Allsköns funderingar om politik

Könsstympning, barnbrudar, hedersvåld, feministregeringen och media

WHO uppskattar att ca 200 miljoner kvinnor utsatts för könsstympning och att ytterligare 3 000 kvinnor riskerar att utsättas för detta varje år. Redan 2015 rapporterade Socialstyrelsen att många kvinnor som lever i Sverige utsatts för könsstympning.

Igår, den 6 november, inföll FN:s internationella dag för nolltolerans mot könsstympning av kvinnor. Hur rapporterades det i media? Hur uppmärksammade den s k feministregeringen detta? Var fanns regeringens talesperson för jämställdhet, den högljudda Annika Strandhäll, som aldrig missar en chans att få medial uppmärksamhet? Var det bara jag som inte märkte någon aktivitet bland ’aktivisterna’? Ord och ’partifluff’ som inte följs upp av handling är inget värda.

Märta Stenevi valdes för några dagar sedan till nytt språkrör för Mp. Ett par dagar senare utnämndes hon av regeringen till jämställdhets- och bostadsminister. I sitt introduktionstal sa hon bl a:

Var tredje vecka mördas en kvinna av sin man, sin exman eller pojkvän. 

Kommer hennes jämställdhetspolitik att innebära att hon tar tag i de stora problem och hot som könsstympning, barnbrudar och hedersvåld, som idag förekommer i vårt land, innebär?

Annie Lööf höll i december ett jultal. När hon med anledning av talet intervjuades av Svt, lyfte hon fram att “hon vigt sitt liv” åt att bekämpa våld mot kvinnor och barn. Det är inget som visat sig i de motioner hon lagt fram sedan hon kom in i riksdagen. Kan hennes nya fokus ha något att göra med den pedofilskandal som hennes parhäst och partikamrat Fredrik Federley före jul spelade huvudrollen i? Hans dåvarande sambo visade sig vara en pedofil dömd till 9 års fängelse för att sexuellt ha våldfört sig på sin dåvarande sambos två små döttrar. Dessa och alla andra unga flickor (och pojkar för den delen) som drabbats av pedofiler skulle sannerligen behöva politiker som på allvar tar tag i dessa vidriga problem.

Vänsterpartisten Linda Westerlund Snecker skriver på sitt partis hemsida bl a följ:

”Vänsterpartiet har bäst feministisk politik. Det pirrar fortfarande i mitt feministiska hjärta när jag tar tåget till riksdagen varje vecka för att arbeta för jämställdhet, det är så häftigt! Jag vet också att det går att göra skillnad.”

Vilken skillnad har hon då gjort? Några konkreta förslag för att förbjuda könsstympning, hedersrelaterat våld och import el export av barnbrudar har jag inte sett från henne. Det hon oftast framfört i debatten är att kriminella inte blir mindre brottsliga av att sitta i fängelse. Fängelsestraff skulle dock åtminstone temporärt kunna skydda offren och i bästa fall avskräcka en och annan potentiell förövare från att utföra dessa avskyvärda brott.

Nyligen krävde Snecker att få veta var KD står i abortfrågan:

”Det är dags att förklara sig, var står KD i frågan om att kvinnor själv ska få bestämma över sin kropp? Det är dags att förklara sig, var står KD i frågan om att kvinnor själv ska få bestämma över sin kropp?”

Så var står Snecker själv när det gäller flickors och kvinnors rätt att själva få bestämma över sina kroppar och sina liv? Vad har hon konkret gjort för att möjliggöra detta?

En annan person som ofta är ute och gör reklam för sitt partis jämställhetspolitik är såssarnas talesperson för jämställdhet, Annika Strandhäll. Var fanns hon igår? Och vad har hon konkret gjort för att lagföra/förbjuda könsstympning, barnbrudar och hedersrelaterade brott? Vad har hennes högljudda och ständiga twittrande konkret bidragit till inom dessa områden? Vad har den självutnämnda feministregeringen gjort för skillnad för de flickor och kvinnor som drabbats av dessa vidrigheter?

