Allsköns funderingar om politik

En avskyvärd religion?

I veckan som gick deltog Richard Jomshof, SD:s partisekreterare, i ett debattprogram på Svt. Där sa han bl a att ”islam är en avskyvärd religion”. För detta har han fått stark kritik av folk i allmänhet, av politiska motståndare i synnerhet. Så säger man inte ostraffat i Sverige. Kanske ingen annanstans heller. I efterhand har Jomshof hävdat att hans uttalande vantolkats och att han menade att politisk islam är avskyvärt.

Löfven var snabb att fördöma uttalandet, likaså hans ständiga ackompanjatörer på slagverk (Strandhäll, Morgan Johansson m fl). Också Annie Lööf, ridandes på sina moraliska höga hästar, lät ridpiskan vina mot både Jomshof och SD, hennes ständiga hatobjekt. Att Lööf i sitt eget parti t ex haft nämndemän, som praktiserat sharialagar i domstolen, borde få henne att ’tagga ner’, men i likhet med Pavlovs hundar reagerar hon omedelbart, när hon får en gratischans att kritisera SD.

I samma debattprogram medverkade Luai Ahmed, invandrad hbtq-person fr Jemen, debattör och författare. I en tweet igår (13/3) skriver han:

”Skrämmande att vi i Sverige har hädelselagar 2021 (!)- fast bara när det gäller islam. Man hyllas om man hånar kristendomen. Man hånas, ifrågasätts och rasiststämplas om man kritiserar islam.”

I Sverige gäller tystnadskultur ifråga om islam. Vi har visserligen lagstadgad yttrandefrihet, men den är underordnad, om muslimer känner sig kränkta. Av rädsla för att anklagas för islamofobi backar vi allt längre in i en återvändsgränd. Ytterst beklämmande.

I en tweet idag (14/4) skriver Ahmed:

”När vänstern hör ordet ”mångkultur” tänker de endast på kebab och falafel. Vi ”rasister” tänker på dödstraff för ateism. Vi tänker på de 300.000+ ungdomarna som lever under hedersförtryck. Vi tänker på ”balkongflickor”, skjutningar och förnedringsrån. Vi tänker på verkligheten.”

Han kallade i TV-debatten islam förkastligt och ”ett hot mot mänskligheten”. Hans uttalanden har inte rönt särskilt stor uppmärksamhet fast de säkerligen delas av många.

I Sverige är allas lika värde A och O. Är det då inte märkligt att vi nu har ett samhälle, där ett stort antal människor anser att icke-muslimer är mindre värda än muslimer? Vidare får muslimska kvinnor ärva mindre än män, kvinnors vittnesmål väger inte lika tungt som männens och kvinnor får heller inte behålla barnen vid skilsmässa. Varför godtar vår s k feministregering detta och varför är den så tyst ifråga om alla barnbrudarna och hedersvåldet? Varför talar man inte om allas lika värde när det gäller muslimer, som idag utgör en del av vårt samhälle? Hur är det att vara muslim i Sverige och leva i ett område som styrs av sharialagar?

Ledande företrädare för Mp gick på internationella kvinnodagen ut på altinget.se med följ krav:

”Det är nog nu – vi måste stoppa mäns förvridna kvinnosyn ”

Mp poserar och signalerar som vanligt, men vad har de under sina snart 7 år vid makten gjort när det gäller hedersförtryck, hedersvåld och barnbrudar? Hur har deras generösa och kravlösa invandringspolitik påverkat muslimska mäns och kvinnors situation i Sverige? Det är nog nu – vi måste stoppa Mp:s förvridna syn på invandringen.

Trots att Mp vurmar för en ökad invandring, kan jag inte påminna mig att de el övr politiska invandringsentusiaster någonsin tar upp de fördelar de anser att islam har. Inte heller ser jag att invandrade muslimer gör det. Hur kommer det sig? En religion som praktiseras av 1,8 (?) miljarder människor torde ha en hel del att erbjuda. Är det kanske ’haram’ att tala och skriva om detta? Jag skulle gärna vilja veta hur muslimer i Sverige ser på sin religion och de likheter/olikheter islam har med kristendomen.

Ronie Berggren, konservativ debattör och författare, hade 11/3 en intressant artikel i Nyheter idag (https://nyheteridag.se/berggren-darfor-behover-varldsreligionen-islam-kritiseras/). Han tar bl a upp boken The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) av Harvard-professorn Samuel Hunt. Hunt skriver att islam är en civilisation som skiljer sig från den västerländskt kristna i synen på individuell frihet, religionsfrihet och inte minst kvinnor.

