Allsköns funderingar om politik

Slukhål och demokratiunderskott

I december 2008 överförde riksdagen en stor del av svenska folkets grundlagsskyddade makt till EU genom att godkänna Lissabonfördraget. Strax innan omröstningen ställde Svt frågor till riksdagsledamöterna om vad fördraget handlade om. Skrämmande många av ledamöterna kunde inte svara men röstade ändå ja till förslaget. Hur förtroendeingivande var det att många av dem duckade under partipiskorna och uppträdde som ett ’knapptryckarkompani’? Med Lissabonfördraget försvann vår vetorätt på flera områden. Uppenbarligen såg de röstande riksdagsledamöterna inte detta komma. Eller röstade de medvetet för mer makt till EU och mindre makt till Sverige och folket?

Nu har vi fått ett färskt exempel på hur t ex moderata riksdagspolitiker säger ja till EU:s s k återhämtningsfond fast de egentligen är emot. I ett tidigare Facebookinlägg  pläderade M bl a för att:

-EU inte skulle ges beskattningsrätt och utbetalningar av EU-bidrag skulle villkoras med motprestationer från mottagarländer.

Under Europaparlamentsvalrörelsen var det moderata motståndet mot att ge EU beskattningsrätt ett centralt tema för partiet, ungdomsförbundet och studentförbundet. Samtliga invalda kandidater, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, och Arba Kokalari, utställde personliga löften om att inte stödja EU-skatter. Vad gör man inte för att säkra sina platser vid EU:s köttgrytor? Skämmigt och bedrägligt!

I onsdags (24/3) röstade riksdagen om EU:s s k återhämtningsfond. Genom att acceptera paketet godtar moderaterna skrivningar som i realiteten gör EU- skatter oundvikliga. Det medger de själva. Hade M valt att rösta nej tillsammans med KD, SD och V, hade Sverige stoppat stödpaketet. Av rädsla för att ett nej ”kommer störta EU-samarbetet i djup kris”, la de istället ner sina röster. Vem kan känna förtroende för en potentiell statsministerkandidat som inte står upp för partiets politik och linje? Att lägga ner sin röst är att tiga. Att tiga är att samtycka.

Konflikträdsla och en önskan om konsensus är som bekant svenska företeelser; vi ska hålla med varandra och uppnå enighet. Människor som är olika stör enigheten och ordningen. Men är det inte för att förändra, förbättra och göra skillnad som man engagerar sig politiskt? Vad händer förresten om beskattningsrätt införs längre fram? Kommer det att ”störta EU-samarbetet i en mindre kris” då? Nu hade man chansen att stoppa förslaget och dess långsiktiga följder, men av feghet avstod man. Är det sådana politiker vi vill ha? Både M och KD har fått skarp och rättmätig kritik i olika medier för sina ställningstaganden t ex av sina resp ungdomsförbund, MUF och KDU.

Enligt flera källor möts M:s partiledning nu av intern kritik och oförståelse för sitt beslut att släppa igenom EU:s stödpaket. Inte minst MUF:s kritik har varit hård. Så för att kristhantera och skademinimera tog M centralt strax innan omröstningen fram ett dokument, där M-politiker runt om i landet får råd, hur de ska försvara riksdagsgruppens agerande:

”Vi har varit väldigt kritiska till både förslaget och till regeringens bristfälliga hantering av frågan. Men om Sverige lägger in sitt veto och säger nej till EU:s återhämtningsfond som varit färdigförhandlad sedan i juli, så öppnar vi dörren till en både politisk och ekonomisk kris i hela EU”, uppger M-ledningen som lyfter fram vikten av att Sverige är en del av EU.

Politiker som känner sig tvingade att försvara sitt partis beslut och behöver hjälp med att formulera sitt försvar för partiets politik platsar inte i en ’förtroendebransch’. Så agerar inte en ’vuxen i rummet’, i synnerhet inte en potentiell statsministerkandidat. Ovärdigt!

JÖK-boet bestående av S, C, L och MP, partierna som konsekvent kramat EU:s utveckling mot överstatlighet, röstade i onsdags ja till den miljardrullning, som EU:s enorma återhämtningspaket innebär.  Paketet medger EU-lån på upp till 8 000 miljarder kronor. Lånen är tänkta att löpa över 30 år och Sveriges andel av lånen är 150 miljarder kronor.

