Allsköns funderingar om politik

Kostsammaste, sverigefientligaste partiet?

Miljöpartiet har just valt nytt språkrör efter avgångna Isabella Lövin. Märta Stenevi, partisekreterare i mp fram tills nu, är nu Per Bolunds nya parhäst. Till skillnad från Bolund och Lövin sitter Stenevi inte i riksdagen. Men kommer hon till skillnad från Bolund och Lövin att kunna lyfta partiet?

Trots byte av språkrör, ’omstuvning’ av ministrar och stort medialt utrymme backar Mp i senaste Väljarbarometern (feb 2021) ner till 3,6% (=under riksdagsspärren). Vidare har partiet misslyckats med att kapitalisera på den s k ’Gretaeffekten’, vilket flera av deras europeiska systerpartier lyckats med. Beror partiets usla opinionsläge på att ju mer väljarna får veta om partiet och dess politik, desto mindre villig är man att rösta på dem? Kan Stenevi ändra på detta?

Med sin nuvarande bråkdel av väljarna i ryggen har Mp ändå lyckats styra Löfven och Co framför sig sedan 2014, men det har uppenbarligen inte stärkt Mp:s väljarstöd. Hur kan ett så litet parti pressa igenom så mycket av sin kostsamma och sverigefientliga politik och tillåtas besluta så mycket över så många? Förklaringen är såssarnas makthunger och C:s och L:s odemokratiska krav på utestängning av Sd och V från politiskt inflytande genom JÖKen. Däremot har S, Mp, C och L aldrig kritiserat eller vägrat ta emot Sd:s stöd i riksdagen eller nekat att samarbeta med dem i utskotten.

Så vad har Mp åstadkommit under det senaste decenniet? 2005 införde regeringen Persson friåret på Mp:s initiativ. Friåret, en reform som ingen annan är Mp ville veta av, innebar att den som arbetat i 2 år kunde ta ledigt i 3-12 månader med 85% A-kassa, medan en arbetslös gick in som vikarie. Friåret kostade omkring två miljarder per år. En utvärdering från IFAU visade dock att de ’friårslediga’ fick lägre lön, när de återgick till arbetet, medan vikarierna stärkte sin ställning på arbetsmarknaden.

Friåret avskaffades 1 jan 2007, men Mp lyckades i jan 2019 få in ’utvecklingstid’ (en av deras valfrågor 2018) i JÖKboets 73-punktsprogram. Lyckligtvis stoppades denna reform av oppositionspartiernas uppgörelse i jan 2020. Bolund meddelade dock snabbt att partiet vill genomföra reformen under denna mandatperiod, trots att den fått kalla handen från såväl fack (LO och TCO) som Svenskt Näringsliv. Pandemin innebär förhoppningsvis slutet för denna reform.

Skattesubvention på elcyklar var också viktigt för Mp att införa. Vem kommer inte ihåg bilden på Bolund cyklande i stadsmiljö på en holländsk (?) paketcykel hösten 2017? Ca 100 000 personer sökte och fick upp till 25% premie (max 10 000 kr), när de köpte en elcykel. Denna symbolpolitik kostade ca 1 miljard. Cyklat har Bolund f ö gjort inom politiken sedan 2014.

Miljöpartister avskyr plast av princip och socialdemokrater gillar att få in ytterligare skattepengar. Den rödgröna rörans plastfobi har medfört en ineffektiv och kontraproduktiv skatt på 3 kr på plastbärkassar. Plastpåseskatten skulle dra in 2,1 miljarder kronor till statskassan 2020, men enl regeringens budget har den bara genererat en bråkdel av beloppet. Den gör ingen skillnad på vilken typ av plastmaterial som kassarna och påsarna är gjorda av; kassar av förnyelsebar eller återvunnen plast beskattas på samma sätt som en fossilbaserad kasse. Men mer vill ha mer och nu vill Mp också driva igenom nya punktskatter på engångsmuggar och matbehållare av plast. De föreslår dessutom ett regelrätt förbud mot engångsartiklar som plastbestick, plastmuggar och sugrör. I bästa fall sätter pandemin sätter för införandet av aviserade punktskatter på engångsmuggar m m av plast. Plastpåseskatter, höghastighetståg, fler elcyklar, vad vegetarisk korv ska få kallas etc har ingen nämnvärd betydelse för klimatet. Däremot stjäl det fokus från effektiv klimatpolitik.

Ett annat aktuellt förslag från Mp är införsel av ’basinkomst’ eller medborgarlön, d v s bidrag utan krav, för att människor ska få mer fritid. Hur rimmar det med att färre idag tvingas försörja allt fler, inte minst p g a partiets generösa och kravlösa invandringspolitik? Lyckligtvis är Mp det enda riksdagspartiet som vill att man ska ersättas för att man finns till.