Den 1 jan 2020 blev FN:s Barnkonvention svensk lag. Hur har den gjort konkret skillnad när det gäller könsstympning för både flickor och pojkar samt barnbrudar/tvångsgiften och hedersrelaterat våld? Finns exempel på åtal som resulterat i domar och straff tack vare Barnkonventionen eller är den bara en pappersprodukt eller ett signalpolitiskt slag i luften?

Sveriges första lag mot könsstympning infördes 1982. Den förbjöd könsstympning oavsett om den utförts i Sverige eller utomlands och brottet kan leda till fängelse i upp till 10 år för grova fall. Under de nästan 40 år som gått sedan lagen infördes, har 62 fall anmälts men bara 3 fall har gett fällande domar! Hur är detta möjligt? I Socialdepartementets handlingsplan mot könsstympning fr 2018 skriver man att könsstympning är ett övergrepp djupt sammankopplat med en viss typ av hederskultur. Kan det förklara oviljan eller rädslan att döma i dessa mål?

Det rapporteras då och då att vårdpersonal på skolor tvekar att anmäla fall av könsstympning som de ibland upptäcker. En orsak antas vara att det finns en stor rädsla bland myndighetspersoner att pekas ut som rasister. Också för svenska journalister och media verkar omsorgen om alla de flickor som tvingas till könsstympning och tvångsäktenskap väga lätt jämfört med omsorgen om det egna varumärket. Journalisternas tystnad talar högre än ord.

Journalisterna har själva drivit fram denna tystnadskultur genom att i tid och otid och utan närmare reflektion kalla människor rasister, när de påtalar de problem som hederskulturen kan medföra. De könsstympade flickorna och barnbrudarna får nu betala priset för denna tystnadskultur. Hade journalisterna istället granskat det som sker bakom det som synes ske, hade hederskulturen fått betydligt svårare att växa i vårt land.

Att media igår inte tycks ha uppmärksammat FN:s internationella dag för nolltolerans mot könsstympning av kvinnor var bara ytterligare ett tecken både på journalisters och feministregeringens talande tystnad.

20 kommentarer

 1. Helena Nilsson Springare

  Så sant som det är sagt: världen är galen och värre tycks det bli 🙁
  Och att det är tyst kring sådana här frågor både i media och i politiken är ju bara rent skrämmande..
  Ganska groteskt egentligen!

  Bra skrivet, som alltid! Kram från Ume

 2. Jonsson

  Jämställdsmyndigheten konstaterar att det ges för lite information och görs för få kampanjer. Ansvaret lägger de på de redan utsatta och de i farozonen.
  Regeringen lyssnar ju varken på FN eller WHO i något sammanhang som rör landets egna angelägenheter, det blir allt tydligare.
  Regeringen har fullt upp med sitt twittrande, så det är väl för mycket begärt att de också ska orka ta tag i ”rekommendationen (?)” från 1982.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Sveriges första lag mot könsstympning infördes 1982 och den borde ha manat till större efterlevnad. På den tiden twittrade man inte bort tiden och då hade heller inte rättsväsendet hunnit vittra sönder till vad som återstår idag. Men man biter inte av den hand som föder en, i detta fall de grupper vars röster man behöver.

 3. Jan Sjöström

  Hej.

  Uppenbart, som alltid att ”bilden” av verklighet är på plats.
  Verklig verklighet och dess konsekvenser blir således allt
  mindre intressant. Det handlar om försvaret av värdegrund
  ingenting annat göre sig besvär m a o..

  Extremt grunda analyser följda av obefintliga konklusioner
  kan knappast lämna andra intryck än illusioner. Parallella
  strukturer utan större förutsättningar, hyllas i ”godhetens”
  namn. Att aktivt välja bort budskap som signalerar spricka
  i värdegrundsmurarna är naturligtvis av ointresse. Det
  finns helt enkelt inte framgång i narrativ som tar näring ur
  den ”verkliga verkligheten”.

