Allsköns funderingar om politik

Integration – en politisk illusion?

Finansminister Magdalena Andersson gick i december ut och erkände att integrationen inte fungerar som den ska. Vilket hyckleri! Hur har hon mage att gå ut och säga det efter att hon och makteliten brunsmetat de personer som länge påpekat samma sak? Verklighetens folk har under rätt många år levt i en verklighet som Andersson och makteliten ihärdigt förnekat, men nu närmar sig valet och retoriken har lagts om.

Sverige har tagit emot flest asylsökande per capita i hela EU. Samtidigt är vi sämst på integration inom hela OECD-området. Så lång tid tar det inte i något annat jämförbart land för en nyanländ med uppehållstillstånd att få ett jobb och kunna försörja sig själv. Inte heller är klyftan så stor mellan inrikes födda som har ett jobb och utrikes födda som saknar jobb i jämförbara länder. Vi misslyckas också att erbjuda asylflyktingar med uppehållstillstånd både egen bostad och jobb. Inte heller klarar vi av att avvisa alla de tusentals och åter tusentals asylanter som fått avslag. Idag har vi därför noll koll på hur många som gått under jorden och uppehåller sig illegalt i landet. Hur är detta möjligt i en rättsstat?

Det växande utanförskapet är resultatet av en långsiktigt ohållbar migrationspolitik, politisk inkompetens och rädda politiker. De politiskt ansvariga har bortsett från landets förmåga och möjlighet att ta emot en så stor mängd människor på så kort tid. Att migranterna därtill kommer från länder och kulturer som har ytterst litet gemensamt med vår egen kultur gör situationen ännu mer ohållbar och svårhanterlig. 7-klövern och ’mörkarmedia’ har vägrat att se och erkänna de problem som de senaste åren blivit allt tydligare för allt fler väljare inom allt fler områden. Samtidigt som fler partier nu kopierar SD:s migrationspolitik, tävlar man om att vara det parti som tar mest avstånd från SD. Bara en verklighetsfrånvänd politiker kan tro att detta kan skapa förtroende hos väljarna.

2017 sökte 25 000 asyl. Samtidigt delades hela 135 459 uppehållstillstånd ut. Alla dessa människor ska ha arbete, bostad och del av vår gemensamma välfärd. Magdalena Andersson erkänner nu att det är en omöjlig ekvation. Migrationsverkets prognos för 2018 till 2021 ligger på mellan 21 000 och 46 000 asylsökande årligen. Till detta kommer ett stort antal anhöriga. Det innebär att Sverige fortfarande tar emot långt fler än vad övriga europeiska länder gör. Att Sverige stramat upp invandringen innebär i praktiken inte mycket. I retoriken låter det förstås bra, men maktelitens desperata försök att mörka verklighet och praktik med retorik fungerar inte längre.

Hösten 2015 innebar 163 000 asylsökande, tältläger, systemkollaps och ekonomiskt haveri. Så hur tänkte 7-klövern när de 2015 öppnade landets gränser för så många som saknade asylskäl? Riksrevisionen publicerade i höstas sin granskning av regeringens migrationspolitik och slutsatsen var att regeringen inte tänkt särskilt mycket. Den styrde nästan helt utan konsekvensanalys. Ekonomiska analyser var undermåliga, trovärdiga beräkningar av antalet asylsökande saknades liksom bedömningar av hur förslagen påverkar människor, myndigheter, kommuner och landsting. Där remissinstanser protesterat, valde regeringen att blunda för ev konsekvenser. Riksrevisionen konstaterar att alla långtidsprognoser inom migrationspolitiken har underskattat statens utgifter, under senare år med många miljarder per år.

Invandringen är ingalunda under kontroll och präglas av tvära kast, panikåtgärder och en hotad välfärdsstat.  De politiskt ansvariga har gång på gång hävdat att invandringen är lönsam och att Sverige behöver dessa invandrare för att kunna bemanna t ex vården och äldreomsorgen. Nog måste man vara en ’naiv’ politiker för att tro att en äldre kvinna vill bli torkad i rumpan eller duschad av en ung afghan. Eller för att tro att en ung afghan vill utföra sådana uppgifter. Och vilken muslimsk kvinna skulle vara villig att duscha en äldre man eller torka hans rumpa? Att ta emot invandrare som saknar asylskäl, skol- och yrkesutbildning, som inte delar våra värderingar men vill dela vår välfärd är definitivt inte lönsamt, varken på kort eller lång sikt.

