Allsköns funderingar om politik

Värdegrunden havererar

Vi har länge hört de politiskt ansvariga hävda att man inte får ställa grupp mot grupp. Värdegrunden och allas lika värde ska styra. Nu, när coronaviruset drabbat oss, är det plötsligt tillåtet, rent av nödvändigt, att prioritera bland de grupper som drabbats hårdast av coronaviruset. Triage, sortering eller bortsortering, är vad som nu ska gälla, om det inte inofficiellt gällt redan tidigare. Det innebär att man bestämt vem som får tillgång till intensivvårdsplatserna i vårdapparaten och vem som sorteras bort; är du 65plussare och har kort förväntad livslängd kvar, riskerar du att sorteras bort. Tillgänglig statistik visar ett lågt antal intagna 80plussare på intensivvårdsplatser. Kan det möjligen förklaras av att dessa patienter prioriterats bort redan på ett mycket tidigt stadium, d v s innan Socialstyrelsen hunnit utfärda sina nya riktlinjer för vårdens prioriteringar?

Vänsterprofilen och läkaren Agnes Wold påpekade i Skavlan (27/3) att coronaviruet nästan bara dödar äldre ”som tur är”. Undrar om hon inkluderar sig själv i den gruppen. Är det kanske därför hon nu griper varje tillfälle att i tid och otid uttala sig?

Tydliga riktlinjer för prioriteringar inom vården har saknats, men under den gångna veckan (26/3) offentliggjorde Socialstyrelsen nya etiska riktlinjer för hur intensivvårdsresurserna ska användas i en ”extraordinär resurssituation”. Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, har lett arbetet för att ta fram de nya riktlinjerna för vårdens prioriteringar:

”På högsta prioriteringsnivån ligger de patienter som har hög sannolikhet att överleva. Och måste man välja mellan patienter som har liknande sannolikhet att överleva så får man välja de patienter som har längst återstående förväntad livslängd” säger Lars Sandman.

I Socialstyrelsens guide står bl a följande:

”Regioner är skyldiga att erbjuda vård utifrån den enskildes medicinska behov och i enlighet med de prioriteringsgrunder som gäller inom hälso- och sjukvården samt i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gäller alla som vistas i Sverige och som har ett medicinskt behov av vård.”

Rent krasst kan detta innebära att om terroristen Akilov, som under många år levt illegalt i Sverige och mördade flera människor i ett terrordåd i Stockholm för några år sedan, skulle smittas av corona och behöva intensivvårdsplats, kan han prioriteras framför en äldre svensk medborgare. Plötsligt är det allvar och den humanitära stormakten, som lagt enorma belopp bl a på en tämligen okontrollerad invandring av migranter utan asylskäl och ID-handlingar, kan inte rädda sina medborgare, som slitit och betalat skatt i årtionden. ”Fullständigt oacceptabelt”! Och oförsvarbart!

Den rödgröna röran har inte prioriterat krisberedskap. Däremot har den satsat miljoner på genusstudier, värdegrundsutveckling, hbtq-certifiering, bidrag till islamistiska studieförbund m fl, dyrbara miljöprojekt utan effekt m m. När coronaviruset drabbar det rödgröna Utopia, saknas t ex skyddsutrustning för vårdpersonal, som för att undvika den värsta smittorisken, tvingas ta saken i egna händer och köpa in nödtorftig utrustning på byggvaruhus eller på nätet.

WHO rekommenderar att man testar, testar och testar, men Sverige har lagt miljoner på att ta fram div styrdokument och värdelösa utredningar, inte på att köpa in testkit eller laboratorieutrustningar. Följden är att vi inte kan följa WHO:s rekommendationer. Det tragikomiska i sammanhanget är att regeringen nyss gett WHO 40 miljoner till virusbekämpning, pengar vi själva kunde ha använt t ex för inköp av testkit, skyddsutrutning till vårdpersonal eller respiratorer till svårt sjuka personer. Men regeringen ”såg det inte komma”.

Med tanke på att alla kostnadskrävande regioner och antalet regionpolitiker, tjänstemän och administratörer ständigt tycks öka, borde man kunna kräva avsevärt mycket bättre planering och beredskap. Men i Sverige är ansvar inte längre en prioritering och ansvarsutkrävande förekommer sällan på politisk nivå, trots att man ofta anför utökade ansvarsområden som grund för krav på högre arvoden och löner. Återinför tjänstemannaansvar och utkräv ansvar av politiker på alla nivåer NU!

I ett gästinlägg i SvD (27/3), Etiken måste vara glasklar när prioriteringar krävs, skriver Hans Bergström, docent, tidigare chef- redaktör för DN, bl a följande:

De villkor som råder i situationsetiken har till stora delar skapats av tidigare beslut och underlåtenheter. För dessa råder också politiskt ansvar. Vem lät bli att planera för en beredskap, så att det under en pandemi finns skydd för vårdpersonalen i form av ansiktsmasker och skyddsdräkter. Vem underlät att i normala tider säkra extra kapacitet från företag för att leverera andningsapparater för en kris? Vem beslöt att lägga ner de 35 fältsjukhus som Sverige hade och låta de förberedda bergrummen förfalla?”

Han skriver också att den Katastrofkommission som bildades efter tsunamikatastrofen 2004 visade att avsaknaden av ett effektivt centrum för krishantering i regeringskansliet var en central orsak till misslyckandet:

Ledningsansvar kan inte förläggas till ett departement eftersom det svårligen kan styra myndigheter under andra departement.”

Kommissionen rekommenderade därför att centrum för krishantering borde ligga i Statsrådsberedningen, den redan starkast samordnande kraften i Regeringskansliet, d v s nära statsministern. Det ger auktoritet gentemot de fackdepartement som berörs av en kris. Fredrik Reinfeldt följde denna rekommendation, men det första Löfven gjorde, när han blev statsminister 2014, var att styra över kriskansliet till ett fackdepartement, något vi ser i dagens coronkris.

Sverige har varit insvept i en tjock slöja av otydlighet, förvirring, motstridiga budskap och rädsla för elefanter i rummet. Vem kan ha tillit, eller förtroende för, så bristfällig krishantering och uselt ledarskap? I sitt tal till nationen pekade Löfven tydligt ut att ”du” har ansvar, medan Boris Jonson, Englands premiärminister, i sitt motsvarande tal använde ”we”. Hade Löfven fullföljt sin svetsarutbildning, hade kanske han också använt ”vi” för att svetsa ihop sitt folk.