Huntington ansåg att vi i väst felaktigt tror att det går att tämja den islamiska civilisationen genom modernism och ekonomi, men historien talar emot detta:

”So long as islam remains islam (which it will) and the West remains the West (which is more dubious) this fundamental conflict between the two great civilisations and ways of life will continue to define their relations in the future even as it has defined them for the past fourteen centuries.”

”The underlying problem for the West, is not islamic fundamentalism. It is ISLAM, a different civilisation whose people are convinced of the superiority of their culture and obsessed with the inferiority of THEIR power.”

Berggren konstaterar att:

-Vi har europeiska samhällen som har anpassat sig för en växande muslimsk minoritets religiösa värderingar, utan att något indikerar att den muslimska minoriteten i grund och botten ändrat sin syn på religiösa avfällingar eller på kvinnlig frihet. Den stora utmaningen för Europa är på sikt inte ytterlighetsfenomen som islamisk terrorism, sådant kan motverkas med hårdare lagstiftning och utökad polismakt. Den stora utmaningen handlar istället om den stora muslimska massans mainstreamvärderingar, som krockar med våra värderingar.

Hans slutsats är:

-Istället måste vi inse att det finns värderingsskillnader våra civilisationer emellan, och därför våga kritisera, även om föremålet för kritik råkar vara en världsreligion.

Instämmer helt!

Läs även Hakelius inlägg i Fokus:

https://www.fokus.se/2021/03/skenproblem-som-strategi/

43 kommentarer

 1. Brorson

  Den där Ahmed pratade om summan av en mängd faktorer, varav religionen är en. Vad skulle förändras om man tar bort religionen ur den kompotten? Inte mycket, förutom att den uppifrån påbjudna ateismen skulle bli ett nytt förtryck.

  Johan Westerholm skrev häromdagen på Ledarsidorna.se att Jomshof har spelat den fascistoida organisationen Muslimska brödraskapet rakt i händerna. De tär mycket illa om MB framstår som en säker hamn för muslimer, som tröttnat på trakasserier och gliringar för att de fredligt vill utöva sin religion.

  Vi behöver bara titta på vår egen världsdels historia, för att se hur kristna spanjorer drevs i armarna på Franco-fascisterna under 1930.-talet av förföljelserna mot kristna.

  SD-topparna har uppenbarligen en hemläxa, som de måste göra.

   • Brorson

    Johan Hakelius tycker som jag och Westerlund, att Jomshof har uttalat sig olämpligt, men ser ett ännu större problem, som jag också har sett, men inte skrivit om under den senaste tiden, nämligen att bl.a. turkiska staten äger moskéer i Sverige.

    Vad få svenskar känner till, är att islam förbjuder ränta. Och att muslimska församlingar i Sverige, som vill bygga moskéer inte kan finansierar moskébyggena med vanliga banklån. Och därför sannolikt söker hjälp från hemländerna, vilket dessa utnyttjar till att ta kontroll över verksamheten i Sverige. Om vi skulle avstå från den enfaldiga diskussionen om islam är en bra eller dålig religion – bra eller dålig i vilket avseende – och i stället flytta fokus till praktiska konsekvenser, så är det ju bra att islam skyddar låntagare mot skuldberg p.g.a. växande ränteutgifter. Men:

    Hur gör då muslimska affärsmän, som behöver extern finansiering till sin verksamhet? De inbjuder långivarna att bli delägare i verksamheten, med både bestämmanderätt över verksamheten och del i vinst (och del i eventuell förlust). Att en främmande stat därigenom kan bestämma över religiös verksamhet i Sverige, och vilken slags islam som predikas i svenska moskéer är ett jätteproblem, som inte har ett dyft att göra med om religionen i sig, oförfalskad av den turkiska statsnyttan, är ond eller god.

    Naturligtvis har Hakelius rätt i att SD: politiska motståndare utnyttjade Jomshofs okunnighet och fördomar om islam och muslimska länder, för att dra uppmärksamheten från det som är ett mycket större problem. Därför vidhåller jag att SD har en hemläxa att göra för att undvika liknande klavertramp i framtiden. Vad är egentligen en ”religion” som ett mänskligt fenomen?

    Det är möjligt att Jomshof blev överraskad av den jementiske hbtq-flyktingens fördömande av i praktiken allting, som hade med hans förra hemland att göra, och gav religionen skulden. Jomshof upprepade ju egentligen vad denne hade sagt. Man kan kritisera upplägget av programformen, som tydligen är att låta personer med obekväma åsikter komma till tals (Se där – ingen censur!) och låta dem göra bort sig.

