Allsköns funderingar om politik

Oroande islamisering av Sverige

 Enligt Svt Nyheter har stiftelsen Växjös muslimer i Växjö kommun lämnat in en ansökan till polisen om att få införa böneutrop en gång i veckan från den tillfälliga moskén som drivs i en stadsdel i staden. Ismail Abu Helal, imam och rektor på Islamiska skolan i Växjö, säger att syftet med böneutrop är att få de lokala muslimerna att känna sig mer hemma.

Biskopen i Växjö, Fredrik Modéus, välkomnar muslimska böneutrop i Växjö trots att det är ’antikristet’. I en intervju med Expressen säger han bl a att han anser rätten att utöva sin tro är en viktig grundpelare i demokratin och att han stöder Stiftelsen Växjö muslimer. Modéus betonar att det är viktigt att ha ett öppet och tolerant samhälle. Förvisso är det så, men varför ska icke-religösa medborgare påtvingas religiösa budskap genom böneutrop som sker från högtalare och hörs vida omkring? Det känns aningen märkligt att en religiös ledare har åsikter som inte stämmer överens med lagen, demokratin och sekularismen i Sverige.

Så här skriver Mohamed Omar, krönikör och f d muslim:

”En moské i Växjö ansöker om att få ha böneutrop. Bara på fredagar, säger man. Ja, det börjar så. Först hade vi inga böneutrop, sen fick vi det på fredagar, sen varje dag och till sista fem gånger varje dag. Det är så islamiseringen går till – ett steg i taget.

Ismail Abuhelal, imam på Stiftelsen Växjö muslimer, säger att det inte stämmer att ”muslimer vill ta över Sverige”. Det är ord. Tittar vi på verkligheten så ser vi att moskéerna växer som svampar ur jorden. Och tittar vi i islams egna texter så upptäcker vi bilden av en missionerande religion som strävar efter att expandera och dominera.”

https://detgodasamhallet.com/2018/02/15/islam-ar-inte-en-del-av-svensk-kultur/

Regeringsformen kap 2 och Europakonventionen slår fast att religion inte får påtvingas andra människor. Detta gäller också på offentlig plats. I religionsfrihetslagen (1951:680) står följande om religionsfrihet:

1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

Grundlagen ger m a o möjlighet och frihet att utöva sin tro samt rätten att inte påtvingas eller utsättas för religion och dess budskap i den offentliga miljön.  Modéus tycks dock strunta i att det svenska majoritetssamhället kan tvingas lyssna till böneutrop via högtalare 5 gånger om dagen om det vill sig riktigt illa.

Imamen i Växjö menar att böneutrop skulle berika Sverige samt ”bekräfta religionsfriheten” och anser att böneutrop kan jämföras med ljudet från stadens kyrkklockor. Det är anmärkningsvärt att svenska kyrkan i Växjö stöder imamens krav.  Inte minst mot bakgrund av hur situationen för kristna i många muslimska länder är. Deras kyrkor bränns och kristna människor förföljs och dödas och kan inte ens ”känna sig hemma” i sina egna hemländer.

Flera av dem som är positiva till offentliga böneutrop menar felaktigt att det inte är någon skillnad mellan böneutrop och kyrkklockor. Men då glömmer man att islam till skillnad från kristendom inte är en del av den kultur och de värderingar som vuxit fram i Sverige under århundraden. Kyrkklockor är en tusenårig sedvänja, som få människor torde uppfatta som påtvungen. De muslimer som väljer att bosätta sig i Sverige får helt enkelt acceptera kyrkklockorna på samma sätt som vi västerlänningar får acceptera böneutropen i muslimska länder. Det enda rimliga är att minoriteten får underordna sig majoriteten.

Böneutrop strider mot religionsfrihet. Det är bön, inte bara en uppmaning till bön, och mission, vars syfte är att både troende och icke troende ska nås av islams budskap och förstå islams storhet. Böneutrop är därmed något helt annat än kristna kyrkors klockor. Det går heller inte att jämföras med Hemglassbilens musikslinga; miljö- och hälsoskyddsinspektören i Växjö säger att kommunen inte gör någon skillnad på om det är böneutrop eller om det är glassbilen. Står växjöborna bakom detta?

dagen.se (22/2-18) skriver Tomas Samuel, kristen apologet och tidigare imam, om vad böneutropen står för:

-Det som framträder är att böneutropen uttrycker att alla ska underkasta sig islam samt att man proklamerar makt över området som böneutropet ljuder över.

Han skriver att det vid en första anblick kan se ut som att kyrkklockor och böneutrop är samma sak, men att det är ett logiskt felslut.

