Allsköns funderingar om politik

Vem vill bli pensionär?

En kvarts miljon svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns. 800 000 är beroende av statlig garantipension. Och antalet som inte kan leva på sin pension bara växer. Vår politiska maktelit anser trots detta att vårt pensionssystem är bra. Under senare tid har dock landets största pensionärsorganisationer gått ut och krävt en total översyn av pensionerna. Tyvärr är partiledarna inte särskilt intresserade av frågan. De har naturligtvis sedan länge sett till att säkra sina egna pensioner.

Enligt en undersökning av Aftonbladet för några dagar sedan framkom att 6 av 8 partiföreträdare inte kunde svara på om de tycker att det är rimligt att hundratusentals pensionärer har 3 000 till 4 000 kronor kvar när hyran är betald. Häpnadsväckande, fegt och ynkligt! Utanför riksdagen råder stor enighet om att pensionssystemet är underfinansierat. Vi lever längre så pensionspengarna måste räcka längre. Resultatet blir mindre pengar per månad än man från början räknat med.

De 2 partiföreträdare som kunde svara på frågan var Jimmie Åkesson (SD) och Jonas Sjöstedt (V) vars partier är emot pensionssystemet. Övriga 6 partiföreträdare kunde eller ville inte svara på om det är rimligt att hundratusentals pensionärer inte har pengar över till nya glasögon, tandvård m m när hyran är betald. Det ”nya” pensionssystemet har hittills reducerat en kvarts miljon äldre till ”fattigpensionärer” enligt EU:s beräkningar. I en prognos från EU-kommissionen beräknas Sverige inom 30 år ha EU:s näst lägsta pensioner i relation till slutlön.

Det talas allt oftare om att vi måste jobba längre för att få en pension som går att leva på, men vem vill anställa någon över 70? Och hur många 70-åringar orkar arbeta så länge? Många är utslitna av sina jobb långt tidigare. Majoriteten av partiledarna kunde heller inte svara på om de vill att pensionssystemet ska ses över. Ska Sverige ha så inkompetenta och ynkliga politiker?

En som däremot kan ge klara besked om framtida pensioner är professor Magnus Henrekson, vd för Institutet för Näringslivsforskning (se länk nedan). Han säger att det finns en stor risk för att framtida pensioner trängs undan av de räntor och amorteringar på de lån som regeringen nu tar för att klara de stora kostnader som invandringen medfört. Ja, den som enligt regeringen är en vinst för Sverige.

Just nu går Sveriges ekonomi på högvarv, inte minst tack vare de stora pengar som kortsiktigt göder den kommunala ekonomin. Kommunerna får statliga pengar för att klara kostnaderna för t ex asylboenden. Men efter ett par år står kommunerna där och tvingas ta över kostnaderna. Invandringen blir då en tung belastning på skola, rättssystem etc. Regeringen kan då välja att höja skatten med mångmiljardbelopp eller fortsätta att låna. Det innebär att det blir mindre pengar kvar till blivande pensionärers pensioner. Detta pratar politikerna inte alls om. Varför väcka ”det sovande folket”?

Nu försöker de politiskt /o/ansvariga sprida uppfattningen att kostnaderna inte är kostnader utan snarare investeringar och konjunkturpolitik. Man hävdar att de ökande invandringskostnaderna ska finansieras med lånade pengar och att detta är bra för ekonomin. Litet voodoo ska förvandla minus till plus. Men den stora invandringen till Sverige gör att större delen av ökningen av BNP går till de nyanlända medan förbättringen för svenskar blir minimal.

En illusion är att kostnaderna är temporära och kommer med tid att rätta till sig. Problemen på arbetsmarknaden och höga kostnader har dock visat sig bestå och mycket talar för att de nu accelererar med de nya, ännu högre volymerna. Assar Lindbeck, (S) slog för ganska länge sedan fast att hög invandring är oförenligt med hög välfärd är. De få svenska forskare som studerat invandringens kostnader, Jan Tullberg, Tino Sanandaji och Joakim Ruist (se länkar nedan), är helt överens om att invandringen aldrig kommer att bli en ekonomisk vinst.