    Jag kan också se att den välregisserade debatten var ett förtäckt angreppmot alla religioner, även kristendomen. Det underförstådda budskapet var ju att alla har rätt att trakassera, förtala, håna och förlöjliga kristna och att därför muslimer måste finna sig i samma sak.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     ”Att en främmande stat därigenom kan bestämma över religiös verksamhet i Sverige, och vilken slags islam som predikas i svenska moskéer är ett jätteproblem, som inte har ett dyft att göra med om religionen i sig, oförfalskad av den turkiska statsnyttan, är ond eller god.” Detta gäller även skolor drivna av muslimer. Skulle dessa moskéer och skolor inte få utländskt stöd, skulle de nog inte finnas. Att Sverige och övr europeiska länder skulle skänka pengar till kristna kyrkor och skolor i muslimska länder skulle var omöjligt. Detta accepterar vi utan att blinka. Oacceptabelt!

 2. Jan Sjöström

  Hej Åsa!

  Att ”förföras” över enskild individs åsikter, är en viktig del av
  nuvarande politiska landskap. Att låta sig omslutas av banal
  och enfaldig godhet tillhör 2020 talet. GAL – TAN skalan ger
  vissa i vår nutid sin och sitt partis ”egennytta”.

  Att vara: Grön – anarkist – allt till alla. Ställt mot mer sakliga
  grundläggande begrepp, skapar förutsättning för oreda.
  De mer nationalistiska förutsättningar som så långt skapat
  hela vår världs spelplaner, skjuts nu effektivt i sank.

  Den ”nya tidens ordning”. Borta är begrepp som tas ur sak
  som hanterar förutsättningar. Landets funktion, medborgare
  som kallas Svensk med rättigheter och skyldigheter, unika
  och endast giltiga inom landets formella gränser blir i alla
  delar helt ointressanta.

  Nationer och dess gränser blir chimärer – kulisser av ingen
  betydelse. Ingen livsform i den gränslösa Världen kan vara
  eller är ”illegal” blir den enkla logiken. Våra de enfaldiga, ser
  skäl att ge sin röst till.

  M a o kan vi nu se födelse av ”Bamse ism”. Dagisbarnens
  svar i värden som kommer ur snällhetens pedagogik, ger
  dimensionen som kommer att hantera begrepp – som ser
  en nytta i enkla budskap. Värdegrunden och dess enkla
  prosa, är i o m detta ett faktum. Borta är ordning, och den
  nytta som kommer ur vuxen evidensbaserad vetskap.

  Vilka är vinnare i förlösandets oordning, vilka ser nytta i en
  total anarki? Nationernas död blir i allt ”värdegrundens”
  absoluta slutstation. Men kan aldrig ges offentlighet via de
  kanaler vår demokrati bygger på. Varför?

  I detta scenario slits vår Värld itu – återstår en återgång till
  de enkla budskap som ”tro” förmedlas ur. Kampen i
  religionernas besked tillåts i värdegrundens namn bli slutlig.

  Vem eller vilka är vinnare i förlusten av ”empirins budskap”.
  Svaret är ytterligt enkelt. Prästerskapet och de budskap tro
  genererar. Ingen omständighet har kostat mer mänskligt
  lidande än just religion. Trots detta faktum drivs dysfunktion
  via ”diffusa naiva begrepp som floskel likt en ostoppbar
  tsunami vidare”. Hur kan vi ”folket” tillåta detta?

  Att i dag vara politiker är att vara slav till % tal, inget är mer
  av betydelse än ”egennytta”. Det handlar om sättandet av
  agenda. Banal, enfaldig, naiv eller rent samhällsomstörtande,
  blir av mindre eller ingen betydelse alls.

  Politik garanterar aldrig klokhet eller ett agerande i flertalets
  nytta. Politik handlar om makt och makt i detta nu. Tanke på
  eller omsorg om Nation eller Värld konkurrerar sällan eller
  aldrig med maktens verkliga betydelse. Egennyttan!

  Återstår för de av oss som ser verklig verklighet med andra
  ögon – att hantera den oro vi upplever. Finns en framtid för
  en nation som ser större nytta i ett icke sekulärt styre? Ja
  givet den förutsättning som tas eller motiveras ur den s k
  ”rätta tron” naturligtvis.

  Vi med tro på demokratins förutsättningar fördrivs med den
  självklarhet enfaldens doktrin kräver. Oordning och det
  kaos den därefter genererar gör ingen skillnad.

  Med vänlig hälsning / Jan Sjöström

 3. Britt Eivor

  Det som är allvarligt är att det är endast muslimvurmare som får komma till tals och att vi inte kan påverka den politiska koalitionen inte ens när det är valår. Vi måste förändra systemet i grunden så att dessa skatteutsugare försvinner från makten och återföra makten till medborgarna. Vi är många som är trötta på skådespeleriet och vi blir fler varje dag.