Vänsterregeringens hantering både av EU:s långtdsbudget och av EU-politiken förtjänar kritik. En betydande del av återhämtningspaketet ska betalas ut som bidrag och inte som lån. Det är mycket problematiskt. Regeringen hävdar att de försökt men misslyckats att få bort bidragen. Så varför lånar EU upp pengar till coronaåterhämtning? Varför gör inte medlemsländerna själva det? Varför ska vi nu öppna upp för att EU ska kunna fungera som en ’transferunion’, kunna bedriva finanspolitik och ges beskattningsrätt? Och varför fick vi inte folkomrösta om återhämtningspaketet?

Debattörer knutna till Forum för EU-debatt skriver bl a följ (SvD 23/3):

-Den samlade maktförskjutningen till EU är nu så stor att det borde vara befogat med en avstämning med svenska folket. I dag kommer riksdagen under stor enighet fatta beslut som gör att EU
tar ännu ett steg mot ett federalt EU och därmed ytterligare undergräver svenska folkets självbestämmande
.

-Oviljan att fråga väljarna är bekymmersam i demokratiskt hänseende: för hur väl representerar
riksdagens ledamöter väljarna i EU-frågor?

-Varje beslut som flyttar fram EU:s positioner framstår kanske inte som särskilt dramatiskt i sig – undantaget var bildandet av EMU – men sammantaget har de inneburit en väsentlig maktförskjutning till Bryssel. Dagens EU är något helt annat än det vi valde att gå med i
1994.

Inför beslutet att gå med i EU talades mest om den frihet och de möjligheter EU skulle innebära. Nu tycks man inte ens ha frihet el möjlighet att stå upp för sitt partis och sitt folks vilja och uppfattning av rädsla för att skapa kris i EU-samarbetet. Dagens EU ’tight’ är verkligen inte det EU ’light’ jag röstade ja till.

Debattörerna tar upp långtidsbudgeten som ett av flera exempel på hur EU sakta men säkert utökar sin makt. Den ’sociala pelaren’, initierad av Löfven, kan t ex hota grundpelare i den  svenska arbetsmarknadsmodellen genom att möjliggöra EU-förslag om lagstiftade minimilöner, vilket alla parter på den svenska arbetsmarknaden protesterar mot. Vidare pratas det i Bryssel nu om en ’hälsounion’. Efter EU:s vaccinhaveri är den förhoppningsvis inte längre aktuell, men osvuret är bäst.

Ett resultat av Coronapandemin är att motståndet mot ökat beslutsfattande på EU-nivå i viss mån minskat. Å andra sidan är svenskarnas stöd för EU-medlemskap inte så mycket större än britternas året innan Brexitomröstningen. En folkomröstning om återhämtningspaketet hade sannolikt riskerat att hota de politiska EU-kramarnas beslut att säga ja till paketet. Vad Sverige behöver är en EU-politik som tydliggör våra prioriteringar och styr unionen i önskvärd riktning. Dessutom måste vi slå fast en gräns för hur mycket makt vi vill överföra till EU. Detta har Löfven och den rödgröna regeringen hittills inte klarat eller prioriterat. Löfven, som numera oroar sig mycket för demokratin efter valet 2022, borde börja med att ta itu med demokratiunderskottet inom EU.

Trots att tyska parlamentets båda kamrar sa ja till fonden meddelar nu Tysklands högsta domstol, Konstitutionsdomstolen i Karlsruhe, att president Frank-Walter Steinmeier i dagsläget inte kan underteckna den lag som ska ratificera EU:s s k återhämtningsfond. Först när domstolen studerat och analyserat alla rättsliga utmaningar mot den skuldfinansierade fonden, kan den godkännas (Deutsche Welle). Det innebär att fonden stoppas, åtminstone tillfälligt och inte tack vare svenska politiker el domstolar.

Avslutningsvis är det värt att påpeka att det var fler riksdagsledamöter som inte röstade ja till återhämtningsfonden än som gjorde det; 15 nej, 14 avstod och 27 röstade ja.