Eftersom äldre personer med kort förväntad livslängd inte ska få tillgång till intensivvårdsplats, om någon yngre person behöver den, borde regeringen omedelbart se till att en stor del av de skattekronor vi pensionärer betatat in till en sjukvård, som enl nya etiska riktlinjer ska svika oss i nödens eller dödens stund, är det inte mer än rätt att vi får tillbaka en stor del av den skatten. Då kan vi själva skaffa en syrgasutrusning. Att t ex 80-åringar i mer än 10 år dessutom betalat högre skatt än de som arbetar, gör den kommande ’ättestupan’ ännu värre. Va’ fa’n fick de för pengarna?

 

 

48 kommentarer

 1. Helena Nilsson Springare

  Hej Åsa! Skarpt och intressant skrivet som vanligt.

  Det finns ganska många elefanter i vissa rum, men de går ju alltid att låtsas bort..

  Nu visar det sig i alla fall att vissa ”prioriteringar” kanske inte var så bra ändå?
  Hoppas du mår bra och slipper både baciller och virus. Kram från Umä 🙂

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tack, jag mår bra trots att jag ’vinterbor’ i virusdrabbade Alicante i dessa dystra tider. Men det är tufft att sitta 4 veckor i karantän och inte kunna vara ute. Vi får endast gå till närmaste mataffär (100 m) och närmaste apotek (50 m). Garanterat virusfri kram fr ett instängt Spanien:O)

 2. Jonsson

  There is a crack in everything. That’s how the light gets in (L Cohen).
  Vore önskvärt med en Lex Corona, men knappast troligt.
  Socialstyrelsens riktlinjer, beslutsstöd – är de lag?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det kan man fråga sig. De benämns riktlinjer så den enskilde vårdaren torde ha ett visst tolkningsutrymme.

 3. Brorson

  ” Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, länsstyrelsen kan, utöver vad eljest i denna lag föreskrives, förordna om isolering av befolkningen inom visst område och därmed jämförbar åtgärd, förstöring eller förändring av egendom eller förbud mot eller inskränkning i användningen därav, om åtgärden är påkallad av särskilda skäl för att hindra utbredningen av allmänfarlig sjukdom.”

  Detta stod i 11 § i gamla smittskyddslagen (1968:231, ändrad 1974), som upphävdes 2004, gissningsvis efter krav från organisationen HBT-sossarna, som tillsammans med RFSL drev kampanjer mot de åtgärder som hade vidtagits med stöd av nämnda lag för att begränsa spridningen av HIV / aids. Kanske var det tack vare denna lag som så många homosexuella män undgick att bli smittade och överlevde – och HIV den till stora delar sexuellt frigjorda heterosexuella befolkningen med hundratusentals döda som följd?

  När Stefan Löfvén säger att han är beredd att isolera hela Stockholms-regionen från resten av riket, om FHM så begär, vet han inte (?) att det sedan 2004 saknas lagstöd för en sådan åtgärd. Om riksdagen skulle stifta en sådan lag gäller enligt grundlagen ett moratorium (en väntetid) på tolv månader innan den nya lagen träder i kraft. Dock kan den träda i kraft omedelbart, om 5 / 6-delar av riksdagens ledamöter så beslutar. Har Löfvén ens tänkt ta upp frågan vid det planerade mötet med de andra partiledarna i morgon?

  Och vad har FHM gjort, förutom att Tegnell har hånat dem, som tycker att Stockholms-regionen bör isoleras, att det skulle vara ansvarslöst för att Stockholm är ”motorn” i Sverige, etc? Läs igen vad som stod i den numera upphävda lagen: ” Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, länsstyrelsen kan, utöver vad eljest i denna lag föreskrives, förordna om isolering av befolkningen inom visst område och därmed jämförbar åtgärd…”

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Löfven vet antagligen inte bättre, förmodligen inte hans entourage heller, går han ut och talar om isolering av stockholmsregionen. Misstänker att politiker som ät bättre informerade avstyr detta.

   • Brorson

    Det är en skandal att den sista riktiga smittskyddslagen (1968:231) har upphävts och att regeringen / länsstyrelserna har fråntagits de befogenheter de hade enligt denna lag för att skydda befolkningen mot pandemier. Det är ju inte bara svenska folket som står utan effektivare skydd än att frivilligt följa FHM: ”råd och anvisningar”, som alla inte ens förstår, utan även medborgare i andra länder, som kan drabbas av smittspridning från Sverige.

    Vem som bär ansvaret för att smittskyddslagen har avskaffats måste också tas upp i den ”postcorona-debatt”, som måste komma. Lagen avskaffades, när vi hade en socialdemokratisk minoritetsregering, som regerade med stöd av både V och MP. Kollektivanslutningen av LO-medlemmar till SAP hade avskaffats 15 år tidigare och S hade upphört att vara ”arbetarklassens eget parti” och sökte nya klientgrupper att ta strid för, som ansågs förtryckta. Nämligen asylsökande, som nekades uppehållstillstånd om de inte hade asylskäl, kriminella, som fick sitta i fängelse och homosexuella, som isolerades med stöd av smittskyddslagen. Att tusentals homosexuella mäns liv räddades tack vare denna lag förtegs.

    Så fick Sverige öppna gränser, inte bara för hederliga asylsökande och ekonomiska migranter, utan även för internationella kriminella ligor – och för smittsamma sjukdomar bland både djur och människor. Som jag skrev i föregående kommentar hade den gamla smittskyddslagens § 11 kunnat återinföras för att omedelbart träda i kraft om 291 av riksdagens 349 ledamöter hade röstat för. Tyvärr har regeringen hittills inte gjort någonting, som inte har begärts av FHM.

    Det är snart för sent. För Tegnell är allting som borde ha gjorts omedelbart först för tidigt och sedan för sent. Trots att ordspråket säger ”bättre sen än aldrig”. Det är förvisso full fart på smittspridningen utanför Stockholm, men det kommer att bli ännu värre med påspädning av smittbärare från Stockholm.