”Kyrkklockor är inte en bekännelse, det är bara ett musikaliskt ljud. De är inte till för att visa på makt och kontroll över landet. Därtill använder de flesta kyrkor inte klockorna, flera har inte ens några. Skillnaden är uppenbar

Han skriver också att böneutropet ska utföras av en man som har vacker röst och att det finns löfte om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt. Däremot är kvinnor inte tillåtna att höja sina röster eftersom en kvinnas röst skulle kunna innebära en frestelse för män.

2013 hördes det första böneutropet från minareten i Fittja. Sedan dess har nya ansökningar gjorts  om att böneutrop ska få ske också på andra platser. Idag är böneutrop tillåtet även t ex i Karlskrona. Tomas Samuel tror att Växjömoskéns ansökan om böneutrop bara är början.

– Många andra moskéer kommer ha samma begäran, inte bara två gånger i veckan utan fem gånger per dag.

Han understryker att var och en är fri att tro hur han vill.

– Men din frihet tar slut där min börjar. En av de enklaste rättigheterna är att ingen ska bli tvingad att lyssna på en trosbekännelse han inte tror på, skriver han.

Böneutrop på offentliga platser i vårt land skulle innebära att människor påtvingas ett religiöst budskap. Grundlagen slår fast att man ska ha friheten att utöva sin tro och rätten att inte påtvingas eller utsättas för religion och dess budskap i den offentliga miljön. Oavsett vad alla aktivister, multikulturalister, postmodernister, miljöpartister, kulturrelativister m fl hävdar är det varken moraliskt eller juridiskt försvarbart i ett sekulärt samhälle att påtvinga andra sin religion. Eftersom frågan om böneutrop rör grundlagen ska den avgöras av riksdagen, inte av enskild kommun eller länsstyrelse.

”Muslimerna har valt att komma till vårt land. Vi har inte tvingat dem. De kom fast de visste att Sverige var ett sekulärt, västeuropeiskt land med kristen tradition. Det är ju bara att titta på flaggan! I stället för att muslimer ställer krav på svenskar att lära sig om islam, borde det väl vara rimligare att muslimerna känner ett ansvar att lära sig om svensk kultur.”

https://samtiden.nu/2018/01/det-ar-islamiseringen-som-borde-oroa1/

”Vad innebär en fortsatt islamisering av västvärlden? Vi vet hur islam ser ut i islamvärlden. Och hur sprids islam? Genom massomvändelser av européer? Nej, genom massinvandring från islamvärlden. Så islamisering kommer med stor sannolikhet att innebära att västvärlden blir mer lik islamvärlden. Kyrkorna blir färre, moskéerna blir fler. Kyrkor görs om till moskéer. I Frankrike håller islam på att gå om kristendomen som största religion.”

https://detgodasamhallet.com/2018/02/17/paven-bor-forklara-varfor-man-ska-vara-kristen-och-inte-muslim/

Vill vi ha ett sådan utveckling i Sverige?

16 kommentarer

 1. Håkan Öhgren

  Den där biskopen han väljer att utrota sig själv och hela religionen som han bekänner sig till.Det är inga Missionsförbundare precis,som han krälar för.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Med Jackie Antjelén som ärkebiskop kan man nog förvänta sig det mesta. Politiseringen av svenska kyrkan har bidragit till ett stort tapp av medlemmar.

 2. Anders V.

  Nej, det är klart, att vi inte vill ha en sådan utveckling i Sverige! Men görs inte något drastiskt och det genast, så blir det så, i alla fall med den nuvarande fega inställningen till Islam: eftergifter till muslimernas bisarra krav hela tiden, varje eftergift en kapitulation på vägen till ett tillstånd, där landet om någon generation blir norra Europas första islamiska stat.

  Arma land!

  Och kyrkan sedan: En biskop som välkomnar islamiseringen, i stället för att följa den missionsbefallning som den kristna religionens grundare utfärdade: ”gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem osv…” Dekadensen är sådan, att man tror, att man drömmer…

  Arma land!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Undra på att svenska kyrkan blöder! Så många medlemmar har lämnat de senaste åren. Fler lär det bli med Jackie Antjelén som ärkebiskop. Politiseringen av kyrkan har tilltagit dramatiskt sedan kyrkan skildes från staten. Det är märkligt!

 3. Jonas Danielsson

  Helt rätt inlägg! Helt överens! På frukten känner man trädet. Finns det något land där Islam är dominerande där frid och frihet råder? Finns inget som Islam kan tillföra till det sätt som vi lever våra liv i det sedan länge kristna och sekulära Sverige. Absolut inga bönerop för att släppa fram Islams välde!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Varför väljer muslimer Sverige när de istället skulle kunna bege sig till andra muslimska länder, t ex Saudiarabien, Kuwait, Qatar, Förenade Arabemiraten etc? Där kan de ju ”känna sig som hemma” med språket, kulturen och religionen. Dessutom har de där böneutrop från minareter 5 ggr/dag.

