Etikett: Hans Linde

HIV och informationsplikten

Av , , 3 kommentarer 2

 1 dec, Internationella AIDS-dagen. Läge att uppdatera sig lite om vad som händer på området.

Jag klickar därför på en debattartikel i DN skriven av vänsterpartiets riksdagsledamot Hans Linde. Han argumenterar bland annat för att man ska avskaffa den så kallade informationsplikten, dvs. att den som är HIV-positiv måste informera om sin infektion för eventuella sexualpartners, och att den smittade för att underlätta smittspårning måste ange vilka denne haft sex med när personen testar sig positivt för HIV. Den principen kommer från smittskyddslagen och gäller inte bara HIV utan de rödmarkerade sjukdomarna på http://www.smittskyddvarmland.se/sjukdomarenlsml/sjukdomarenlsml.html

Nu är ju långt ifrån alla sjukdomar på listan sexuellt överförbara, men det finns ett antal i alla fall. Läser man lagtexten står det "Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma."

Så vad har då Linde mot detta måntro? Jo: "Mycket talar för att Sveriges lagstiftning leder till en känsla av falsk trygghet som innebär att fler tar större risker. Men också till att fler undviker att testa sig och att stigmatiseringen av hiv-positiva befästs, genom att lagstiftningen cementerar en bild av hiv-positiva som farliga och ansvarslösa.

Sverige toppar statistiken över länder som fängslar hiv-positiva bara för att de är hiv-positiva. Smittskyddslagstiftningen behöver därför reformeras. Informationsplikten måste skrotas och vi behöver en hiv-politik som utgår från att vi alla har ett ansvar för att motverka smittspridningen oavsett vår hiv-status."

Nu ska vi se, vad är det han säger egentligen?

" Men också till att fler undviker att testa sig " Är det verkligen sant? Jag tycker att det låter långsökt. Att en och annan är rädd för svaret och därför inte testar sig kan man ju förstå, men att man ska undvika att testa sig för att om man är positiv måste man i framtiden berätta för sina partners att man är smittad låter ju extremt märkligt. Man borde ju vilja ha bromsmedicin om man är smittad, eller? Dessa egoistiska svin lär ju vara det även om lagen ändras. Hur det ska få färre att smittas är svårt att förstå.

Vi går vidare: " Sverige toppar statistiken över länder som fängslar hiv-positiva bara för att de är hiv-positiva." Oklart om Linde bara är korkad eller om han verkligen tror det. Sverige fängslar inte någon BARA för att de är HIV-positiva, däremot kan man dömas till fängelse för att man bryter mot smittskyddslagen och i allvarliga fall smittar någon (även om brottsrubriceringen kan variera en del om jag läst på rätt).

För mig känns det enkelt. Skulle jag vilja veta innan sex om en person är HIV-smittad? Ja. Skulle jag vilja att jag spårades upp av smittskyddsläkare om det finns anledning att tro att jag blivit smittad av någon? Ja.

Behåll lagen.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/harda-lagar-skapar-stigma-for-hiv-positiva_7715410.svd

Uppdatering: Miljöpartiets Gunvor B Ericson är på läktaren när hon säger "– Informationsplikten kriminaliserar alla med hiv" Det är inte sant.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hivpositiva-bor-fa-en-offentlig-ursakt

3 kommentarer
Etiketter: , , ,