Allsköns funderingar om politik

M i Umeå – S i Botkyrka

 Den skandal som nu utspelar sig inför öppen ridå i socialdemokraterna i Botkyrka väcker många minnen om vad som hände i moderaterna i Umeå inför valet 2002:

När saken senare kontrolleras visar det sig att många blivit partimedlemmar dagarna före mötet, flera bor inte i Tensta.”  (DN 15/2-23)

Låter välbekant för oss som deltog i moderaternas medlemsprovval i Västerbotten 2001.

Moderaterna har innan de allmänna valen ett medlemsprovval, där inskrivna partimedlemmar kan rösta och rangordna partikandidater till kommun, region och riksdag. För att få delta måste man vara skriven i den valkrets valet gäller.

I god tid innan valet 2002 skickades provvalshandlingar ut till medlemmarna i valkretsen (Västerbotten) för att de skulle kunna rangordna sina favoriter till kommun, region och riksdag med 1 till 10 poäng. Resultatet styrde därefter kandidaternas placering på valsedlarna, såvida inte den följande nomineringsstämman beslutade att ändra kandidaternas inbördes rangordning.

Genom maktspel och väl förberedda åtgärder i det fördolda skaffade sig ’de insuttna’ kontroll över beslut och tillsättningar av kandidater för att på förhand säkra utgången av kommande omröstningar och nomineringsmöten. Trots att de ’utkommenderade’ ombuden och falangisterna saknade mandat både från väljare och medlemmar, kom de att avgöra hur makten skulle fördelas inom partiet efter valet 2002.

Vi var många som reagerade över vad som hände i moderaterna i Umeå inför valet 2002. Kandidattopparna, eller deras ’falangister’, intog i god tid partiexpeditionen, dit provvalssedlarna med medlemmarnas namnteckningar skulle skickas eller lämnas in. ’Falangister’ och några av kandidaterna vakade över både expedition och provvalshandlingar. Medlemmar som besökte partiexpeditionen i Umeå vittnade om att provvalshandlingar låg öppet spridda där trots att partireglerna krävde låst valbox.

Efter en tid var det dags för nomineringsmöte, där kandidaternas slutgiltiga rangordning på valsedlarna (kommun, region, riksdag) skulle beslutas. Som ordförande för mötet uppenbarade sig plötsligt en nära vän till kommunlistans toppkandidat. Vännen var skriven i Stockholm och hade därför inte rätt att agera på mötet. Eftersom toppkandidaterna själva inte ville smutsa ner sig genom att agera ’bödel’ på mötet, gick stockholmaren upp och yrkade avslag varje gång mitt namn ropades upp. Jag placerades därigenom längre och längre ner på listan ända tills en mycket respekterad, mångårig medlem och företagare reste sig och upprört meddelade att han för gott lämnade både mötet och moderaterna p g a de uppenbara regelbrotten och oegentligheterna.

Den som slutligen blev riksdagsledamot 2002 deltog inte i bedrägerierna och samlade efter nomineringsstämman en liten skara misstänksamma och upprörda medlemmar/kandidater omkring sig för att gå igenom vad som hänt. Föreningen där ettan på kommunlistan var ordförande hade inför provvalet t ex plötsligt fått dryga femtitalet nya medlemmar skrivna i stockholmstrakten. Dessa hade enligt partireglerna inte rätt att delta i medlemsprovvalet i Västerbotten. Så varför tilläts de rösta? Varför godkändes deras röster?

Den dåvarande partirevisorn beslöt sig för att granska provvalet. När han kom till expeditionen, satt dåvarande riksdagsledamoten och en av de nuvarande topparna och vaktade honom. Revisorn tilläts inte att granska provvalssedlarna utan övervakning. När det senare restes krav på ny granskning, hade alla provvalssedlar förstörts. Det var första gången detta skett i partiet i Umeå. Det medförde dock ingen åtgärd.

