Allsköns funderingar om politik

Sjöstedt anständig och demokratisk?

/Dr/Ygeman och Löfven har efter valet gått ut och pratat om riksdagens 7 anständiga partier. SD ser de som ett oanständigt parti. Jonas Sjöstedt (v), sprickfärdig av stolthet för att hans parti gjorde ett bra val, antagligen tack vare att F! försvann.

Sjöstedt är inte sen att spinna vidare på denna mobbningskampanj. På en presskonferens på torsdagen klargjorde han att vänsterpartiet inte kan tänka sig att acceptera Björn Söder (SD) som andre vice talman i riksdagen. Vi är nog många som kommer ihåg hur hans partikollega, Rossana Dinamarca, respektlöst och mot gällande riksdagsetikett demonstrerade mot Söder genom att vägra adressera talman Söder, när hon inledde ett anförande i den nya riksdagen 2014. När hon tillrättavisades sa hon med ’juvenil trotsighet’ ”Du är inte min talman”. Ska vi ha riksdagsledamöter som inte klarar av att uppträda bildat, respektfullt och vuxet i riksdagen?

Sjöstedt anser att SD ska utestängas från politiskt inflytande och kallar SD för både odemokratiskt och oanständigt. Det är att kasta sten, eller snarare betongblock, i glashus. Sjöstedt säger bl a:

-Vi kan inte ha en talman som uttrycker sig rasistiskt och som säger att samer och judar inte är svenska.

-Han kan omöjligt företräda alla svenskar.

Sjöstedt drar sig inte för att ljuga offentligt. Hans vana att dra ifrån kontroversiella saker om sitt eget parti och lägga till förvanskade fakta eller osanningar om motståndarpartier är mer regel än undantag. Hans attack mot Söder gränsar till förtal och motsägs av representanter för de grupper som Söder refererade till. Stefan Ritter, svensk jude och stockholmare, har kommenterat Söders uttalande om judar:

-Vad Björn Söder sagt om oss judar är helt korrekt. Jag har inga problem med det. Vad Björn Söder menade var att de fem nationella minoriteterna, däribland vi judar, har en särskild status som innebär att vi kan upprätthålla våra språk och vår kultur. Det är väl bra, även om det finns få som talar jiddisch i dag. Men att ytterligare 25 minoriteter skulle få samma ställning blir omöjligt, det var vad Björn Söder menade.

Också den samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén kommenterade i SVT (14 12 16) att:

 -/han blir/personligen nästan mer bekymrad när alla andra partier från höger till vänster tar debatten och säger att samer är svenskar – för det är vi inte. Det är därför vi har ett Sameting, rätt till att ha undervisning och utbildning på samiska och det är därför vi har särskilda rättigheter till landområden och naturresurser.

Han menar vidare att det i grund och botten är farligt att säga att samer är svenskar:

-Därför att det leder till assimilering och i slutändan till att den samiska kulturen försvinner.

Vänstern har under hela valkampanjen otaliga gånger visat hur oanständiga och odemokratiska de är. Partiets ungdomsförbund, Ung Vänster, har utan någon som helst respekt gång på gång stört och sabbat SD:s torgmöten runtom i landet. Istället för att påverka sina motståndare med argument har de förstört och tystat med megafoner och slagord och överröstat istället för att övertyga. Amanda Nyberg, ordf i UV, gick ut med uppmaningen ”Let’s crash this party” när SD skulle ha torgmöte i Göteborg. Hon anser tydligen att hennes egen åsikt är den enda rätta och att alla andra ska hålla käft. Det är knappast ett exempel på den yttrandefrihet som har gjort Sverige till ett tryggt samhälle att leva i utan påminner snarare om läget i de kommunistiska regimer som vänsterpartiet har sina rötter i.

Sjöstedt har valt att blunda för Ung Vänsters oanständighet och odemokratiska agerande, men kan vi i riksdagen ha ett odemokratiskt parti, som öppet hyllat flera av världshistoriens värsta mördarregimer? Kan ett parti vars medlemmar systematiskt terroriserat andra partiers representanter och återkommande stört och skapat upplopp vid andra partiers torgmöten tillåtas få politiskt inflytande? Och kan vi låta ett parti som inte gjort upp med sin mörka och våldsamma historia få politiskt inflytande? Hur många vet att kommunismen en gång stöttade både Hitler och Stalin? Nazistiska rötter, Sjöstedt?

Alltsedan 1970-talet har den dåvarande östeuropakorrespondenten Kjell Albin Abrahamson rapporterat från och om det kommunistiska Östeuropa och det postkommunistiska Central- och Östeuropa. I sin bok Låt mig få städa klart (2014) vänder den folkkäre utrikeskorrespondenten för första gången på perspektivet och granskar vänsterpartiets och kommunismens roll i Sverige. Det är en ytterst läsvärd och mycket skrämmande redogörelse för vänsterns rötter och historia.

