget kallar med Orwellsk nyspråk för barn) vara att fly militärtjänst om de inte är desertörer. Att dö för sitt land vill man inte, det kan svenska och andra soldater få göra. Denna min hypotes bekräftades i ett reportage på Det Goda Samhället där en afghansk ung man berättade varför han valde att lämna – http://detgodasamhallet.com/migrationsreportagen/

  Dessa unga män behövs i sitt hemland. Där kan de få husrum, mat, kläder och utbildning samt en viktig uppgift att skapa ordning och säkerhet. Betänk även att Sverige sänker 5000 miljoner kronor till Afghanistan för att bygga och trygga. Kommer de pengarna att komma till nytta om det blir kaos och regeringen inte kan skapa förutsättningar för att bygga och trygga? Vi kanske borde skicka svenska soldater som ersättning för de som smiter? Så svenskar få dö istället?

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Ja, visst är det så att många av de afghanska ’ensamkommande barnen’ flyr för att slippa göra militärtjänst. Kanske t o m en majoritet av dem. Det gör de kvinnor och barn som inte kan fly ännu mer utsatta. Vem ska hålla ordning och trygga landet för dem om alla unga män smiter ifrån den uppgiften? Hur kan Sverige bidra till att utsätta de mest sårbara genom att ta emot dem som smiter från sitt ansvar? Och på vilka grunder beviljas de asyl? De är ju inte flyktingar som flyr från krig utan migranter som söker ett bättre liv.

 2. Gunmari Palmqvist

  Jag läser och känner en stor frustration över alla olika sätt att se på vår invandring. Hur ska det kunna bli en bra lösning, på detta enorma problem…
  Som helt vanlig normalbegåvad svensk, känns det oroande.
  Vi väljer parti och tror att vi ska påverka, vilket vi också gör. Men eftersom situationen ändras efter hand, gäller inte det vi röstade om…
  Fyra år av ”misshandel” av beslutande politiker, orsakar kaos för all framtid…
  Men, jag måste också säga…vilket ”parti” skulle gjort ”rätt”…och vad skulle ha gjorts? Inte ”öppna armar” i alla fall…noll koll …
  Det vi vet är att det som pågår leder till framtida katastrof…
  För vi kommer inte att kunna hantera alla ensamkommande män…märk väl att jag inte skriver barn..
  Jag är normalt en ”positiv” person, men jag är riktigt oroad över framtiden.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Jag delar både dina synpunkter och din oro inför framtiden. Vi har politiker som för en politik de inte har folkets mandat för. Tyvärr saknar Sverige en författningsdomstol el dyl som skulle kunna ställa dem till svars och lagföra dem.

 3. Erik

  Det var Centerns ungdomsförbund, för din kännedom, som diskuterade bland annat månggifte. Man diskutera även slopad arvsrätt och ett antal andra ”saker” som jag just nu inte minns. Och det kommer säkert att ta minst 75 år innan den politiska församlingen törs utmana de rådande normena. Ungdomsförbunden har ju en förmåga att satsa högt och så har de alltid varit. Och det är väl bra att man, som det populärt kallas, tänker utanför boxen. När det gäller fördelning mellan pojkar och flickor så är normalfördelning 104 pojkar på 100 flickor. Dagens 16-åringar har en fördelning på 116/100 och visst kan man fundera på hur detta kommer att påverka den generationen.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Jag stämmer in i Zarah Leanders sång; Jag är glad jag inte längre är ung.

 4. Mia K

  Hej asasuh! Dessa ”ankarbarn” söker efter unga moatjéer i arabisktalande stater på nätet, så någon könsmässig obalans uppstår knappast i Sverige!

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Det innebär att ännu fler migranter tar sig hit. Hur ska vi kunna försörja alla? Dessa arabiska moatjéer lär knappast kunna försörja sig själva under överskådlig tid.

 5. Martin

  Ähh, männen från dessa länder gifter sig ju med sexåringar så deras framtida flickvänner och fruar är helt enkelt inte födda ännu.

 6. Rikard

  Hej.

