Hur är det med ditt KK?

Läste en artikel om att fler blir av med sitt körkort på grund av sjukdom.

Ökningen borde vara ännu större, anser Lars Englund, chefsläkare vid Transportstyrelsen. Han säger till TT att ytterligare 10 000-tals körkort borde återkallas varje år.

I fjol återkallades omkring 7 200 körkort av medicinska skäl eller för att Transportstyrelsen inte fått in läkarintyg visar färsk statistik från Transportstyrelsen. Det är en ökning med nästan 1 400 fall jämfört med året innan.
 
– Det är en fortsättning av den ökning vi sett under många år. Och det är ju ett resultat av att många fler äldre kör bil och att läkarna blivit mer följsamma, säger Lars Englund.
 
Men att 7 200 får sina körkort återkallade räcker inte på långa vägar, enligt Englund.
 
Han pekar på att runt 25 000 personer får demenssjukdomar och 30 000 drabbas av stroke varje år. Till det ska också läggas alla dem som drabbas av exempelvis synnedsättningar.
 
TT: Hur många fler körkort borde återkallas på grund av sjukdom varje år?
– Det är omöjligt att veta, men 10 000-tals fler i alla fall.
Englund säger att en förklaring till att inte fler läkare anmäler patienter som inte borde köra bil är att det inte är ett helt enkelt besked att lämna till någon.
– Patienten har kanske fått en stroke eller en hjärntumör. Då ska man förutom ge det dåliga beskedet om en sjukdom dessutom säga att man ska göra en anmälan till Transportstyrelsen beträffande körkortet. Man glömmer gärna bort det för att det känns jobbigt, säger Lars Englund.
 
Anders Nilsson, distriktsläkare i Täby, håller med om att det är ett svårt besked att ge en patient.
– Det finns inget mer kränkande för en enskild patient än att bli ifrågasatt när det gäller körkort, det är oerhört traumatiskt för den enskilda personen, säger han.
Han säger att ett sådant besked kan leda till en förtroendekris i relationen mellan patient och läkare.
– Jag tar upp det med patienten när jag ser att det börjar bli ett problem. Jag försöker också ta upp det med anhöriga och försöker få deras stöd i diskussionen. Men jag har flera patienter som har lämnat mig för att de tycker att jag har hanterat det fel.
 
Läkare är skyldiga att anmäla körkortsinnehavare som är medicinskt olämpliga att ha körkort.
 
Läkare ska anmäla till Transportstyrelsen om en person motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning om läkare efter undersökning eller genomgång av journaler finner det sannolikt att personen av medicinska skäl inte är lämplig att ha körkort.
Om en läkare anser att det finns anledning att tro att en patient kommer att följa läkarens tillsägelse om att inte köra mer behövs det inte göras en anmälan till Transportstyrelsen.


//Big Papa
 
Källa: Transportstyrelsen (TT)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.