Allsköns funderingar om politik

Arrogant och respektlöst

Av , , 16 kommentarer 56

Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet, intervjuades för en vecka sedan (18/9) i Söndagsintervjun i P1 om vår flyktingpolitik. Ramberg ser en tydlig målkonflikt mellan invandring och välfärd, något som etablissemanget länge förnekat. Den åsikten har ansetts kontroversiell. De politiskt ansvariga har länge påpekat hur lönsam invandringen är för Sverige. Nu börjar det bli annat ljud i skällan.

Regeringen stramade som bekant upp invandringen förra hösten när en systemkollaps hotade. Fram till dess hade man vägrat prata om volymernas betydelse för bärigheten i vår möjlighet att ta hand om alla migranter. Ingen fick eller vågade nämna målkonflikt och grupper fick inte ställas mot varandra.

En stor och ganska oreglerad invandring, en generös skattefinansierad välfärdsstat och en statsbudget i balans har visat sig svåra att få ihop. Att statens finanser ska vara i balans är en ganska rimlig förutsättning. Många av oss som jobbat och betalat skatt i årtionden anser också att välfärden ska finnas där för oss när vi behöver den. Gör din plikt och kräv din rätt heter det ju och då är det rimligt att vi får ta del av det våra skattepengar gått till. Är det då självklart att vi nu ska stå tillbaka p g a att våra politiskt ansvariga förra året tappade kontrollen över invandringen?

Är man förresten en godare människa om man satsar på att hjälpa migranter som valt att ta sig till Sverige för att få ett bättre liv än om man ser till att välfärdssystemet räcker till för våra äldre och övriga behövande medborgare? Och ska vi verkligen ge alla som saknar asylskäl och nekats uppehållstillstånd gratis vård, tandvård som inte kan vänta m m? De begår i själva verket ett brott varje dag de håller sig undan istället för att lämna landet när deras asylansökan avslagits.

Anne Ramberg var i alla fall tydlig med vad hon anser. Så här sa hon i Söndagsintervjun:

-Jag kan reagera över att politiker, och det tror jag är ifrån alla partier faktiskt, säger att vi måste värna vår välfärd, och det är klart att vi måste göra och jag inser också att alla dom gamla människor som har jobbat hårt ett helt liv nu ska ställas emot alla dom flyktingar som kommer och som då också tar i anspråk sjukvård och skolor och allt möjligt, men det är nog på det viset att humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd då.

Hennes empati, kunskap och förståelse för och med dem som betalat allt hon har är allt annat än imponerande. Hon sitter där i sitt elfenbenstorn och kräver att andra ska göra avkall på den välfärd de bekostat. Arrogant och respektlöst! Hur vore det om Ramberg funderade mer på vad hon och de advokater hon företräder kunde göra avkall på för att humanismen kräver det? Jag har sett häpnadsväckande siffror på vad advokatkåren tjänat på invandringen. Varför föreslår inte Ramberg att samtliga advokater som företräder asylsökande dramatiskt sänker sina arvoden för att ”…humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd då”?

Att be oss äldre som arbetat och betalat in skatt hela livet att ”göra avkall på vår välfärd” som vi finansierat för att humanismen skulle kräva detta är magstarkt. Det innebär att man bryter ett samhällskontrakt. I vilken utsträckning har hon själv gjort avkall på sin välfärd? Eller är hon kanske ingen sann humanist?

PS Upptäckte just Rebecka Uvells läsvärda och träffande blogginlägg om Ramberg:

http://www.uvell.se/2016/09/23/united-states-of-anne-ramberg%2C-del-1-33486210

 

Jaget före laget

Av , , 32 kommentarer 53

Sverige har inte knäckts av dessa 163.000 som kom 2015. Hur många av er har fått det sämre? Hand upp!

Så sa Anders Danielsson, f d generaldirektör på Migrationsverket, i sitt tal i Almedalen i början av juli, där han kritiserade regeringens skärpta invandringspolitik. Hans publik utgjordes av politiker, journalister och lobbyister, d v s ’innanförskapet’, som han själv tillhör. Verklighetens folk skulle säkerligen ha räckt upp sina händer och påtalat hur de påverkats av den massiva invandringen och de dramatiska kostnader den innebär för samhället och välfärden. Men Almedalen är främst ’innanförskapets’ tummelplats, en ankdamm för inbördes beundran på tryggt avstånd från verkligheten. Det gäller att välja rätt sammanhang och publik.