 4. Jonsson

  FHM:s stab består av 500 eniga personer, om jag fattat Tegnell rätt? Nu planeras samarbete med en referensgrupp av experter på infektionssjukdomar. Vilket givetvis är bra. En brist som rättas till.
  För det räcker inte med (ofullständig) statistik och tron att alla i Sverige lyssnar på myndigheter: och lyder.
  Socialstyrelsen vill inte förbjuda folks resor och aktiviteter, utan de vädjar hellre. Så lät det på en presskonferens nyligen.
  Inte enbart värdegrunden havererar, Sverige är ett enda kaos.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Så dags att ta in experter på infektionssjukdomar nu!! Som att lägga till jäst när brödet är bakat.
   Om Tegnell m fl fr FHM hade varit tydliga, talat samma språk och gett korrekt info på ett tidigt stadium, hade vi känt mer förtroende för dem och deras info.
   WHO:s rekommendation är testa, testa, testa, men det är inget FHM förordar. Så varför inte? För att de saknar testutrustning och laboratorier att genomföra massiv testning. Det erkände de inte förrän igår (?) om jag förstått rätt. Att mörka och undanhålla fakta är en klassisk härskarteknik, ovärdig en myndighet med ansvar för en pågående pandemi!

 5. Brorson

  Ett värdegrundshaveri kan man tala om när människoliv är underordnade vissa personers individuella frihet. När HIV/aids började spridas bland män som haft sex med män, uppmanade dåvarande socialministern Gertrud Sigurdsen (S) berörda män att tillfälligt avstå från sex tills man visste mer exakt hur HIV smittar. Hon möttes av en hatkampanj.

  Som jag skrev i min föregående kommentar räddade dåvarande smittskyddslag livet på tusentals homosexuella män. Men lagen skulle bort. SVT play gör fortfarande reklam för Jonas Gardells dramaserie Torka inga tårar utan handskar, som sändes i SVT 2012: ”Det är 1980-tal och de allra modigaste bögarna har börjat resa sig för ett liv i frihet.” Ska vi med detta angrepp på dåvarande vårdpersonal håna nuvarande vårdpersonal för att de vill ha heltäckande skyddskläder när de arbetar med corona-patienter?

  Detta är fullständigt löjligt. 1968, när den nu upphävda smittskyddslagen kom, visste ingen något om en kommande aids-epidemi och vilka som skulle drabbas. Faktum är dock HIV inte enbart drabbar homosexuella män, som man trodde i det inledande skedet. Heterosexuella kvinnor är den näst mest utsatta gruppen vid sexuell överföring av smittan, med heterosexuella män på tredje plats. Vilket man fick en dyster erfarenhet av i afrikanska länder med dåligt fungerande smittskydd.

  2012 hade det redan gått åtta år sedan den gamla smittskyddslagen avskaffades och ersattes av den nuvarande tandlösa smittskyddslagen, som inte ger regeringen och myndigheterna nödvändiga befogenheter för att förebygga en pandemi innan den är ett faktum. Två år återstod till Stefan Löfvéns första regering, som inledde nedmonteringen av det statliga smittskyddet. Om detta kan du läsa på Ledarsidorna.se. En huvuduppgift för FHM under Lena Hallengrens tid som socialminister är bemötandet inom sjukvården av män, som vill vara kvinnor, och vice versa.

  Myndigheter, som den politiska nivån tror inte längre behövs för sina ursprungliga uppgifter, omorganiserad av får nya uppgifter. Av ”identitetspolitisk” art. Hur stor del av FNM:s 500 anställda har ö.h.t någon kunskap om smittsamma sjukdomar, smittskydd, karantän och isolering av en hel befolkning inom ett visst geografiskt område, såsom ett helt land, ett län, en kommun eller en kommundel? Vilket kan behövas både för att hindra smitta att komma ut från ett område med mycket smitta, eller för hindra smitta att komma in i ett område, som ännu inte har nåtts av smittan.

  Eventuellt kan det också göra nytta att försätta ett område, där det bara finns ett fåtal smittbärare, i skyddskarantän, förutsatt att man lyckas spåra upp befintliga smittbärare och alla som de har haft kontakt med och isolera dem. Områden i Sverige, som borde ha satts i sådan skyddskarantän, är Norrland norr om Gävle, Kronobergs och Kalmar län i Småland samt Gotland. Men det kan redan vara för sent. En sådan karantän hade inneburit förbud mot all trafik med bil, buss, tåg, flyg och båt över zongränserna.

  Svårast drabbade län utanför storstadsregionerna är Södermanlands och Östergötlands län, dit smittan kan antas ha förts med charterflyg via Skavsta flygplats utanför Nyköping. Trots närheten till Arlanda flygplats och Stockholm är Uppsala län förvånansvärt lite drabbat, varför det kanske hade varit en bra idé att stänga av vägar och järnvägar över gränsen mellan Stockholms och Uppsala län. Om det inte är för sent.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”… den nuvarande tandlösa smittskyddslagen, som inte ger regeringen och myndigheterna nödvändiga befogenheter för att förebygga en pandemi innan den är ett faktum.”
   Den befriar också regeringen från ansvar. Beslut och ansvar skjuts över på myndigheter och ”experter”. Fast jag saknar förtroende för både Hallengren och Löfven m fl när det gäller att leverera nödvändiga åtgärder i allmänhet, i kristid i synnerhet. Hur kan så många väljare rösta på dessa såssar?

 6. Jonsson

  Ja, varför rösta på sossarna, som inte levererat på mycket länge – men sumpat desto mer.
  Efter WW2 hade landet ett försprång jämfört med krigshärjade stater. Sen fick vi politiker och företagsledare som inte höll måttet med konsekvensen att industrin i stort sett försvann.
  Den stora grejen nu tycks vara New Public Management, även i myndigheterna. Sen verkar just sossarna vara mycket känsliga för vissa lobby-grupper. Svenskarna är antagligen alltför väluppfostrade, alltså inte väl uppfostrade. Följer flocken … !

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det är märkligt att det sovande folket inte vaknar och sätter ner foten snart. Vi ser alla att någon
   vård kan man inte räkna med som 70+. En illegal invandrare eller en 20-årig analfabet med familj som levt på bidrag hela tiden i Sverige går före i alla köer! Åldringar tvångsflyttas från äldreboenden evakueras för att ge plats åt ”nyanlända”, pensionspengar måste skjutas på framtiden p g a kostnader vi ådragit oss genom den stora invandringen med öppna gränser, våra svenska ungdomar prioriteras bort när det gäller bostäder, skolornas integrerade klasser sänker utbildningsnivån och på universitet och högskolor behövs extrastöd för att studenterna skall klara sig och för att man ska kunna införa tramskurser som inte leder till jobb!

 7. Jonsson

  Det ska tydligen redan finnas en prioriteringsplattform – klubbad av riksdagen – inom intensivvården (Lakartidningen.se 2020-03-31). De nya ”riktlinjerna” är ifrågasatta.