  Gå in på facebook och sök på knapptryckarna.se det kan vara en del av lösningen. Förutom den måste skatte- och pensionssystemet ses över och tillsättandet av en författningsdomstol därefter tillsätta rätt kompetens i myndigheter utifrån CV och det är bara början.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Yesss! Instämmer i allt! Makten tillbaka till folket! Det innebär revolution med tanke på allt som måste förändras i grunden. Och många myndighetschefer med personal skulle nog bli arbetslösa. Jag välkomnar också sedan länge inrättandet av en författningsdomstol, men det ligger inte i de besuttnas/insuttnas intresse. Hade det gjort det, hade vi redan haft en författningsdomstol.
   https://www.fokus.se/2021/03/skenproblem-som-strategi/

   • Britt Eivor

    Nu är det bråttom då man ser varje dag hur de hittar på nya restriktioner för att begränsa vår yttrande- och rörelsefrihet och allt för att ta död på småföretagandet. Tyvärr tror jag inte att förändringen kan ske på demokratisk väg utan det måste till en välorganiserad revolution. Klockan är fem i tolv och snart lever vi i motsvarande Nordkorea om inget händer. Morgan Johansson är en livsfarlig människa. Jag har alla vansinnesanalyser bakom mig nu måste det till en problemlösning och det är det vi måste fokusera på och helst i går.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Den rödgröna röran har inte gjort annat än konstaterat vilka problem landet har. Däremot har de inte levererat några lösningar. Vad skulle hända om t ex sjukvården bara ställde diagnoser utan att genomföra åtgärder?
     Morgan Johansson är en katastrof för landet precis som Löfven och Co.

 4. Jonsson

  För att få veta vem som verkligen styr över mig, så måste jag ta reda på vem jag inte får kritisera (ursprungligen myntat av Voltaire).
  Löfven, Lööf och kompani tycker kanske på allvar att islam, till alla delar, är ljuvligt tilltalande. Åtminstone så länge jökarna själva får härska och leva gott.
  Vilket kan bli problematiskt om de tror att folket delar deras odelat positiva syn på islam. Att tysta oliktänkande innebär ju inte automatiskt att man får dem att lydigt byta åsikt. Skulle SOM-institutet våga sig på en ny undersökning om inställningen till religion, så vill nog få svara angående islam (och riskera hetsåtal).
  Miljöpartiet är inte trovärdiga, nu senast ertappades även Stenevi med fossila fonder. Klimatsmart!? De tar inte heller ansvar för sina skyddslingar som kommer till Sverige.
  Jöken behöver en reality-check. Minst en gång om dagen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Att tysta oliktänkande innebär ju inte automatiskt att man får dem att lydigt byta åsikt.” Nej, men man slipper hantera jobbiga synpunkter, som man saknar svar på.
   ”Reality check minst en gång om dagen”. Så långt från verkligheten som de politiskt /o/ansvariga befinner sig, skulle de inte hinna göra annat. FAst det kanske skulle gynna Sverige om de inte hann posera och producera blå dunster till oss.

   https://www.fokus.se/2021/03/skenproblem-som-strategi/

 5. Brorson

  Om Hitler hade vunnit andra världskriget, hade hans många anhängare inom den vetenskapliga världen, sagt att nazismen är evidensbaserad vetenskap. Och så länge det gick bra för Tyskland i kriget, och långt därefter, stöddes nazisterna av en stor majoritet tyska vetenskapsmän och forskare, inte minst inom den medicinska vetenskapen. Den ”nyttomoral”, som de tillämpade och såg varje människas egennytta som högsta norm för den enskilda människan och statsnyttan och den ariska rasen som kollektivets högsta norm ifrågasattes egentligen bara av de religiöst troende, som satte Gud högst: kristna, judar och Jehovas vittnen.

  Den nya guden i det avkristnade Sverige är ”värdegrunden”. Den ska vi dyrka och tillbe. Men vad säger statsnyttan om ont och gott, rätt och fel? Dessa värdeomdömen sammanfaller på ett kusligt sätt med det statsbärande partiets politiska mål, oavsett Hitlertyskland, Stalins Ryssland, dagens Kina eller Nordkorea – eller jökens Sverige. Har någon av er hört talas om Axel Hägerström – en svensk filosofiprofessor, som ville göra statsnyttan till högst norm och har format dagens Sverige mer än de flesta anar?