Vidare sa han:

-Någon lärdom som jag blir mer och mer styrkt i är att om man ska tala om självkritik så tycker jag att vi ska sluta vara så självkritiska.

Och så poängterade han att ”kärlek och beröm” är viktigt. Självkritik, självinsikt och verklighetsförankring är sannerligen inte Danielssons starka sida.

Det är svårt att visa kärlek och berömma Danielsson för jobbet som generaldirektör på Migrationsverket. Trots allt större problem orsakade av den dramatiskt växande migrationen speciellt under 2015 har Danielsson gett oss en tämligen ideologiskt färgad bild av situationen. Han har varit mer av en politisk och agendastyrd aktivist och egotrippad byråkrat än en ansvarsfull och kompetent myndighetschef. I ett porträtt i DN 2015 berättade Danielsson att hans motto var ”Låt Anders vara Anders”. TV-serien ”Vita Huset” och låtsaspresidenten där var hans inspiration.

I dagens blogginlägg av Johan Westerholm (ledarsidorna.se) läser jag följande:

-Nu lämnar Danielsson ett instabilt Migrationsverk bakom sig till sin efterträdare. Ett verk i spillror och som fortfarande inte är i fas med 2012-2015 års händelser. Att han väljer att gå just nu är, trots att han påstår motsatsen, sannolikt inte en slump. Han anger att pendlingen till Norrköping har varit ett av skälen till hans val att byta jobb. Istället för att pendla till Norrköping ska han nu pendla till Stockholm istället. En än längre sträcka. Det känns onekligen som något av en smitningsolycka och inte en slump.

Vi som inte hittar inspiration och förebilder i amerikanska TV-serier blir alltmer bekymrade över vårt lands negativa utveckling. Staten lånar nu upp miljarder för att finansiera de ofattbara kostnaderna för invandringen. De få forskare (Tino Sanandaji, Jan Tullberg och Joakim Ruist) som har någon susning om vad invandringen hittills kostat och vad den kommer att kosta inom de närmaste åren kan räknas på ena handens fingrar. Till denna lilla grupp hör ingen av de politiskt ansvariga. Dock går sanningen sakta men säkert upp för verklighetens folk.

Sveriges Kommuner och Landsting påpekade redan i våras att kommunalskatten måste höjas minst 2 kronor i de flesta kommuner för att finansiera kostnaderna för invandringen. Till skillnad från den politiska eliten ser SKL inte de miljardvinster som invandringen innebär (annat än för fastighetsägare som blir förmögna på att inrätta asylboenden och HVB-hem). Eftersom kommunalskatten är procentuell drabbar den låginkomsttagare och fattigpensionärer hårdast. Det verkar inte bekymra den rödgröna regeringen.

Lagom till valet 2018 kommer alla kommuner som nu tagit emot migranter att upptäcka hur den kommunala ekonomin drabbas och vad det betyder för skola, vård och omsorg. Det kan innebära att Löfven, som enligt egen utsago inte tänker avgå ens om Alliansen blir större i nästa val, tvingas ta ansvar för den ekonomiska haveri han och regeringen orsakat. Men han hinner förstås ta tillbaka också detta ’vallöfte’ i likhet med alla andra vallöften han svikit. Löfvens senaste utspel visar i alla fall att han sätter ”jaget före landet”. Det kommer knappast som någon överraskning. Överraskad blir jag däremot av att han visar så liten respekt för väljarna och demokratin.

Krisen inom polisen

Av , , 8 kommentarer 41

Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter, ingår regelbundet i Svt:s Nyhetspanelen som är ett inslag i Nyhetsmorgon på fredagsmorgnar. Förra veckan frågade programledaren, Marianne Rundström, om han kände oro över att polisen inte klarade av att göra sitt jobb. Wolodarski svarade:

-Nej, jag känner ingen oro.

Dagens etablissemang inom politik, statsapparat och massmedia lever allt längre bort från det övriga folket, vilket bidrar till deras tondövhet och bristande förståelse för den verklighet vi andra lever i. Jag misstänker att den politiskt korrekte Wolodarski bor på en adress där bilbränder, våld, utanförskap m m inte existerar. Han behöver heller inte vända på varje krona utan kan köpa sig både trygghet och välfärd och slippa oro och frustration.

