Allsköns funderingar om politik

Dalai Lama rasist?

Återvandring är en av punkterna i SD:s partiprogram. Många som kommit hit och lever här skulle vilja åka tillbaka till sina hemländer. Många har dessutom kommit till Sverige på felaktiga grunder. SD vill därför, när det är möjligt att flytta tillbaka till ett område som varit drabbat av krig, satsa på generösa bidrag för att underlätta för människor att återvända och bygga upp ett liv i sitt hemland.

En annan person som talar om återvandring är Tibets andlige ledare Dalai Lama, som besökte Malmö i veckan. Han var inbjuden av biståndsorganisationen Individuell människohjälp, en konferens om hur alla kan bidra till att skapa lyckligare och fredligare samhällen. Han slog bl a fast att Europa tillhör européerna liksom Tibet tillhör tibetanerna. Han sa vidare att det är bra att t ex Sverige och Tyskland tagit emot migranter, att vi hjälper dem och utbildar dem, men migranterna ska inte stanna här utan återvända hem så snart de kan för att återuppbygga sina hemländer. Han sa inte ett ord om integration eller assimilation. Är Dalai Lama rasist för att han säger att Europa tillhör européerna och att migranter ska återvända hem så snart de kan för att återuppbygga sina hemländer?

Den rödgröna regeringen har under sin tid vid makten bedrivit en tidvis okontrollerad migrationspolitik som inte haft stöd av en majoritet av folket. S har på senare tid stramat upp sin migrationspolitiska retorik och därmed närmat sig SD, något de bestämt förnekar. S säger nu t ex att alla som inte har asylskäl ska lämna Sverige. Det låter bra i retoriken, men praktiken motsäger detta. Så sent som för några månader sedan röstade S+Mp+V+C igenom den hårt kritiserade ’gymnasielagen’. Denna lag betyder att ca 9 000 afghanska migranter, i huvudsak män, samtliga vuxna utan asyl- eller skyddsskäl och utan ID-handlingar, som i flera instanser fått avslag på sina asylansökningar, får rätt att stanna här för att studera på gymnasiet.

Just nu råder emellertid oenighet bland migrationsdomstolarna om hur gymnasielagen ska tolkas. Följden är att många av dessa afghaner f n saknar både bostad och mat, eftersom bosättningslagen inte omfattar personer som saknar uppehållstillstånd. De som prioriterat medmänsklighet före rättssäkerhet har bidragit till detta juridiska haveri. Hur kunde Annie Lööf, som ofta påpekar att hon är juristutbildad, aktivt bidra till detta haveri? Den totala kostnaden för gymnasielagen har inte redovisats, antagligen för att ingen vet, eller för att någon vet men inte vågar redovisa totalsumman.

SD vill minska kostnaden för migrationen bl a genom att hjälpa flyktingar på plats, vilket skulle vara både billigare och effektivare. Det skulle dessutom betyda ett slut på de livsfarliga båtresor över Medelhavet som skördar många människors liv men berikar skrupelfria flyktingsmugglare. Det skulle heller inte splittra familjer på flykt. För ett par år sedan sa Hans Rosling följande:

-Flyktingmottagandet i Sverige i år kommer kosta dubbelt så mycket som FN har för alla flyktingar i världen. UNHCR:s budget för 60 miljoner flyktingar är hälften mot de svenska flyktingkostnaderna. Och då säger inte jag någonting om de svenska flyktingkostnaderna, men vi borde ha öst in mer pengar för att hjälpa människor där de flesta är. Men man får inte göra det så ensidigt så att det antingen blir att hjälpa människor i Sverige eller på plats. Först och främst på plats. Rejält. Sen också välkomna flyktingar hit.

Varför lägger Sverige nu så mycket resurser på en specifik grupp utan asylskäl och ID-handlingar, när dessa resurser skulle kunna göra mycket större skillnad för många fler på plats, något som både Hans Rosling och SD talat om? Så var Rosling rasist? Nej, han var en mycket insiktsfull realist som utstrålade självförtroende och trygghet. Dessutom brann han för att dela med sig av sin kunskap. Han var ”en vuxen i rummet” som sa vad han trodde på och trodde på vad han sa.