  Djupare analyser efterfrågas sällan eller aldrig, när media
  ser skäl till ton. Vi ”folket” skall till varje pris matas med
  den uppenbara dysfunktionaliteten som kommer ur enkelt
  budskap. Vi Svenskar (män) är i grund onda rasister, så
  enkelt är det, om man tillhör de i enfald marinerade s k
  goda.

  Att vara realist, är således att åläggas ”dolda” mer mörka
  motiv. Att se funktion som ger folkflertalet dess styrka åter
  är i sig ett misstänkt agerande. Vem sätter bilden, ja den
  som ser nyttan i ett naivt folk naturligtvis !

  Givetvis är min beskrivning inte full, naturligtvis finns det i
  alla partier personer som inser att politik och värdegrund i
  dess fundament kan och är varandras motpoler.

  Problemet är maktens ordning. D v s vad kommer först –
  regerandet eller reaktionen !

  Med vänlig hälsning / Jan

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Idag går skillnaden mellan mardröm och verklighet och precis som du påpekar, sätts bilden (och agendan) av ”den som ser nyttan i ett naivt folk naturligtvis”. Detta skulle inte vara ett så massivt problem, OM det sovande folket vaknade. T o m jag som är rätt optimistiskt lagd har tyvärr tvingats inse att ett uppvaknande ter sig allt mer långsökt.

 4. Jörgen K

  Ser man till manlig omskärelse så står Islam, shia, för den absolut största majoriteten i världen. WHO uppskattade 2007 att 30% av världens män är omskurna. Senaste domarna i Sverige var mot en Shiamuslim som fick villkorlig dom efter han vanskapte 9 små pojkar med en elektrisk lödpistol…..

  Kvinnlig omskärelse är makabert nog centraliserat till Afrika och där dominerade är de muslimska länderna. Hedersbegreppet, barnäktenskap och bortgifte är bredare utbrett dä MENA är dominerande.
  125 miljoner kvinnor bedöms vara omskurna enligt WHO.

  Ser man på manlig omskärelse är judarna i fokus i samma ögonblick media skriver om könsstympning oavsett vad. Det är knappt 6 miljoner manliga Judar i hela världen, så satt i proportion är de statistiskt försumbara. Här ser man i media hur antisemitismen fungerar i media och runt fikaborden.

  Oavsett vad är de Svenska lagarna poänglösa och enbart symboliska.

  En av de mest uppenbara anledningarna varför Regeringen och deras samarbetspartier bara schablonmässigt reagerar, är att engagemanget inte får störa väljarbasen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tack för värdefull info! Uppskattas:O)
   Jag läste om omskärelsen med lödkolv (i Hudiksvall tror jag) och blev så illa berörd och upprörd. Hur kan man som förälder utsätta sina barn så? Här krävs hårda straff men det förekommer ju inte i den humanitära stormakten, då det skulle ”störa väljarbasen”.

   • Jörgen K

    Frågan man ställer sig är huruvida vi i Sverige ska ha lagstiftningen om Religionsfrihet kvar, den har redan passerat bäst före datum genom att annan lagstiftning har tagit över de frågor som initialt var lagen skulle skydda.

    Religionsfrihet återfinns i praktiken som fri åsikt och fri uttryck som regleras i annan lagtext, vad man skulle vinna är just dessa avarter som då plötsligt faller under allmänt åtal och meddelartvång. I det fallet kan inte vare sig skola, församling eller myndighet krypa runt den ”heta gröten”…..

 5. Kim

  Var står SD i aborträtten? Som idag eller inskränkning?
  Vad är SDs senaste hållning kring sambeskattning?
  Hur röstade SD då sexuella trakasserier togs upp i EU?
  Att parat jämställdhet och stödja Trump med dennes kvinnosyn och bagage – känns det fräscht?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Såvitt jag vet står SD bakom Sveriges abortlagstiftning.
   F ö är jag inte så insatt i SD:s politik på detta område.

