Allsköns funderingar om politik

Jaget före laget

Sverige har inte knäckts av dessa 163.000 som kom 2015. Hur många av er har fått det sämre? Hand upp!

Så sa Anders Danielsson, f d generaldirektör på Migrationsverket, i sitt tal i Almedalen i början av juli, där han kritiserade regeringens skärpta invandringspolitik. Hans publik utgjordes av politiker, journalister och lobbyister, d v s ’innanförskapet’, som han själv tillhör. Verklighetens folk skulle säkerligen ha räckt upp sina händer och påtalat hur de påverkats av den massiva invandringen och de dramatiska kostnader den innebär för samhället och välfärden. Men Almedalen är främst ’innanförskapets’ tummelplats, en ankdamm för inbördes beundran på tryggt avstånd från verkligheten. Det gäller att välja rätt sammanhang och publik.

Vidare sa han:

-Någon lärdom som jag blir mer och mer styrkt i är att om man ska tala om självkritik så tycker jag att vi ska sluta vara så självkritiska.

Och så poängterade han att ”kärlek och beröm” är viktigt. Självkritik, självinsikt och verklighetsförankring är sannerligen inte Danielssons starka sida.

Det är svårt att visa kärlek och berömma Danielsson för jobbet som generaldirektör på Migrationsverket. Trots allt större problem orsakade av den dramatiskt växande migrationen speciellt under 2015 har Danielsson gett oss en tämligen ideologiskt färgad bild av situationen. Han har varit mer av en politisk och agendastyrd aktivist och egotrippad byråkrat än en ansvarsfull och kompetent myndighetschef. I ett porträtt i DN 2015 berättade Danielsson att hans motto var ”Låt Anders vara Anders”. TV-serien ”Vita Huset” och låtsaspresidenten där var hans inspiration.

I dagens blogginlägg av Johan Westerholm (ledarsidorna.se) läser jag följande:

-Nu lämnar Danielsson ett instabilt Migrationsverk bakom sig till sin efterträdare. Ett verk i spillror och som fortfarande inte är i fas med 2012-2015 års händelser. Att han väljer att gå just nu är, trots att han påstår motsatsen, sannolikt inte en slump. Han anger att pendlingen till Norrköping har varit ett av skälen till hans val att byta jobb. Istället för att pendla till Norrköping ska han nu pendla till Stockholm istället. En än längre sträcka. Det känns onekligen som något av en smitningsolycka och inte en slump.

Vi som inte hittar inspiration och förebilder i amerikanska TV-serier blir alltmer bekymrade över vårt lands negativa utveckling. Staten lånar nu upp miljarder för att finansiera de ofattbara kostnaderna för invandringen. De få forskare (Tino Sanandaji, Jan Tullberg och Joakim Ruist) som har någon susning om vad invandringen hittills kostat och vad den kommer att kosta inom de närmaste åren kan räknas på ena handens fingrar. Till denna lilla grupp hör ingen av de politiskt ansvariga. Dock går sanningen sakta men säkert upp för verklighetens folk.

Sveriges Kommuner och Landsting påpekade redan i våras att kommunalskatten måste höjas minst 2 kronor i de flesta kommuner för att finansiera kostnaderna för invandringen. Till skillnad från den politiska eliten ser SKL inte de miljardvinster som invandringen innebär (annat än för fastighetsägare som blir förmögna på att inrätta asylboenden och HVB-hem). Eftersom kommunalskatten är procentuell drabbar den låginkomsttagare och fattigpensionärer hårdast. Det verkar inte bekymra den rödgröna regeringen.

Lagom till valet 2018 kommer alla kommuner som nu tagit emot migranter att upptäcka hur den kommunala ekonomin drabbas och vad det betyder för skola, vård och omsorg. Det kan innebära att Löfven, som enligt egen utsago inte tänker avgå ens om Alliansen blir större i nästa val, tvingas ta ansvar för den ekonomiska haveri han och regeringen orsakat. Men han hinner förstås ta tillbaka också detta ’vallöfte’ i likhet med alla andra vallöften han svikit. Löfvens senaste utspel visar i alla fall att han sätter ”jaget före landet”. Det kommer knappast som någon överraskning. Överraskad blir jag däremot av att han visar så liten respekt för väljarna och demokratin.

32 kommentarer

 1. Jonas E

  I rättvisans namn så skulle många inlandskommuner skulle vara rätt tomma utan migranterna, och dom verkar rätt nöjda med det.