Några veckor innan valet publicerade Magnus Utvik, litteraturkritiker och författare, sin bok Partiet på kant med (v)erkligheten (Carlssons förlag, 2018). ”Den är en svidande vidräkning med det svenska vänsterpartiet, dess kramande av kommunistdiktaturer världen över och, framför allt, dess svek mot den demokratiska oppositionen i Öst- och Centraleuropas kommunistdiktaturer ända fram till kommunismens fall.”

Utvik pekar på en beklämmande parad av namnbyten på partiet och pliktskyldiga fördömanden av uppenbara svinerier, samtidigt som de ”kamratliga” kontakterna med diktaturpartierna upprätthålls. Han anser att ingen verklig förändring verkar ske i partiets verklighetsuppfattning. Utvik redovisar hur V under Jonas Sjöstedts ledarskap så sent som 2017, och i år, fortsatt att ha kontakter med kommunistiska grupper som till exempel hyllar Nordkorea och förespråkar politiskt våld. Ändå behandlas V idag som ett normalt parti av etablissemanget. Häpnadsväckande och fullständigt oacceptabelt!

Utvik har själv en bakgrund i bokstavskombinationsvänstern, vilket han berättade om 2011 i boken Med Stalin som Gud – tre år i en kommunistisk sekt. Han vet m a o av egen erfarenhet vad han pratar om när han avslöjar alla vedervärdigheter.

Efter valet har Sjöstedt sagt att han kan tänka sig att bli vice statsminister eftersom vänsterpartiet är det näst största partiet i det rödgröna blocket. Han förutsätter att Löfven får sitta kvar. Men vill S regera med ett så odemokratiskt och oanständigt parti som vänstern?

Då Sjöstedt anser att Björn Söder ”omöjligt kan företräda alla svenskar” kan V inte nominera honom som kandidat till posten som andre vice talman. Nu har Sjöstedt och partiet därför nominerat Lotta Johnsson Fornarve (v) till posten som andra vice talman. Hon blev medlem i dåvarande Vänsterpartiet kommunisterna 1979. Då var Sovjetunionen, Östtyskland och Kuba fortfarande partiets ideologiska föredömen. Johnsson Fornarve ljuger lika friskt som Sjöstedt och påstår att ”så länge jag har varit med har vi tagit avstånd från östblocket och Sovjetunionen”. Det rimmar illa med vad Utvik avslöjat, men det torde inte besvära Sjöstedt eller partiet. De har ljugit om betydligt värre saker än så under årens lopp.

9 kommentarer

 1. Anonym

  Det finns diken på båda sidor om vägen. Man kan vara kritisk mot både ultranationalisternas och extremvänsterns minoritetspolitik. Båda vill ha en etniskt homogen befolkning. Metoderna skiljer. Vad sa Dalai Lama? Han sa att Europa tillhör européerna. Han sa inte ”men inte judar och samer”. Om svenska judar och svenska samer är européer, så är de väl också svenskar? SD och i synnerhet Björn Söder har gjort grumliga uttalanden om att vad det innebär att vara svensk. Om man inte kan vara både same och svensk, så kan man rimligtvis inte heller vara både skåning och svensk.

  Om man måste behärska svenska språket till fullo för att räknas som svensk, så uppfattar inte jag – som är uppvuxen i Svearikets kärnområde – Söder som svensk. Han kan inte representera mig. Att SD är så stora i just Skåne beror på att skånska lokalpartier, som fanns före SD och ville bryta loss Skåne från Sverige och återförena landskapet med Danmark, har anslutit sig till SD. Partiets Syddistrikt var landets största, när den nuvarande partiledningen tämligen kuppartat tog över.

  Om vi sedan går till vänstern, så är vänstern inte alls anhängare av någon mångkultur, som de själva påstår. De är snarare fientliga till det svenska kulturarvet och anhängare till en ny monokultur, som ska uppstå genom sammansmältning av de olika kulturer som finns i landet, varav många har kommit genom invandringen. De olika ingående kulturernas särarter kan de kanske acceptera under en övergångstid – och i så fall på ett överdrivet sätt. Allting accepteras och försvaras, t.o.m. hedersmord, terrorism och antisemitism.

  Jag minns vilken förvirring EU:s direktiv om de nationella minoriteterna utlöste i Sverige under början av 2000-talet. Därmed menas minoriteter, som funnits i Europa sedan s.k. förmodern tid, som anses ha börjat under 1500- eller 1600-talet. Det samiska området kunde då anses som ett statslöst territorium, som inte var uppdelat mellan Sverige-Finland och Danmark-Norge. Samerna fick därför aldrig lagfarter på sina renbeten. Lagfarterna var en nymodighet, som infördes av Gustav Vasa, och gav bönderna i det dåtida Sverige formell äganderätt till de jord de brukat av ”urminnes hävd”.

