Allsköns funderingar om politik

Den liberale maktspelaren

Tvåan på liberalernas EU-valsedel är Said Abdu, född i Saudiarabien av eritreanska föräldrar.  Han är företagare och samlade ihop en etnisk grupp i Trollhättan för att kunna ’kuppa’ en lokal liberal förening där 2015. Till årsmötet dök helt plötsligt ett stort antal främmande personer upp för att kuppa bort den dåvarande ordf i föreningen. Abdu skickade dessutom följ sms till honom:

”Vidrig själ är vad du har, som omgående borde skrivas in på psyket för att få hjälp, om inte för dig själv så för dina nära….”

Sms:et diariefördes av kommunen som ett dokument rörande hot och kränkning. Abdu krävde att styrelseprotokollet skulle sekretessbeläggas, men kommunens tjänsteman vägrade göra det. Då hotade Abdu honom med att detta skulle han få sota för.

Trots att Abdu saknade politisk erfarenhet lyckades han tack vare intriger och röstfiske i lokala moskéer 2014 bli personvald riksdagsledamot. Att behärska det politiska spelet, att inte besväras av en inre kompass och att omge sig med lojala ’hovnarrar’ är en klar fördel om du vill nå toppen i politiken. Han sitter nu i näringsutskottet och är liberalernas nya talesperson för näringslivs- och personfrågor.

Abdu har bl a varit delägare i en krog, som tidningen Arbetet skrev om våren 2015. Krogen hade då dragit på sig betalningsanmärkningar för en halv miljon och smitit från att betala personalens löner. De anställda tvingades gå till Kronofogden för att få ut sina löner och Abdu utreddes av Ekobrottsmyndigheten för att ha anlitat ’svart arbetskraft’ och för misstänkt skattebrott.

Så vad åstadkom Abdu som kommunpolitiker i Trollhättan förutom att kuppa, hota, kränka, dra på sig betalningsanmärkningar och ’röstfiska’? Han var L:s representant i miljönämnden och i utbildningsnämnden i Trollhättan. Enl kommunens sammanträdesprotokoll uteblev han från mer än hälften av alla sammanträden i miljönämnden och de möten han deltog i lämnade han ibland innan besluten togs. 2013 – 2014 satt han också i utbildningsnämnden, där han deltog i 5 av 13 sammanträden. Man skulle nästan kunna tro att detta är meriter när det gäller att göra kometkarriär i liberalerna.

Abdu kom in i riksdagen 2014. Där var han bl a L:s arbetsmarknadspolitiske talesperson. Han toppar också frånvarolistan i riksdagen när det gäller voteringar. Hur meriterande är det för en ’toppkandidat’ som vill ha väjarnas förtroende för att ta sig in i EU-parlamentet? Kommer Abdu att ha lika stor frånvaro i parlamentet som han enl uppgift haft i Trollhättan och i riksdagen?

Inför EU-valet petades den erfarne och mycket kompetente L-toppen Allan Widman ner på EU-listan till förmån för nykomlingen Said Abdu. Att en av liberalernas mest namnkunniga petas ner tolkar jag som ett straff för att han röstade för att stödja Kristersson istället för Löfven. En annan orsak är antagligen partiets identitetspolitik.

Som bekant petades också Cecilia Wikström, som var etta på EU-listan efter att hennes styrelseuppdrag i ett par börsnoterade bolag plötsligt och oväntat blivit förstasidesstoff i pressen. Trots att båda hennes styrelseuppdrag blev kända och godkända av partiet redan förra året ledde detta till stora rubriker först i mitten av februari i år, en händelse som ser ut som en tanke i mina ögon. Under min tid som politiskt aktiv lärde jag mig att det mesta som händer i ett parti sällan är en slump. Taktik och strategi liksom kotterier och konspirationer styr ofta och bra ’tajming’ är A och O, speciellt inför nomineringar och val.

Efter den sista februari får inga nya kandidater läggas till på partiernas EU-listor. Däremot får de befintliga kandidaterna byta plats. Så vem kan ha haft ett intresse av att Wikström lyftes ut i media just i mitten av februari? Vem skulle vilja ta över hennes förstaplats? Eftersom Allan Widman mig veterligen aldrig gjort sig känd som en intrigmakare och makthungrig politiker kan vi utesluta honom. Karin Karlsbro, som idag ersatt Wikström som etta på L:s EU-lista, kan vi nog också utesluta. Så vem kan ha tjänat på att Wikström försvann? Vem tipsade i februari Svt om att göra en affär av Wikströms sedan länge offentligt kända bolagsengagemang? Eftersom L ser ut att knappt klara ett mandat i EU innebär det att tvåan på listan, Said Abdu, skulle vara chanslös. Men han gav inte upp så lätt utan  meddelade ’ödmjukt’ att han kunde tänka sig att flyttas upp till första plats.