  Grundproblemet i migrationen ligger ju i finansieringen – det kan jag hålla med om, men det skall ju inte denna regering lastas för, så det var förra som orsakade problemen, med ofinansierade jobbskatteavdrag, och dom ville skapa en låglönemarknad genom att importera lågavlönade – allt detta med SD:s goda stöd dessutom, och det blev dyrare än tänkt och det finns inga pengar för finansiering tack vare Alliansens politik – gick från överskott på 87 miljarder till underskott på 140 miljarder, så pengarna kunde ha funnits för finansieringen men Alliansen hade fullt upp med att stoppa dom i egna fickor ………. denna regering jobbar ju för fullt med att städa efter förra nu – men stoppas stadigt av oppositionen i sina försök till att förbättra situationen, nu senast så stoppade förslaget mot lönedumpning !.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Det är sant att många inlandskommuner känner sig kortsiktigt nöjda – tills den statliga finansieringen uteblir om 2 år. Och visst är det Reinfeldt/Alliansen och Miljöpartiet som ska lastas för många av de problem och kostnader migrationen fört med sig. Men denna regerings ambitioner att göra Sverige till en humanitär stormakt med öppna gränser för migranter har kraftigt förvärrat en redan ohållbar situation.

   • Jonas E

    Det är ju bromsat nu, och anhöriginvandringen begränsad – ska inte S ha credd för det i så fall ?.

    Sen så skulle det i princip vara omöjligt att bemanna alla vårdhem utan invandringen – det är ju invandrarna som fyller upp där nu !.

    Miljöpartiet har jag inte mycket till över för – det är mest en bunt landsbygdsromantiska stadsbor, som inte har en aning om hur det är att leva utanför städerna !.

    Jag har släkt i Dorotea, och där verkar dom generellt nöjda med att dom blivit fler, och när SD hade valkampanj där – vad dom helt ensamma på torget …. säger en del !.

    Det är inte denna regering som öppnat gränserna – det var förra, i ett försök att få till en lönedumpning – MP var visserligen med på det då men det var ju av andra skäl än lönedumpning.
    Just lönedumpningen tycks SD gilla dock – då dom just nu blockerar ett bra förslag mot det !.
    Lustigt att SD ändrade sig just efter dom haft ett mötet med ALMEGA – vilkas ärenden går man egentligen ?.

    • asasuh (inläggsförfattare)

     Ja, äntligen har inflödet bromsats men det borde ha gjorts redan för ett år sedan. Dessutom förstår jag inte hur man kan släppa in folk utan asylskäl. Vad kostar det och hur får man ut alla de 80 000 som Ygeman säger måste lämna Sverige? Vi klarar av att skicka tillbaka max 4 000 per år så det kan i sämsta fall ta 20 år att skicka tillbaka dessa 80 000. Vidare finns det många migranter som inte registrerat sig utan smitit förbi gränskontroller när migrantströmmen var som störst och kontrollen som sämst. Detta var ändå den rödgröna regeringens ansvar.

     • Jonas E

      Imigrationsproblemet är ju EU:s hela ansvar – det finns ju inga egentliga gränser inom EU, och det är ju dom yttre gränserna som ska ta hand om gränskontrollerna !.
      De 80.000 vs 4000 stämmer nog inte i verkligheten, för vart tar dom vägen efter att blivit vräkta från asyboenden ? – för det sker ju nu hela tiden………… 4000 är nog snarare de som eskorteras ur landet – bra många lär nog åka själva när dom inte har någonstans att bo här !….. det finns ju inte ens bostäder till dom som får stanna så……..
      Åter igen så är det denna regering som städar efter den förras problem – SD hjälpte ju till att förvärra underskottet dessutom genom att rösta för fler jobbskatteavdrag, men ändock är det denna regering som det gnälls över – tänk efter lite först !.

     • asasuh (inläggsförfattare)

      Menar du att Ygeman inte har koll på verkligheten när han säger att 80 000 migranter saknar asylskäl och ska skickas tillbaka till sina hemländer?
      80 000 inkluderar nog inte ens alla som saknar asylskäl och därför borde skickas tillbaka. Och hur ska många kunna åka själva om de ’tappat’ sina ID-handlingar och pass? Vilket land skulle då ta emot dem? Och vilken transportör skulle då ta risken att transportera dem? Transportörsansvaret bromsar. Hade regeringen lyssnat på dem som såg vad som höll på att hända under förra hösten när Löfven gång på gång sa att Sverige bygger inga murar, hade Sverige kanske bättre kunnat ta hand om dem som har asylskäl och möjlighet att stanna här.