I lokala och nationella tidningar och annan media rapporterades mycket om det som skett i Umeå. Jag var t ex inbjuden till TV4:s Nyhetsmorgon för att diskutera provvalet i Umeå med Per Schlingman. Ett par journalister hade lyckats få tag i medlemslistan i den förening som ’tvångsinskrivit’ ca 55 nya medlemmar lagom tills att provvalet skulle börja. Journalisterna hade på måfå ringt upp flera av de nya medlemmarna, som uppgett att de inte gått med i moderaterna trots att de bevisligen röstat och betalat medlemsavgiften. Också några ungmoderater hade ringt och upptäckt att de ’tvångsinskrivna’ varken gått med i moderaterna eller röstat i provvalet. Så vem hade undertecknat provvalshandlingarna i deras ställe? Vem hade betalat deras medlemsavgift à 100 kronor per person? Vem hade godkänt deras röster i provvalet, där de inte haft rätt att rösta? Hur kunde kommunettans ditresta ’bödel’ godkännas på nomineringsmötet? Många frågor men inga svar.

Flera aktiva medlemmar kontaktade partistyrelsen, men det enda som hände var att dåvarande partisekreteraren, S-O Littorin, kom upp och försökte övertala den grupp som protesterade mot bedrägerierna att ’lägga ner’, eftersom partiets siffror var på väg uppåt. Jag frågade honom hur han skulle agera om han fick ohyra i sin källarvåning: skulle han lämna ohyran ifred för att de övriga våningsplanen fungerade bra? Det svarade han inte på. Han tvingades f ö några år senare hastigt lämna partiet under almedalsveckan.

Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer nu i Expressen 1 feb om S-kuppen i Botkyrka:

Utomordentligt allvarligt

Instämmer helt! Moderaterna har nu lämnat in en begäran om en särskild debatt i riksdagen. Begäran handlar om hur vi skyddar våra demokratiska institutioner från infiltration och annan otillbörlig påverkan. Kommer partiet då också att granska även det hot mot demokratin som kan ske i det egna partiet? Förekommer den s k ’umeåmodellen’ kanske fortfarande på sina håll i partiet? Medlemsprovvalet i Västerbotten 2001 är knappast den enda byken. Otillbörlig verkan i val är ett allvarligt hot mot demokratin. Vi är många som var med och som minns hur moderaterna vägrade ta tag i det dokumenterade bedrägeriet som tilläts ske i Umeå 2001.

Den enda utredning som genomfördes i Umeå innan valet 2002 gjordes av en partiombudsman från en annan region. Han kom upp och träffade sin kollega, partiombudsmannen här i Umeå. ’Politisk incest’ skulle jag kalla det. Inget av värde kom de heller fram till, vilket är typiskt för partiinterna utredningar.

De misstänkta i Umeå hade dock självinsikt nog att inse att de aldrig skulle vinna på egna meriter i en ärlig kamp om makten. Att partiet inte tvingade dem att avgå är allvarligt. Personer som våldför sig på demokratin hör inte hemma på politiska förtroendeposter. Innebar de partiansvarigas tystnad och brist på ingripande att de samtyckte till bedrägerierna?

20 kommentarer

 1. jan sjöström

  Hej!

  Förfärliga omständigheter, alla ovärdiga en folkets
  demokrati. En fabricerad händelse skapat i annat
  intresse – blir en situation vi är många som delar.

  Allt blir och är möjligt i ett land där ansvar aldrig
  behöver riskeras av nomenklaturan. Att driva sak
  via korruption ger egenintresset dess bränsle.

  Ingenting nytt i landet av mellanmjölk och chimär
  godhet m a o. Kulisser utmejslade via decennier i
  och av ”ointressets folk” skapar Svensk situation.

  Vi som ser nytta med folkets beslutande röst har
  oftast små möjligheter till relevant förändring. Att
  avstå funktion är immunitetens alla förutsättningar

  Visst förstår vi alla det? Nej naturligtvis inte, årets
  mello är betydligt viktigare för landets 10.000.000
  ytterst ansvariga….