  Värdenihilismen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Värdegrunden är en garanti för den rödgröna rörans maktinnehav och för att kunna anklaga oss ’icke värdegrundsfrälsta” för rasism, fascism m m.

 6. Bergis

  Grunden i Islam är att kvinnan inte ska ha några rättigheter. Då halva befolkningen förtrycks, kvinnorna, leder det automatiskt till ett autoritärt samhälle Religion ihopblandat med politik bygger på förtryck. Så har det varit i kristna länder också tills vi i västvärlden lämnade systemet för ca 100 år sedan och gick mot ett modernt samhälle och kyrkan skildes från staten. Flyr man från ett muslimskt land måste man ta till sig de värderingar som råder i Europa. Man kan inte praktisera de värderingar som bygger på Islam och samtidigt tro att man kan integreras i Europa. Det företaget blir hopplöst och flyktingen har inte förstått vad han och hans familj flyr ifrån. Dom flyr från ett samhällssystem förstört av religionen Islam men de förstår det inte själva. Att det i grund och botten är Islam och den kultur som följer efter religionen som orsakar flykten.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Man kan inte praktisera de värderingar som bygger på Islam och samtidigt tro att man kan integreras i Europa.” Så sant!

 7. Brorson

  Jag vägrar kallas ”muslimkramare” för att jag vägrar ställa upp i militanta ateisters angrepp mot en annan religion än min egen, eftersom ateismen är en avskyvärd ideologi, som i sina olika skepnader har tagit livet av flera miljoner människor. Bara i vårt land över 12.000 under den senaste 12-månadersperioden i ett vanvettigt experiment med flockimmunitet. Man har med berått mot tillåtit en viss smittspridning, som kunde hållits nere på en mycket lägre nivå, upp till vad sjukvården troddes klara av. Detta är ett typexempel på hur statsnyttan, i detta fall att rädda sjukvården, haft högre mål än att rädda liv. Parallellt har man också gjort ett experiment med den svenska befolkningens villighet att lyda myndigheter- med förödande resultat, när det har räckt med en enda vårdslös smittspridare för att starta en pandemi. Smittbärares personliga frihet har gått före andras rätt till liv. Sveriges utrikesminister har t. o. m försökt tvinga andra europeiska länder att öppna sina gränser för ”svenska sjukan”.

  En förklaring till att den svenska ateist-regeringen vurmar så för en islam, som har kidnappats av fascistoida stater och extrema politiska rörelser. är att all religion är ond, i dessa politikers ögon. När man har förstått att man inte har lyckats kväsa alla troende muslimer, som man har gjort med nästan alla kristna, har man använt extremister inom muslimvärlden som något slags säkerhetsventil.

  Peter Weiderud, som efter namnbytet blev den förste ordföranden för Socialdemokrater för tro och solidaritet, har förklarat beslutet att släppa in muslimer i den post-kristna organisationen med ”Vi ska binda upp svansen på muslimerna som vi har gjort med de kristna”. Vem har bundit upp svansen på vem? Muslimska brödraskapet har bundit upp svansen på Socialdemokraterna. Om Weiderud trodde att MB består av obildade analfabeter, som inte förstår svenska, så hade han grundligt fel. För något år sedan tvingades han lämna Egypten hastigt och lustigt utan någon formell förklaring. Men det är inte svårt att förstå att han blev utkastad p.g.a. samröre med MB. som har klassats som en terroristorganisation av myndigheterna i detta muslimska land.

  Det var p.g.a. MB, och inte islam i sig, som försöket med demokrati i Egypten misslyckades. Det är väl klart att vanligt folk i Egypten ville ha demokrati. Men med total brist på erfarenhet hur demokrati fungerar, visste de inte hur man ska agera som enskild medborgare för upprätthålla demokrati. och blev därför offer för demagoger, om låtsades vara religiösa. Har det varit fasansfulla bakslag för de första försöken till demokrati i vissa europeiska länder också, för inte alls så länge sedan? Det nuvarande militärstyret i Egypten är ändå att föredra framför den diktatur, som det korta experimentet med demokrati höll på att utvecklas till, under MB:s ledning.

  Sedan undrar jag vad den jemenitiska hbtq-aktivisten Luai Ahmed egentligen står för. Plötsligt har han blivit alla ateisters ofelbare sanningssägare om sitt gamla hemland och hela dess folk. Jemen är idag ett slagfält för ett krig genom ombud mellan de regionala stormakterna Saudiarabien och Iran.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   ”Detta är ett typexempel på hur statsnyttan, i detta fall att rädda sjukvården, haft högre mål än att rädda liv.” Helt oförlåtligt. Tengele har en stor skuld här.
   ”… MB. som har klassats som en terroristorganisation av myndigheterna i detta muslimska land.” Inte bara där!! Sverige kommer förstås inte att terrorstämpla MB. För detta krävs en ny regering.

