Allsköns funderingar om politik

Avveckla Mp i förtid!

För två veckor sedan skrev jag här ett inlägg om Sveriges skadligaste och sverigefientligaste parti. För att omöjliggöra deras förödande inverkan på landets politik föreslår jag att de i likhet med Ringhals 1 avvecklas av ekonomiska skäl. Aldrig tidigare har ett så litet parti med ynka 4% av väljarna i ryggen lyckats pressa sig fram till så oproportionerlig stort inflytande över landets politik och ekonomi. Tack vare Löfvens makthunger och välutvecklade beroende av regeringsmakten har Mp:s utpressningsteknik rikligt belönats.

Ett av Mp:s senaste kostsamma tilltag är skrotandet av de 10,5 miljoner utsläppsrätter som inte använts. Bolund motiverar detta sanslösa slöseri med att man inte vill att ngn annan ökar sina utsläpp. Vad säger alla de som betalat för utsläppsrätterna om detta? De borde ju känna sig grundlurande. Bolund hävdar att folket gillar detta men erkänner att Sverige sticker ut genom att skrota sina utsläppsrätter istället för att sälja dem vidare. Tror jag det! Priset för detta slöseri kan handla om miljardbelopp, då varje enhet har ett uppskattat värde av 25€. Dessa pengar kunde ha varit ett bra bidrag till regeringens (läs Mp:s) senaste projekt, ’utvecklingstid’, som innebär att den enskilde ganska fritt kan välja vad man vill studera, t ex en kurs i filosofi, för att nå dit man vill i arbetslivet. Det känns aningen luftigt och ’fridolinskt’. Ersättning för att studera borde endast ges till dem som utbildar sig till bristyrken och kan få jobb efter ’utvecklingstiden’.

För några veckor sedan (6/2) skrev DN att Mp:s språkrör nu kräver att mängden skyddad skog måste dubbleras och att vi ska ha 40 nationalparker istället för 30. Detta är ett sätt att konkurrera med C som jobbat mycket med sin miljöprofil på senare år.

– Skogen har hamnat i centrum av debatten. Det är dags att verkligen ta striden. Vi behöver markera att vår syn på skogen skiljer sig från andra partiers, säger Stenevi.

Denna kamp mellan C och Mp blir spännande att följa. Likaså blir det intressant att ta del av böndernas/skogsägarnas reaktioner på detta. Det kan bli knepigt för Löfven att få dessa två partier att jämka ihop sig i JÖK-boet.

2015 beslutade Vattenfall att stänga ned Barsebäck 1 (i gott skick enl uppgift) och Barsebäck 2 av ekonomiska skäl 6 år i förtid. Också Mp bör både av ekonomiska skäl och sitt oskick att idka politisk utpressning stängas ned i förtid. Årets kalla vinter har nu fått elpriserna att rusa och industrier att stänga ned produktionen. Svt har t o m uppmanat oss att inte dammsuga. Men i Mp:s värld är elbrist ett eftersträvansvärt normaltillstånd, inte ett undantag. Deras kärnkraftsfobi tillåter endast opålitlig, klimatberoende vindkraft, vilket torde innebära att vi framöver får vänja oss vid att spara på elen och att inte dammsuga, när elen krisar. Att förlita sig på kraftverk som står stilla från ena dagen till den andra eller på solkraft på våra breddgrader kommer att förvärra vår sårbarhet för varje avstängd kärnkraftsreaktor. Klart bättre vore det att stänga ner det uttjänta aktivistpartiet Mp.

Hur har partiet förresten tänkt att uttjänta vindkraftverk ska tas om hand om några decennier? Där råder en talande tystnad. De cyklar vidare på sina kraftigt subventionerade elcyklar, som fungerar bäst i stadsmiljö och tätbebyggda områden, där kollektivtrafiken är väl utbyggd. Samtidigt har de infört flygskatt och ständigt höjda skatter på bensinpriser och avgifter på bilar, vilket försämrar rörligheten för alla i glesbygd och på mindre orter, likaså för näringslivet. Men näringslivet är inget Mp månar om.

Mp har ägnat stor kraft åt signal- och plakatpolitik under åren vid makten. Plastpåseskatten är ett praktexempel på detta. Efter ett år med den galna plastskatten kan vi nu också konstatera att den varken varit särskilt lönsam för staten eller inneburit någon miljövinst. Den skulle dra in 2,1 miljarder kronor till statskassan 2020, men enl regeringens budget har den bara genererat en bråkdel av beloppet. Den har lyckligtvis heller inte ökat väljarnas förtroende för Mp.