  Med postmodernismen följer tyvärr kunskapsföraktet: alla är precis lika bra på allt.
  Beprövad vetenskap är visst inte heller så viktigt längre.
  Hallengren (s), skulle kanske ta och be svenska folket om ursäkt för den dåliga beredskapen som uppdagats.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   För att be om ursäkt måste man ha insikt och folkvett!! Det har jag inte sett mycket av hittills av regeringsföreträdarna.
   En prioriteringsplattform är ingen lag utan endast riktlinjer och professionen kan antagligen hitta div skäl att frångå riktlinjerna.

 8. Brorson

  Johan Westerlund (utgivare Ledarsidorna.se) brukar ha rätt, men har hamnat helt fel i sina två senaste inlägg. Han hänvisar till sina erfarenheter som ledamot i en etisk kommitte´, som bl.a har till uppgift att granska försök på människor. Dessa kan ju vara direkt livsfarliga för försökspersonerna, men någon människa måste ju vara den första som ett nytt läkemedel eller ett nytt vaccin testas på.

  Jag gissar att Kina blir först med vaccin mot corona, under stark konkurrens från USA, där en handfull frivilliga försökspersoner fick sina sprutor för några dagar sedan. Med all sannolikhet pågår i det fördolda försök med ett kinesiskt vaccin på kriminella, som har dömts till döden. Sverige torde ligga relativt lång framme med nyligen inledda djurförsök. Om den första gruppen försökspersoner överlever utvidgas försöken till några hundra nya försökspersoner. Sedan får man ge sig till tåls några månader innan massvaccineringar kan påbörjas. Man måste vara relativt säker på att det inte kommer tidigare okända biverkningar efter en lägre tid.

  Sjukdomen narkolepsi, som är en biverkan av fågelinfluensavaccin, visar riskerna med att börja massvaccinera för tidigt. Jag ve.t inget om narkolepsi i andra länder, men massor av svenska barn kommer aldrig att kunna arbeta. Går vi längre bakåt i tiden finner vi flera döda i läkemedelstester i Sverige under 1990-talet. Sverige anses särskilt lämpligt för en första allmän förskrivning av ett nytt läkemedel ( vaccin, bl.a. på grund av en tillräckligt stor folkmängd.

  Man skulle här kunna tänka sig att Sverige nu används som experimentfält för satsning på naturligt förvärvad immunitet, s.k. flockimmunitet hos personer med en genomgången sjukdom. Men är detta storskaliga experiment (om det är ett sådant som pågår)på ett helt lands befolkning utan föregående försök på en mindre grupp försökspersoner verkligen mer riskfria än kontrollerade tester av artificiellt utvecklade mediciner eller vaccin?

  Den stora skillnaden mellan medicin och vaccin är att medicin ges till sjuka människor för att lindra och eventuellt bota sjukdomen, medan vaccin ges till friska människor för att de inte ska bli sjuka. Därför kan även mycket svåra medicinbiverkningar accepteras, förutsatt att sjukdomen som ska lindras eller botas är värre än biverkningarna. Därför tror jag att medicinen kommer före vaccinet. Råder det något tvivel om att de internationella läkemedelsjättarna mer än gärna kommer att testa på svenska coronapatienter, om bara deras produkter blir godkända i Sverige – ett land som är känt för att godkänna nya preparat tidigare än andra länder?

  Är detta bra eller dåligt? Det är ju ändå skillnad, när det som nu handlar om en ny sjukdom som det ännu så länge inte finns någon medicin mot och testning av mediciner mot sjukdomar som det redan finns mediciner mot, när det alltså handlar om utveckling av produkter som förmodas vara bättre än konkurrenternas. Men nu handlar det inte om konkurrens i den mening, utan snarare om att vara först med ett läkemedel eller vaccin, som har godkänts för allmän förskrivning.

  Westerholm tror att hoppet om ett vaccin gör folk oförsiktiga och därför ska stämplas som ”fake news”. Jag tror tvärtom. De som insjuknar idag och kommer att mista livet av sjukdomen, kommer inte att leva när allmän förskrivning startar i Sverige, även om Sverige blir första land med allmän förskrivning. Strategin borde ju tvärtom ha varit att hålla smittan borta från Sverige, eller åtminstone stora delar av Sverige tills massförskrivning i det första ”försökslandet” kan börja. Skulle jag själv ställa upp som försöksperson om valet står mellan en säker död och 50 procent överlevnadschans?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Att det godkända vaccinet mot fågelinfluensan resulterade i att många av de vaccinerade drabbades av narkolepsi var naturligtvis förödande. Ännu mer förödande och skandalöst är att staten inte tog fullt ansvar för de personer som drabbades.
   Hur resultatet av Sveriges avvikande hantering av coronaviruset blir, torde bli föremål för många internationella såväl som nationella analyser, när krisen så småningom lägger sig.

 9. Brorson

  Flkygbolaget SAS flaggar nu för stopp för all inrikestrafik. Vore det inte läge att stoppa även all fjärrtrafik med privatbilar, tåg, buss och båt med zongränser norr om Gävle, i havet mellan Gotland och fastlandet samt runt Sydöstra Sverige? Dessutom behövs en inre zongräns runt Storstockholm. Tegnell fantiserar om att epidemin har klingat av i Stockholm när den börjar spridas på allvar i resten av landet och att man då kan flytta resurser från Stockholm till övriga landsdelar.

  Löfvén har sagt ”Tänk inte veckor, tänk månader” och har fått kritik för att inte ha försvarat ”den svenska linjen”. Tegnell har nu med hela sin auktoritet tagit till hälften dementerat Löfvéns uttalande och menar att Löfvén har talat om något annat än pandemin. Han slår dessutom ifrån sig med att han inte ens har talat med Löfvén, så att han egentligen inte vet vad Löfvén har talat om. Försöker Tegnell ta över Löfvéns jobb?

  Hur har Tegnell tid med alla presskonferenser? Vad gör egentligen en ”statsepidemiolog”? FHM har nu, genom generaldirektören Johan Carlsson tagit avstånd från sina egna rekommendationer. Rådet igår att stoppa alla idrottsmatcher, där smitta kan spridas mellan spelarna gäller idag på morgonen inte träningsmatcher i Stockholm… Sedan det framkommit att idrottsrörelsen i den mest corona-drabbade landsdelen (Stockholm) har tolkat gårdagens råd mindre ingripande än idrottsrörelsen i andra landsdelar, har alltså FHM lagt sig på samma linje som klubbarna i den hittills mest corona-drabbade landsdelen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   De olika budskapen är otydliga och resulterar därför i olika tolkningar hos mottagarna. Illa!