Förutom höjda elpriser, import av miljöskadlig kolkraft och aktiveringen av det oljedrivna reservkraftverket i Blekinge, har regeringens senfärdighet, som misstänks vara ett resultat av Mp:s kärnkraftsfobi och förkärlek till väderberoende vindkraft, nu också lett till att det krisar med förvaringen av kärnbränsleavfallet. Slutförvaringen är beslutad att ske i Forsmark, där allt fungerar som det är tänkt. Men regeringen har ännu inte gett klarsignal till start av slutförvaringsanläggningen och mellanförvaringen börjar bli full. Enl Vattenfall är detta nu ett akut problem, som kan medföra att kärnkraftverken tvingas stänga ned redan 2023. Sverige skulle då plötsligt tappa källan till 40% av sin elproduktion. Vinterns elbrist och elpriser skulle fullständigt blekna i jämförelse med en så dramatisk utveckling/avveckling.

Just nu är migrationsfrågan den fråga som dominerar Mp och debatten. Redan våren 2011 blev migrationsfrågan i högsta grad aktuell för Mp. Alliansen II gjorde då en heltäckande ramöverenskommelse med dem om migrationspolitiken. ’Historisk’ kallade Ruinfeldt överenskommelsen:

-Den lägger en långsiktig grund för en human rättssäker och ordnad migrationspolitik, sade han.

Det viktigaste med överenskommelsen var enl Maria Wetterstrand, Mp:s dåvarande språkrör, att Sverige inte skulle tillhöra de länder som skulle försämra asyl- och migrationspolitiken p g a att främlingsfientliga partier kommit in i riksdagen:

-Eftersom regeringen valt Miljöpartiet drar det politiken bort från Sverigedemokraterna (SD).

Även DÖ (decemberöverenskommelsen mellan ett ’sexpack’ bestående av S, Mp, M, C, L och Kd), syftade till att göra våld på demokratin, omyndigförklara väljarna och utestänga Sd (och V) från politiskt inflytande. Påpekas bör att Ruinfeldt och allianspartierna samarbetade med Sd i utskotten. Inte heller kritiserade de eller protesterade mot att Sd röstade för deras förslag i riksdagen. Nöden har som bekant ingen lag. DÖ var tänkt att gälla från dec 2014 till valdagen 2022 men skrotades tack vare Kd redan i okt 2015. I jan 2019 föddes JÖKen, en överenskommelse med 73 punkter mellan regeringen (S och Mp) och samarbetspartierna C och L.

Under Maria Wetterstrands och Peter Erikssons ledarskap växte och utvecklades ’gräsrötterna’ till ett bredare och mer pragmatiskt parti, var klimat- och miljöpolitik lockade allt fler. Idag uppfattas Mp mer som ett aktivistparti, i synnerhet inom migrationspolitiken, med ett antal posörer och mycket signal- och symbolpolitik. Deras förödande inverkan på invandringspolitiken har gjort den till allt annat än ”en långsiktig grund för en human rättssäker och ordnad migrationspolitik”. Trots att Löfven och såssarna säger sig vilja har en reglerad invandring, låter de Mp tvinga igenom den kostsammaste och vidlyftigaste invandringspolitik Sverige någonsin haft. T o m Migrationsverket ifrågasätter om man kan se regeringens reviderade migrationsförslag som reglerad invandringspolitik. 96,4% av väljarna ogillar Mp:s politik, men med tummen i ögat på såssarna kan Mp bekymmerslöst fortsätta att strö skattepengar också över dem som saknar asylskäl och inte styrkt sin identitet.

L har nu satt ner foten och hotat att lämna JÖKen om inte regeringen återgår till det migrationsförslag som JÖKboet kommit överens om. Löfven säger förstås nej och ’hedrar’ därigenom det omarbetade förslaget. Smart! Mp kan därmed inte anklaga honom för att lämna överenskommelsen. Istället får de nu hoppas att L löser problemet genom att lämna JÖKen. Morgan Johansson med sitt makrobehov av makt förminskar den betydande förändring som lagts till efter JÖKboets överenskommelse genom att kalla den ’ett mikroförslag i marginalen’. För micropartiet L är det en ödesmättad macrofråga. Det borde det också vara för Mp.

18 kommentarer

 1. Jonsson

  Inte behövs det två språkrör i ett litet förargligt ”miljöparti” (som de felaktigt envisas med att kallas). De är blott en trojansk häst i regeringen, med uppgiften och målet att stöka omkring. Gamla partisterna Lövin och Eriksson, verkar ha petats. Så en ny gryning väntar med svåra prövningar för befolkningen? Radikalare grepp? Mp har hittat det perfekta sättet att bita sig fast vid makten. Eftersom sossarna saknar politik – där är det bara ”PPM” rakt igenom, hela vägen. Ständiga hot uttalas om regeringskris – ja, stup i kvarten, för att förmå folket att tigande hålla sig på mattan och anpassa sig till dessa megalomana idéer (moral på miljöpartistiska). Sossarna gör ofta misstaget att inte kalkylera med kriser och katastrofer inom riket, nu senast pandemin. Så glorian måste idogt putsas, för kungen är oftast naken. Mp-titeln ”Språkröra”, läste jag i ett inpass om Stenevi – så sant. I begynnelsen var ordet.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Så klart det behövs 2 språkrör, en man och en kvinna. Allt annat vore ju orättvist och ojämställt. Aja, baja!
   Lövin petades nog för att hon inte ’gick genom rutan’. Det gör inte heller Bolund.
   Regeringskris är snarare ett löfte än ett hot. Oavsett vad en sådan skulle leda till vore det värt ett försök.
   Språköra är välbekant, språkröra måste jag ta in i mitt aktiva ordförråd:O)