En majoritet av 7-klövern anklagar ofta SD för att vara främlingsfientliga och rasister, särskilt när det kommer till invandring. Detta brunsmetande har blivit ett mantra i hopp om att minska SD:s inflytande och tillväxt. Just nu vägrar 7-klöverns samtliga partier på riksnivå att samtala, samarbeta eller samregera med SD. De som ser sig själva som ”vuxna i rummet” kan inte ens i dagens låsta politiska läge och för landets bästa tänka sig att sitta ner och samtala med SD för att hitta minsta gemensamma nämnare. Att Dalai Lama och Hans Rosling utan problem kan framföra åsikter som 7-klövern kritiserar när SD framför dem, visar att vem som säger något är viktigare än vad som sägs. Vi styrs uppenbarligen av politiker som inte tror på den s k värdegrunden och alla människors lika värde oavsett vad de hävdar i retoriken.

Det sägs ofta att män kan arbeta också med personer de inte gillar, medan vi kvinnor har svårt att jobba med personer vi ogillar. Jag tror det när jag ser det. Bland de politiskt ansvariga på kommun- och landstingsnivå verkar dock samarbete fungera, särskilt i södra Sverige. Fast det kanske beror på att de är ”vuxna i rummet” och vuxna sin uppgift att ta ansvar för landet.

15 kommentarer

 1. Anonym

  Vad har hänt med S, som under decennier stämplade MP som ett borgerligt parti, som man inte kunde samarbeta med? Nu inbillar sig S att S + MP lockar fler väljare än enbart S, trots att två tidigare valresultat (2010 och 2014) och nu även årets valresultat visar att MP är ett sänke för S. Löfvén ville till varje pris undvika en partisplittring, trots att det var en partisplittring som blev startskottet för socialdemokratins makalösa framgångssaga under resten av 1900-talet.

  Den vådsbejakande fraktionen inom S bildade eget 1917, Sveriges vänstersocialdemokratiska pari, som några år senare blev Sveriges kommunistiska parti. Nu verkar en del av denna riktning ha återvänt till fadershuset som dess vänsterflygel. Efter ständiga nederlag på de socialdemokratiska partikongresserna har dessa vänsterextremister i socialdemokratisk skepnad tagit hjälp av MP för att driva igenom sin politik genom MP.

  MP drev igenom gymnasielagen genom att hota S med regeringskris mindre än ett år före valet. Varför tog inte S chansen att sparka ut MP ur regeringen och bilda en ny regering med enbart socialdemokrater fram till valet? I stället chansade Löfvén på att alliansen skulle stoppa gymnasielagen, vilket alliansen inte kunde göra utan stöd av SD, eftersom S. MP och V skulle rösta för. Men C bröt mot sammanhållningen inom alliansen och röstade för.

  Under senvåren framlade S ett nytt migrationspolitiskt program, där allt utom återvandring fanns med. Vilket är märkligt eftersom den ”tillfälliga lagen” (den skärpta migrationspolitiken) skulle fortsätta gälla och tillfälliga uppehållstillstånd fortsätta vara regel. Vilket förutsätter återvandring när de tillfälliga tillstånden löpt ut. Programmet torde dock vara tillräckligt bra för att stoppa väljarflykten från S till SD, om inte S i handling (gymnasielagen) agerat precis tvärtemot andan i programmet.

  Partiledningen vågade inte ens göra programmet känt, eftersom ex-kommunisterna i partiets vänsterflygel hotade med interna partistrider månaderna före valet. Den interna oppositionen leddes av professor Ulf Bjereld med ett förflutet i stalinistiska KPml(r) men numera ordförande i organisationen Socialdemokrater för tro och solidaritet. Från extrem ateist (stalinist) till religiös fundamentalist och terroristkramare samt flyktingateist, med central position i både Svenska kyrkan och i den socialdemokratiska partihierarkin.

  Huruvida S har närmat sig SD eller försöker återgå till tidigare socialdemokratisk migrationspolitik kan diskuteras. Innan en nuvarande Utlänningslagen, som reglerar invandringen, antogs 2005, hade media under en längre tid drivit kampanjer mot socialdemokratiska migrationsministrar. Lagen var en eftergift till MP och S hade väl hoppats att därmed slippa påhoppen. Men så fort lagen hade antagits började MP driva kampanjer mot densamma med krav på en mer ”generös” migrationspolitik.