 10. Brorson

  Om det finns någon sosse i det här landet med stolthet över sitt parti, borde den sossen känna sig kränkt av Tegnells ”tolkning” av Löfvéns uttalande, att Löfvén talar om något annat och alltså inte vet vad han talar om. Tegnell sa att Löfvén har ”andra perspektiv”. Men. Om Löfvén hade talat om de ekonomiska konsekvenserna, han inte sagt ”Tänk inte veckor, tänk månader”. För naturligtvis vet Löfvén att de ekonomiska konsekvenserna kommer att dröja kvar under flera år, med den bakgrund som fackföreningsledare som han har.

  När butiker i Stockholm nu börjat sätta upp plexiglas mellan kassörska och kunde, säger Tegnell att det inte har någon nämnvärd betydelse, ”men det är ju en droppsmitta” och avslutar med att det bara har symbolisk betydelse. Westerholm har villat bort sig ordentligt i den vetenskapliga djungeln. Han verkar dela Tegnells åsikt att man inte ska vidta smittskyddsåtgärder, som saknar ”vetenskaplig evidens” att de har stor effekt.

  Innan man vet säkert vilka smittvägarna är, måste man provisoriskt täppa till alla tänkbara smittvägar, och upphäva onödiga restriktioner så fort de visat sig vara onödiga. Tegnell (och Westerholm) lägger bevisbördan fel. Westerholm skryter med att han bara litar på ”ansedda” medicinska tidskrifter. Som han med all sannolikhet har feltolkat, när han nu skriver att corona-smittan är ”luftburen”. Nej , mig veterligt är coronen vätskeburen, men kan finnas i vätskedroppar som är så små att de svävar i luften under lång tid, innan de slutligen faller till marken.

  Enligt en USA-delstats hälsovårdsmyndighet upp till tio minuter. Detta har jag visserligen inte löst i någon ”ansedd medicinsk tidskrift, men uppgifter ter sig dock rimlig och förklarar de – enligt Tegnell onödiga åtgärder som har vidtagits i andra länder, såsom desinfektion av trottoarer. Enligt flera uppgfifter kan viruset överleva utanför människokroppen i upp till fem dygn. Och dör naturligtvis inte när vätskedroppen faller till marken.

  Dessbättre har antalet virus betydelse för om sjukdom ska bryta ut. Man måste antagligen få i sig många små vätskedroppar för att bli sjuk. vilket innebär att ett säkerhetsavstånd på 2 meter till personer, som kan vara smittade ger ett bra, men inte hundraprocentigt skydd.

  Min fråga är slutligen om Tegnells vägran att täppa till alla tänkbara smittvägar har varit en medveten strategi, ett experiment med flockimmunitet genom att hela befolkningen under 70 år ska bli smittade, men inte alla samtidigt, eller har kommit ”ad hoc” som resultat av försummelser i ett tidigt skede.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Better safe than sorry! Det innebär att man garderar sig och gör allt man kan för att hindra virusspridning. Det kan innebära att man också tar till symbolpolitiska åtgärder, som kanske främst innebär psykologisk nytta.
   Har kommit ad hoc av div skäl och när verkligheten så krävt korrigerats.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Just det och förvarnad är förberedd (Forewarned is forearmed), men i den humanitära stormakten lyder i bästa fall folket men inte överheten, som tror sig veta bäst och som vet att de aldrig behöver stå till svars, om de gjort fel.

 11. Brorson

  När jag frågat om ”flockimmunitet” varit en medveten strategi från början eller en ad hoc-lösning för att bortförklara FHM:s passivitet i det inledande skedet, menar jag just det. Att FHM kanske aldrig har haft någon strategi för att hindra coronan att etablera sig i Sverige. Genom att lansera ett ord, som få svenskar hört talas om tidigare har man försökt ge sken av att syssla med avancerad vetenskap. Men då tänkte man inte på risken att många skulle uppfatta det så, att FHM bedriver ett livsfarligt experiment på ett helt folk. Det gör man antagligen, men det var troligen ingen medveten strategi från början, utan något som man tvingats till på grund av tidigare försummelser.

  Även om smittan hunnit få så stor spridning i östra Svealand, så att det inte varit möjligt att stoppa det från början oavsiktliga (?) experimentet, borde det ändå ha varit möjligt att sätta Norrland, Gotland och sydöstra Sverige i skyddskarantän med stängda gränser mot övriga Sverige. Men även den chansen ser man nu ut att ha missat. Vet man inte på FHM att Sverige är ett avlångt land och att Gotland är en ö långt ute i havet? Man vet kanske inte ens att Sverige och Norge ligger på en halvö. Varför har man inte utnyttjat ländernas insulära läge för att hindra smittan att komma hit?

  Borde inte åklagare utreda FHM för grovt tjänstefel? Nu genast och inte först när det hela är över. Vad sysslade FHM med under de första veckorna, som var så viktigt att man inte hann följa utvecklingen i andra länder?

  Hans-Inge Smetana, KD-politiker i Vännäs, haar idag 2 april skrivit en ovanligt skarp artikel om ”Det svenska experimentet” på sin vk-blogg. där han jämför med Danmark och Norge. Läs den! Äntligen börjar oppositionspartierna att röra på sig.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag tror att FHM har chansat och kört med ad hoc-lösningar hela tiden. Inget annat land har kört detta förutom England och de tvärvände för ett tag sedan. Övr nordiska länder har helt andra metoder/åtgärder och bättre resultat.
   Tack för tipset om Smetanas blogg. Ska läsa den.

 12. Brorson

  https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/darfor-kan-sverige-inte-utfarda-utegangsforbud

  Det som sägs i den här artikeln (som jag har lagt ut länk till) stödjer mitt påstående på den här bloggen att brister i lagstiftningen hindar Sverige att vidta samma åtgärder som andra länder. Men vad som saknas i artikeln är det, som jag också påstått, att riksdagen kan skaffa fram nödvändig lagstiftning omedelbart med 5 / 6-dels majoritet. Vilka partier / riksdagsledamöter skulle vara mot. Hade motståndarna velat ta ansvar för att ha vållat många människors död?

  Det är i huvudsak Anders Tegnell, som har tolkat lagen, men får stöd av EN jurist, vid ett universitet. Regeringen borde ha givit uppdrag till experterna i justitiedepartementet att studera frågan grundligt för att utröna vilka möjligheter till en ny lagstiftning som finns.