 8. Jonsson

  Jag håller inte med om att Jomshofs uttalande gynnar Muslimska brödraskapet (dess rekrytering, eller annat?).
  Varför inte då även fördöma de som vill förbjuda brödraskapet, eller vill slopa bidragen? Det torde vara en värre kränkning. Det viktigaste för politisk islam i Sverige, är medhållet från okunniga, makthungriga svenska politiker: Löfven, Lööf… och att de samtidigt yrkar största möjliga tystnad kring islam. Endast kring islam. Övriga religioner är det fritt fram att kritisera. Därmed får inte ny som gammal befolkning rätt information.

  Sossen Bamse har problematiska värderingar: han använder en substans, som tillreds och tillhandahålls av en äldre släkting. Istället för ”giraffspråket” tar han till substansen när han ska ta itu med ”stöddiga” typer. Knappast en god förebild för små barn. Typisk svenskism att tiga. Men att berusa sig för att slippa straff för utövat våld.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag har också svårt att se hur Jomshof uttalande skulle kunna vara positivt för M B.
   ”Det viktigaste för politisk islam i Sverige, är medhållet från okunniga, makthungriga svenska politiker: Löfven, Lööf… och att de samtidigt yrkar största möjliga tystnad kring islam. Endast kring islam.” Valboskapen får inte äventyras.

   • Brorson

    Brödraskapet har som taktik att värva unga invandare med en stark muslimsk identitet men har dåliga kunskaper om sin egen religion, genom att framställa sig själva som sanna försvarare av muslimer och deras religion mot en fördomsfull och fientlig omgivning.

    PRAT , som inte åtföljs av handling, om att förbjuda brödraskapet eller slopa bidragen, har naturligtvis samma verkan. Kan utnyttjas av brödraskapet i värvningssyfte och som argument för våldsanvändning. Men då är ju frågan om de repressiva åtgärderna är tillräckligt effektiva, så att det ena uppväger det andra.

    • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

     Jag tvivlar på att åtgärderna är så repressiva att de ena uppväger det andra.

     • Brorson

      Ja, de åtgärder som har genomförts hittills, nästan inga alls.

      Anledningen till att jag i en tidigare kommentar nämnde Egypten särskilt, var inte att undanskymma att även andra länder tag i med hårdhandskarna mot MB och andra islamistiska extremister. Men när även Egypten, som är ett muslimskt land, ser MB som en säkerhetsrisk, borde även Sverige göra det. När även Egypten utvisar utlänningar som konspirerar med MB, borde även Sverige göra det. Fastän det inte har erkänts öppet blev svensken Peter Weiderud sannolikt utvisad, eller hotades med utvisning, ur Egypten av just den orsaken.

      Weiderud, som har representerat Svenska kyrkan i flera internationella sammanhang, har nu en tjänst i det svenska utrikesdepartementet.

     • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

      Jag jobbade i Egypten när Muslimska brödraskapet vann presidentvalet. Det var en storseger för den tidigare förbjudna islamistiska rörelsen och mina vänner och bekanta kände stor oro inför vad som komma skulle. Som tur var blev Mursis tid vid makten kort och idag är M B förbjudet i landet.
      Betr Weideruds post på UD är det bara ännu ett bevis på att makten belönar och ser efter de sina.

 9. Jonsson

  Umeå Centerkvinnor hade en insändare i dagens VK, de vill se en handlingsplan för förebyggande och upptäckt av hedersrelaterat våld och förtryck i skolan och föreningar. Ett känsligt ämne som Centern nu vill föra upp på dagordningen. Det kan säkert uppfattas som rasism och religionskritik. Därmed gynnar Centern också till exempel det Muslimska brödraskapet?

  Problemet med Sverige och dess regeringar, myndigheter inklusive rättsväsendet är att det sällan talas klarspråk. Det är rakt omöjligt för individen att veta vad som gäller. Det finns oftast kryphål och ursäkter, så att ansvar och konsekvenser uteblir. I den aktuella frågan finns ingen adress, utan alla dras över en kam. Vi ska väl skilja på islam och islamism… eller?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Klarspråk är bannlyst inom allt som har med islam och invandring att göra. Kryphåll och ursäkter är mer regel än undantag och ansvarsutkrävande lyser med sin frånvaro.

  • arbetare

   En anhängare av nazism kallar vi för nazist .
   En anhängare av kommunism kallas självklart för kommunist
   Logiskt sett borde då en anhängare av islam kallas islamist , eller hur ?