Invandrarna kommer ofta från samhällen som inte tillämpar demokrati. I sin krönika Klan kontra civilisation tar historikern Torben S Hansen upp skillnaden mellan vårt samhälle och ett klansamhälle. Där är det klanen som bestämmer och klanledarna kan leva ett lättjefullt liv tack vare att de ofta har en våldsapparat i sin hand. Synen på våld är väsensskild inom klanen, där förlust av ära bara kan betalas med en enda valuta; våldsutövning. Saker tas hand om inom famljen/släkten/klanen. Idag ser vi många exempel på hedersrelaterat våld i Sverige som bl a avspeglar sig i språket; ’balkongflicka’, ’vardagsheder’, en sorts hedersbaserad övervakning där barn håller koll på varandra för att rätt familje- och klannormer ska kunna upprätthålls. Hur kan de politiskt ansvariga bara stå bredvid och se på när andra ’rättssystem’ tar över delar av samhället?

I klansamhällen är det nästan en förödmjukelse att jobba. Pengar utan arbete ger prestige och status. Det är just det som Sverige erbjuder migranter från klansamhällen utan att kräva någon motprestation. De får sina socialbidrag m m och vägrar att ta jobb som är ’under deras värdighet’. I vårt kravlösa samhälle har de krävt sin rätt utan att först göra sin plikt. Värdegrunden och allas lika värde har satts ur spel och blivit en meningslös klyscha; det som krävts av oss svenskar har inte krävts av invandrarna. Vi ger pengar och rättigheter till grupper vars ideal och beteenden går på tvärs med våra egna. Trots att en majoritet av de unga afghanska ’ensamkommande’ männen saknat asylskäl och ljugit om sin ålder, har de ändå fått full tillgång till vårt välfärdssystem. Vilka signaler ger det att man inte behöver följa landets regler och lagar? Varför permanentar vi ett sådant beteende?

Alla vet hur viktigt det är att den som vill ta sig in på arbetsmarknaden måste kunna språket. Idag vet vi dessutom att SFI-undervisningen varit misslyckad på många håll och att invandrarna inte sällan varit omotiverade att anstränga sig. De får ju ändå sina bidrag och kan leva ett ganska bekvämt liv jämfört med vad de gjorde i hemlandet. Detta är helt oacceptabelt och försvårar integration.

Oacceptabelt är det också att de efter flera år i Sverige måste ha tolk i kontakt med myndigheter etc. Om våra politiker inte var så rädda och släpphänta, skulle de t ex ha krävt att efter tre år ska man kunna svenska så bra att man inte behöver tolk. Om man ändå behöver tolk då, ska man tvingas betala tolkkostnaden själv. Det skulle skynda på språkinlärningen. Vidare borde man lägga ner all hemspråksundervisning och istället lägga pengarna på utökad svenskundervisning. Det är familjernas ansvar att se till att barnen upprätthåller sina hemspråk.

När man flyttar till ett nytt land måste man anpassa sig efter majoritetsbefolkningen. Att t ex införa skilda badtider för pojkar och flickor eller inte tillåta gemensam simundervisning försvårar integrationen. Europadomstolen har nu slagit fast att flickor och pojkar inte ska skiljas åt badhus, skola eller andra delar av samhället. De som valt att komma till vårt land måste anpassa sig efter de regler och värderingar som gäller här. Om de inte vill låta sig integreras eller anpassa sig, bör de överväga att välja ett annat land.

Migrationsfrågan verkar nu hamna högst på väljarnas agenda inför valet och det skapar panik inte minst bland ’såssarna’. Migrationspolitiken innebär ett stort demokratiskt problem. 7-klöverns linje fram till 2015 återspeglade långt ifrån alla väljares åsikter. Nu måste de politiskt ansvariga inse och erkänna att ju fler asylsökande som får stanna, utan att integreras, desto hårdare slår detta mot rättsstatens legitimitet och mot medborgarnas tillit till rättsstaten. Alltför ofta blir resultatet kriminalitet när vi inte kan erbjuda en framgångsrik integration med egen bostad och jobb åt alla invandrare. 7-klövern måste äntligen erkänna att hög välfärd inte är förenligt med hög invandring av lågutbildade migranter utan asylskäl från avlägsna länder och kulturer.