Professor Lars Calmfors, tidigare medlem i Finanspolitiska rådet, anser att regeringen borde höja skatten med 30 miljarder för att vi ska se hur mycket invandringen kostar. Då skulle vi väljare få en möjlighet att diskutera frågan och klargöra vad vi vill satsa på. Vill vi satsa på öppna gränser eller anständiga pensioner och välfärd till dem som har bidragit till detta genom att arbeta och betala skatt? Men vilken politiker skulle våga sig på den diskussionen?

https://www.youtube.com/watch?v=CoRw5kM-0ZY

http://www.samtiden.nu/8440/invandrarna-en-vinst-sverige/

http://www.tino.us/

http://joakimruist3.blogspot.se/

http://fnordspotting.blogspot.se/

10 kommentarer

 1. Nils A

  Det är värre än du skriver, pga gigantiska strukturella fel i våra ekonomiska system, nämligen riksbankernas ”innovation” eller experiment med Nollränta, som blivit enorma globala ekonomiska ”bubbelproblem”. Konsekvenserna i Japan, som nu fört varianter av denna politik i 20 år utan framgång, är att japaner sparar envist vidare för sin tryggade ålderdom. Med nollränta och inflation, minskar ju besparingarna hela tiden. Alltså måste man ÖKA sparandet och MINSKA sin nutida konsumtion, medan Iapans Riksbank nu försäker öka konsumtionen med negativ ränta … och japanerna sparar därför nu mera än någonsin, för att slippa bli tiggare i livets slutskede

  Många länder i Europa är på väg in i samma sits som Japans.. Statsskulderna växer överallt, trots bra konjunkturer. Däremot växer inte längre staternas utbetalda räntor. De sjunker ju vid negativa räntor. Alla framtida pensionärer får då motsvarande mindre belopp i pensioner. Och vår framtid ser inte alls så ljus ut, som politikerna vill ge sken av. Amerikanska globala finansiella rådgivare varnar om en ny depression, tidigast tredje kvartalet 2016 och senast i okt 2017. Kommer denna minskar staternas skatteintäkter än mer, och skuldbergen kan i många länder på nytt bli akuta t ex Frankrike, Italien, Spanien, Portugal förutom självklara Grekland och Japan.

  Med dagens förda politik talar mycket för att lösningen i Europa blir någon form av statsbankrutt i form av ”inflationsbrasa”. Kanske inte detta årtionde, men definitivt under nästa. Europas (moderatsocialistiska) politiker är skickliga i att skicka räkningarna för sin förda politiks misslyckanden till framtiden. I en statsbankrutt blir alla intjänade pensioner omräknade, och troligen kraftigt nedräknade. Det går inte längre att blunda för Nollräntepolitikens och växande statsskulders konsekvenser för nuvarande aktiva generations framtida pensioner. Ingen kan längre säga under vilket årtionde, som Nollräntepolitiken kan avskaffas. Bara konstatera, att inget slut skönjbart och antalet tecken för statsbankrutt växer snabbare än de som talar för ett slut med Nollränta.

  Professionella rådgivare säger i mars 2016, att man verkligen ska se över och försöka värdesäkra sitt sparande på olika sätt. Detta är dock inte alls lätt, därför att Nollräntan redan drivit upp priserna av de flesta reala tillgångar till vad förr ansågs vara orealistsiska och himmelska nivåer. Kommer dessutom en depression inom senast 18 månader blir det inte enklare att förutse vad som kan vara värdesäkert. Det är nog säkrast att göra som japanerna:

  Acceptera att svenska framtida pensioner lär minska långt mer, än någon tidigare velat erkänna, och försöka anpassa sig till detta framtidsscenario. För Reinfeldt har ju rätt. De har det långt sämre i Syriens utbombade städer. Det är sådana länder Sverige ska jämföra sig med, när det gäller ekonomisk utveckling, åtminstone enligt vår tidigare statsministers kloka ord på vägen igår till alltför bortskämda svenska medborgare.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Men vem vågar börja höja räntorna när så många svenskar lånat så mkt pengar? Nollränta är ju att elda på ytterligare. Många utländska bedömare är ytterst kritiska till det svenska skuldberget. Om ’bubblan’ brister innebär det ju att många får gå från sina hem med en skuld att betala under år framöver. Hade politikerna haft litet kurage hade de t ex börjat dra ner på ränteavdragen. Men icke!! Vi har tydligen inte lärt oss något av den ekonomiska kris vi hade omkr 1990, då huslånen plötsligt översteg marknadsvärdet på husen.

   • Nils A

    Exakt. Nollräntan kommer aldrig att höjas, för då kommer staten inte att klara av att betala räntorna på statsskulden. Däremot kan staten fortsätta låna från framtiden till noll % ränta. Japans situation just nu är (om jag minns rätt), att vid 1900-talets normala räntesatser på 3-4% går samtliga skatteinkomster åt till att betala räntan på statskulden. Detr finns sedan i nga pengar över till annat som vård, skola, försvar etc. Vid dagens negativa ränta, måste japanskla staten likväl fortsätta låna enorma mängder pengar, för man måste betala löner till polis, försvar etc,, så skulderna fortsätter växa.