   Eller har muslimerna en egen gräddfil inom svenska språket också ???

 10. Brorson

  1. Ja, vi måste skilja mellan islam och islamism. Det var ju också nödvändigt att skilja mellan kristendom och Deutche Christen (nazisternas kyrko-organisation, som förnekade att Jesus var jude och förespråkade utrotning av judar och mord på handikappade tyska ”arier”.

  2. Jag tror det står någonstans i Koranen att muslimer som flyttar till ett land. där muslimerna är en minoritet, ska följa det landets lagar. Det är klart att vi ska klargöra för muslimer, som har flyttat till Sverige, vilka lagar som gäller här. ”Om du är en god muslim, tar du seden dit du kommer”. Det måste därför också bli ett slut på svenska domstolars ursäktande, milda domar mot brottslingar, som är eller säger sig vara muslimer, att det är deras kultur eller religion att begå vissa brott. Det är alltså inte vad Koranen säger. Och därigenom undergräver domstolarna straffets normbildande funktion. som är ett av straffets syften.

  3. Jag vill kunna se muslimer, som jag möter, i ögonen och kunna säga ”Jag har inget emot dig, men de där andra som också säger sig vara muslimer…” Vi möter dem överallt numera, som läkare och sjuksköterskor, som busschaufförer, som vårdbiträden i hemtjänsten, utan att känna rädsla. Ska jag vara rädd för en mörkhyad kvinna. som jobbar i hemtjänsten för att hon visar sin tro genom att bära niqab, men inte om inte bär niqab? Frågan om vi har tagit emot för mänga invandrar, är en ANNAN fråga. ån om Ali och Fatima är bra människor, som vi kan lita på.

  4. Vad gjorde Weiderud i Egypten, och vad gör han nu på UD? Har han blandat sig i Israel – Palestinakonflikten? Han har representerat Svenska kyrkan i Lutherska Värödsförbundet. Vid ungefär samma tid, som Weiderud påbörjade sin tjänst i Egypten, framträder en ”luthersk” kyrka på Västbanken, med grova anklagelser mot judarna som folk, att de inte skulle ha historisk rätt att bo i Israel.

  5, Och i Malmö förföljs judar av extrema islamister (och kanke medlöpare till dem. Som inte förstår bättre), och de skyddas av S-politiker, som borde uteslutas ur s, om partiet verkligen står upp för alla människors lika värde. I stället sprider S teorier om att muslimerna har ersatt judarna som Europas förföljda folk.

  6. Hakelius skrev att visserligen hade Jomshof uttalat sig dumt, men att det inte var det mest allvarliga, som i stället varde extrena islamisternas infiltration av den svenska statsapparaten, Då få hamnar vi i en diskussion om Jomshof hade rätt ändå i sina generaliseringar om islam. När något ännu mer allvarligt har hänt, för mindre än 30 timmar sedan.

  7. Stefan Löfvén har utmålat hela oppositionen som ett hot mot demokratin, som diktatorer som vägrarlämna ifrån sig makten brukar göra. Det handlar INTE om ministerposter till SD, inte om skrivna kontrakt med SD, Löfvén hotar väljarna med att göra som han själv har gjort. Vem har lovat ministerposter till vem? Vem har skrivit kontrakt med vem om att försämra arbetsrätten?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag har aldrig haft problem att jobba el umgås med muslimer, varken i Sverige el i Mellanöstern. Jag har blivit sedd som person och inte som representant för en religion. På samma sätt ser jag på muslimer i Sverige. Däremot vägrar jag att acceptera att islamismen breder ut sig hos oss och att migranter kommer hit på falska papper och premisser och vägrar göra rätt för sig. De låga förväntningarnas rasism som nu breder ut sig här gynnar varken oss svenskar el migranterna. Den sortens rasism har jag aldrig utsatts för i de muslimska länder jag jobbat i.

 11. Brorson

  Jag är less på alla icke-muslimer, som ständigt ”kritiserar” islam (skulle det vara förbjudet?) genom att tala om för vilsna invandrarungdomar att terroristernas tolkning av Koranen är den rätta och att muslimer, som talar om islam som fredens religion, har fel, Jag ifrågasätter dessutom varför man ska ”kritisera” islam.

  Av två skäl:
  1. De som gör det, gör det inte för några goda syften, utan för att de tycker att det är skitkul att göra andra människor ledsna. När de inte roar sig med att trakassera muslimer, hånar och förlöjligar de oss kristna, inte minst genom nidbilder på Jesus och jungfru Maria. Att ”kritisera” andras religion är osvenskt, det strider mot svensk vett och etikett.