    • Håkan

     Detta eviga svammel om att massinvällarna behövs i vårdsvängen,du måste komma direkt från VK:s propagandaavdelning.Sen att inlandskommunerna gör vågen över alla asylboenden,ja kanske PK folket på kommunkanslierna.

    • TP

     Jag känner folk i Dorotea som gärna gått på SD-s valmöte. Men dom var rädda för att bli trakasserade av antidemokrater.(socialister)

  • Erik

   …så går det väl när man inte pratar med varandra. Socialisterna går på i strumplästen trots att man säger sig vara en samarbetsregering och inte på långa vägar har kontroll över Riksdagen.

   • Jonas E

    Samarbetsregering! – ledtråden här är ju samarbete…… då måste ju någon vilja samarbeta också – det tycks med vara motarbeta som gäller för dom andra partierna så……….

  • Erik

   Det är nog bara socialisterna i Sverige som har fått sig itutat att det inte existerat någon finanskris med börja för precis åtta år sedan. Att statens finanser skulle visa överskott efter i det närmaste recessionsliknande villkor är i och för sig goda ambitioner. Men tyvärr fungerar inte ekonomin på detta sätt. Jobbskatteavdraget är enligt min mening en av de bästa reformerna som gjorts. Och som också dämpade effekterna av lågkonjunkturen genom att detaljhandeln kunde hålla sysselsättningen stången. Jobbskatteavdraget skulle redan införts i början på 2000-talet så kanske vänsterregimen inte behövt förtidspensionera en massa individer = utanförskap fram till år 2006.

   • Jonas E

    Jobbskatteavdragets förträfflighet finns bara för de med höga inkomster, jag/vi som är normalinkomsttagare har fått se det ätas upp av alla de kostnader som tillkom i och med Allianspolitiken, och det är väl totalen som räknas ?.
    Alliansens mötte finanskrisen med ett rejält budgetöverskott på 87 miljarder och stabila och sunda statsfinanser, men vad lämnade dom efter sig – jo ett underskott på 140 miljarder, och skenade kostnader i statsfinanserna och försämrad skattebas !.
    Förtidspensioneringen ersattes bara med aktivitetsstöd för de flesta, och den praktiska skillnaden är egentligen ingen – men det ser bättre ut på papperet då man gömt sjuka på AF istället för att dom var på FK, dom som glömts här är dom utanför utanförskapet – dom som bara förvann, dom är inte i jobb, dom får inte försörjningsstöd eller likande och det är tusentals…..den gruppen fanns inte innan Allianspolitiken !.
    Utanförskapet har Alliansens politik på intet sätt botat, – dom bara gömde undan det, och jakten på sjuka sköt bara problemet framför sig, genom att gömma sjuka i FAS3 och liknande – det kommer ikapp nu för denna regering !.
    Så vad gjorde Alliansen som var så bra egentligen ?, och vem är det som fått något itutat här ?.

    • Oberoende Observatör

     Jonas E Du skriver att vårdhemmen bemannas av invandrare , har du det underbyggt med fakta , statistik eller är det bara din allmänna åsikt. Enbart att lära sig svenska tar för de flesta flera år och att komma i arbete tar tyvärr ännu längre tid .Efter sju år har ca 50% arbete enligt studier som SCB gjort. Integrationsproblemet påstår du är hela Europas ansvar men tyvärr så sa Donald Tusk nyligen att det bör vara frivilligt att ta emot flyktingar. Problemet är att regeringen tog emot strömmen av flyktingar okontrollerat så nu sitter vi med ” Svarte Petter ” och får ta konsekvensen av detta. De 60 miljarder som invandringen beräknas kosta under 2016 och även fortsättningsvis kommer naturligtvis att påverka möjligheterna till reformer som behövs.

 2. Jonas E

  Har du hört historien om pojken som skrek varg ? – det är = SD i detta fall …. dom har skrikit varg så länge att när det till slut var sant – lyssnade ingen !…. SD.s rasistiska undertoner bär alltså skulden här minst lika mycket som de som inte lyssnade !.

  • Håkan

   Någon annan förklaring var väl inte att vänta från en förnekare.Den är så dålig att man måste som Rikspolischefen,nämligen spy.PS Sverige håller på att brinna upp,Lövden ser inga problem med det.F:D Statsministern (han kallade sig för stridshingsten)åker omkring och håller föredrag för 110000:-per anförande,Sverige är fantastiskt….Ds.