  Sverige drivs via medial konsensus. Statsmedia i
  maktens egennytta hyllas via naiv värdegrund
  marinerad i en folklig enfald. Alla har det ju så bra!

  Kampen om makten är alltid på riktigt.

 2. Jonsson

  Vilken olustig och bisarr historia. Den späder verkligen på politikerföraktet. Tänk ändå att folk faktiskt lånar ut sig till sådant. För vänskaps skull? Till och med offentliga personer som sedan urskuldrar sig; ville ju bara hjälpa kompisen.
  Jag läser ibland politikers presentationer inför val. Om hur de brinner för vissa hjärtefrågor. Tyvärr blir jag sällan övertygad av dem. Ännu mindre om jag är bekant med dem och vet att de skarvar en del. Måste man fuska, då är man nog inte Guds rätte gök. I dagens läge antar jag att pengar lockar ännu mer, och att det ofta finns en hackordning av tradition. Så att politiker sitter alldeles för länge i kommun och region.
  Ett alternativt till petning vore ju att avgå självmant. Så verkar ha skett på andra håll när politiker diskvalificerat sig.

  • Sund (inläggsförfattare)

   I Umeå har ingen av de ’toppolitiker’ jag talar om gått frivilligt. Då de ofta planerar sina politiska karriärer redan i ungdomsförbunden, är de unga när de intar partitoppen inom region och kommun. Det innebär att politiker sitter i åratal där såvida de inte förlorar makten till konkurrenter inom det egna partiet. Men det kan man ju se till att avstyra genom att ta kontroll över valprocessen med hjälp av trix, fix och bedrägeri.
   De personer som toppade valsedlarna inom riksdag, region och kommun delade upp makten mellan sig och konkurrerar därmed inte med varandra. De kommer heller inte att släppa in nån ny toppkandidat förrän de själva beslutat sig för att avgå. Väljarna göre sig ej besvär!!

 3. Basic Rules

  Demoktatin är hotad gastar Bull, ja just ja, säger Bill och därför måste vi ansluta oss till Nato och försvara den nynazististiska demokratin I Kiev med mer vapen.
  ‘Aldrig mer’ sas det, vilket hyckleri !

 4. Britt Eivor

  Kommer mycket väl ihåg det som hände och hur välregisserat det var. Det krävdes en hel del arbete och grävande för att avslöja planen. Sverige har ett valsystem som är ihåligt som ett såll och är man tillräckligt fräck och har rymligt samvete så kan man utse sig själva med höga arvoden som belöning under decennier.

  Samtidigt måste jag säga att vi har ett rättsväsende som inte lägger två fingrar i kors för att avslöja och utreda bristerna då jag tycks minnas att det lämnades in en anmälan då medlemmar som röstat på dessa politiker i provvalet inte var medvetna om detta och att deras personuppgifter var registrerade i partiet vilket är en kriminell handling enligt datainspektionen.

  Nu sitter de trygga i sina höga positioner och nepotismen är utbredd och så länge de inte rodnar så kan de sitta kvar. Det här är ett tydligt bevis på att saknar man samvete kan man gå hur lång som helst med det regelverk vi har i landet Sverige och de som försöker avslöja oegentligheterna blir motarbetade av rättsväsendet och kan bara titta på.

  • Sund (inläggsförfattare)

   Kan bara instämma. Moderaternas påstående att de står för lag och ordning är ren bluff och bara läpparnas bekännelse.

   • Britt Eivor

    En tanke som slår mig är att man kan undra om åklagaren i sammanhanget också var/är frimurare i samma loge som vissa politiker.

    • Sund (inläggsförfattare)

     Ja, Umeå har ju uppmärksammats i media då många av de mäktigaste (männen) i Umeå också är medlemmar i Frimurarorden.
     Hur påverkar förbrödringen mellan politiker, beslutsfattare, ämbetsmän, näringsidkare etc i Frimurarna professionell objektivitet och neutralitet? Kan man vara bröder i orden men på var sin sida av skranket i rättsväsendet?