 

8 kommentarer

 1. Jonsson

  Det är ytterst sällan jag håller med förre V-ledaren Sjöstedt, men när han nu befarar att återhämtningsfonden göder korruption – då instämmer jag. Finns det öht någon som inbillar sig att t ex de sedan länge misskötta ekonomierna i sydeuropa ska bättra sig? Jag hoppas på en klausul så att Sverige kan hoppa av 2022, när vi röstat bort Löfvenadministrationen (Obs! ironi).
  Hur kan riksdagsledamöter lägga ner sina röster i en så stor, viktig fråga? Det beteendet visar ju att de varken förmår ta politiskt ansvar, och inte heller förmår skydda folkets intressen.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Också jag håller med Sjöstedt om detta. Så länge man får bidrag utan konkreta krav och mål att uppnå, kommer länder i Sydeuropa att fortsätta missköta sina ekonomier.
   Ja, hur kan man lägga ner sin röst i en för Sverige så avgörande fråga? Sådana politiker ska vi inte ha!

 2. Brorson

  De svenska rageringspartierna och deras uppbackare inom jöken hade inget val. Om Sverige värat betala, hade EU både kunnat stoppa vaccinleveranserna till Sverige och krävt skadestånd för avsiktlig spridning av smitta till alla länder, som svenskar inte har avråtts från att åka till. Den svenska utrikesministern Ann Linde har fört aggressiva kampanjer mot andra EU-länder för att tvinga in dem i Tegnells experiment med flockimmunitet. Om Sveriges desperata behov av vaccin i nuläget, hade EU kunnat säga att det desperata läget i Sverige är självförvållat av den svenska regeringen.

  Varför har den amerikanske presidenten bjudet in både den danska och den norska statsministern, men inte världssamvetet Stefan Löfven, till klimat-toppmötet? Helt enkelt därför att den förre USA-presidenten har hyllat Löfven som försvarare av mänskliga rättigheter. när han värnat mer om smittbärares rättigheter att röra sig fritt – på samma sätt som han har värnat om vapenbärares rättigheter att själva ta ansvar för att inta avlossa sina vapen av ”misstag”.

  Nu är Sverige ett av de trettiotre länder som har stämts av en grupp portugisiska ungdomar för brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, närmare bestämt rätten till liv, med anledning av de okomna i skogsbränder i Portugal. Frågan inställer sig om inte ministrarna Stefan Löfvén. Lena Hallenberg, Ann Linde (samtliga S) och Per Bolund (Mp) bör åtalas inför en internationell domstol för brott mot mänskligheten, såsom ansvariga för att de har tillåtit Anders Tegnell, Johan Carlsson och Johan Giesecke att experimentera med naturligt förvärvad flockimmunitet, fullt medvetna om att experimentet skulle kräva liv.

  Som ett efterspel till föregående diskussion måste jag säga att detta, som har pågått och delvis fortfarande pågår i Sverige, har krävt fler liv än de värsta attentaten, som har utförts av extrema islamister i Europa. Har någon av de namgivna drivits av någon religiös övertygelse? De har snarare drivits av tron att ingen Gud kommer att uppväcka dem på yttersta dagen, för att ställa dem till svars för sina gärningar under deras jordeliv.

  De har litat på att de inte kommer att ställas till svars av den jordiska rättvisan. Vad som upptar den svenska delen av den jordiska rättvisan har vi fått höra under den senaste veckan, då en av ledamöterna i Lagrådet. som granskar nya lagförslag, har varit såpa i statstelevisionen. Han har inte ”tafsat” utan bara ”kladdat” på kvinnan, som anmält honom för våldtäkt. Han fick oemotsagd tala ut inför TV-kamerorna, någon vecka efter att pedofilälskaren i EU-parlamentet fått gråta ut i TV-studion.

  Inte ett ord om bögklubbarna i Bryssel. där full promiskuitet har rått, men inte kunnat besökas p.g.a. pandemin. I stället har TV-publiken matats ömsom med en snyfthistoria om en hastig förälskelse som slutat i en tragedi och ömsom med reportage om ”hbtq-fria zoner i det kristna Polen, vilket väl har accompanjerat de svenska ministrarnas skräckskildringar om att Sverige kommer att bli som Polen och Ungern efter ett regeringsskifte i Sverige.

  Där är både domstolalarna och media politiskt styrda. Så inte i Sverige, förklarar Löfvén med landsfaderlig min. Han som rakade av sig begynnelsen till tomteskägg dagen före julafton. Vad hade han att sätta emot betalningskravet på Sverige?