 6. Brorson

  Det senaste bråket mellan jök-partierna handlar om vilka fler än de, som har asylskäl, som ska få uppehållstillstånd. Jök-partierna har tydlgen kommit överens om att även med ”synnerligen ömmande skäl”. Nu vill två av jök-partierna slopa det viktiga ordet ”synnerligen”, vilket innebär att i praktiken alla som har vistats illegalt i Sverige under en tid, ska omfattas av de nya generösa reglerna. Vad menas med ”ömmande”?

  Alla vet att det handlar om ”ensamkommande” unga män, som har bott hela livet eller nästan hela livet i Iran, men är afghanska medborgare. Och har fått avslag på sina asylansökningar i alla rättsinstanser i Sverige.. Mp vet att de inte kunnat få med sig en riksdagsmajoritet för vad de egentligen vill, fri invandring för unga män med en förlegad kvinnosyn. så försöker de i stället perforera lagarna med en massa undantag. Med ett större skohorn kan ytterligare några tusen klämmas in – utan att det ens behövs ”synnerligen” ömmande skäl.

  Vi måste skilja mellan kvinnlig och manlig omskärelse, som enligt statistiken ger en mycket låg förekomst av könssjukdomar i länder, där manlig omskärelse i länder där manlig omskärelse är vanlig.Ett generellt förbud mot manlig omskärelse tycker jag inte hör hemma i en diskussion om att skydda kvinnor mot sexuella övergrepp..ympningVi måste tydligen också skilja mellan kvinnlig omskärelse (könsstympning) och intimkirurgi (skönhetsoperationer av vuxna kvinnors underliv på deras egen begäran). som helt lagligt görs av vissa privata kliniker i Sverige.

  Spelar det egentligen någon roll med förbud mot könsstympning i Sverige, eller i hemlandet på flickor vars föräldrar har invandrat till Sverige, när flickorna ändå hade blivit könsstympade i inlandet, om familjen inte hade beviljats uppehållstillstånd i Sverige? Eller finns det en risk att sedvänjan överlever i Sverige, även om den förbjuds och inte längre förekommer i hemländerna? Frågan är högaktuell sedan ledande imamer i bl.a. Egypten sagt att förbud mot kvinnlig omskärelse inte strider mot islam och myndigheterna i en del muslimska länder arbetar för genomförandet i praktiken av nyligen beslutade förbud.

  Två somaliska flickor, 15 och 17 år gamla, som blivit allvarligt skadad av omskärelse i hemlandet, bedömdes inte ha tillräckligt ömmande skäl för att få stanna i Sverige, trots att de blivit opererade i Sverige så att de kan kissa utan sveda och värk, och därför riskerade att behandlas som ”horor” i hemlandet, som detta upptäcktes. Detta enligt tillämpningen av den gamla lagen, som ersattes med den fortfarande gällande tillfäiliga lagen, som infördes i slutet av 2015. Ömmande skäl avskaffades i den tillfälliga lagen.

  Ömmande skäl, och särskilt dess tillämpning i svensk rättspraxies, synes alltså vara en speciallag för unga män, som utan problem skulle kunna avvisas till hemländerna. Problemet med de afghanska männen är ju förstås att deras hemland, som är Iran, vägrar släppa in dem, om de inte återvänder frivilligt, eftersom de inte är iranska medborgare. Någon som helst risk att de kommer att uppfattas som ”horkarlar” torde inte finnas.

  Jag tycker vi kan stödja jök-partiernas ursprungliga överenskommelse om ”synnerligen ömmande skäl”, som regeringspartierna S och Mp nu försöker slingar sig från, förutsatt att betydelsen av ordet ”synnerligen” noga definieras i lagtext eller förarbeten. Att man har vistats illegalt i Sverige under en längre tid, eller med stöd av den s.k gymnasielagen, får aldrig anses vara ett tillräckligt ömmande skäl.