  Och fick med sig både S-vänsterflygeln och enskilda kristdemokrater, liberaler och slutligen även centerpartister. Och naturligtvis media. Kampanjmotivet är detsamma som alltid. Enskilda flyktingar eller grupper av asylsökande, som man påstår att det är särskilt synd om. Bara de kan väl ändå få stanna… Att det finns tusentals, för att inte tala om miljoner, i samma eller ännu sämre situation, förtigs,

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Bjereld har många järn i elden och är en spindel i S-nätet. En ful fisk skulle jag säga. Johan Westerholm har skrivit mycket om Bjerelds roll i S och hans inflytande på t ex forskningsanslag inom humaniora (?). Självklart är han kompis med Mattias Gardell, en annan kontroversiell palestinakramare. Pga Bjereld har identitetspolitiken vuxit inom S.
   Jag förstår heller inte att S inte tog chansen att kasta ut Mp under vintern/våren, men misstänker att rädsla ligger bakom.
   Mona Sahlin fick ju order om att att samarbeta med Mp och V, när hon var partiledare för S. Mp accepterade hon att samarbeta med men V ville hon inte ha med om jag minns rätt. Det är väl i så fall ett av de få tillfällen hon visat prov på gott omdöme.
   Nu tycks ju Löfven åter räkna med Mp och med V för att kunna fortsätta som statsminister i 4 år till. Jag kan bara hoppas att Alliansen släpper prestigen och pratar med SD så att Löfven inte får fortsätta.

 2. Anonym

  Om Sahlin har fått någon ”order” (från vem i så fall?) att samarbeta med både Mp och V, har jag missat det. Samarbetet med MP kom som en överraskning t.o.m för medlemmar av partiets inre krets. Det verkar vara en kupp, iscensatt av Sahlins rådgivare Stefan Stern, som efter valnederlaget 2010 blev ”senior advicor” hos den förre M-politikern Peje Emilssons Magnora-koncern, som äger företag för politisk påverkan samt Kunskapsskolan. Ett mycket långt steg för en socialdemokrat…

  MP hade från partiets grundande en uttalad ambition att bli en vågmästare som till- och avsätter regeringar (en strategi som SD nu har tagit över) och framställde sig därför som blockneutralt (även SD har haft som strategi att framstå som ett mittenparti), trots att 70 % av partimedlemmarna vid starten var avhoppade socialdemokrater. Sahlins strategi var sannolikt att fånga in MP till ett rödgrönt block för att MP inte skulle stödja alliansen – men därmed uppstod ett tomrum i mitten för SD som den nya vågmästarpartiet.

  Att Vpk /V länge fungerat som ett stödparti – utan inflytande – till S, var under ett par decennier ett hinder för MP:s ambitioner att bli ett vågmästarparti. MP började under 1990-talet försöka tränga ut V och bli det nya stödpartiet åt S, och fick sin chans efter valet 2002, då S och V inte samlade en majoritet. MP började ställa krav på S att i praktiken överge gamla socialdemokratiska principer, bl.a motståndet mot vägtullar och drev också igenom den nya Utlänningslagen 2005.

  Framgången med den borgerliga alliansen födde naturligtvis tanken på en ”rödgrön” allians, och samtal inleddes med MP och V, men rann ut i sanden i juni 2008 p.g.a. V:s vägran att acceptera budgettaket. Samtalen fortsatte tydligen i hemlighet, t.o.m. utan en del ledande socialdemokraters vetskap, med MP. Och så offentliggjordes i början av oktober kuppartat avtalet om regeringssamarbete med MP under hela 2010-talet. Sahlin var öppet fientlig mot V, som hon lovade att S aldrig skulle komma att samarbeta med. MP:s dröm hade gått i uppfyllelse.

  I den sista väljarundersökningen innan samarbetet med MP offentliggjordes, fick S över 43 % av partisympatierna, vilket indikerade att S mycket väl skulle kunnat bilda regering tillsammans med V efter valet 2010. Efter offentlggörandet av samarbetet med MP sjönk väljarsympatierna för S med hela 15 procentenheter under bara två månader, och fortsatte sjunka därefter, men inte lika fort. S drog även med sig V i fallet, medan MP och SD, som dittills inte ens varit att räkna med, ökade. Tiden var dock ännu inte riktigt mogen för SD, utan M blev den stora vinnare på SMP-samarbetet i valet 2010.