Mp har sett med tämligen blida ögon på månggifte, rätt naturligt med deras nära band till muslimska invandrare, t ex partimedlemmen Mehmet Kaplan, Fridolins nära vän, som blev bostadsminister i Löfven I, men tvingades avgå efter flera kritiserade uttalanden och sitt samröre med de högerextrema, fascistiska Grå Vargarna. Nu har Morgan Johansson efter påtryckningar från en riksdagsmajoritet tagit upp frågan om utländska månggiften. Också C ville som bekant tillåta månggiften för ett antal år sedan. Nu råder en talande tystnad om månggifte från Mp:s sida. Varför pressar inte regimmedia Mp i denna fråga? Är det för att en stor del av journalistkåren sympatiserar med partiet?

Trots att Mp nu är en del av feministregeringen har jag heller inte sett några allvarliga försök av Mp att ta tag i problemen med barnbrudar, ’oskuldskontroller’, balkongflickor och hederskultur. Rädsla för sina muslimska väljare? Mp har gjort så mycket mer för att gynna tiotusentals ’afghanska’ skäggiga män än för att hjälpa alla flickor och unga kvinnor, som förtrycks av sina familjer och tvingas leva ett liv som de inte själva valt.

Mp har på senare år återgått till aktivistrollen med fokus på invandringspolitiken och tumskruvarna på såssarna, något som inte stärkt deras ställning i väljarkåren. Inte såssarnas heller för den delen, men de i sin tur hoppas nu att brunsmetning och lögner om M och Kd ska göra det jobbet. Med sin olidliga lätthet har ’godhetsaktivisterna’ i Mp gett sig själva allt större rätt till andras pengar. De lever på och för att ge allt till alla som inte gör sin plikt, saknar asylskäl eller vägrar att integrera sig, vilket innebär att landet får mindre pengar till vården och omsorgen. De skulle helt klart fungera bättre som världssamvete än regeringsparti. Deras förslag tömmer snabbt statens kassa. Jag kan inte komma på ett enda lönsamt förslag de lagt eller genomfört.

Just nu förhalar Mp medvetet beslutet om kärnkraftsavfallets fortsatta förvaring, som måste fattas denna mandatperiod. Om inget beslut kommer, riskerar detta att bli slutet för svensk kärnkraft och stora svårigheter för svensk industri.

Mp har helt klart passerat sitt bäst-före-datum och förstör idag mer än de tillför ekonomiskt, politiskt och idémässigt. De bör därför likt Ringhals 1 avvecklas och nedmonteras. Där hoppas jag på ’marknadskrafterna’ i nästa val.

 

21 kommentarer

 1. Erik

  Nu var det i och för sig ungdomsförbundet inom Centerpartiet som hade ett antal förslag såsom månggifte, slopad skolplikt och slopad arvsrätt. Och Annie fick avbryta sin semester i Thailand för att stämma i bäcken. Personligen tyckte jag att slopad skolplikt var intressant.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Ja och nu är de unga centerpartisterna mindre unga och har fullt upp med att trösta Federley som blivit av med sin pedofilvän.

 2. Brorson

  Under de fyrtio år som MP har funnits har partiet förvandlats från miljöns försvarare till miljöns förstörare. MP bekämpar numera aktivt flera av de kloka målsättningar som fanns med i de första partiprogrammen.

  Däremot har man behållit en del rena stolligheter – och värst av allt: den grova antisemitismen och stödet till fascistregimer och fascistiska rörelser i Mellanöstern, vilka vill förinta de israeliska judarna som ett folk,. Vilket är arvet efter partiets huvudgrundare, den tidigare folkpartisten Per Gahrton. Han grundade MPsedan han förlorat maktkampen om partiledarposten i Fp mot den starkt Israel-vänliga Per Ahlmark.

  Att man lockade besvikna kärnkraftmotståndare efter Centerpartiets svek i kärnkraftfrågan, var i.o.f.s. en följd av politikens och händelsernas logik, men är idag en kvarnsten kring partiets hals. Den nuvarande klimathysterin var inte ens uppfunnen, när partiet grundades. Huvudstrategin för att bli av med kärnkraften bar energisparande, som i sig är en mycket bra sak, men orealistiskt som strategi mot kärnkraften,

  Idag stöder MP energislösande teknik av värsta sort, såsom batteribussar i Umeå i stället för energisnål kontakledningsdrift av elbussarna. För att bara ta ett exempel. Däremot stödjer MP i regeringsställning försök med kontakledningsdrift för långtradare för att de ska konkurrera med eldrivna godståg, vilket även det vore ett oacceptabelt energislöseri. Oavsett energislag och oavsett hur energin distribueras kräver ett godståg hälften så mycket energi som en vägtransport av samma kvantitet gods.