  Det framstår allt tydligare att Anders Tegnell har varit motståndare till skarpa åtgärder, av skäl som ligger helt utanför hans kompetens att bedöma, och därför inte ens har uppmärksammat regeringen på behovet av ny lagstiftning. Att först NU skylla på bristande lagstöd framstår som ännu en förklaring ad hoc, sedan den förra (att uppnå flockimmunitet innan ens en lindrande medicin finns för allmän användning). Han verkar nu ha fullt upp med den nya rollen som TV-kändis.

  Den nya lagstiftning som behövs i Sverige strider INTE mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Varför är vi så i helskotta ultraliberala i Sverige, så att våra myndigheter är beredda att offra liv för att andra ska få röra sig fritt?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Det framstår allt tydligare att Anders Tegnell har varit motståndare till skarpa åtgärder, av skäl som ligger helt utanför hans kompetens att bedöma,…”
   Tegnell har trots krav fr forskare och läkare vägrat att redovisa de underlag han utgår från och som de nu efterfrågar. Finns det kanske inga underlag? Det skulle i så fall kunna betyda att det är ad hoc som styr.
   Regeringen har ingen egen uppfattning el kompetens. Inte heller nån ledarskapsförmåga. De gömmer sig bakom FHM och Tegnell ist för att ta egna initiativ och eget ansvar. Så olikt t ex Finland och övr nordiska länder.
   De är alltid så måna om sverigebilden och kritiska till att den kritiseras, men ingen har hittills skadat den bilder så mkt som regeringsfrälset, särskilt under coronapandemin.

 13. Jonsson

  Jag har onda aningar eftersom det saknas inte bara skyddsutrustning inom olika vårdformer, utan även personal (bland annat i intensivvården).
  Berörda myndigheter sitter på händerna och regeringen saknar befogenheter. Dom kanske skulle ta och studera grannländernas politiska system. Och inte minst myndighetsutövandet där.
  Tidigare Sars- samt mersutbrott nådde inte hit. Men det går inte ta för givet att Sverige klarar sig från andra högvirulenta smittor. Tegnell trodde först inte att detta nya sars-virus skulle få fäste i landet. Många kommer att få sätta livet till nu, enligt Löfven. Borde statsministern inte istället ge järnet för att försöka rädda liv? Har regeringen (och riksdagen) verkligen så svårt att fatta allvaret … har de gjort allt i sin makt? Vad krävs för att polletten ska falla ner!? Men, Amanda Lind (mp) öser 200 (?) miljoner över media. Varför prioritera detta! Är det folkvett!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Mp har varken folkvett el annat vett! Det har de gång på gång bevisat. Undra på att de nu försöker lägga på oss div märkliga skatter; de gör av med våra skattepengar i rasande fart nu och en del av de skatter de beslutat om och hoppats på kommer ju inte när deras miljöpolitik nu snabbt genomförs p g a coronapandemin.
   Regeringen har f ö delegerat till oss invånare att ta ansvar och rädda oss själva. Och vem litar på Löfven, Hallengren och Co, som inte såg det komma? När har han tagit ansvar och ledning för att genomföra nödvändiga konkreta åtgärder?

 14. Brorson

  Tegnell har framträtt i Skavlan: ”Det var nog många med oss som först såg Kina och tänkte: Det händer konstiga saker i världen – det händer på ett ställe och det kanske inte behöver bli så mycket mer.” När sjukdomen kommit till Italien menade Tegnell att många blev chockade och att det satte igång tankeverksamhet runt om i världen. Menade han att de regeringar, som tog de beslut, som måste tas, agerade affekt p.g.a. chocken?

  Det hade varit svårt, men dock lättare att godta de ursäkterna om de kommit från Löfvén. Men kanske inte ens om de kommit från honom. Längre in i programmet sa tidigare statsministern Carl Bildt att regeringen alltid har det yttersta ansvaret. Han menade att det är regeringens skyldighet att se till att myndigheterna befolkas av rätt personer och gör sin plikt. När Tegnell fått frågan om vem som har ansvaret, om ”den svenska linjen” visar sig vara fel, hade Tegnell lagt svaret på sin chef, FHM:s generaldirektör Johan Carlsson. Varken han själv eller regeringen, alltså.

  Tegnell försäkrade att samarbetet är gott mellan FHM och regeringen. Löfvéns agerande sedan intervjun med Tegnell gjordes, tyder på raka motsatsen. Först förvarnar han svenska folket om tusentals döda och sedan begär han i princip samma slags undantagslagar som den ungerska regeringen just har fått. Befogenhet för regeringen att kringgå riksdagen och styra med ”dekret” (på svenska: kungörelser). Till och med SD är beredda att ge SMP-regeringen dessa unika befogenheter.

  M och V tvekar, men om M stödjer regeringen, kommer förslaget sannolikt att uppnå de 5 / 6-dels majoritet, som krävs för att åsidosätta grundlagens stadgande om nästan oinskränkt rörelsefrihet för svenska folket. Uppnås inte denna majoritet händer ingenting av vikt för kampen mot en
  pandemin förrän efter tolv månader.

  Det ser alltså ut som om Löfvén äntligen har ”desavouerat” Tegnell och Carlsson och är beredd att ta sitt ansvar som regeringschef – med stöd av SD. Vi har den regering vi har, och det finns inte tid att ändra på det nu. Den får inte hindras en enda dag i onödan från att göra sin plikt.

  Själv är jag invecklad i en strid med kommunen, som vägrar erkänna att det seniorboende med 70 år som nedre åldersgräns är ett äldreboende och vägrar med det som argument att stoppa barn och och många som som springer här med matkassar. Kommunen vägrar alltså att tillämpa regeringens kungörelse den 30 mars, trots att detta formellt är privat mark, och därför inte omfattas av den grundlagsfästa rörelsefriheten för alla och envar.

  I Tegnells efterföljd kräver kommunen bevis i form av smittade och döda här också, för att ge med sig, trots att tre personer redan har dött på kommunens andra äldreboenden. Hur kan tjänstemännen ha det dåliga omdömet att inleda en strid om tolkningen av regeringens kungörelse, när liv står på spel? Min linje är att kungörelsen ska tolkas i enlighet med dess uttalade syfte att skydda riskgruppen 70+.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Först förvarnar han svenska folket om tusentals döda och sedan begär han i princip samma slags undantagslagar som den ungerska regeringen just har fått.”
   Detta är ytterst provocerande och oacceptabelt och jag häpnar över att KD och SD inte invänder som V och M gör.
   Att kommunen gör sin egen tolkning av regeringens kungörelse är oacceptabelt. Har de tagit del men inte förstått?