   • asasuh (inläggsförfattare)

    Ja, man häpnar. Jag kan förstå att stridshingsten tar 110 000 per anförande. Vad jag inte kan förstå är hur ngn är villig att betala det eller ens lyssna på honom.

 3. Basic Rules

  Vi har en mycket intressant kommande valrörelse att se fram emot – vissa partier kommer att då prata som om den massiva asylinvandringen aldrig existerat.
  Vi måste ta hand om de som legalt finns här nu, redovisa de kostnader massinvandringen fört med sig och sätta Sveriges medborgare och säkerhet i första rummet – inte ”tredje man” – och fortsättningsvis stoppa asylinvandringen.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Instämmer!!! Och ska vi ta emot ’flyktingar’ ska vi ta dem direkt fr FN:s flyktingläger nära syriska gränsen.

 4. Sven-Ingvar Oskarsson

  Ang. sysselsättningen bland invandrarna, som några kommenterar här, så beställde Staffan Danielsson, centerpartiet, en rapport från riksdagens utredningstjänst. Här är RUT-rapportens summering:

  ”Om helårsanställda och företagare analyseras visar det sig att andelen helårsanställda inkl. företagare bland den totala befolkningen i Sverige 20-64 år ligger på 69 procent.
  Andelen helårsanställda inkl. företagare bland flyktingar inkl. flyktinganhöriga uppgick till 25 procent efter 8 år i Sverige och andelen efter 15 år var 34 procent.”

  I dessa uppgifter ingår därtill de som arbetar heltid och har stöd av lönebidrag, så siffrorna är betydligt lägre om intresse finns för andelen med heltidsarbete utan några statsbidrag.

  Läs gärna Danielssons blogginlägg http://staffandanielsson.blogspot.se/2016/02/rut-rapport-25-av-flyktingar-har.html

  Sven-I

 5. Mia K

  Hej asasuh! Det blir tydligt att våra ”folkvalda” inte lyssnar till oss som röstar i o m resultatet på utredningen om pension! Samtliga fack, accepterar höjning av pensionsåldern till 63 år, medan Sv näringsliv går emot. Visst är det bra ifall man är frisk och har möjlighet att arbeta efter 67, men vi är många som gärna går tidigare. Vart har alla pensionspengar tagit vägen och hur kan medborgarnas företrädare acceptera en så stor försämring? Jag fattar inte. Är alla bundna av löften till Bilderberg eller?

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Medborgarnas företrädare som är med och fattar besluten lever ju efter helt andra regler och lönenivåer. De har liten eller ingen susning vad det innebär när de sämst bemedlade får allt sämre pensioner. Några hundringar hit eller dit i månaden spelar ingen roll när du kvitterar ut en pension på mycket större belopp än en genomsnittsarbetares lön!!
   Inte sliter företrädarna heller ut sig i förtid i gruvan eller på verkstadsgolvet. Företrädarna kan välja om de vill fortsätta att jobba med välbetalda styrelseuppdrag, utredningar m m eller om de vill pensionera sig tidigt. Deras ekonomi är tryggad sedan länge.

 6. Eva

  Måste erkänna att jag mister den röda tråden, när en insändare påstår att det är invandrarna(vilka förresten?)som bemannar vårdhemmen, och som jag tolkar det så har det inte gått och driva vårdhem utan invandrare /migranter. Hur går då den ekvation ihop när det på hela 2000talet kom arbeidsinnvandring från Sverige till Norge bestående av 100.000 tals ungdommar för det fanns inte jobb i hemlandet! Det var stora repotage på norsk tv om livet som svensk invandrare i Norge och alla fick inte superjobb, ja nån måste t.o.m skal bananer! Reinfeldt var inte han statsminister under en del av tiden, till han fick kalla fötter och sa tack för seg! Frågan är då var det inte behov för personal på vårdhemmen i Sverige på 2000 talet,eller var hemmen lagt ner? Eller var det andra orsaker..

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Enl t ex Tino Sanandaji har vi redan tillräckligt många som kan ta de jobb som finns. Födelsetalet i Sverige är bland de högsta i Europa så även framöver finns folk. Det som händer framöver är att de arbetslösa vi har, konkurrerar med varandra nu om ’enklare jobb’ (tveksamt om det är enkelt att jobba på vårdhem) och undanträngningseffekten blir ett problem. Det är främst migrantkramarna som hävdar att alla migranter behövs för arbetsmarknaden här.
   Vi har haft en framgångsrik arbetskraftsinvandring under många år men då var det i första hand yrkesmänniskor som kom och stod på egna ben redan fr början. Nu råder en helt annan /o/ordning.