   • Marie-Louise Asplund

    Håller helt med ovanstående. Muslimernas makt växer skrämmande fort i Sverige.
    Vi är kristna och ska inte påtvingas islams läror via böneutrop.
    Men flata och fega politiker tillåter detta, t.om prästerskapet inom vår svenska kyrka tycker det är ok med böneutrop. Och samtidigt förföljs judar och synagogor bränns av muslimer i Sverige.
    Så vad tror ni kan ske med oss kristna om detta får fortgå?

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Vi måste bara se till att utvecklingen stoppas. Det kan vi t ex göra genom att ta bort alla bidrag till muslimska föreningar och genom att inte tillåta moskéer, som ofta finansieras av muslimska länder, t ex Saudiarabien. Dessutom måste vi se till att alla som inte har rätt att vara i vårt land åker tillbaka till sina hemländer och att kräva att de som har asylskäl tvingas arbeta och försörja sig. Och så måste anhöriginvandring upphöra.

 4. Sven i Lappland

  Vi får inte glömma Komeini´s mässande ”ISLAM SKA ERÖVRA HELA VÄRLDEN”
  Så snart har vi sharialagar i europas´s länder!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Enl en undersökning jag läste om förra veckan anser anser 47 % av muslimerna i Tyskland att sharia är viktigare än tysk lag. I Sverige anser 52 % av muslimerna att sharia är viktigare än svensk lag. Det bådar inte gott.

 5. Basic Rules

  Bra att du med flera tar upp denna ”landsplåga” som numera drabbar väst. Vi måste våga debattera islam och kritisera islam, inte som bla svenska kyrkan kapitulera.

  Islam är minst av allt en fredsreligion, utan merparten av Koranen och haditerna är, våldsam och kvinnofientlig, vilket framgår av texterna och nu visat sig i 2000 talets islam. Genom acceptansen av denna ”medinainriktning” gör vi avkall på den liberala demokratin, religionsfriheten och yttrandefriheten inte minst.
  ”Grundproblemet är att majoriteten av i övrigt fredliga och laglydiga muslimer inte vill acceptera, än mindre ta avstånd från, det teologiska tillstånd till intolerans och våld som ligger i deras egna religiösa texter.” Citatet är hämtat ur Ayaan Hirsi Alis´s bok – Reformera ISLAM.

  Islam är en komplex religion och politisk ideologi(Medina islam) framför allt, som med sitt ”vurmande” för våld,krig och detaljstyrda regler för individen ter sig inget annat än just dogmatiskt totalitär.

  Den totala frånvaron av kritiskt tänkande gör islam till en för oss lika ond ideologi som andra ökända ”ismer.” Vi måste visa stöd för de reformerta muslimer och de som lämnat den 1400 åriga saudiska ökensanden bakom sig, likväl som vi stödde oppositionella mot kommunismen i Östeuropa.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Kan bara instämma i vad du skriver.
   Om alla ’fredliga och laglydiga muslimer’ öppet kunde ta avstånd från den intolerans och det våld som deras religiösa texter som Koranen och haditerna uttrycker vore mycket vunnet men det är nog rena önsketänkadet. Därför kan vi bara hoppas på att flera av oss vågar debattera och kritisera islams negativa påverkan på den liberala demokratin, yttrandefriheten, religionsfriheten, kvinnans frihet m m.

 6. Svenne

  Vi tuffar på mot ett totalhaveri, titta bara på FI.
  Som tur är tror jag inte många är så dumma och röstar på dessa.
  Tyvärr sitter också MP i regeringen och dessa är ju också väldigt islamistiska och vill få in dessa läror .
  Vi håller på att skapa ett stort kaos och detta måste stävjas vid nästa val. Givetvis måste vi väl ta emot flyktingar men då på våra traditioner och värderingar.Duger inte detta så finns alltid valet att flytta igen .

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Fi får nog kämpa för att kvala in till riksdagen skulle jag tro. Det känns bra.
   Mp är måna om att hålla sig väl med muslimer i hopp om att få deras röster.
   Självklart ska vi ta emot flyktingar men en minoritet av alla som kommit de senaste åren är inga flyktingar som flyr fr krig och förföljelse. Där måste en ’återvandring’ ske. Och självfallet måste det vara vår kultur och våra värderingar som ska gälla. En minoritet kan inte tillåtas köra över en majoritet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.