20 kommentarer

 1. Per

  Bra skrivet, hatet bara ökar och ökar mot dessa politiker som har släppt in alla dessa människor i sverige. Svensken är nu less på att deras skattepengar används till att föda alla dessa invällare medans det inte finns pengar till skola, vård mm. Som tur är så försvinner skiten Löfven och S från makten efter valet, har vi tur så blir då Sd största parti och vi kan börja skicka hem 99% av dom som kommit hit under dom fem senaste åren.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, det vore önskvärt men tyvärr hjälper det inte att SD blir största parti. De kommer ändå inte att få igenom sin politik i riksdagen. De rödgröna och Döskalliansen kommer att rösta emot av gammal vana. Att både S och M kopierat SD:s migrationspolitik kan dock innebära att SD därigenom ’indirekt’ får igenom sin migrationspolitik.

 2. Anonym

  Det var visserligen ideologiskt otänkbart att Löfvén / Socialdemokraterna hade bildat regering med stöd av SD efter valet 2014, men det kan dock vara av teoretiskt intresse att titta på om alternativet ens var matematiskt möjligt. Det var inte matematiskt möjligt..Valresultatet gav 162 riksdagsmandat för S och SD tillsammans. Det hade behövts minst 175, för att upphäva de migrationspolitiska överenskommelserna mellan 2008 och 2011 mellan alliansen och Mp. Hade V stött en koalition mellan S och SD? Och hade Löfvén haft hela den socialdemokratiska riksdagsgruppen bakåt sig, om han ens kommit på tanken?

  Vad Löfvén faktiskt gjorde, var att han förhindrade fler för Sverige förödande överenskommelser mellan alliansen och Mp. Men det var till priset att släppa in Mp i regeringen, som därmed blev föga regeringsduglig. Visserligen avgick landsförrädarna Reinfeldt och Borg från sina ledande positioner inom M redan under valnatten och kastade den heta gröten, följderna av landssveket, i knät på Kinberg-Batra, men vilken kurs Moderaterna skulle komma att välja, kunde Löfvén inte veta när han bildade regering.

  Löfvén har faktiskt gripit varje reellt givet till fälle, men de har varit för få och kommit för sent, att skärpa migrationspolitiken. Har inte, som den borgerliga pressen och vänstersvansen inom S påstår, kopierat SD:s migrationspolitik, utan har snarare försökt fullfölja Leif Blombergs migrationspolitik. Blomberg hade, liksom Löfvén själv, ett förflutet som Metallordförande, innan han blev minister. Blomberg var fram till sin alltför tidiga död arbetsmarknads- och migrationsminister, och utsattes p.g.a. sina migrationspolitiska förslag för ett mediadrev, som då saknade motstycke. Han ville bl.a. göra det straffbart att gömma illegala migranter. Blomberg så vart det barkade hän

  Naturligtvis är det erfarenheterna av förföljelserna mot Blomberg, som är orsaken till Löfvéns misslyckade försök med en gemensam justitie- och migrationsminister (Morgan Johansson). Det är jag helt övertygad om. Flera socialdemokratiska migrationsministrar före Blomberg har utsatts för mediadrev – ofta i form av snyftkampanjer för enskilda fall. Inte ens Olof Palme, som dock aldrig varit migrationsminister, gick fri från mediadreven i migrationsärenden, då han gjordes ansvarig för att någon, som hade utvisats från Sverige blev torterad i sitt hemland.

  När nu Löfvén tillsammans med den nya migrationsministern Helene Fritxon, tidigare kommunalråd som sett verkligheten ute i kommunerna, presenterat den nya socialdemokratiska migrationspolitiken några få månader före valet, har han sannolikt räknat med partimedlemmarnas lojalitet. Det är ju kutym inom socialdemokratin att man lägger interna meningssiiljaktlligheter åt sidan och sluter leden. Men inte denna gång.