Så var det Abdu som tipsade media? Knappast. Han behärskar det politiska spelet bättre än politiken och därför använde han sig sannolikt av en bulvan förvissad om att media skyddar sina informationskällor. Att tipsandet inträffade bara drygt en vecka innan slutdatum för anmälning av nya kandidater inträffade visar att man noggrant planerat detta och att man till punkt och pricka följt det politiska spelet för att optimera och maximera sina chanser att bli vald.

Nu dök emellertid ett hinder upp i form av Karin Karlsbro, som ersatte Wikström som etta. Därmed fick Abdu inte chansen att ta alla debatter och inbokade framträdanden, men han är ändå den kandidat som L har betalat mest för att marknadsföra, 72 034 kronor (DN 23/5). Det kanske behövs då han inte är särskilt känd utanför partiet och det han är känd för utanför partiet inte är särskilt smickrande. Vidare kan han med största sannolikhet åter räkna med personkryss från Afrosvenskarnas riksförbund, imamers lobbying och många muslimers röster. Det kan i värsta fall innebära att han och inte Karlsbro blir EU-parlamentariker. Detta hot får mig att hoppas att liberalerna blir utan mandat i EU-parlamentet.

Läs även:

https://uvell.se/2019/03/11/vem-tjanar-pa-att-wikstrom-har-fallit/

http://www.news55.se/tt-nyheter/gar-inte-att-kontrollera-dubbla-eu-roster/

 

12 kommentarer

 1. Bergis

  Helt sjukt! Själv röstar jag inte i EU-valet. Jag vill förpassa EU till historiens skräphög.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag röstar för jag kan inte tänka mig att bara lämna ’walk over’ till EU-aktivister.

 2. Jonsson

  Nog skulle jag helst vilja slippa rösta i EUP-val.
  EU misslyckades ju med att hantera flyktingkrisen.
  Grekland kunde ingå i EMU trots brister i ekonomin. Sen lånade de pengar och när bankkraschen kom fick EU problem.
  Blir det ett gemensamt överstatligt försvar som bygger på total enighet bland medlemsstaterna vad gäller ingripanden, då har jag farhågor om utfallet. Andra planer som EU lanserat verkar inte heller alltför lysande.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Om jag minns rätt uppfyllde inte ens Frankrike kraven för att vara med i EMU.Det blir intressant att se vad som händer när Sveriges undantag från euron löper ut. Vi röstade mot euron men har bara ett tidsbegränsat undantag. Är det demokrati?

 3. Brorson

  ”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.” (Det engelska ordet är ”persecution”) ”Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.” Detta står i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Detta har sedan utvecklats ytterligare genom FN:s flyktingkonvention, som jag har läst delar av. Den ursprungliga svenska lagstiftningen utgår från dessa grunddokument. Senare svensk lagstiftning är mindre tillförlitlig, eftsom aktivister har utvidgat asylrätten, så att vi har fått en mer ”generös” invandringspolitik.

  För att räknas som flykting i FN-konventionens bemärkelse, ska man befinna sig utanför sitt eget land. Regelverket utgår från att man i första hand ska söka skydd i sitt eget land (man är då en s.k. internflykting). Rätten att söka asyl i andra länder begränsas till de fall det egna landet inte kan eller vill ge skydd, eller själv ligger bakom förföljelserna genom sina statliga myndigheter. Vem som helst har alltså inte rätt att söka asyl i andra länder, utan det finns bestämda kriterier för vilka som får göra det.

  Det värsta hotet mot asylrätten kommer inte, som man kan tro, från SD utan från Mp, V, L och C, som vill överbelasta asylutredningssystemet med okynnesansökningar, så att utredningssystemet inte klarar sin uppgift att bevilja asyl till de asylsökande som faktiskt har rätt till asyl i Sverige. De extremt långa väntetider, som blir följden av detta avsiktliga sabotage (kanske inte från den enskilde asylsökandes sida. men från flyktingsmugglares och svenska aktivisters sida) mot utredningssystemet, används sedan som argument för att de, som slutligen fått avslag, ska få en ny chans att stanna.