    Enda lösningen (jag känner till) är en rejäl inflationsbrasa, som gör nuvarande pengar ”värdelösare” i köpkraft.. Äldre sparande blir då om inte värdelöst, så en bråkdel av dagens (i exemplet antar jag 20% kvar i köpkraft). Priserna femdubblas alltså. De flestas japaners pensionssparande och pensioners köpkraft minskar till samma procentsats 20%, dvs man har tappat 80% av sin tidigare pensions köpkraft och standardnivå.

    Har du däremot som privatperson en jätteskuld på säg en miljard kr, som du lyckats placera i inflationssäkrade realtillgångar, så stiger dessa tillgångars värde efter inflationsbrasan teoretiskt med fem gånger, dvs till fem miljarder kr. Skulden kvarstår fortfareande med en miljard kr, Låntagaren har på detta sätt tjänat 4 miljarder värde NYA kr (eller 800 milj gamla kr).

    Så låntagare som köpt tokdyra lägenheter kan ändå på lång sikt bli vinnare, om marknadspriserna ligger på oförändrat realvärden. Samma gäller placeringar i aktier. Svårigheten är att man som låntagare måste man de väldiga svängningar i priser som brukar föregå slutbrasan. Många spekulanter klarar inte detta, vilket gör att kortsiktigt brukar dessa tillgångspriser sjunka,när dessa överbelånade låntagares säkerheter försvinner och långivarna då tvångssäljer låntagarnas tillgångar etc etc. Men de riktigt kapitalstarkaoch icke överbelånade låntagarna kan tjäna stora pengar – och kommer med säkerhet – att vara ännu rikare efter inflationsbrasan. Kom ihåg att de lägenheter som såldes i Stockholms innerstad för 1 milj kr vid krisen 1990, kostar idag minst 10 milj kr och kanske över 30 milj kr efter en sådan inflationsbrasa. om säg 10-15 år. (Allt är bara förenklade exempel för att visa struktutren, verkligheten är långt mer komplex)

    Det är sådana realvärdesmekanismer och/eller spekulationer som driver dagens bostads- och aktiepriser uppåt. Ingen räknar med att nollräntan upphör, Endast spararna är och förblir bergsäkra förlorare. Dit hör alla svenskar genom utformningen av de pensionssystem, som politikerna konstruerat utifrån tesen, att staten alltid är en säker låntagare, som betalar sina skulder. Grekland och Cypern visar alla hur osäkert detta antagande är.

    . mindre värdelösa enheter. Så stora läntagare blir stora vinnare, medan alla sparare blir de stora förlorarna

 2. Mia K

  Hej asasuh! ÄFS; Äldreförsörjningsstödet infördes för att ”ensamkommandes” föräldrar (mödrar) skulle kunna säkras försörjning, men är så konstruerat, ev, beroende på EU-direktiv, att det går utmärkt att söka också för svenska pensionärer. Och det är skattefritt! Sen vet inte jag hur många svenska pensionärer som är berättigade, men det är värt ett försök!

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Intressant! Det gäller då att alla som behöver det får veta att det finns och går att söka.

 3. Bergis

  När jag växte upp var Palme statsminister och vi hade det så bra. Mormor klarade sig på sin pension Vad gick fel?

 4. Lennart

  Pensionspengar har alltid brunnit fickorna på våra politiker. Ta bara räntebidraget, en innovation av Ingvar Karlsson, som eldade på den inflationsartade byggsektorn under hela 1970 och 1980 talet ända fram till krachen i början av 90-talet. Lågt räknat kostade det pensionssystemet runt 500 miljarder. Göran Persson kunde inte hålla fingrarna borta från SPP pensionerna utan dränerade det systemet i två omgångar på ungefär lika mycket, dvs ca 500 miljarder. Det saknas inte pengar till pensioner. Det saknas diciplin hos våra politiker. Rör inte pensionsavsättningarna. Det är faktiskt ett sparande. Konstigt nog så finns alltid täckning för företagens tjänstepensioner, men det är klart, dit når inte politikernas giriga fingrar eftersom de oftast är företagsstyrda stiftelser.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Just det! Våra politiker saknar disciplin och tar den lätta vägen när de behöver pengar. Sverige saknar författningsdomstol men kanske kunde en sådan domstol utkräva ansvar av politiker som tar sig otillåtna ’friheter’. Att stjäla någon annans sparande borde kriminaliseras och förtjänar mycket mer uppmärksamhet. Om vi svenskar vore lite tuffare skulle vi protestera mer högljutt antar jag. Nu blir det mest att knyta nävarna i byxfickorna.

 5. Glesbygden

  Måste säga att man känner sig orolig med dessa hemska terrordåd. Att vi dessutom skall ha en inkompetent polischef som gör att många poliser säger upp sig. Hela situationen känns illa. Du får ursäkta att jag kom lite utanför ämnet men det är vår verklighet som framkallar denna kommentar.
  Att många slitit och kämpat och trots detta får en usel pension gör inte saken bättre.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.