  Alla fem sido-organisationerna, med Ulf Bjereld i spetsen, slipar knivarna för att åsamka S ett svidande valnederlag, ge Löfvén skulden och få honom avsatt som partiordförande. Bjereld är en f.d. medlem i stalinistiska KPml(r), som ömsat skinn och nu är ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet, som är en f.d. kristen ., men numera ”mångreligiös”. sido-organisation . till S. Målet är att de migrationspolitiska uppgörelserna mellan alliansen och Mp ska gälla som socialdemokratisk migrationspolitik.

  ”Integration” är bara en dimridå för ett misslyckande. En verklig (frivillig) assimilation av en invandrad folkminoritet ät, enligt all historisk erfarenhet, en process som tar flera generationer. Historisk erfarenhet av tvångsassimilering, för att nå snabbare resultat, finns från flera länder, men har alltid lätt till motstånd, inte sällan i väpnade former. Sverige kommer inte att bli något undantag, om inte integrationsförespråkarna inser att deras projekt ¨är omöjligt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Intressant tillbakablick! Hade helt glömt bort ’Blomman’ och hans roll.
   Att man fortsätter att driva ’integrationsprojekt’ trots år av misslyckande är märkligt. De som inte vill låta sig integreras ska inte vara här. Att komma hit gm att ljuga om sin ålder, få uppehållstillstånd och välfärd på vår bekostnad och sedan åka till sitt hemland, som de uppger att de flytt p g a krig, på semester är helt oacceptabelt. Det är bedrägeri.

   • Petter

    Men då kommer ju ofelbare och politikens Messias Anders Forss som gubben ur lådan och tar över hela Europa. Denne narcissistiske överdängare som i sin blogg idag ser ut som han är S näste partiledare. Och universums räddare, som vill damma av Palmes uråldriga politik.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Jag läser sällan hans blogg men idag måste jag väl läsa den för att kolla upp näste S partiledare;O)

 3. Basic Rules

  Moderatledaren Ulf Kristersson medger nu i en intervju med Financial Times att ”klöversjuan” med hans eget parti och Socialdemokraterna i spetsen skapat problemet med invandring. Men nu vill han minsann lösa det, hävdar han.Frågan är om han verkligen begripit allvaret i den situation vi befinner oss i.
  Han vill inte ha ”stängda gränser”, vad det nu betyder, så slutsatsen blir att moderaterna inte går att lita på i denna fråga, vi får se prat utan konsekvens !

  ”Kranen” måste stängas helt eller delvis, för att integrationen ENS ska få en chans att fungera.
  Tyvärr är många invandrare från Afrika OCH Mellanöstern ovilliga till integration, i ett klansamhälle jobbar man inte, man ser till få pengar på annat sätt, vilket ger högre status i dessa islamiststyrda enklaver.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Klöversjuans klöversjuka är inget man botar genom att prata. Vi har haft nog av prat och plakatpolitik. Nu krävs handling och jag har svårt att tro att U K och hans närmaste är de som kan fixa problemen. De har sett eländet under lång tid utan att göra ngt. Döskalliansen tror jag inte på.
   Precis som jag tar upp finns många MENA-invandrare som föraktar allt vi står för, inte minst att vi ger utan att kräva, och som inte har den minsta vilja att låta sig integreras. Att inte jobba är status, speciellt när man ändå kan ha en bra tillvaro utan krav i Sverige.

 4. Bergis

  Invandringen kommer också att slå hårt mot arbetarklassen eftersom en asylsökande som lärt sig språket knapphändigt och får jobb i ett lågstatusyrke knappast vet om eller har förmågan att protestera mot en dålig arbetsmiljö. Arbetsgivarna kommer att utnyttja detta och då åker även svenskfödda arbetare ned i skiten när arbetsgivaren drar åt tumskruvarna. Var tacksam för att du har ett jobb kommer det att heta. Om jobbet inte duger finns det tusentals invandrare på Arbetsförmedlingen som är beredd att jobba för vilka villkor som helst, givetvis med subvention från staten.