   • Brorson

    Mp är ett ärkekonservativt parti, som sitter fast i urgamla homofoba värderingar (tvåsamhet). Det är väl klart att det behövs ett tredje språkrör, för icke-binära.

    I min kommun finns en fullmäktigeledamot, som inte är miljöpartist och börjar sina anföranden med ”Ärade ledamöter, journalister och åhörare, kvinnor och mån och icke-binära. Det är en skam för vår kommun att det fortfarande finns könsuppdelade toalietter. Vårt parti har länge krävt att alla offentliga toaletter ska vara könsneutrala”.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Vilken kommun har du valt att bo i??
     I dagens Sverige i allmänhet, i Malmö i synnerhet, hade det varit mer ’med Sverige i tiden’ att ersätta Bolund med en invandrad man eller kanske rent av med en transperson.

     • Brorson

      Några valrörelser bakåt stod det ”arbetarpolitik och socialism” på samma partis valaffischer. Sedan dess har alltså klasskampen ersatts med könskamp ända in i toalettkaklet. Kapitalisterna kan äntligen andas ut.

      Ska Bolund ersättas med en extrem islamist från Malmö? Tja. det blir kanske räddningen för den norrländska naturmiljön.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Jag anser att hela partiet ska bytas ut och ersättas av ett parti som jobbar för Sveriges och folkets bästa.
      Det är helt orimligt att ett parti med drygt 3 futtiga procent i senaste Väljarbarometern och ett magert valresultat 2018 ska få bestämma så mkt över så många.

 2. Jonsson

  Ja, en självutnämnd kvinnornas förkämpe (Stenevi) bör ha en titel som harmonierar med färdriktningen. Hedersförtryck ska hon ta itu med bland annat.
  Stenevi valdes eftersom hon är malmöpolitiker. Det är dessa 3.6 % som ska åtgärdas egentligen. En stundande mp-boom i Malmö helt enkelt.
  Manliga och kvinnliga ”språkrör” verkar väl ändå ganska förlegat, lite konservativt i dagens läge? Exkluderande till och med.
  Det är lätt att helt glömma bort Morgan Johansson (s), som just nu snöat in på glosan ”demokrati”. Jag hoppas att han till slut kommer på ordets innebörd. Han har nog trott att det betyder: sossarna bestämmer.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Man kan tycka att det redan finns för mkt pang bom i Malmö. En stundande ”mp-boom” där borde väl ändå i denna certifieringens tidevarv ha inneburit man avsatt den vite mannen Bolund och tagit in en invandrad man som språkrör. Ja, om de nu alls ska vara en man där. En transperson skulle förstås vara mer ’med Sverige i tiden’. Det skulle dessutom vara mer ’med Malmö i tiden’.
   Jag har också misstänkt att demokrati betyder att sossarna och inte väljarna bestämmer:O) Får de ledande såssarna fortsätta att spåra ur och spåna in, kommer de nog att se till att nästa val handlar om andra världskriget.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ’Språkröran’ Stenevi får gärna fortsätta att göra bort sig. Ju förr partiet försvinner, desto bättre!

 3. Håkan

  MP styr detta land med 3,5-4 % av valboskapen håller dom Löfven i herrans tukt och förmaning.Och han gör vad som helst för att behålla makten.Makten har alltid varit det viktigaste för S.Och dagligen ser vi resultatet.

 4. Jonsson

  Djupt sovande, ja. Och lurade. De är knappt 300.000 som stöttat och möjliggjort Mp:s regerande.
  Håkan Boström skrev en ledare i GP 18/2: ”Elbristen är inget misstag i MP:s värld – den är själva målet”. Han hänvisar till Tovatts (Mp) riksdagsmotion: 2020/21.

  I akt och mening ska folket tvingas rätta sig efter Mp:s nycker. Det är också väldigt mycket brus i partiets utsagor – så att en eventuell kärna försvinner. Pressas Mp – ja, då är man inte ideologiskt kärnkraftsmotståndare, har inte varit varken drivande eller beslutande i att stänga reaktorer, beskatta o s v. Enkelt uttryckt står inte Mp för någonting, står inte upp ens för sina käpphästar. Men trots sin ringa storlek och otillräcklighet har de givits orimligt stor makt av sossarna. Det är helt absurt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.