Allsköns funderingar om politik

Flugornas herre

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi framträder nästan alltid iklädd fluga. Just nu har han det hett om öronen och försöker slå två flugor i en smäll; dels att lansera såssarnas ’familjevecka’, dels att visa hur upprörd han plötsligt är över att du och jag med våra skattepengar har tvingats sponsra minst 45 IS-terroristers resor och uppehälle i Syrien. Shekarabi försöker spela förvånad och kallar bidragsbedrägeriet ”ofattbart provocerande” och ”systemkritiskt”. Ännu mer ”ofattbart provocerande” är att han, hans företrädare Annika Strandhäll och den rödgröna regeringen i flera år struntat i att ta tag i problemet.

För några dagar sedan (17 dec) avslöjade GT (Göteborgs-Tidningen) att miljoner av offentliga medel betalats ut till IS-terrorister trots att de lämnat landet för att ta sig till Syrien och IS. Dessa IS-terrorister, har kunnat söka bidrag fr div svenska ’bankomater’: Försäkringskassan, A-kassor, Arbetsförmedlingen, kommunala socialtjänsten och CSN. En kvinna från Norrköping fick drygt en kvarts miljon 250 000 utbetalt efter att i maj 2015 ha lämnat Sverige med man och två små barn. Pengarna har använts för att bekosta IS-terroristernas nya liv i Syrien och därmed utgjort en direkt finansiering av terrorism. Hur är detta möjligt? Varför har det fått pågå så länge? Sannolikt för att såssarna i vanlig ordning ryter ”fullständigt oacceptabelt”, duckar, vägrar ta ansvar, skyller på ngn annan och döljer frågan med signalpolitik i hopp om att vi ska glömma problemet. Same procedure as usual.

2017 skrev 3 forskare vid Försvarshögskolan, Magnus Normark, Magnus Ranstorp och Filip Ahlin, en rapport om att IS-jihadister, i syfte att kunna få bidrag, använder mellanhänder för att ge sken av att de vistas i Sverige. Vi har som bekant sedan länge noll koll på vilka som vistas här. I rapporten, sammanställd på uppdrag av Finansinspektionen, uppmanades myndigheterna att dela information så att utbetalningarna kan stoppas.

Varför har ni i regeringen inget gjort sedan 2017, Ardalan Shekarabi? Ni har länge vetat om att svenska IS-terrorister göds och föds med pengar från den svenska bidragsbankomaten. Varför väntar ni tills media talar om för er vad som måste göras? Varför är ni alltid så sena på bollen? Varför har ni ända tills nu valt att inte ge Försäkringskassan möjlighet att utreda brott som riktas mot socialförsäkringssystemen? Det är både provocerande och skamligt att du nu låtsas bli överraskad över det som alla sedan länge redan vet och tvingas medverka till via skatten.

Så här skriver Johan Westerholm (Ledarsidorna.se 18/12):

”Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis (S) kommentar till Försäkringskassans finansiering av IS-sympatisörers resor till Syrien är en kommentar full av upprördhet. Vad Shekarabi dock inte redogör för är att det var han själv, i egenskap av civilminister, som argumenterade för en ännu mer slapp uppföljning och kontroll.”

Den styrningsmodell som tillämpats av Försäkringskassan är den som tidigare civilminister Ardalan Shekarabi (S) avsåg införa i hela statsförvaltningen visar sig ha uppenbara, och för demokratin samhällsfarliga, konsekvenser.”

”Den styrmodell som Ardalan tidigare kritiserat, en alltför noggrann tillsyn, skulle ersättas med tillit i samtliga led istället. Med idag känt resultat.”

Istället för ett system baserat på tillit samt slapp styrning och uppföljning, som dåvarande civilminister Shekarabi talade sig varm för, vill socialförsäkringsminister Shekarabi nu under galgen ha mer kontroll och tillsyn.