 5. Bergis

  Socialdemokraterna borde byta ut Stefan Löfven innan valet. Det finns massor av människor som gått över till Sverigedemokraterna för att begränsa invandringen men som fortfarande har kvar socialistiska värderingar. Genom att byta ut Stefan Löfven kan Socialdemokraterna göra en helomvändning och bilda regering tillsammans med Sverigedemokraterna och kanske något parti till. Då skulle man kanske kunna isolera Miljöpartiet och Centern som nu är extremt skadliga för Sverige och välfärden.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag tvivlar på att S vill bilda regering med SD. Om alla f d sossar däremot stannar kvar i SD blir SD kanske större än S. Det vore en bra läxa till S och övr ’Klöversjuan’.
   SD behöver f ö inte sitta i en regering för att få igenom sin migrationspolitik; både S och M har ju kopierat den nu.
   Betr Mp hoppas jag de försvinner ur riksdagen med besked och C hoppas jag reduceras ordentligt.

 6. Anonym

  1. Svensk lag kräver indirekt att den, som kan få skydd i sitt eget land, ska begagna sig av det skyddet. Man kallas då ”internflykting” och är ingen flykting enligt definitionen av detta ord i FN:s flyktingkonvention. Om det egna landet inte kan eller vill skydda sina medborgare mot förföljelse, eller man är förföljd av staten i det egna landet, har man rätt att söka asyl i andra länder. Underförstått: första säkra land, som man kommer till. Detta kan inte tolkas så, att alla har rätt att få asyl i EU eller Sverige, och kan alltså skickas tillbaka till något land, som man har passerat genom på vägen till EU / Sverige.

  2. Dublinförordningen säger att den som reser in i EU i avsikt att söka asyl och (om asylansökan beviljas) bosätta sig i något EU-land, ska lämna in sin asylansökan i det första EU-land, han kommer till. Det landets migrationsmyndighet ska besluta i vilket EU-land, som ansökan ska behandlas, vilket kan vara samma land (regel) eller något annat land (undantag).Undantaget gäller bl.a. familjeåterförening. Om någon redan har fått asyl i ett EU-land, och någon annan familjemedlem (obs gäller endast kärnfamiljer) söker asyl i EU, ska ärendet skickas vidare till till det land i vilket den första familjemedlemmen fått asyl.

  3. Om någon inte har sökt asyl i första EU-land som han kom till, ska ha lämna in sin asylansökan i det land han befinner sig i, men ska skickas tillbaka till det land, som han borde ha lämnat in sin ansökan i. Låter krångligt, men är ganska självklart, om man tänker efter. Man har inte rätt att själv bestämma i vilket EU-land, som man ska ansöka om och erhålla asyl och bosätta sig i – innan man har bott så länge i något EU-land så att man omfattas av EU:s bestämmelser om fri rörlighet inom unionen. Vill minnas att det är fem år.

  4,Om Sverige strikt hade följt Dublin-förordningen, hade vi inte haft dessa orimligt långa handläggningstider, eftersom antalet ärenden som ska färdigbehandlas i Sverige hade varit färre. Alla har alltså inte rätt att söka asyl i Sverige, utan har alltså endast rätt att lämna in sin asylansökan i Sverige, om man råkar befinna sig här. Sverige har därmed ingen skyldighet att underlätta för flyktingar att komma till Sverige och söka asyl..Löjligt, när de efter inlämnad ansökan, ska skickas tillbaka till det land, de borde ha lämnat in ansökan i.

  5. Enligt FN:s flyktingkonvention upphör man att vara flykting, när de förhållanden i hemlandet som är orsak till att man blivit flykting, har upphört. Såsom att en diktatur har fallit eller förföljelserna eljest har upphört. Det är därför helt rätt att – i de fall då asylansökningar beviljas – ge tillfälliga uppehållstillstånd. Personer med tillfälliga uppehållstillstånd ska självfallet följa svensk lag, men ska INTE integreras i det svenska samhället eller tvingas lära sig svenska. De ska förberedas för den kommande återetableringen i hemlandet.