  Jag skulle tro att vårt ledarskap inte känner till Fidel Castros agerande under 1980 (Mariel-operationen). Bland massorna av kubaner som tilläts lämna Kuba placerades fångar, förståndshandikappade, och andra som kommunistdiktaturen ville göra sig av med. De så kallade barnen är ett lika stort problem för regimen i Afghanistan som här; om Afghanistan kan lämpa över ett av sina problem på oss, och vi är för korkade för att försvara oss, så varför skulle man inte göra det?

  Allt tal om internationell solidaritet, i alla dess former är, har alltid varit och kommer alltid att vara dravel. Folket och fosterlandet kommer först i en nationalstat; främlingar sedan. Eller såhär: den som tror på öppna gränser, öppna hjärtan och annat mångkulturrasistiskt snömos bör fråga sig om, och i så fall varför, den låser sin ytterdörr.

  Det här är inte en fråga om att välja mellan radikal socialism, vare sig socialdemokraternas nationella eller kommunisternas internationella, eller borgerlighetens vulgärliberalism där kopplingen demokrati, civilisation, kultur och nationalstat/folkland glömts bort; det är en fråga om för eller mot Sverige; för eller mot svenskarna. En majoritet av väljarkåren har röstat för att dagens situation skall uppstå; sju av riksdagens partier har drivit på för att skapa det du beskriver, och en särskild plats i Hel bör vikas åt Reinfeldt.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Ja, 7-klöverns partier har verkligen drivit på denna utveckling. Dagens politik har inte folkets stöd och folket har inte politikernas stöd idag. Samhällskontraktet är underminerat, våra politiker bedriver floskelpolitik och verkar tro att deras jobb är att utfärda deklarationer och löften. Att leverera resultat klarar de inte. Vem tror på Ygeman när han säger att 80 000 som inte har asylskäl ska skickas tillbaka. Vart då? Vem skulle ta emot dem? Dessa asylanter saknar både vilja och ID-handlingar och är knappast välkomna tillbaka till sina hemländer. Likaså klingar det falskt när politikerna PRATAR om att skaffa fram jobb till dem som får stanna. Politiker skapar inga jobb!!! Spel för gallerierna och prat i kvadrat, allt medan notan för kalaset skickas till oss skattebetalare!

   • asasuh (inläggsförfattare)

    De politiskt ansvariga vaknade alldeles för sent. Den migrationspolitik de förde 2015 hade inte ’det sovande folkets’ stöd men det bekymrade inte de styrande tondöva politikerna. De fortsatte att agera humanitär stormakt, inte minst för att de befarade att en verklighetsanknuten och folkstödd migrationspolitik skulle gynna ’mörka krafter i samhället’, läs SD! Nu är den rödgröna regeringens migrationspolitik mer ’främlingsfientlig och rasistisk’ än SD:s. Därför blir det intressant att se hur 7-klövern ska hantera SD utan att tappa all trovärdighet och heder.

 7. Lennart

  Det som är tråkigt i all denna flyktingdiskussion är att de som behöver skydd, dvs reella flyktingar som flyr för sitt liv hamnar i skuggan V lila dessa, förlåt uttrycket, ekonomiska flyktingar. Varje plats som upptas av de som inte har egentlig flyktingstatus förhindrar fristad för riktiga flyktingar. Ensamkommande flyktingbarn håller på att utvecklas till rena parodin

 8. Basic Rules

  Ånyo en utmärkt belysning vad PK media inte vågar eller INTE vill skriva om (min infallsvinkel)nämligen var det en Holmsundsbo/bördig från kustlandet eller nån från Kabul/inre Afghanistan ?
  Det är av allmänt intresse för läsekretsen, men det är alltid nån som vet bättre än läsaren och vad denne ”tål”.
  Precis, då det gäller Afghanistan är regeringen där mycket bekymrad över flykten av just unga män, dessa behövs i många funktioner för samhällets uppbyggnad och inom armén !
  Ynkryggar äro dessa ”barn” och ska förpassas hem !
  Ursäkta mitt enkla språk – blir så trött på vår idiotiska omfamnade politik.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Alla godhetsapostlar gör oftast större skada än nytta. Det är upprörande att vi belönar dessa ’ynkryggar’ som tar sin in i Sverige, ofta genom att ljuga sig igenom asylprocessen. Vi belönar m a o oärlighet och bedrägeri. Oacceptabelt!! Det säger mycket om våra politiskt /O/ansvariga.