  Min tro att tidigare S-väljare, som tjusats av M:s proklamation av sig självt som det nya arbetarpartiet inför valet 2006, hade gått tillbaka till S i valet 2010, om inte S drivit valrörelse med ett industri- och arbetarfientligt högerparti, vilket är den sanna beskrivningen av MP. För åtskilliga LO-medlemmar, och i synnerhet industriarbetarna, är M ett mindre hot (eller inget hot alls) mot deras jobb och välfärd än MP: När media pratar om stora tapp i valen 2014 och 2018 från M till SD, talar de aldrig om hur länge de varit M-väljare.

  Och om de är gamla nog, vilket parti de röstade på innan de blev M-väljare. S?
  Vad de nu har emot M, torde i första hand vara uppgörelserna mellan alliansen och MP om migrationspolitiken och särskilt arbetskraftinvandringen. De litar inte på att M lagt om migrationspolitiken efter Reinfeldts avgång. Kan man lita på någon?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tack för intressant och värdefull info!
   Jag tror att jag för rätt länge sedan läst att Sahlin av en inre krets tvingades att ta med Mp i samarbetet. Möjligen har Johan Westerholm skrivit om detta.
   Likaså förväntades hon ta med V i samarbetet, men det gjorde hon inte.

 3. Basic Rules

  Tydligen om man får tro C, MP, S mfl.
  Finansminister Magdalena Andersson(S) gick tidigt ut och har ”varnat” för SD:s invandringspolitik. Om hon frågat dem med invandrarbakgrund hade hon kanske begripit bättre.

  Särskilt Socialdemokraterna är rädda för att förlora väljare i takt med att låginkomsttagare förlorar välfärd som styrs över till en migrationspolitik som tar emot hundratusentals nyanlända och kostar hundratals miljarder kronor. Det går ut över pensionerna, den sociala servicen, omsorgen och sjukvården. Nu lyckades S i senaste valet genom lögner och skrämsel stoppa tappet till SD.

  Då lågkonjunkturen står för dörren kommer påfrestningarna på välfärdssystemen bli enorma, vilket kommer kräva omprioriteringar av stora mått om alla vallöften ska infrias, men den bilden verkar många partier(sjuklövern) inte vilja ta till sig, vi får se…

  SD är större än KD – L och C i invandrargrupper, i vart fall enligt SCB 2017.
  De integrerade/assimilerade invandrarna ser att massinvandringen förstört och förstör för dom som invandrat hit sen länge, och flytt från islamismens fördärv.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   S har med råge passerat skamgränsen i detta val. Att drYgeman pratar om anständighetens gräns är ett hån och mycket magstarkt. Jag misstänker att SD kommer att underkänna de förslag på statsminister och regering som läggs fram den närmaste tiden, vilket kommer att tvinga fram ett extraval. SD har erbjudit sig att samtala med alla partier men inget parti har tackat ja till detta. 7-klövern har därmed fört landet mot ett extraval.

 4. Olle

  Han är nog inte rasist, det skulle inte heller ni vara om ni bara sagt det där. Men det har ni ju inte.

  Rasister…Nazister….Bruna råttor

 5. Per

  Bra skrivet som vanligt Åsa. Bort med Löfven, stäng gränsen och börja med återvandringen för dom som inte har här att göra.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tack!
   Ja, det blir inte lätt för Löfven att hålla sig kvar. Det blir heller inte lätt för Alliansen att bilda regering utan SD:s stöd.
   Det blir intressant att se hur detta med ’repatriering’ kommer att hanteras av S. Det är nog bara ’varmluftsballonger’ som vanligt.

 6. Henrik Agerhäll

  Jag misstänker att ordet ”rasism” har hittats på för att användas som psykologiskt vapen mot människor av europeisk härkomst för att få dem att inte försvara sina territorium. Jag vet dock inte helt säkert när ordet började användas.

  Sen är det förmodligen så att om en Sverigedemokrat uttalat sig på samma sätt som Dalai Lama hade han förmodligen väldigt snart blivit utesluten. Så sent som i augusti var det en tidning som ”avslöjade” att en politiker på facebook länkat till en sång som innehöll texten ”svenskar är vita och landet är vårt” och tvingades därefter snabbt bort från valsedeln.