  Jonas Sjöstedt, v, och andra svenska politiker, huvudsakligen från de nämnda partierna, blåljuger, när de säger att ”Alla har rätt att söka asyl i Sverige, men alla har inte rätt att få det.” Den sista bisatsen är naturligvis tänkt att bemöta eventuella invändningar. Alla? Det ska alltså räcka att man har pengar (egna eller lånade) till en enkelbiljett till Sverige. så bjuds man på gratis semestervistelse under flera månader i Sverige på en flyktingförläggning, som håller lägst vandrahemsstandard, och gratis hemresa på svenska statens bekostnad. Om man inte går under jorden för att tilltvinga sig uppehållstillstånd.

  I gårdagens TV-debatt krävde Alice Bah-Kunke (med instämmande från flera andra debattörer) rätt för alla, som så vill, att söka visum på en svensk ambassad för att efter ankomsten till Sverige söka asyl. Med den modellen riskerar vi att få hundratusentals ”asylturister” speciellt sommartid. när vädret i Sverige är vackert och många asylhandläggare har semester. Tvärtom behövs en rejäl uppstramning av rutinerna, så att okynnesansökningarna från personer, som själva borde veta att de saknar asylskäl, upphör.

  Vi måste äntligen få en diskussion om det mest förbjudna, att det är alldeles för lätt att få asyl i Sverige, att det är alldeles för lätt att få ett permanent uppehållstillstånd, att det är alltför lätt att få svensk medborgarskap och att det är alltför lätt för utlandsfödda att få politiska uppdrag – så att de kan bidra till att styra Sverige käpprätt åt h-e.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det är ’fullständigt oacceptabelt’ att vi inte öppet får diskutera ’det mest förbjudna’. Det är vad verklighetens folk måste kräva. Vi ska inte ha syltryggar till politiker som gör allt för att undanhålla fakta och skönmåla verkligheten. Hur kan man ens rösta på sådana partier??

 4. Brorson

  I anslutning till min förra kommentar föreslår jag:

  1) Asylsökande ska inte vistas fritt i det svenska samhället medan utredningen pågår, utan stanna i särskilda ankomstförvar.

  2) Utredningen ska starta omedelbart efter ankomsten till förvaret (senast dagen efter ankomsten till Sverige) och bedrivas skyndsamt. Vid anhopning av ärenden, ska Migrationsverket låna in personal från andra myndigheter. Utredningen ska normalt ta tio dagar, varefter vederbörande skickas till en flyktingförläggning om asyl beviljas, Om ansökan avslås, ska vederbörande ha en betänketid på tre dagar, varefter överklagande ska lämnas in (senast under fjärde dagen) – eller den enskilde ska lämna landet.

  3) Papperslösa och personer med så undermåliga ID-handlingar, så att de inte kan godtas, ska skickas till särskilda ankomstförvar för papperslösa. Under de första tre dagarna av utredningen, får den papperslöse lämna sin berättelse och ska dessutom förhöras om identitet, ålder, tidigare hemort och flyktväg. Vägrar han detta ska han stanna i det särskilda förvaret tills han har ändrat sig.Uppehållstillstånd ska inte beviljas för personer, vars identitet, ålder och tidigare hemort inte kunnat klarläggas. Asylsökande ska vara skyldiga ge sådana uppgifter, som behövs för att svenska myndigheter ska kunna klarlägga detta.

  5) Om asyl beviljas, ska vederbörande ha ett tillfälligt uppehållstillstånd under så lång tid, som beräknas åtgå innan han utan risk kan återvända till hemlandet, dock minst ett och högst tre år. Därefter ska han antingen återvända hem, eller ha ansökt om och fått förlängning under ytterligare högst tre år. Flera förlängningar på högst tre år ska vara möjliga.

  6) Permanent uppehållstillstånd får ges, till den som har vistats i Sverige under minst tre år på tillfälligt uppehållstillstånd, om det finns särskilda skäl (exempelvis särskilt stark anknytning till Sverige. Övriga kan få permanent uppehållstillstånd efter sex , om inte särskilda skäl talar mot.

  7) För att bli svensk medborgare ska man ha haft permanent .uppehållstillstånd under minst åtta år och under tiden i Sverige inte ha begått allvarliga brott eller upprepade lindriga brott. Permanent uppehållstillstånd under minst fem år ska krävas för rösträtt i kommunalval.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Bra förslag men ’de goda politikerna’ kommer aldrig att genomföra dessa. Därför måste vi göra oss av med dagens politiska ’elit’ och välja politiker som inser att de är valda av folket, inte av varandra genom vänskapskorruption, svågerpolitik, mygel, kuppande m m. Personer med civilkurage, moralisk kompass och ryggrad kommer tyvärr aldrig fram för de blir ett hot mot de ’insuttna’. Abdu skull aldrig ha kommit så här långt i L om han varit en vanlig Svensson, men nu behöver partiet hans etniska röster. Usch!!