  Partiet vill ha nya överföringsledningar från Norrland till södra Sverige, vilket även det är vore ett enormt energislöseri, jämfört med ny kärnkraft i södra Sverige, vilket är ett nytt allvarligt hot mot de fyra hittills orörda Norrlandsälvarna. Om tre älvar byggs ut för att klara elbehovet i södra Sverige (när det inte blåser) måste den fjärde älven byggas ut för att täcka överföringsförlusterna på dessa långa avstånd.

  Varför slopade Tyskland planerna på att ersätta kärnkraften med solel från Sahara? Avståndet mellan Nordafrika och Tyskland är ungefär som mellan norra och södra Sverige. Dessutom kräver solpanelerna för att ge full effekt komponenter av sällsynta jordartsmetaller, som är en sådan bristvara att de helt enkelt kan ta slut. En av programpunkterna när MP grundades var att spara på ”ändliga'” naturresurser.

  I regeringsställning driver partiet en direkt motsatt politik inom miljö- och naturresursområdena.

 3. Jan Sjöström

  Hej.

  I all enkelhet behöver alla partier väljare. I vart fall påstås
  den s k demokratin vara i behov av folkligt stöd.

  Demokrati (folkflertalets makt) väljer med frihet sina
  företrädare. Frihet till ordets yttrande ger demokratin sitt
  berättigande. Väl så.

  Att överlåta makt till annan kräver således ett aktivt beslut
  – frågan består således i hur och på vilka underlag vårt
  folk gör sina val.

  De allra flesta skriver under på att makt korrumperar och
  att makt över tid är en förutsättning för korruption. I sak
  hör att beslutsfattande till stor del förutsätter en verklig
  och saklig bild av vår tids problem.

  Empiri ställer alltid krav en ”ofärgad” beskrivning, m a o
  en motpol till den i dag gällande åsiktsbaserade syn
  som endast mynnar ut i banal värdegrund / floskel.

  Att som enskild individ avgöra skillnad däri mellan kan
  vara en nog så grannlaga uppgift, även för den väl
  initierade.

  Demokrati kräver således kanaler som förstår att folkets
  vilja i alla delar formas ur hur budskapet upplevs.

  Att välja att ”inte förstå” sakernas ordning ger utrymme
  för det vansinne vi nu ser och inte minst du i all
  tydlighet formulerar och beskriver.

  Att ensidigt återgivande i egen agenda inte har relevans
  konkluderar endast demokratins motpol. Vi har i dag
  gemensamt finansierad media som så långt inte ser ett
  skäl i fullgörandet av sitt huvudsakliga syfte.

  Existerar verklig demokrati i ett land som styrs av den
  enfald ”åsikt” utgör – nej naturligtvis inte.

  Makt över tid är i alla delar synonymt med Svensk social-
  demokrati. Till ”varje pris” skall makten bärgas, därav
  den undfallenhet partiet visar annan mindre intressant
  åsikt. Allt är m a o till salu för ett parti som helt saknar
  nödvändig ryggrad.

  Möjliggöraren blir således ”enfald och naivitet” strösslad
  och marinerad i den egennytta en plats vid grytan ger.

  Förloraren är alltid folket och inte minst de av oss som
  inte förmår värja sig mot oordningens matadorer, d v s
  Svensk statsmedia.

  Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Media, den tredje statsmakten, har till uppgift att granska makten åt folket. Trots att de får miljarder i statligt stöd, granskar de idag folket åt makten. Därför borde stödet kraftigt reduceras tills förändring sker eller helt tas bort om ingen förändring sker.
   Betr såssarna och deras makthunger och beroende av makten har de förlorat sin själ under resans gång.

   • Jan Sjöström

    Hej Åsa!

    I en fungerande demokratisk process hämtas behövlig koncensus i
    en adekvat och ofärgad bild. I landet Sverige saknas sedan lång tid
    insikter i demokratiska fundament. Ansvar i omständighet eller sak
    är kanske den viktigaste.