När jag läser och lyssnar på den pågående debatten om polisens oförmåga att hantera sin uppgift att förhindra och klara upp brott, behålla sin personal och hitta ny personal känner i alla fall jag oro, ilska och frustration. Inte minst den interna kritiken mot rikspolischefen, Dan Eliasson, är alarmerande.

För ett par veckor sedan kunde man t ex läsa att polisen lagt ner förundersökningen mot den 41-åriga arbogakvinnan och hennes unga partner. De var misstänkta för mordet på kvinnans far. Nu har polisen plötsligt tagit upp fallet och 41-åringen och hennes partner har begärts häktade på sannolika skäl misstänkta för mordet och mordförsöket i sommarstugan i Arboga, där kvinnans far dödades och modern skadesköts. Hur kunde ansvarig polisenhet missa så totalt i första utredningen? Två kallhamrade mördare gick därmed initialt fria.

Parallellt görs just nu en annan mordutredning med kopplingar till den 41-åriga kvinnan. Den gäller hennes makes död för ett år sedan. Han hittades då drunknad på en meters djup i sjön Hjälmaren, vid sommarstugan utanför Arboga. Det fanns omständigheter och tips som tydde på att det handlade om ett brott. Ändå rubricerade polisen det som en olycka.

I samband med makens drunkning gjorde emellertid försäkringsbolaget If en egen utredning som ledde till misstankar om att allt inte stod rätt till. Maken hade nämligen tecknat en försäkring kort före sin död och förmånstagare var 41-åringen.  If skickade sin utredningsrapport till polisen, men polisen beslutade att lägga ner dödsfallsutredningen. If överklagade detta beslut till och nu utreder polisen på nytt makens död – denna gång som misstänkt mord. Som om detta inte vore nog har ytterligare en utredning om paret just inletts. Denna gång handlar det om misshandel av två asylsökande unga män.

Förra veckan kunde vi läsa om en kvinna som haft inbrott i sin butik och larmat polisen, som inte kunde komma till butiken. De bad henne istället att själv leta efter blodspår och att säkra bevis. Samma sak hände det äldre par utanför Härnösand som vaknade av att några maskerade män nattetid bröt sig in i deras hus, hotade dem, band dem och rotade runt bland deras ägodelar i jakten på pengar och värdesaker. När de larmade polisen rekommenderades de att göra sin egen ’brottsplatsundersökning’ och fråga t ex grannar om de sett och hört något som kunde relateras till inbrottet.

Listan över polisens tillkortakommanden kan göras lång och enl officiell statistik lyckas polisen idag bara lösa ynka 14,2 % av alla brott. Regeringens krockkudde, rikspolischef Dan Eliasson, hävdar med en dåres envishet att det mesta inom polisen fungerar bra. Inrikesminister Ygeman är inte fullt lika nöjd men tar inget större ansvar utan hänvisar till att det är Eliasson som har det yttersta ansvaret. Det är tur att Eliasson känner sig så fräsch och utsövd efter en bra sommar. 86 % av alla brott klaras inte upp idag och många utredningar läggs bara ned, så han har en del att ta itu med. Tur att Löfven har fullt förtroende för honom!

En ny polisorganisation, bristande ledarskapsförmåga, personalbrist, resursbrist m m har tydligt försämrat polisens arbete och framgång. Tyvärr finns ingen klar förbättring i sikte. Alla konstaterar att polisen inte fungerar men ledningen manar till tålamod. Hur konstruktivt, hållbart och uppmuntrande är det?

Nils Löfgren, polis som nu valt att lämna sitt jobb på myndigheten, skriver i ett öppet brev till Dan Eliasson bl a följande:

Jag upplever en organisation i fritt fall. Alla fungerande grupper har slagits sönder till ruiner, inget nytt har byggts upp.

Detta är inte en tillfällig svacka. Det är katastrof. Rättssamhället har fullständigt havererat. Den som har störst våldskapital är den som styr lokalsamhället.

Antingen ljuger du medvetet eller är så inbäddad i din bubbla att du inte uppfattar hur allvarligt det är.

I den bubblan lever allt fler av dem som tillhör den politiska och mediala eliten. Löfven t ex hävdar att det inte är någon kris inom polisen. Tror han själv på vad han säger? Vi andra gör det då inte. Vi tror på vad vi faktiskt ser.