   • Brorson

    Det måste anses tillhöra samhällets / statens absoluta kärnuppgifter att skydda medborgarnas liv, och regeringen är ju i praktiken den högsta statsmakten. Därför måste regeringen ha erforderliga befogenheter att ta beslut snabbt. Utan att behöva gå omvägen via riksdagen innan varje enskilt beslut kan träda i kraft. Även Moderaterna erkänner detta – i princip. Men om den moderata linjen skulle segra, öppnar detta för ett partipolitiskt taktiserande, som skulle kunna ge viruset ett ytterligare försprång varje gång detta sker.

    Jämförelsen med Ungern haltar såtillvida att de extraordinära befogenheter som den svenska regeringen begär är begränsade i tid till 4 – 5 månader och omfattar dessutom ingen begränsning av medias frihet. Det är en stor skillnad.

    Att även SD är berett att ge regeringen erforderliga befogenheter tror jag kan förklaras med SD:s tidiga historia, då partiet fått kraftig kritik för att ha lagt förslag utan att först ha kontrollerat att förslagen var genomförbara med hänsyn till grundlagen. De mest kritierade förslagen drogs tillbaka omedelbart efter Jimmie Åkessons tillträde som partiordförande. Det blev alltså en högst betydande skärpning hos SD såtillvida att partiet numera har bättre koll på problem och möjligheter med den svenska grundlagen.

    SD tycks alltså ha gjort en riktig analys av de grundlagsenliga möjligheterna att genomföra nödvändiga åtgärder i kampen mot coronan. Och vi talar då inte specifikt om Ungern utan om åtgärder som redan har genomförts i andra demokratiska såsom de nordiska grannländerna och Tyskland. Vi ligger nu flera veckor efter de länderna och har att räkna med 500 – 1000 döda för varje ytterligare vecka som går utan att något som kan vända utvecklingen görs.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Det har hittills inte rått någon större oenighet i riksdagen om de åtgärder som föreslagits. Det behöver det heller inte göra i fortsättningen. Dessutom kan de skynda på besluten.
     Nu vill såssarna sent om sider visa handlingskraft och ledarskap och passar därför på att utöka sin makt medan folket är upptaget av coronavirusets härjningar. Timingen är ypperlig för såssarna att ladda inför nästa val. Jag säger nej, nej och åter nej till deras förslag. Det är helt oförenligt med en demokrati! Fast demokrati verkar inte vara såssarnas signum. Makten är vad de prioriterar och därför körde de över väljarnas val 2018.
     Däremot skulle jag möjligen säga ja till en tillfällig samlingsregering under coronakrisen.
     Orbán och hans parti har egen majoritet och det torde vara även såssarnas dröm att få det.

     • Brorson

      Detta verkar vara ett av de få tillfällen då du och jag inte är överens. Jag anser att du har fel och verkar tro på något slags konspirationsteori, som Westerholm har hittat på och att syftet skulle vara att ”Bommersvänsterna” inom S har skrämt upp folket med överdrivna dödstal för att införa diktatur. Men du bor ju i Spanien och tror väl ändå inte att 10.000 döda hittills i det landet är ett påhitt av Lena Hallengren?

      Vi ser samma utveckling i land efter land utom möjligen Tyskland, där man har förbjudit folksamlingar med mer än två personer Vi vet att katastroferna i Iran, Italien, Spanien, Frankrike och USA beror på att man inte insett faran i tid. I Iran började det med pilgrimsfärderna till den heliga staden Qom under någon muslims högtid och i Spanien med demonstrationerna under internationella kvinnodagen 8 mars. Vi närmar oss nu 1 maj, som är en stor demonstrationsdag i Sverige. Och dessförinnan kommer påsken, som är en stor kristen högtid. Dessutom är ju varje fredag en bönedag i svenska moskéer.

      Vid sidan om den mer generella grundlagsfästa rörelsefriheten nämns demonstrationsfriheten som en särskilt viktig frihet i den svenska grundlagen. Det räcker inte att sossarna har ställt in sina egna 1 maj-demonstrationer som ändå i de flesta städerna sällan samlar mer än 50 deltagare.

      I de flesta andra länders grundlagar finns möjlighet att utlysa undantagstillstånd. Så inte i den svenska grundlagen. Därför är detta nödvändigt.

      Och ärligt talat: Hotas den svenska demokratin verkligen om någon vänstersekt tvingas ställa in sina 1 maj-demonstrationer? Demokrati är ett styrelseskick, inte en katalog med mänskliga rättigheter.

      Den enes rätt att röra sig fritt i hela riket kan inte vara överordnad den andras rätt till överlevnad.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Jag bor vintertid i Spanien och här tillåter grundlagen att regeringen fattar kortsiktiga beslut, som sedan måste godkännas i kongressen. Premiärministern beslutade 12 mars om nödläge och undantagstillstånd och förankrade det i kongressen dagen efter. Han har m a o inte åsidosatt demokratin.
      Samma procedur upprepades inför beslutet att förlänga åtgärderna till 13 april.
      Nu har premiärministern beslutat att förlänga åtgärderna till 26 april och det ska förankras i kongressen ti/on kommande vecka.
      Hade Sverige haft en liknande grundlag, hade det varit en helt annan sak. Först ändrar man grundlagen, sedan kan man fatta kortsiktiga beslut, som inom kort förankras i kongressen. Man kan inte först runda riksdagen och sedan ändra grundlagen.
      Med Molgans senfärdighet torde en grundlagsändring dröja såvida inte makthungern får honom att öka takten ifråga om grundlagsändring.

 15. Jonsson

  Det där med utökad regeringsmakt verkar problematiskt även om det påstås bli tillfälligt.
  Tommy Möller, menar att regeringen kan bilda en grupp och där rådgöra informellt med övriga partier om lagändringar (AB 4/4).

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Det skulle i a f innebära demokratisk representation förutsatt att alla riksdagspartier ingår där i det antal som antal mandat ger.

  • Brorson

   Tommy Möller har fel. Även om regeringen får riksdagens tillåtelse att styra med kungörelser, hindrar det inte Löfvén att förankra regeringsbesluten hos de övriga partiledarna. Någon inskränkning av rätten att kritiera regeringen kommer det inte att bli.

 16. Ingegerd

  Åsa
  Varenda stavelse i denna blogg kryper under skinnet och motsvarar de känslor av ilska, vemod och igenkännande som jag känt den senaste månaden. Idag förväntas att Stockholmsområdet får slut med intensivvårdsplatser så nu börjar sorteringen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, och det är ’köttberget’ som först sorteras ut och ytterligare migranter sorteras in.