   • Erik

    Glöm inte bort att folk dör. Det föds ungefär 100 000 barn per år i Sverige. Och det dör ungefär 100 000 personer. Sedan förekommer också utvandring. AB Sverige behöver rimligen en ordentlig ”boost” av invandring för att klara samhällets olika uppgifter. Eller hur tänker invandringshatarna när de en gång i tiden hamnar på äldreboendet? Kanske kan robotor ersätta alla mänskliga kontakter?

    • asasuh (inläggsförfattare)

     Jag är ingen invandringshatare men jag är kritisk till att vi tar in mängder av människor som saknar asylskäl och därför får avvisningsbeslut. Vad kostar det?
     Under årtionden har vi haft arbetskraftsinvandring, men då har vi haft jobb att erbjuda dem. Som läget nu är försvinner enkla jobb och många migranter har varken adekvata språkkunskaper eller yrkeskunskaper att matcha de jobb som finns. De blir inte anställningsbara på åratal om ens någonsin. Dessutom har vi hittills misslyckats med att integrera majoriteten av dem som anlänt.

    • Pelle

     Hur har boosten gått hittills? Flyktinginvandringen uppstod inte 2015. Vi har haft en omfattande flyktinginvandring från samma områden under ett par decennier. Den har hela tiden motiverats med att arbetskraften behövs eftersom vi själva inte föder några barn och inte heller vill hålla på med tråkjobben det rör sig om. Det vill åtminstone inte de med tolkningsföreträdet, alltså den välmående medelklassen. Det finns alltså ett facit nu och det visar något helt annat än en boost: http://staffandanielsson.blogspot.se/2016/02/rut-rapport-25-av-flyktingar-har.html , trots omfattande insatser av alla de slag. Ingenting pekar på ett annat resultat den här gången.

     Hat, kärlek eller mittemellan förändrar inte detta. Det här handlar inte om våra känslor, det handlar inte om vad vi tycker, det handlar om realpolitik.

 7. Pelle

  Jag gissar att när det kärvar till sig rejält kommer det offentliga Sverige lika skickligt som nu undvika den bakomliggande orsaken.

  Nu har vi redan en hel del gnissel. Om det brinner bilar, sprängs granater, skjuts och mördas är förklaringen det ökande utanförskapet, patriarkala strukturer, kriminalitet som statusbärare, och så vidare. Inte någon gång nämns flyktinginvandringen. Inte en enda gång! Samma sak när det trakasseras och våldtas, när det är brist på pengar, när det saknas bostäder, när det inte finns lärare, när vården inte räcker till. Flyktingpolitiken nämns inte ens när det pratas om arbetslöshet, dåliga skolresultat, och kvinnoförtryck i invandrartäta segregerade områden.

  De problem som beror på flyktingpolitiken beror på flyktingpolitiken. Utom i det här landet.

  Det är som om situationen uppstått av sig självt. Som om den vore helt självklar. Ungefär som vädret, för vem kan göra något åt vädret? De som ska ställa den självklara frågan är och har hela tiden varit drivande bakom föreställningen att ohämmad flyktinginvandring är nödvändig och på alla sätt bra. De har dessutom tillsammans med hela Värdegrundssverige en inbillad strid som måste utkämpas mot mörkermännen och deras parti. Den striden väger betydligt tyngre än en objektiv genomlysning av hela flykting- och integrationspolitiken.

  När det kärvar till sig rejält kommer den egentliga orsaken inte nämnas, ingen kommer att ställas till svars, och inget kommer att åtgärdas.

 8. Bergis

  Löfven har antagit stora delar av Sverigedemokraternas politik i och med den nya migrationsuppgörelsen. Ändå kallar statsministern SD för att vara rasister. Löfven och socialdemokraterna har ett val här. Antingen börjar man samarbeta med SD eller förlorar makten i nästa val. SD är ett social konservativt parti och skulle passa perfekt med Socialdemokraterna och vänstern. Tar Stefan Löfven chansen och behåller makten nu eller tänker han sätta sista spiken i kistan för socialdemokraterna för en lång tid framöver? Jag tror det finns många socialdemokrater som oroas över Stefans rigida hållning till SD.

  • asasuh (inläggsförfattare)

   Ja, det är minst sagt korkat av Löfven att kalla SD för rasister m m. Majoriteten av 7-klövern har nu anammat en migrationspolitik som är minst lika restriktiv som den SD länge haft. Ändå fortsätter man att säga att SD är ett rasistiskt parti. Hur trovärdigt är det?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.