  .,

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Dublinförordningen har satts ur spel av de styrande i den humanitära stormakten. Det är fullständigt självklart att man själv inte har rätt att bestämma i vilket land man ska söka asyl. Dessutom vet vi att en överväldigande majoritet av de migranter som kommit till Sverige de senaste åren inte har flytt från krig.
   Punkt 5 är mkt viktig men den verkar våra beslutsfattare ha glömt bort. Den innebär att en majoritet av migranterna/asylanterna borde skickas tillbaka till sina hemländer.
   Makteliten försöker genomföra ett folkutbyte i landet. Därför hoppas jag att väljarna genomför ett politikerutbyte i valet i höst. Det är både billigare och enklare än att byta ut hela folket. Tyvärr väljer partierna själva vilka kandidater de nominerar till sina valsedlar, vilket betyder att det bara blir mer av samma.

 7. Anonym

  Regler är regler, och ska följas så länge de gäller. FN-konventionerna tolkas emellertid av medlemsländerna själva, varför det inte är flyktingkonventionen i sig som Sverige har att följa, utan vår egen tolkning av densamma. De nordiska länderna har ett gemensamt undantag från flyktingkonventionen, i det att flyktingar inte har samma rättigheter som invandrare från ett annat nordiskt land. Men i nutida svensk tillämpning har ju flyktingar förtur t.o.m framför svenska medborgare, exvis i bostadskö.

  FN:s flyktingkonvention ger rätt till asyl endast p.g.a. förföljelse (och i konventionen särskilt angivna orsaker till förföljelsen) och inte p.g.a. diskriminering eller ens risk att dödas i krig. Inom EU gäller dock ett EU-direktiv om asyl för ”alternativt skyddsbehövande”, bl.a civila (ej soldater) som riskerar att dödas i krig samt personer som hotas av dödsstraff i sitt hemland. Detta EU-direktiv borde upphävas, bl.a därför att det lockar icke önskvärda personer (d.v.s grova brottslingar) till Europa och dels eftersom man inte kan få skydd som alternativt skyddsbehövande utanför EU.

  Tanken må vara god, men varför inte ge EU en särskild befogenhet att besluta om att ingripa i väpnade konflikter utanför EU för att skydda civilbefolkningen, exvis genom ”skyddade zoner” inne i det krigshärjade landet? Unga män, som riskerar att inkallas till militärtjänst (för att skydda egna kvinnor och barn mot terrorister, sic!) kan inte anses vara alternativt skyddsbehövande, eftersom den förhöja risken att dödas inträder först när de har upphört att vara civilpersoner. Men kvinnorna som lämnas utan militärt skydd av dessa krukor till män?

  Många tror att FN är något slags världsregering och att FN-konventionerna är lagar, som medlemsstaterna måste följa på samma sätt som enskilda personer är skyldiga att följa nationella lagar. Fel. Medlemsstaterna bestämmer själva om, och i vilken utsträckning de ska följa FN-konventionerna. EU är däremot en överstatlig organisation, som- i vissa frågor – kan fatta för medlemsstaterna bindande beslut.

  I andra frågor bestämmer medlemsstaterna själva om och i vilken utsträckning de ska följa EU-direktiven. Detta kallas implementering, och det ska man se upp med. Sverige är t.ex. i färd med att implementera FN:s barnkonvention på ett sätt som kanske strider mot bindande EU-regler..Barnkonventionen, som ännu inte formellt har implementerats i svensk lag, används nu som slagträ i den migrationspolitiska debatten, inte minst om de ensamkommande unga männen i värnpliktsåldern.

  Enskilda riksdagsledamöter har naturligtvis inte tid att plöja igenom alla litteratur i ämnet internationell flyktingrätt. Det som jag har skrivit här, har tagit mig ett antal månader att få fram. Jag har en juridisk grundutbildning och viss tjänstgöring bakom mig vid den domstolstyp som dömer i migrationsmål, men har dock ej själv dömt i något migrationsmål.