  Enligt SD:s partiledning är Dalai Lamas uttalande rasistiskt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Rasism och rasist har varit vänsterns primitiva sätt att tysta alla som haft synpunkter på den okontrollerade invandringen. Så fort man tar debatten med dem är de ytterst opålästa och okunniga, men de flesta tar ingen debatt mot dem tyvärr.

 7. Anonym

  Vi måste ha en korrekt terminologi. I det syftet har jag undersökt ordens ursprung och ursprungliga betydelse. Ordet rasism började användas under 1930-talet som benämning på den ideologi, som rättfärdigade kolonialismen. Enligt internationella ordböcker måste fem kriterier vara uppfyllda för att en ideologi ska kallas rasism, och för att den som stödjer en sådan ideologi ska kallas rasist. Nutida rasister, försöker undkomma att beskyllas för att vara rasister genom att utåt förneka en eller två av dessa kriterier.

  Det är rätt att stämpla dessa förnekare som rasister, om man vet att de verkligen är det. Det ständiga brunsmetandet av politiska motståndare som stora delar av vänstern och Anders Lindberg (ledarskribent i Aftonbladet) ägnar sig åt, urvattnar begreppet så att varannan svensk uppfattar sig som rasist. Björn Söders uttalande om judar och samer och ifrågasättande om sångerskan Loreen verkligen representerade Sverige, när hon vann Melodifestivalen 2012, ger dock anledning att misstänka att han i hemlighet är rasist, Varför håller inte SD-höjdarna ett större avstånd till rasismen?

  SD-höjdarna kan ju inte skylla på att de är ovetande om de ideologiska hårklyverierna, till skillnad mot flertalet vanliga partimedlemmar. Flertalet SD-medlemmar är inte ens främlingsfientliga. Detta begrepp, främling + fientlig började användas i Sverige under andra hälften av 1800-tallet, som benämning på relativt grov fientlighet mot främlingar, alltså en strävan att skada främlingar. Enbart ovilja att umgås med främlingar, vilket kan ha många orsaker, faller inte in under denna snäva definition.

  Främling är ett tyskt låneord, som kom in i svenska språket redan under 1500-talet som benämning på alla som inte tillhör den egna gruppen. Den egna gruppen är inte närmare definierat och kan avse allt från den egna familjen till alla som bor i den egna nationen eller världsdelen. Man kan därför inte vara främlingsfientlig mot sig själv, men däremot rasist mot sig själv, nämligen om man anser sig tillhöra en sämre ras, som andra raser har moralisk rätt att härska över, eller ännu värre. Visst kan svenskar vara rasister i sin syn på andra svenskar.

  Fördomar om sverigedemokrater att de skulle vara råbarkade och brutala typer, som är mer kriminella än andra, uppfyller de flesta kriterierna på ideologin rasism, i synnerhet om man kopplar detta till klasstillhörighet eller bostadsort. De självpåstådda anti-rasisterna inom övre medelklassen hyser ett glödande förakt för arbetare och ”lantisar”. Jag hade en gång en diskussion med en liberal ledarskribent(med ett förflutet i extremvänstern), som ihärdigt förnekade att man kan vara rasist mot sin egen ras.

  Han hade just publicerat en debattartikel av en socialdemokratisk statsvetarprofessor, som menade att sverigedemokrater är ”misslyckade individer som blivit om- och överkörda av utvecklingen i avsomnade bruksorter”. Nyttiga idioter, som visar sin elitism genom att driva valrörelse åt SD. Om ledarskribenten hade läst sin egen tidning, hade han vetat att de utländska ägarna just hade investerat ett par miljarder för modernisering av sin fabrik i den ”avsomnade” bruksorten i Sverige .

  De utländska ägarna hade tydligen en annan syn på svenska arbetare än den liberala ledarskribenten – och den socialdemokratiska statsvetarprofessorn. För ett drygt halvsekel sedan drev den bildade svenska övre medelklassen rasförädling av det svenska folket genom tvångssterilisering av ”oönskade anlagsbärare” inom deras egen ras.

Lämna ett svar till Åsa Sundh Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.