Enligt Försvarshögskolans rapport 2017, har det flera gånger förekommit att personer som rest till Syrien haft personer kvar i Sverige som hanterat post och annat som ”krävs för att ge sken av att fortfarande vistas i landet”. Varför har ni lagt mer energi på att prioritera ’familjeveckan’ än på att täppa till hålen för att minska risken att bidrag går till terrorister och islamister?

Försäkringskassans GD, Nils Öberg, påtalade i DN (4/11) att ”bidragsbrottslighet och missbruk av välfärdssystemen blivit så omfattande att det nu får anses vara systemhotande” och att

-Omfattningen är stor och det samlade ekonomiska värdet av bidragsbrott, missbruk och andra felaktigheter uppgår till många miljarder kronor per år.

Det svenska socialförsäkringssystemet är inte konstruerat för att stoppa fusk. Polisanmälan och krav på återbetalning fr personer som tagit sig till IS i Syrien blir ett slag i luften. Thomas Falk, Försäkringskassans nationelle samordnare mot organiserad brottslighet, känner inte till ett enda rättsfall där bedrägerierna lett till åtal eller fällande dom. Myndigheternas överdrivna sekretesskultur har dessutom hindrat samarbete och kompletteringar myndigheter emellan.

Av GT:s granskning framgår att personer som SÄPO haft koll på, kunnat få bidrag utbetalt under flera års tid. Nu krävs omgående ordentliga och genomgripande kontrollmekanismer och samarbeten. Öberg efterlyser en rad åtgärder som borde ha införts för länge sedan, t ex att sekretess inte ska hindra myndigheter att utreda och förebygga fusk och att återbetalningar måste kunna krävas direkt. Rättsväsendet saknar enligt Öberg kompetensen om hur systemen fungerar. Därför tar sådana utredningar tid och når sällan sitt syfte.

Avslutningsvis litet kuriosa. I EU-valet i juni 2009 var jag en av Junistans 3 ’toppkandidater’. (https://www.svt.se/nyheter/eu-val-2009-har-ar-kandidaterna). På ett av de kampanjmöten jag medverkade i, deltog Ardalan Shekarabi, som kampanjade för socialdemokraterna. Något större väsen av sig gjorde han inte, men jag hade läst en del om honom p g a det väsen som hans valkampanj inför valet till SSU-ordförande 2003 orsakat.

Valkampanjen innan han valdes till SSU-ordf 2003 bekostades av pengar avsedda att bekosta ett integrationsprojekt. (Integrationsprojekt verkar f ö vara något av såssarnas svarta ekonomiska hål för div suspekta påhitt). Revisorerna var mycket kritiska till att pengarna istället använts till Shekarabis valkampanj. Under hans ordförandeskap 2003-2005 förekom dessutom fraktionsstrider, manipulationer och fiffel med medlemssiffror och medlemsregister, vilket resulterade i en polisutredning. Shekarabi valde att hellre fly än illa fäkta under en andra period som SSU-ordf.

2014 belönades han med posten som civilminister i den rödgröna regeringen och idag är han socialförsäkringsminister i samma regering. Är det kanske dags att ’recycla’ honom snart igen?

8 kommentarer

 1. Jonsson

  Det finns en knallröd tråd i sammanhanget; regeringen vill ha det såhär. Lätt att genomskåda. Regeringspartierna behöver fler väljare helt enkelt. Alla ska med; även terrorister. Makt och pengar är målet, så någon djupare analys eller ändring av politiken är knappast att vänta. Svensson får räkna med att det blir värre. Frisören (?) Strandhäll, tror jag lika lite på som nästan-svetsaren Löfven. Det vi ser är verkligen det civiliserade Sveriges nedgång och stundande fall. Flugornas herre spås ju en lysande karriär: som statsminister. Just nu låtsas han bara ta till sig av kritiken – för att tysta den.
  Det är som i ”Skit i traditionerna” från 50-talet: man vet med sig vad det vettiga är, men gör medvetet tvärtom bara därför att man kan.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag brukar kalla det PPM; position, pengar och makt.
   En av mina vänner mailade mig idag och berättade att hon nyligen fått brev av Flugornas herre, som vill att hon ska vara med och påverka Sverige i rätt riktning. Om hon blir medlem i såssarna kommer han att ringa henne för att lyssna och samtala om hur vi ska bygga Sverige starkare efter pandemin. Detta klarade såssarna inte av ens innan pandemin tog greppet om landet. Vilket bondfångeri!