 9. Oberoende Observatör

  Debatten om den stora strömmen av ensamkommande barn från olika länder som söker asyl i Sverige har varit och är fortfarande en het fråga. De flesta verkar komma från Afghanistan men även Somalia och Irak är hemländer. Kostnaden för att ta sig till Sverige varierar enligt uppgifter mellan 20-150.000 kronor. En summa som för de flesta vanliga familjer i dessa länder är svår att spara ihop. Afghanistan är den enskilt största mottagaren av bistånd från Sverige med löfte om 8-8.5 Miljarder fram till 2024, Somalia får 300 miljoner årligen fram till 2017 och Irak får 60-70 miljoner 2015 , 30 miljoner 2016. Vad är det som ytterligare utmärker dessa länder ? Afghanistan och Somalia ligger tillsammans med Nordkorea i topp på den lista som sammanställs varje år över de mest korrupta länderna i världen , Irak ligger på sjunde plats. I Afghanistan har det beskrivits som om de pengar som betalats ut har försvunnit i ett svart hål och i Somalia har det visats att 70 procent försvinner utan redovisning. Min fundering är, kan det vara så att vi själva indirekt har bidragit till den stora ström av ensamkommande barn som har föräldrar som har en position i de olika länderna som har möjlighet att komma över resurser ?

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Tack för ditt informativa inlägg! Jag delar dina åsikter t ex om vilka som har råd att ta sig till Sverige. Dessa belönar vi medan de som verkligen behöver vårt stöd sitter fast t ex i Irak och Afghanistan. Det är upprörande att Sverige ger så mkt bistånd till korrupta regimer!

 10. Sven-I

  Min kommentar ligger kanske lite vid sidan om, men ändå….
  Så här skriver Jonas Andersson, ungdomspedagog med 12 år i flyktingbranschen, i Expressen 17 aug 2015.
  “Jag kan därför inte utan invändning köpa den bild Patrik Nilsson vill måla upp av att de flesta av dessa ungdomar som kommer hit har flytt från Boko Haram, ISIS, vilda krigsscener, halshuggningar, stympningar och krigstrauman.
  Jag nekar självklart inte till att allt det han räknar upp finns – världen är en jävlig plats på många ställen! Det som händer i vissa delar av exempelvis Syrien och Irak är så sjuka att ord inte räcker till.
  Det jag dock inte känner igen, är den direkta kopplingen mellan allt detta hemska och alla de ungdomar som söker sig till Sverige. Det kommer ungdomar från den typen av förhållanden och med liknande erfarenheter, men de är definitivt inte representativa för hela gruppen ensamkommande.
  De flesta ungdomarna kommer inte från krigszoner, de flesta kommer från tämligen normala förhållanden även om det inte alltid är svensk standard.”
  I andra tidningar och bloggar framkommer att en del av dessa ungdomar är riktiga kravmaskiner. Om det var det Stefan Löfven syftade på när han talade om ungdomarnas “driv” vill jag låta vara osagt. När jag ser en del (inte alla) av dessa ungdomar, välklädda, och belamrade med de senaste prylarna kan jag inte låta bli att tänka på deras sämre lottade kamrater som likt daggmaskar kryper omkring på knä i trånga jordgångar i Afrika och Sydamerika på jakt etter de sällsynta metaller som ingår i mobiltelefoner. Kanske är det just detta “driv” som dessa ungdomar saknar som inte skramlar ihop en sudd med pengar och flyr till Sverige.
  Hjälper vi rätt personer när vi ser verkligheten bortom floskeltombolans rökridåer.
  Sven-I
  http://www.expressen.se/debatt/behandla-inte-alla-de-unga-som-krigsoffer/

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Tack för intressant kommentar och värdefull länk! Jag instämmer helt i båda.
   Min kommande blogg kommer att handla just om bluffen med flyktingbarn (inte alla förstås) som kommer till SVerige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.