    Nu är ”sättandet av bilden” det viktigaste. Värdegrund ur fiktion blir
    vad en ”reaktiv förvaltning” har att agera i eller på. Enär våra kära
    ledare inom partist partiet inte längre förmår eller kanske inte heller
    är speciellt intresserade av, blir ism eller annan mer tydlig genuin
    övertygelse en sekundär omständighet. Som bara genererar
    obekväma bekymmer. Primär doktrin blir. Gör ingenting, sitt still
    i båten och avvakta nästa års gladiatorspel – melodifestival, eller
    kanske mer viktigt i Umeå. Lennarts svammel om senaste Björk
    löven match.

    Frågeställningen blir således ”vem eller vilka” styr i ett land där
    syftet och slutligt mål är och förblir makt över tid! Ja givetvis inte
    den regering som väljer att identifiera folknyttan via floskel och
    patetisk värdegrunds trams.

    Vår media granskar inte folket, vår media granskar den
    påstådda ondskan, den som florerar i huvudsak bland Svenska
    män. Ur detta granskande kommer den dysfunktionalitet vi alla
    kontinuerligt tvingas åse.

    Vad kommer först i en demokratisk process, hönan eller ägget?

    Av detta följer i ”bästa fall” en eftersökt reaktion. När den stora
    planen, hela syftet med folkflertalets nytta uteblir, återstår vad?

    Ja, i Umeå hockey och fråga om gratis kommunalt kaffe.

    Den verkliga makten innehavs naturligtvis av de eller den som
    sitter på förmedlandet av bilden. Allt annat är således endast
    nödvändiga kulisser.

    Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     ”Frågeställningen blir således ”vem eller vilka” styr i ett land där
     syftet och slutligt mål är och förblir makt över tid! Ja givetvis inte
     den regering som väljer att identifiera folknyttan via floskel och
     patetisk värdegrunds trams.” Kunde inte ha sagt det bättre själv.

     ”Den verkliga makten innehavs naturligtvis av de eller den som
     sitter på förmedlandet av bilden. Allt annat är således endast
     nödvändiga kulisser.” Precis! Och vi vet ju sedan länge vilka det är som sätter agendan och förmedlar bilden, men hur blir vi av med dem?

     • Jan Sjöström

      Hej,

      ”Hur blir vi av med dom”

      Det enkla och kanske det kortaste svaret blir. Genom att
      skapa förutsättning för återgivande av den verkliga
      verkligheten genom att i ”första hand” tillse ansvarets
      betydelse. Ansvar för sak, situation eller empiri, måste
      genomsyra allt av vikt.

      Ingenting i ett system eller i en förvaltning fungerar om vi
      parterna inte ser en nyttan i ett gemensamt golv. Vi måste
      vara kapabla att förstå fundamentets betydelse. D v s de
      grundläggande faktorer som ”utan tillsats” av en egen
      agenda utgör känd fakta.

      Mening som exempelvis värdegrund är i ingen del en
      storhet att reflektera i för våra gemensamma informations
      kanaler. Hur kan någon hävda ett agerande i oberoende
      och samtidigt tillåta sig färga narrativet i infantil / banal
      värdegrund!

      Dessa s k oberoende kanaler inser naturligtvis vilken makt
      som ligger i förmedlandet av floskel eller annan saga, en
      oordning tillåts växa fram där ”inget ansvar – konsekvens”
      existera

      I alla offentliga sammanhang ställs dock krav på en i
      allt ”oberoende återgivning” i den eller de grundläggande
      omständigheter som ger narrativet dess bas. Undantaget
      är vår i särklass viktigaste kanal ”statsmedia”.

      Det korta svaret på ”hur vi blir av med oordning” är att i
      allt skapa förutsättning för dess motpol ”ordning”.

      Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Ja, värdegrunden måste bort och ’statsmedia’ el regimmedia måste avlövas. Så länge de inte sköter sin uppgift, att granska politikerna åt folket, ska de inte ha presstöd.
      Ordning, reda, sunt förnuft, omdöme, civilkurage och ansvar är helt nödvändigt men de med makt har idag lyckats rensa bort dessa fundamenta.