 

Be svenska folket om ursäkt!

Av , , 10 kommentarer 50

För en tid sedan gick moderaten Tapani Juntunen ut och krävde att Anna Kinberg Batra ska gå ut och be folket om ursäkt för partiets tidigare migrationspolitik:

-Moderaterna bär ansvaret för dagens besvärliga situation, Anna Kinberg Batra. Den förra migrationspolitiken är ett ok Moderaterna bär på. Det finns en ilska bland folket och det krävs nu att Anna Kinberg Batra ber om ursäkt för den politik som lett landet in i dagens situation. Moderaterna måste be svenska folket om ursäkt.

Juntunen säger vidare:

-Det finns en ilska bland folket som ligger och gror.

Han i likhet med många andra påpekar att det fanns de som såg att allting i den moderatledda Alliansen inte stod rätt till:

Tobias Billström försökte öppna upp en debatt om volymer, men han tystades dessvärre bryskt av dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt.

Alla försök att få Anna Kinberg Batra,Tomas Tobé, Johan Forssell eller någon annan av Reinfeldts bundsförvanter att lyssna möttes av tystnad. De få kritiker som fanns i partiet mobbades och folket kallades främlingsfientliga eller rasister.

I SVT:s ”Agenda” i söndags kallade Anna Kinberg Batra Sverigedemokraterna för ett rasistiskt parti. I tisdags gav hon följande omdöme om SD:s väljare i hopp om att dessa ska lämna SD för M:

– Jag är övertygad om att det här inte är rasister, säger hon i en stor intervju med Expressen.

Trots enträgna försök lyckades Anna Hedenmo, programledare i ”Agenda” inte få den hårt medietränade och kontrollerade Kinberg Batra att avslöja om hon är villig att avstå från regeringsmakten och låta socialdemokraterna leda en minoritetsregering efter valet 2018. Om Alliansen lyckas gå till val tillsammans igen blir det svårt för dem att säkra en egen riksdagsmajoritet. Utan SD:s stöd kommer de inte att kunna regera. Därför är det obegåvat av AKB att kalla SD för ett ’rasistiskt pati”. Det är heller inte smart att ständigt glida på svaren. Vi väljare kräver besked. Är hon kanske inte en smart 08:a när allt kommer omkring?

Mats Alvesson, professor vid Lunds Universitet, uttryckte sig så här i en debattartikel i Aftonbladet för en tid sedan:

-Nu bejakar de flesta i stort sett samma ”svenskhet”-dyrkande ståndpunkter som SD och lyckas med konststycket att köra med hyckleri i absolut toppklass: man tar avstånd från och bedriver SD-liknande politik. Och betonar svenska värderingar, vilket tidigare påstods vara förknippad med unken nationalism. Det är lätt att prata vitt och brett om nolltolerans – och samtidigt praktisera låt gå-politik. Att försöka göra något verkningsfullt är svårt.

I mars i år talade Fredrik Reinfeldt på Postkodlotteriets tillställning och sa:

Hur var det att fira jul i kollaps? Brann granen? Tog maten slut? Ramlade huset ihop före ni kom in genom dörren?

Reinfeldt är den egentlige fadern till alla migranter och därmed ytterst ansvarig för den oro verklighetens och frustration verklighetens folk känner över dagens Sverige. Istället för att ta till sig och bemöta vår oro hånar, förminskar och raljerar han över den. Känner han sig cool och rolig när han trampar på våra känslor? Jag tolkar det mer som ett tecken på att han inte har förmågan eller orken att bemöta den växande oro som han i högsta grad varit med om att skapa. Hans raljans och hån bidrar inte på minsta sätt till att lösa dagens problem, inte heller till ett positivt eftermäle.

Många frågar sig idag vad Reinfeldt skulle ha gjort om han hade vunnit valet 2014 och kunnat bilda regering igen. Hade han fortsatt med sin ”öppna era hjärtan-politik” i ett fortsatt och fåfängt försök att straffa och ta kål på SD eller hade han tvingats släppa på prestigen och ta in verkligheten? Det får vi aldrig veta. Dock vet vi att han smet ifrån allt ansvar redan på valnatten när det stod klart att Alliansen inte vunnit valet. Bättre fly än illa fäkta.