 2. Jonsson

  Vilket påhitt! Det kanske är risk för anslutning till rörelsen vare sig din vän svarar på brevet eller ej. Med tanke på Shekarabis tidigare bravader. Men, det är för all del intressant att få en inblick i hur dant hjärnkontoret fungerar hos höjdarna i SAP.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Om nu hjärnkontoret fungerar som det ska!
   Shekarabi borde kanske sätta snurr på hjärnan genom att använda flugan som propeller monterad på huvudet?
   Ja, risk för anslutning till rörelsen kan finnas trots att min vän inte kommer att svara el ansluta sig av egen kraft.

 3. Jan Sjöström

  Hej!

  Intressanta frågeställningar.

  Tillitsreformen, eller på vilket sätt en förvaltning sköter ett
  sättande (samt tillsyn) i och av norm. Eller kanske mer
  viktigt, för partiet, inte alls.

  Att agera i egen sak eller nytta, är i alla delar mänskligt.
  Partiet (S) är inget undantag. Vad som nu utgör nyhet,
  blir tillvägagångssättet samt givetvis dess tidpunkt och
  försvar av. Att med vrede hantera ”egen skapelse” kan
  knappast ge annat än ett löjets skimmer.

  Partiet (S) har ”ett” mål, makten för evigt. Eller rättare
  sagt, hur hålla partiet och dess administration ”utanför”
  krav på tagande av ansvar. Därav indignationen.

  I ljuset av b l a Sveriges hantering av covid pandemi är
  det tydligt för alla – att vårt lands förvaltning dras med
  bristande förutsättningar. Vi i Sverige saknar som
  bekant möjlighet till utkrävande av konsekvens. Båten
  Sverige seglar sedan 1976 helt utan ansvarig kapten.

  Frågan nu blir – har vi en fungerande besättning?

  Nej – i Sverige råder allmän immunitet för den som i sin
  tjänst fattar beslut. Frågan som berörs i aktuell utredning
  rörande ”tillit” blir i o m detta av ointresse.

  Vissa vill t o m påstå att det är ”bristen på insikt” som är
  och förblir definitionen av vårt land…. Personligen är
  jag övertygad om att utan ansvar – ingen demokrati.

  Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Att med vrede hantera ”egen skapelse” kan knappast ge annat än ett löjets skimmer.” Kunde inte ha sagt det bättre själv.
   Det är verkligen förkastligt att vi inte kan utkräva ansvar av tjänstemän och politiskt ansvariga. Inte lär de heller ge upp denna ansvarsfrihet under min livstid. Skeppet driver därför omkring utan kapten och med oduglig besättning sedan 1976 som du skriver.

 4. Brorson

  Under de senaste två dygnen har jag skrivit tre kommentarer, som han inte har publicerat på Holmlunds blogg. Att han inte har publicerat de två första, kan han skylla på att han har undanbett sig långa kommentarer. Men den ursäkten gäller inte den tredje kommentaren, utan förklaringen till att han inte har publicerat den torde vara att han – enligt egen utsago – tror att all kritik mot statliga myndigheter i Sverige är åtalbara. Och att han skulle åtalas.

  Nu har jag skrivit en fjärde kommentar, också den kort, med kritik mot borgerliga politiker. Den kommentaren kan han väl ändå publicera utan att riskera åtal? Döm själv.Jag: publicerar samtliga fyra kommentar här, eftersom jag även anser att de innehåller värdefull information om effekterna av de nyss påbörjade vaccineringarna

  1) Trots vaccinet kan vi inte börja leva normalt under flera år framåt. Digerdöden, som härjade i Sverige år 1350, förändrade svenska umgängesvanor till slutet av 1900-talet, då många svenskar började ta efter kontinentala umgängesvanor med ett ständigt kramande och handhälsningar. Vi svenskar ansågs reserverade och kyliga.