 4. Jonsson

  Nu tycks vi även ha fått en allvarlig ”naturkris” på halsen. Den biologiska mångfalden hotas, och detta (menar Mp) kommer att resultera i fler pandemier på sikt. Lösningen är enkel: fler skyddade skogar – främst då – i Sveriges fjällnära områden. Ett helt logiskt resonemang för Miljöpartiet. Tänka sig att världsalltet står och faller med lilla Sverige, och just Norrland i synnerhet! Jag kan inte riktigt påminna mig om när den senaste svåra pandemin startade i Norrlandsfjällen… men jag misstänker starkt att det i själva verket är Mp som håller världskartan upp- och ned.
  Stenevi kämpar varje dag för barn och kvinnor som utsätts för hedersförtryck och våld. Vad ansträngande det måste ha varit nyligen då för språkröran att ösa ut massor av pengar på måfå för ändamålet!
  Nye ministern Fridh, menar att Sverige får en betydelsefull tyngd i utrikespolitiken genom 52-miljardersregnet i bistånd. Han väntar sig också att andra stater ska följa Sveriges exempel där.
  Jag kan tänka mig en ”dammsugar- samt övriga elartikelfri zon” i Stockholms-Södermalm. Och utbyggnad av vattenkraft i bland annat Mälaren.
  Vindsnurreskrotet blir markägarnas huvudvärk så småningom.
  Mp befinner sig i Harry Potters sagoland. Och de verkar besatta av pengar och makt.
  Demokratin och Miljöpartiet kommer aldrig att gifta sig.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Såg faktiskt Fridhs info om biståndet och att vi går först i ledet. Naivt är bara förnamnet. Enfaldigt snarare. Mp måste bara läggas ner i förtid och slutförvaras.
   Betr Stenevi har jag inte sett att hon gjort några större avtryck för kvinnor och barn som lever under hedersförtryck. Hon hade kanske tänkt detta bara!!

 5. Jonsson

  Som nyvalt språkrör twittrade Stenevi om sin dagliga kamp mot hedersförtryck- och våld. Men det var SKR som begärde de 20 miljonerna: till informationssyfte. Frågan är oerhört ”prioriterad” för jämställdhetsminister Stenevi och hennes parti. Så Miljöpartiet får nog omedelbart se till att lägga på ett kol?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Eftersom jag vill avveckla dem redan i år måste hon sätta fart. Men hon torde inte lägga på ett kol för hon tror inte på koleldning.

 6. Brorson

  Solenergi finns hur mycket som helst, det gäller bara att fånga in den och lagra den till det behövs och problemfri teknik för det finns, Det är så de tänker och beskyller alla som ser problem för att vara köpta av olje- eller kärnkraftindustrin. Har då inte vi rätt att ställa motfrågan om de själva ör mutade, när vi vet att mutsystemet florerar inom miljö- och alternativrörelsen?

  Att kalla sig ”miljöpartiet” förpliktar och därför får miljöpartisterna finna sig i att ställas till svars för den naturförstörelse, som de inte bara tillåter utan uppmuntrar. Men MP har aldrig sett naturen som en del av miljön. Och nu offrar man dessutom miljön för klimatet, och klimatet för energiomställningen, utan att ens vilken koldioxidhalt i atmosfären som är den optimala.

  Man kan inte ens fråga vilken klimatpåverkan miljardinvesteringarna i vindkraft ger utan att dumförklaras. Det är förvisso sant att en fluga gör ingen sommar, men en gräshoppssvärm kan utlösa svältkatastrofer bland människor., där den drar fram.

  MP försöker nu tysta kritiken genom att lova bilda nya naturreservat, där förhoppningsvis inga vindkraftverk får byggas, men ej heller rationellt skogsbruk får bedrivas., för

  Smygeman, som har försäkrat att han aldrig pratar med generaldirektörer har lovat att hugga ner enorma skogsarealer, för där ska nya kraftledningar dras fram, vilket t.o.m. en del sossar i Norrland att ilskna till. Förstöra natur i Norrland för att lösa effektbrist i södra Sverige? Så här har Holmlund skrivit på sin blogg 1 mars:

  ” En ny stor kraftledning fördyrar elen för samtliga elkonsumenter i Sverige. Den el som behövs söderut får man väl göra som man gjort och gör i Norrland och det är att bygga ut elproduktionen i södra Sverige det finns gott om plats för vind och Energibolagen får väl bygga ut ny kärnkraft om den kan produceras till priser som kunderna får betala.”

  Läs gärna hela inlägget (Jag håller inte med om allt) och min kommentar!

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Mp är en katastrof för landet, naturen, miljön och framtiden. Därför måste de avvecklas punkt NU.
   Holmlund läser jag nästan aldrig.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Tack! Ska kolla inlägget när jag publicerat blogginlägget jag just skrivit.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.