  Jag har mött afghaner i rättssalen i andra måltyper (rätt till sociala insatser).Har en gammal mor, som lever ensam i Sverige, bortsett från sporadiska besök av sin kriminella son, rätt till ekonomiskt bistånd för att sonen har stulit hennes mat och pengar? Svar: Nej. Hon får svälta till nästa pensionsutbetalning, för att hon var så dum så att hon släppte in sonen. Detta är sanningen bakom vår generösa migrationspolitik, när vi tar emot fler än vi kan ge ett bra liv i Sverige.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det är inte sällan när maktelitens vana att sätta sig över demokrati och lag som de refererar till att det el det måste genomföras eftersom vi är bundna till internationella förordningar och konventioner. Rent hittepå och ett led i befolkningsutbytet.

 8. Anonym

  Att man skulle kunna göra om alla dessa till svenskar är naturligtvis en illusion. Alla vill inte. Och ska tvång till, föder det motstånd. Alla har inte ens tänkt bosätta sig i Sverige under resten av livet., så varför inte stödja dem, som vill återvända hem så fort som möjligt, i deras avsikt att göra så? I stället splittras familjer och andra gemenskaper (som bygger på ursprung / att man kommer från samma del av hemlandet, språk och religion).

  Barnen sätts i svensk skola i stället för att undervisas av lärare, som själva är flyktingar från samma land, och får skolkamrater från världens alla hörn. Som de inte vill skiljas från, när föräldrarna vill åka hem. Och har kanske lagt sig till med västerländska seder, som inte passar i hemlandet?

  Man behöver inte integreras i det främmande landet, för att följa lagarna i det främmande landet under en tillfällig vistelse. Det klarar de flesta utländska turister. även om de inte kan ett ord svenska. Enligt mening är Integration något som ska komma med att man fått permanent uppehållstillstånd. Och får inte ens då drivas så hårt, så att det leder till motstånd.Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel, i de fall asyl har beviljats, och ska inte fungera som något slags prövotid innan man får permanent uppehållstillstånd.

  När tillståndet har löpt ut, ska man återvända hem, om inte förhållandena i hemlandet fortfarande är så dåliga att man inte kan återvända hem. I så fall ska man få förlängt med ytterligare en period. Jag har härmed inte sagt att någon ska leva hela livet i Sverige, på ett tillfälligt tillstånd som har förlängts flera gångar. Vi behöver en diskussion om på vilka premisser ett tillfälligt uppehållstillstånd ska kunna omvandlas till ett permanent. Men det ska aldrig ske med automatik.

  Eftersom de permanenta uppehållstillstånden i praktiken fungerar som ett slags prov-medlemskap, som ger nästan samma rättigheter som ett medborgarskap, var det fel att förkorta tiden i Sverige innan man kan bli svensk medborgare från sju till fem år )ännu kortare tid för rätt stora invandrargrupper). I stället borde tiden ha förlängts till tio eller femton år. Många brottslingar har hunnit bli svenska medborgare innan de åkt fast. Många har ju hunnit samla på sig ett digert brottsregister innan de åkt fast första gången.

  När nuvarande justitieministern Morgan Johansson för några år sedan försökte få en diskussion om detta att grova brottslingar skyddas mot utvisning av de snabba medborgarskapen,fick han en munkavle som tydligen fortfarande inte har släppt av partikamrater. Och nu är de ute efter honom igen p-g-a- de tillfälliga uppehållstillstånden, Inte nog med att vi har ett pågående befolkningsutbyte.

  Flyktingmottagning ska inte användas som förtäckt arbetskraftinvandring, och därför ska ”egen försörjning” inte meritera till vare sig tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Jobben behövs till födda i Sverige samt personer som fått permanenta tillstånd av andra skäl. Dessutom behövs väl arbetskraft till återuppbyggnaden av hemländerna och till vården av alla krigsinvalider?

 9. Petter

  Ställde en intressant fråga till MP s Elin S vad gäller Nazisters takasserier mot Judiska föreningen i Umeå. Min fråga som jag inte fått svar på var ,varför inte trakasserierna från vissa muslimer av Judar inte uppmärksammas . Enligt en judisk vän jag har är detta ett större problem. Och snackar jag med en muslimsk vän jag har är han så full av hat mot Judarna att det inte ens skulle gå att de sitter vid samma fikabord en gång. Varför vågar inte politikerna ta upp detta ???

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Identitetspolitik skulle jag gissa. Det är antagligen rätt få judar som röstar på S och Mp. Däremot har de många muslimer i sin väljarkår.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.