  • Brorson

   Tillägg till ovanstående kommentar:

   Den gamla svenska särbestämmelsen om ”ömmande skäl”, som diskriminerade svårt misshandlade kvinnor, får bara inte återinföras. För att jök-partiernas ursprungliga överenskommelse om ”synnerligen ömmande skäl” inte ska en ny möjlighet till missbruk av asylrätten, krävs som jag skrivit ovan, att betydelsen av ordet ”synnerligen” noga definieras.

   Men. som jag skrivit i kommentarer till tidigare inlägg, anser jag att EU-direktivet om ”alternativt skyddsbehövande” bör avskaffas som gemensam EU-lagstiftning. Enstaka fall alternativt skyddsbehov skulle i så fall, i Sverige, kunna ersättas av någon av definitionerna av synnerligen ömmande skäl. Tillämpningen av skyddsgrunden alternativt skyddsbehövande varierar sannolikt mellan olika EU-länder.

   Enligt svensk rättspraxis torde man var alternativt skyddsbehövande om man har begått så allvarliga brott, så att man hotas av lagens strängaste straff i hemlandet. Sverige verkar vara mördares och sexualbrottslingars paradis, oavsett i vilket land de har begått sina brott. Enligt svensk lag får den, som har begått sitt brott i Sverige inte utvisas, om det inte finns synnerliga skäl, om han har vistats mer än fyra år i Sverige.

   Där kom dig igen, den juridiska termen ”synnerliga skäl”. Alltså något mycket sällsynt. I Sverige är det mycket angeläget att skydda brottslingarna, men inte att skydda brottsoffren.
   – –
   Från svenska flyktingaktivister drivs kampanjer mot utvisning av afhanska medborgare, som fått avslag på sina asylansökningar till ett land (Afghanistan) som de aldrig har bott i, eller möjligen under sina första levnadsår. Men när de unga männens föräldrar lyckats fly från det dåvarande talibanstyret i Afghanistan över gränsen till grannlandet Iran, i vissa fall bärandes på småbarn, så borde väl de numera vuxna männen kunna göra samma resa på egen hand?

   De har ju lyckats ta sig hela vägen till Sverige på illegala vägar. Och de blir ju insläppta i Iran, om de återvänder frivilligt. Och är det inte lättare att vara en man än att vara en kvinna i de här länderna?

   Och så till frågan i inlägget. Varför våra vänsterfeminister tiger om övergrepp mot kvinnor, som begås av invandrare. Jo, om det rör sig om brott, som aldrig eller nästan aldrig begås av svenska män, är det svårt att maskera förövarnas etnicitet med att ”det gör alla män”.

   • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

    Jag anser att migranter utan asylskäl och som därför nekats uppehållstillstånd här inte ska belönas med det bara för att de lyckats gå under radarn och hållit sig kvar här.
    ”Enligt svensk rättspraxis torde man var alternativt skyddsbehövande om man har begått så allvarliga brott, så att man hotas av lagens strängaste straff i hemlandet. Sverige verkar vara mördares och sexualbrottslingars paradis, oavsett i vilket land de har begått sina brott. Enligt svensk lag får den, som har begått sitt brott i Sverige inte utvisas, om det inte finns synnerliga skäl, om han har vistats mer än fyra år i Sverige.” Helt oacceptabelt. Undra på att vi får hit dessa brottslingar! Detta måste upphöra!
    Det torde bli billigare att betala Iran en ordentlig summa per återvandrare än att ha dem kvar i Sverige på bidrag i åratal.

   • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

    ”I Sverige är det mycket angeläget att skydda brottslingarna, men inte att skydda brottsoffren.” Helt oacceptabelt. Detta måste upphöra!
    ”De har ju lyckats ta sig hela vägen till Sverige på illegala vägar. Och de blir ju insläppta i Iran, om de återvänder frivilligt.” Men de återvänder inte frivilligt utan föredrar förstås att stanna illegalt i Sverige, där det regnar manna fr himlen utan motkrav. Enl uttröttningsmetoden lyckas de oftast fixa ett uppehållstillstånd ändå, mkt tack vare aktivisternas hjälp. Provocerande! Vi som ska stå för deras uppehälle har litet och inget att säga till om så länge mp:s vilja förblir såssarnas lag för att säkra makten.