  • Brorson

   Ja, nu börjar utsorteringen. Och ännu värre kommer det att bli, när sjukvårdsmateriel från övriga delar av landet har skickats till Stockholm där det är värst för närvarande. Då ska väl inte stockholmare resa omkring i landet och sprida smitta? För så kommer det att bli om det är upp till var och en att själv avgöra om hon /han ska åka. Även om 90 % följer råden, finns alltid de som inte gör det, i synnerhet om det är frivilligt. Regeringen måste ha befogenhet att snabbt sätta olika delar av landet i skyddskarantän, så att inte läget där förvärras av smittspridning från de värst drabbade landsdelarna.

   Skyddsutrustning för den personal, som vårdar äldre i hemmen, är redan bortprioriterat. Detta är inte bara en arbetarskyddsfråga för den personalen, som ju ändå har en rätt så god chans att överleva sjukdomen, utan också en direkt överlevnadsfråga för vårdtagarna. Lägets på äldreboenden i Stockholm är katastrof. Ursäkta, men detta är verklighet och inte något som sossarna har hittat på för att införa diktatur.

 17. Ingegerd

  Nu när utsorteringen är fakta så kan man inte låta bli att undra hur det är möjligt att bara för några månader sedan hade en döende kvinna som inte kunde avbryta behandlingen själv inför vittnens närvaro vädjat till maken att han skulle hjälpa henne. Vårdpersonalen vägrade av kända skäl. Maken åtalades och fälldes, fick fängelse. Nu är det tillåtet, till och med en order från Socialstyrelsen att börja stänga av respiratorer med hänvisning till att det finns andra som
  behöver en respirator bättre.
  En annan konsekvens blir ju att pensionsgruppen får ändra sina direktiv när det gäller pensionsåldern. Det måste bli svårt att hävda att vi ska jobba tills vi blir 75 år när 70 åringarna är så klena att de inte ens ska gå ut och inte heller klarar av intensivvård om de blir sjuka.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Bra synpunkter! Tack!
   Ja, visst är det konstigt att aktiv dödshjälp inte är tillåten i Sverige, när det sker i enlighet med den döendes önskemål? Nu när myndigheter och vård aktivt el passivt tillåter det är det helt OK. Detta måste den humanitära stormakten verkligen analyseras och diskuteras när pandemin är över.
   Det blir intressant att se om Ruinfeldt ändrar sig ifråga om 75-årsgränsen för pensionering. Han är numera som en fet katt och hans framträdanden i media skapar mer ilska än uppskattning.
   Också diskussionen om pensionsålder måste analyseras och revideras framöver.

 18. Brorson

  ”Hade Sverige haft en liknande grundlag, hade det varit en helt annan sak.” Det är riktigt. Men en ny svensk grundlag kan träda i kraft tidigast under senhösten 2022. De extraordinära befogenheter som den svenska regeringen nu vill ha, är visserligen att ”runda” grundlagen, men strider inte mot grundlagen om beslutet fattas av minst 5 / 6-delar av riksdagens ledamöter. Om det skulle krävas riksdagsbeslut varje gång någon ny åtgärd krävs, måste alltså 5 / 6-delar av ledamöterna åka till Stockholm, förutom att det blir en onödig fördröjning innan åtgärden kan träda i kraft.

  Vissa debattörer, bl.a. Westerholm, har byggt upp en konspirationsteori, att sossarna använder situationen för att införa diktatur, med argumentet att det räcker med att en mindre del av riksdagen (krigsdelegationen) samlas. Men Westerholm m.fl. har fel. Krigsdelegationen får besluta i riksdagens ställe endast vid krigsfara, krig eller under de extraordinära förhållanden som råder i anledning av krig., d.v.s. under de första fredsveckorna efter krig. Alltså inte under andra extraordinära förhållanden.

  Detta är en allvarlig brist i den svenska grundlagen. Det är säkerligen som Carl Bildt sa hos Skavlan att vi svenskar har inbillat oss att ”eländen som kan hända i andra länder inte drabbar vårt fina land”. Jan Hägglund använde i sin blogg uttrycket att Sverige är ”fredsskadat”, vilket påminner om något som jag själv brukar säga att den tyska ockupationen av Danmark och Norge fortfarande fungerar som ett slags vaccin för dessa länder mot okända och (för oss svenskar) otänkbara faror.

  Åsa har beskrivit att beslut av den spanska premiärministern under rådande undantagstillstånd måste godkännas av parlamentet i efterhand. Men det framgår inte om det räcker att godkännandet börs av en mindre del av parlamentet eller med enkel eller med kvalificerad majoritet.

  De befogenheter som den svenska regeringen nu begär borde ha förberetts redan fr.o.m dag ett (som var senast 31 januari, när det första corona-fallet i Sverige upptäcktes, och inte när ”stormen” redan är här. Men kan man verkligen begära att Löfvén eller någon annan minister självmant ska inse detta bara för att någon konstig sjukdom rasar i en annan del av världen? Vi har ju expertmyndigheter för att uppmärksamma regeringen på sådana saker, eller hur?

  Men i stället har den svenska expertmyndigheten, personifierad av statsepidemiologen Anders Tegnell först gjort ingenting, och sedan bagatelliserat faran och hånat och förlöjligat sina kritiker, som försökt varna. Han borde anhållas och buras in för allmänfarlig vårdslöshet under tjänsteutövning. Vilket inte motsäger Carl Bildts påstående att regeringen har det yttersta ansvaret för att totalt olämpliga personer får inneha rikets högsta ämbete.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Den reducerade riksdagen kan naturligtvis delta och rösta via nätet, OM inte datorerna då pajar som de gjorde i under röstsammanräkningen i valet 2018;O)
   Jag vet inte om godkännandet här görs av en mindre del av parlamentet eller med enkel eller med kvalificerad majoritet.
   ”Totalt olämpliga personer får inneha rikets högsta ämbete. Instämmer med tillägget att det gäller också i högsta grad el i synnerhet regeringsmedlemmarna.

 19. Jonsson

  Den 5 mars påstod Tegnell: att det värsta var över. Statistik och förbannad lögn?
  Hur är det tänkt att kommuner och regioner – samt andra sektorer – ska kunna planera efter slika prognoser från FHM?
  Förtroendet för den myndigheten är skadat för lång tid framöver.

  Om Möller har fel, då föredrar jag en samlingsregering. Krisen kan ju pågå i ett år minst.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Experter ska inte styra en demokrati. Det ska riksdag och regering göra!
   Även jag tror att krisen kan pågå länge än och jag lutar också åt en samlingsregering.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.