  En liknande reglering av renbetena d.v.s. att rätten till renbete hade inskränkts till av varje renskötare ägd mark hade för övrigt varit ett hinder för den traditionella renskötseln, som är att betrakta som extensiv boskapsskötsel. Sådan finns över i stort sett hela världen, särskilt i glesbefolkade områden och områden med svag betestillväxt, såsom jordens kalla och / eller regnfattiga regioner.

  Till samernas rättigheter som europeisk nationell minoritet hör rätten till renbete på mark, som inte ägs av renskötaren. Rätten till renbete i Norrland är ärftlig – vilket egentligen inte är konstigare än skånska bönders äganderätt till sin mark. Vänstern har emellertid inte velat erkänna att de nationella minoriteterna har rättigheter som invandrade minoriteter saknar och faktiskt INTE KAN ha, såsom rätten till kamelbete på mark, som kamelernas ägare inte äger. Rättigheter, som exempelvis beduiner har eller borde ha i sina hemländer, kan ju inte överflyttas till Sverige utan åsidosättande av de rättigheter som svenska bönder har haft sedan Gustav Vasa.

  Men visst finns de svenska samerna, liksom det finns svenska judar och svenska muslimer. Bevare oss för både ultranationalister och extremvänstern. Och för halvdanskar som låtsas vara svenskar…

 2. Anna

  Ovanstående kommentar av ”anonym” är rakt igenom osammanhängande och spekulerande utan kunskapskälla inom vissa områden. Kring argumentationen om samerna tänker jag inte kommentera, där jag erkänner att jag inte är lika insatt och inte besitter så stor kunskap för att uttrycka mig.
  Men angående de övriga argumenten; hur kan man argumentera genom att exempelvis säga ”så är vänstern inte alls anhängare av någon mångkultur, som de själva påstår”. Men om vänstern >påstår detta<, jamen då är väl det just den politiken de för? Är ju som att anonym säger "nej men hen sa att han inte ville, men egentligen så menade hen att hen vill".

  För det andra, varför SD är så stort i framförallt Skåne och Blekinge är för att de tar emot flest flyktingar och innehar de mest flyktingtäta områdena i Sverige, exempelvis Malmö osv. Malmö är även en av de främsta städer i Sverige som har satsat mest på integration- och migrationsinsatser under de senaste årtiondet, och besitter längst erfarenhet av integrationsfenomenet i Sverige. Detta innebär således att de innehar stor erfarenhet och ser sanningen i vitögat, vad det innebär när integrationen inte fungerar, kulturkrockar, och hur förorter ser ut i realiteten. Det handlar ingenting om att alla i Skåne består av samma tankesätt eller vision om att ansluta sig till Danmark igen, ganska pinsamt argument att föra. Jimmie Åkesson som är från Sölvesborg i Blekinge är ju den som argumenterar mest för att bibehålla det svenska kulturarvet.

 3. Anonym

  Vad gäller SD:s storlek i Skåne har jag inte syftat på antalet SD-väljare i de senaste valen, utan på medlemsantalet vid partikongressen 2005, då syddistriktet hade flest kongressombud. Syddistriktet var då ännu inte uppdelade på olika länsdistrikt, men region Skåne, som det heter, är ju största län i hela Sydsverige. Anledningen till att Syddistret hade fler kongressombud än de ännu större regionerna Stockholm och Göteborg var just det som jag har skrivit, att ett antal skånska lokalpartier hade anslutit sig till SD. Jag skrev tyvärr inte att dessa lokalpartier var kritiska mot invandringen, men det var de. De ville dessutom avskaffa Systembolaget och återförena Skåne med Danmark.

  Det var deras huvudsakliga politik. men kravet på återförening med Danmark har de släppt. Emellertid förändrades bilden utåt av Sverige. Exempelvis upphörde hyllningarna av Engelbrekt, som ledde befrielsekriget mot Danmark under 1400-talet. Jag har emellertid hört SD-sympatisörer från Skåne och Blekinge tala om Sverige som ”ockupationsmakten”.

  Blekinge, som förutom Skåne och Halland var ett av de landskap, som Danmark avträdde till Sverige under 1600-talet, ingick i SD:s syddistrikt 2005. Jimmie Åkesson föddes i nordöstra Skåne, men flyttade som barn tillsammans med sin mor till Sölvesborg i västra Blekinge. Ett avstånd på högst ett par mil.

  Vad sedan beträffar Vänsterns långsiktiga politik att utplåna de kulturella särarterna, inklusive det svenska kulturarvet, och ersätta dem med en ny monokultur vidhåller jag min uppfattning i föregående kommentar. Hur har Anna kunnat missa hur man försöker ersätta gamla svenska traditioner med det moderna genustramset och förnekandet av skillnader mellan män och kvinnor, och t.o.m. har introducerat ett nytt ord i svenska språket, hen? Och hur småbarn indoktrineras att tro att de är födda med fel kön?

  Eller hur man försöker göra om Muhammed till en kristen apostel, som har uppenbarat sanningar, som Jesus, Guds son, har missat?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.