  • jan sjöström

   Hej!

   I allt är Svensk offentlig förvaltning befriad från just ansvar.

   Negativ konsekvens kan således uteslutas, enär process
   i enlighet med EG rätt krävs. D v s generationer i fråga tid
   och ekonomi.

   Vi behöver tillse ansvarets betydelse i alla sammanhang.

   • Sund (inläggsförfattare)

    Civilkurage, moralisk kompass, ansvar och ansvarsutkrävande är bristvaror i Sverige idag. Inte minst bland politiker.

 5. Hassan

  Nu verkar de ledande Moderaterna i länet kunna sitta kvar tack vare den KLANKULTUR som råder och
  med stöd av alla NICKEDOCKOR som fått arvoderade befattningar och inte vill mista pengarna.
  Hustrun till en av KLANLEDARNA var ju med om att bestämma makens sk ”konsultuppdrag”!!!
  Dessutom verkar ”Bill och Bull” stödja varandra när det gäller olika märkliga arvoden.
  Någon opposition värd namnet har inte funnits i Umeå på många år.Jag har saknat Dig Åsa liksom Ingemar Dalgård.Ni var en gång RYGGRADEN i umeåmoderaterna .I dag verkar det vara en ”lekstuga” med klanmedlammar i ledningen!!

  • Sund (inläggsförfattare)

   Instämmer helt i din korrekta analys!
   Är det förresten någon som sett resultat av det s k ”konsultuppdraget” som hustrun till en av klanledarna fick? Vad har hon levererat?

   • Basic Rules

    Utan att känna till denna otrevliga historia närmare, så förstår jag att Bill och Bull slogs med näbbar och klor för en framtida, mycket högt arvoderad försörjning-
    Fy fan vad ’Ågren’ man får!

   • Britt Eivor

    Problemet återigen är att vi kan inte komma åt dessa människor även om de inte levererar det de förväntas uträtta och vem följer upp resultatet och ställer frågor? Vilka verktyg har vi som väljare och kommuninnevånare att ta till då dessa människor kan gå hur långt som helst för att behålla inkomsten bevisligen. Alla sitter i knät på alla och gud nåde den som stör sammanhanget. Inte ens en respekterad kommunrevisor kan komma åt oegentligheter utan möjligen skriva en kommentar i revisionsberättelsen, men vem bryr sig och hur många har kompetens och modet att göra en analys av situationen och gå vidare till ansvariga?

    • Sund (inläggsförfattare)

     Att partiet inte ingrep säger väl allt. De visste vad som skett, men ville inte ta i det. Lag och ordning i M är uppenbarligen mest läpparnas bekännelse.

 6. Jonsson

  Sossarnas har tappat kontrollen över sina sidoorganisationer. Klarar inte att städa upp. Nu smörar Kommunal med sms-utskick om hyrstugor i Tärnaby! På den tiden det ännu fanns hemmavarande barn här, och intresse, då fick vi inte ens svar på ansökan om semesterstugor via facket.
  Socialdemokraternas dammsugning av Sverige, för att värva röster, det är inget som moderater behöver ta efter.
  Politik är taktik därför att EU alltmer har övertagit ruljansen. Riksdagen blir överflödig.
  Själv skulle jag inte kunnat bli politiker, man måste tillhöra rätt gäng.
  Men kritiker får ibland kastat i ansiktet att de borde engagera sig själva politiskt. Fast till det krävs taktik. Även för kandidater till små partier.
  Spelet om Lycksele BB och lasarett t ex är för bedrövligt. Men dock ett tydligt exempel på att viljan saknas att uträtta något i praktiken i Västerbotten. Folk ska inse att de inte kan bo i glesbygd. Och all eventuell politik utgår ändå från Stockholm. Här i Västerbotten får vi nöja oss med politiskt fluff.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.