Allsköns funderingar om politik

LOser(S)

Av , , 3 kommentarer 57

I affärsvärlden är det tabu att i sin reklam smutskasta och tala illa om sina konkurrenter och deras produkter. Där talar man istället om sina egna styrkor och fördelarna med de egna produkterna. Att den ’värdegrunden’ inte gäller i den politiska världen har vi länge sett otaliga bevis på, i synnerhet i årets val. Där gick det mesta ut på att smutskasta politiska motståndare, gärna med direkta lögner. Som tur är, gick den taktiken inte hem.

I årets valrörelse satsade LO ca 91 miljoner av medlemmarnas pengar på att stötta sossarnas valkampanj. LO:s kampanjmaskineri jobbade för högtryck; t ex genomförde över 10 000 valarbetare ca en halv miljon samtal med medlemmar i landet. Som medlem kan man inte välja bort att stödja sossarna; varken stödet under valrörelsen eller de ca 40 miljoner i löpande stöd som LO gett partiet den senaste mandatperioden. Det innebär att SD-väljare i LO tvingats vara med och betala sossarnas valkampanj, som i huvudsak gått ut på att smutskasta SD. Rena bedrägeriet! Här har ’Maktallena’ Andersson en stor sten att jobba med. Hon tar numera varje chans att hävda att hon värnar hårt om demokratin.

Apropå demokrati beslöt förresten förresten IF Metalls förbundsstyrelse i januari i år att avsätta SSAB:s i Luleå fackordförande Ulf Karlström trots att han valts av sina arbetskamrater. Hans ’brott’? Han är aktiv SD-politiker och som sådan borde han inte ens ha kunnat väljas som fackordförande enligt IF Metall. Ett rent politiskt beslut och ett demokratiskt haveri över huvudet på medlemmarna som valt honom. Utan partibok kan uppenbarligen ingen göra karriär inom s-märkta fackförbund. Däremot tvingas man betala full medlemsavgift för att vara med och finansiera sossarnas valkampanjer och smutskastning av SD. I fackförbundet Transport får du f ö inte ens vara medlem, om du är sverigedemokrat. Detta är helt absurt! Fackföreningar ska vara politiskt obundna, inte partimärkta underavdelningar till politiska partier. Dags att ändra Socialdemokraterna till Socialisterna för några demokrater är de inte.

Under senare år har LO-medlemmarnas stöd för LO kraftigt minskat. LO-ledningen anklagas för att i ökande grad inte lyssna på de medlemmar de får stöd för att företräda. Ledningen anklagas också för att inte på ett ärligt sätt redogöra för varför de stöttar bara ett enda parti, sossarna. LO:s enda egentliga inkomst är den som medlemsförbundens ca 1,4 miljoner medlemmar betalar. Av dessa medlemsavgifter har LO satsat ca 91 miljoner på att hjälpa sossarna vinna årets val. Miljonerna förväntas medföra tjänster, som i sin tur förväntas ge resultat i form av gentjänster. En galen felsatsning med facit i hand. Den blågula sidan kommer knappast att rösta fram en statsbudget som gynnar odemokratiska fackförbund och fackpampar.

LO:s stöd till partiet under valåret uppgick som sagt till ungefär 91 miljoner kronor. Det kan jämföras med de uppskattningar av riksdagspartiernas valbudgetar som statsvetaren Marie Grusell och hennes kollegor gjort under det senaste valet. LO:s stöd är därmed betydligt högre än alla riksdagspartiernas sammantagna valbudgetar med undantag för sossarna, som under årets val har uppgivit en valbudget på ca 100 miljoner.

Idag är det bara ungefär var tredje LO-väljare som röstar på sossarna. LO-tidningen Arbetets opinionsundersökning 2021 visade att var femte medlem, d v s en överväldigande majoritet av medlemmarna, vill inte att LO ska fortsätta ge ekonomiskt stöd till sossarna. Som medlem har man ingen möjlighet att välja bort stödet till partiet, varken det som sker under valrörelsen eller de omkring 40 miljoner i löpande stöd som S fått från LO-håll under den senaste mandatperioden. Liknar inte detta maktmissbruk snarare än demokrati?

Länge talade man i LO om att andelen S-väljare måste vara minst 50% för att man skulle kunna motivera stödet till sossarna. I valet 2018 var det bara 41% av LO-medlemmarna som röstade på S. I årets val torde det vara ännu färre. Trots att en minoritet av medlemmarna nu sympatiserar med S, stöder LO ändå partiet med närmare 100 miljoner av medlemmarnas pengar. Provocerande, respektlöst och osunt. Undra på att LO tappar medlemmar!