   • Brorson

    Du verkar uppgiven, när du skriver att dagens politiska elit aldrig kommer att ändra sig. Men du kan ha rätt, och det är i så fall väldigt bekymmersamt. Det är bra att du gillar (som jag uppfattar dig) mina förslag. Men hur går vi vidare? Jag är glad för att jag lyckades få med det väsentliga i sju punkter, men det finns många detaljer och specialfall – och motiveringar, som utrymmet inte har räckt till.

    1) Den föreslagna korta handläggningstiden: Ingen byråkrat sitter med samma ärende åtta timmar om dagen fem dagar i veckan under flera månader. Om handläggningen börjar samma dag, som ärendet kommer in och det finns tillräckligt många handläggare, bör det vara möjligt att korta tiden från ansökan till beslut i lägsta instans till tio dagar, eller ännu mindre. Detta påstående bygger delvis på egen erfarenhet av förvaltningsjuridik.

    2) Hur länge kommer det att dröja innan man kan bli svensk medborgare? Obs att man måste ha haft tillfälligt uppehållstillstånd under minst tre år (om det finns särskilda skäl; normalt sex år) innan man kan få ett permanent uppehållstillstånd, och därefter minst åtta år innan man kan ansöka om svenskt medborgarskap. Det blir elva respektive fjorton år.

    Det internationella regelverket och även delvis den svenska lagstiftningen utgår från att en flykting, som inte kan få skydd i sitt eget land, söker asyl i första land som han kommer till. Inget land har, som jag tolkar regelverket, rätt att vägra ta emot flyktingar från ett grannland, förutsatt att de har asylskäl. Vi har som exempel Bangla Desh, som har en stor men mycket fattig egen befolkning, som har tagit emot tre kvarts miljon flyktingar från Burma. Bangla Desh har ensamma inte kunnat ordna drägliga förhållanden i flyktinglägren – ändå är det inte ett dugg synd om dessa flyktingar i den svenska debatten. Media bestämmer vilka vi ska tycka synd om.

    Jag anser:
    a) Att flyktingmottagningen ska ske på värdlandets bekostnad. men att överskjutande kostnad ska tas över av världssamfundet (UNHCR), när kostnaderna överstiger värdlandets förmåga, vilket de gjort med råge för flyktinglägren i Bangla Desh.

    b) Om flyktingarna blir så många, så att sundhet, ordning, säkerhet och värdlandets egen befolknings försörjning hotas, måste överskjutande antal flyktingar flyttas till länder längre bort – om nödvändigt även till det avlägsna Sverige. Har någon av dessa hjärtegoda flyktingaktivister föreslagit flytt av flyktingar från Bangla Desh till Sverige? Nej, de hjärtegodas solidaritet verkar vara väldigt selektiv. De kanske vaknar, om de får detta skrivet på nästan….

    c) Till slut passeras den gräns, då världssamfundet – om nödvändigt med vapenmakt – måste tvinga flyktingarnas hemland att ta tillbaka sina egna medborgare. Det finns historiska exempel från ganska sen tid.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Instämmer ifråga om förkortning av handläggningstid. Vore ett bra steg framåt.
     Instämmer också i att media bestämmer vem vi ska tycka synd om. Jag är starkt emot att media ska ha denna roll och att de försöker fostra folket i enlighet med maktens önskemål. Media ska granska makten åt folket, inte som nu granska folket åt makten.
     Dessvärre har du också rätt när det gäller ’hjärtegoda flyktingaktivisters solidaritet och selektivitet’. Det visar sig f n t ex i det låga intresset för yazidiernas grymma öde.

 5. Jonsson

  Jag vet inte hur det var med Frankrike och EMU. Flera euro-länder hamnade risigt till vid börskraschen. Deras valutafränder fick betala. EU är en koloss på lerfötter – som inte funkar i dåliga tider. Reinfeldt ordnade så att Sverige snabbt kan gå med i monetära unionen. Det blir knappast någon fler folkomröstning. När det nu planeras för en gemensam finansminister för hela EU, då byter nog Sverige valuta. Nej, det kan knappast kallas demokrati. EU är en handelsplats. Demokrati har inget värde på den marknaden.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Sverige har (till skillnad mot Danmark om jag är rätt informerad) bara ett temporärt undantag från euron, så vi kan utan folkomröstning nog när som helst tvingas gå med i EMU.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.