  2. Som kristen ”kritiserar jag inte islam. Jag förnekar islam, det som islam håller som sanningar, exempelvis att Muhammed har uppenbarat sanningar, som inte uppenbarelser tidigare. Enligt kristendomen har ingen kommit efter Jesus. De helgon, vars uppenbarler många kristna tror på, har inte kommit med något nytt, utan har varit upprepningar.

  För mig är ”kritiken” mot islam, ett försök att tvinga oss kristna att välja sida , ateisternas sida ett tvåfrontskrig, på en sidan de militanta ateisterna och på andra sidan muslimerna. Och då väljer jag muslimerna. som trots allt är våra ”kusiner i tron”. Nej, jag delar inte muslimernas och vissa kristnas missuppfattning av kristna och muslimer tro på samma Gud, Men de har en tro. Som är något djupt mänskligt, en del av vår mänskliga natur, som ateisterna försöker ta ifrån oss.

  Organiserade militanta ateister, och en av dem är Morgan Johansson, har ljugit i hela det politiska etablissemanget att religionsfrihet skulle vara detsamma som frihet från religion. Det är lika fel, som att yttrandefrihet skulle vara rätt att slippa höra andras yttranden och att alla har rätt att täppa till munnen på alla andra. Åsikten att Gud inte finns, är en åsikt, och därför omfattas denna åsikt av åsiktsfriheten.

  Men tänk om terroristerna har rätt om vad Gud vill, enligt Koranen? Det ska vi icke-muslimer inte ta ställning till. Det får muslimska teologer fundera på. Och det ledande teologiska institutet i Egypten har ju sagt att de stödjer inte Muslimska brödraskapet. Vad vi ska ta ställning till. är den juridiska frågan, om terroristernas Koran-tolkningar ska få spridas i Sverige. Läs Europakonventionen art 17 och 18 om vad som får förbjudas i europeiska stater.

  Varför har de artiklarna inte implementerats i svensk lag? Därför att våra politiker helst vill förbjuda all religion, men det kan de inte, och därför tillåter de vad som helst, som påstås vara en religion eller en uttolkning av någon religion. Det snällaste man kan säga om Jomshof är att han spelat Muslimska brödraskapet rakt i händerna.

  Men vad kan man då säga om Morgan Johansson, son hotar med att alla invandrare kommer att förföljas och flygkingars från Syrien kommer att ”deporteras” tillbaka dit, om Ulf ’Kristersson blir statsminister? Är inte det att spela MB i händerna mycket värre?

 12. Jonsson

  Jag ogillar påståenden om att kritik mot islam samt politisk islam skulle spela någon i händerna. Eftersom följden därmed blir att tystnad anbefalles.

  Hedersförtryck- och våld påverkar hela samhället, och blir till allas vår angelägenhet. Jag känner inte igen Sverige längre, dagens övervåld och kvinnoförtryck strider mot mina värderingar. Det är mentaliteten med den saknade respekten för andras liv och hälsa som är apart och som verkar kunna ske i religioners tecken. Religion går inte att försvara om det går att gömma sig bakom den för att allvarligt skada andra. Inte heller om den används som makt- och styrmedel, som dessutom inte får kritiseras. Då har den inget giltigt syfte.

 13. Brorson

  Jaså, nidbilder på profeten stoppar hedersförtryck och våld, men inte utvisning av hatpredikanter och långa fängelsestraff för dem som utövar våldet?

 14. Jonsson

  Som sagt: den jag inte får kritisera, är den som styr över mig. Alltså islam och islamism i samarbete med framförallt svenska kyrkan och S. De flesta av oss begriper nog nu att det aldrig kommer att bli tal om några utvisningar, men däremot Säpo-hämtning av IS-terrorister som inte lagförs. Löfvens vill ha det så.
  Det är ett politiskt-religiöst maktspel vi ser, vi som inte blundar.

 15. Brorson

  Det är lätt att kritisera det som man inte har läst. Men jag förstår upprördheten hos ateister – som ser sig själva som toppen av upplysthet – när jag ser den extrema ateismen som ett värre hot mot vårt ”post-kristna” land än fredlig islam. Och är det inte just ateister, som har berett vägen för islam? Inget land klarar sig utan religion under någon längre tid. Försvinner en religion, kommer någon annan i dess stället. Försöket att lansera Moder Jord som den nya Guden och jungfrun Greta som hennes profet, ser hittills ut att ha misslyckats.

  Jag har fått nog av förhånandet och förlöjligande av kristna och utmålandet av kristna länder som Polen och Ungern som de värsta skräckexemplen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.