  Digerdöden speds av loppor, vars värddjur var brunråttan, som höll till överallt, där spannmål förvarades, allts i städer och bondbyar. När råttorna dog använde råttorna människor som nödproviant, med följd att människorna också dog. Hela byar dog ut i de mer glesbefolkade landsdelarna. Samerna, som inte var spannmålsodlare, klarade sig och fick sin största utbredning någonsin under seklerna efter 1350.

  Digerdöden lärde alltså svenskarna att hålla avstånd till varandra och undvika nära kontakt med främlingar, en sed som fick en formidabel renässans under året 2020 O ch förmodligen har räddat tusentals liv i Sverige Och ännu fler i Norge, som förmodligen har haft samma arv från 1300-talet. De svenska dödstalen är skrämmande höga ändå .Norge har kompletterat med andra effektiva åtgärder för att begränsa smittspridningen.

  Du skriver ”det är synd att man inte kan införa ett tvång då skadorna på samhället blir så enorma”. Ja, det behövs mer tvång. I vilka former måste diskuteras. Den enes frihet får inte bli den andres död

 5. Brorson

  2) Inget virus är något annat likt. Man borde ha varit beredd på vad som helst, att det kunde uppträda på samma sätt, som VARJE annat virus Och uteslutit varje tänkbar smittväg först när man fått tillräckligt säker kunskap för att kunna göra det. Vi vet nu att detta virus är mycket smittsamt, men inte extremt smittsamt. Och att sjukdomen är dödlig men inte extremt dödlig. Somliga smittade får så lindriga symtom, så att de inte ens känner sig sjuka. Detta gör att detta virus så att säga kan flyga under radarn oupptäckt under månader tills det plötsligt exploderar.

  Därför får vi inte tro att allt kan återgå till det normala, när merparten av svenska folket har vaccinerats. För det första kommer det alltid att finnas vaccinvägrare och för det andra är inget av de hittills framtagna vaccinerna hundraprocentigt effektiva. Och för det tredje vet vi inte hur länge immuniteten kommer att vara, ett halvår, ett år, flera år eller (ytterst osannolikt) hela livet, För att citera Winston Churchill om vändpunkten i andra världskriget; ”Detta är inte början på slutet. Det ärslutet på början.”

  3) Ministrarnas beteende har bevisat inför hela världen att den svenska coronastrategin är en bluff, att vi har så stort förtroende för myndigheter, så att det inte behövs tvingade regler utan räcker med allmänna råd. Även om ministrarna själva tagit rätt beslut ur smittskyddssynpunkt ang sitt eget beteende i butiken, är det inte alls säkert att alla andra, som fått förtroendet att ta ansvar för sin egen smittspridning, gör det. De höga dödstalen visar att alla inte gör det. Och nu kan de skylla på att de bara gör som ministrarna, tar egna beslut..

  4) Jag bär som regel munskydd, när jag vistas utanför min eller fästmöns lägenheter. Jag har inte åkt med kollektivtrafiken under hela 2020. Jag har träffat andra närstående bara en enda gång under 2020. Det var mitt i skogen, där det finns trädgårdsmöbler, mitt i sommaren. Vi åkte dit i separata bilar. Jag tycker det är ytterst osolidariskt mot oss, som skyddar oss själva och andra, att göra som ministrarna som har struntat i sina egna stränga förmaningar till andra. I den kritiken gör jag ingen skillnad mellan S-politikerna och borgerliga politiker, som hittat på personliga ursäkter för sitt osolidariska beteende. Jimmie Åkessons snurvlande i riksdagen och Ebba Bush´ deltagande i en fest inomhus med ursäkten att hon där haft nära kontakt med bara ett fåtal personer. Oförlåtligt.

Lämna ett svar till Jan Sjöström Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.