 7. Brorson

  Håller Sverige på att bli världens nästa kalifat. där barbariska sedvänjor har upphöjts till tolererbara tolkningar av islam? Många muslimer anser att denna form av ”tolerans” är en kränkning av dem själva och deras religion och dess profet.

  Jag talar nu inte bara om sekulariserade muslimer, utan också om djupt troende muslimer, som håller fast vid religiösa traditioner – dock inte detta -som kan kännas främmande för oss ursprungs-svenskar med en kristen tro eller ateistisk åskådning. När kvinnlig omskärelse förbjuds i allt fler muslimska läder, ska då denna sedvänja leva kvar, om än illegalt, i Sverige? Eller ska invandrare ostraffat kunna fortsätta att skicka sina döttrar för att omskäras i länder där det fortfarande är tillåtet, eller till länder där det visserligen är förbjudet men myndigheterna fortfarande inte har lyckats framtvinga efterlevnad av lagen?

  Håller Sverige på att bli ett kalifat, som tar emot ”flyktingar” från länder, som äntligen har förbjudit kvinnlig omskärelse, i syfte att kunna fortsätta att praktisera denna sedvänja?

  Så besvikna kvinnliga flyktingar blir, när de upptäcker att svensk jämställdhet bara är för män (som tillåts arbeta i traditionellt kvinnliga yrken) och för etniska svenskor (och kanske inte fullt ut för dem heller – speciellt inte om de umgås med utländska män, som får lindrigare straff än svenska män, som har begått samma brott).

  Vi kan inte ta emot världens alla förföljda kvinnor (könsstympade, sålda som sexslavar, etc) som flyktingar i vårt land. Det förstår även de mest förhärdade miljöpartister, vars modershjärtan (eller fadershjärtan?) klappar lite extra för alla ensamkommande unga män, men inte alls för de få ensamkommande kvinnor som har lyckats ta sig hela vägen till vårt land.

  Det är lätt att hamna i godhets-fällan och börja diskutera vilka vi ska ge asyl till, i stället för de unga män, som bör utvisas. Men vi kan ju fråga Nyamo Sabuni, som tycker att det inte räcker med ”ömmande skäl”, utan dessutom vill ha med ordet ”synnerligen”. Jag minns forfarande när hon av s.k. antiraster beskylldes för att gå rasisters ärenden, när hon försökte uppmärksamma vissa afrikanska mäns våld mot afrikanska kvinnor – trots att det inte gällde alla afrikanska män, utan huvudsakligen medlemmar i terrornätverket Boko haram.

  Är alla svenska vänsterfeminister terroristkramare?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Asyl ska inte beviljas av godhetsskäl utan endast utifrån de kriteria som krävs för att asyl ska beviljas. De som inte har asylskäl ska heller inte godtyckligt beviljas asyl. Det är helt befängt. Särskilt befängt är det att göra undantag för en grupp i synnerhet; ensamkommande afghaner som oftast kommer fr Iran och knappt satt sina fötter i Afghanistan.

 8. Jonsson

  Mp har inte direkt gjort sig kända som feminister. Så Stenevi lär knappast lyckas bättre än företrädaren. Inte minst på grund av regeringens diverse rådande tabun. Jag förstår så väl att personal drar sig för att anmäla. Otack kan ju bli belöningen.
  Rösträttskvinnorna skulle inte tro sina öron om de blivit varse dagens läge.
  Men, politiker (Strandhäll, Snecker med flera) och journalister får en ny chans snart – på kvinnodagen…

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja, på kvinnodagen lär de skräniga aktivisterna gå igång. Det är en ’ofarlig’ dag för dem, en dag då dessa självutnämnda godhetsapostlar kan uttala sig lagom allmängiltigt och till intet förpliktigande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.