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Hade inte Sverige kunnat göra egen upphandling av vaccin på samma sätt som länder som inte är med i EU? Om EU inte klarar av att fixa vaccin, kan man väl ändå inte bara sitta där passivt och vänta.
   Jag har aldrig förväntat mig ngt krafttag av Löfven när det gäller att hålla stånd mot EU och dess avgifter.

 3. Brorson

  De nordiska grannländerna visste nog vad som försiggick i Sverige och höll gränserna stängda. Och dessutom behärskar ju deras makthavare svenska språket och kunde läsa vad svenska ministrar sagt, exvis ett uttalande av Per Bolund i början av juni att den svenska strategin hade lyckats, eftersom den gått ut på att begränsa smittspridningen till vad sjukvården klarade av. (vilket i.o.f.s kan ifrågasättas, när annan vård måste inställas,) Andra länder, som har utsatts för den svenska utrikesministerns hätska angrepp, exvis Tjeckien, har inte haft denna kunskap och har kanske insett riskerna med besökande svenskar.

  Minister Bolund har alltså erkänt att man kalkylerat med att tillåta en viss spridning av en dödlig sjukdom, och att det hade lyckats. Även om regeringen inte har satt upp ett bestämt antal. som skulle dö eller bestämt vilka som skulle dö. har man alltså kalkylerat med dödsoffer för regeringens politik. Och utrikesminister är dock utrikesminister de båda och den ena av de båda ministrar som tituleras Ers excellens. Hon har fullständigt skämt ut Sverige, som redan före hennes tillträde hade skamfilat rykte genom företrädarens fjäsk för palestinska terrorister. Och glöm inte svensk senfärdighet med lagstiftning mot islamistisk terrorism.

  När Sverige självt skulle ha haft nytta av EU;s överstatlighet (virus bryr sig inte om nationsgränser) valde alltså den svenska regeringen en egen väg, utstakad av trion Tegnell, Calrsson oc h Giesecke, som den svenska regeringen försökte påtvinga övriga EU-länder. Näe svenska regeringen inte ville stödja EU:s linje om villkorslösa bidrag till länder i Sydeuropa, var förtroendet för Sverige utraderat och de svenska diplomaterna tvingades lägga sig platt.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   De svenska ’diplomaterna’, el rättare sagt syltryggarna, anser tydligen inte att Sverige är värt en strid och det är ynkligt.

 4. Brorson

  Jag kan mycket väl förstå din besvikelse över att M och KD inte vågade stå för sin åsikt utan lade ner sina röster. Men jag menar att ingen svensk regering hade kunnat göra något, efter den svenska utrikesministern Ann Lindes försök att . låta den svenska Folkhälsomyndigheten styra hela EU. Ett sådant övermod straffar sig, speciellt när facit är nästan 13.000 onödiga dödsfall i Sverige, Jag har också nämnt den nye USA-presidentens förakt för Sverige.

  EU har naturligtvis haft medel till sitt förfogande att tvinga Sverige till underkastelse. Medel som unionen normalt tvekar att använda, men den svenska regeringen krävt att unionen ska avända mot Polen och Ungern. för att tvinga de länderna att rätta sig efter pekpinnarna från Stockholm.

  .Nu försöker jök-partierna dölja fiaskot med att det skulle handla om något slags exportstöd för kinesägda Volvo. Har inte Sydeuropa egna bilfabriker, som kan erbjuda de egna ländernas köpare lika bra bilar till lägre pris?

  När jag skrev att Sverige kunde ha haft nytta av EU:s överstatlighet (virus bryr sig inte om nationsgränser), menar jag naturligtvis att regeringen borde ha stängt ner Sverige samtidigt som andra EU-länder, ha följt deras exempel. Men i stället försökte Linde tvinga dem att följa Sveriges exempel.

  • Åsa Sundh (inläggsförfattare)

   Jag tycker det är magstarkt att gå till val på att lova en sak, som man sedan i skarpt läge sviker. Att dessutom skicka ut ett skriftligt dok till sina moderata politiker i övr Sverige för att dessa ska kunna förklara/försvara varför man svikit sitt löfte trotsar all beskrivning. Nu har M verkligen ”skitit i det blå skåpet”.
   Linde förväntar jag mig inte mkt av men en som gör anspråk på att bli statsminister måste gå att lita på och måste stå upp för vad han tror på och tro på det han säger sig stå för!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.