Blåbandet och Blå Eld

Av , , Bli först att kommentera 7

Möjlighet fanns även att prata med Bengt Anders Lindberg om Blå Eld – projketet som Västerbottens Blåbandsdistrikt driver tillsammans med Västerbottens SBU-distrikt.

Bli först att kommentera

Klotterplank på Blåbandets distriktsårsmöte i Vännäsby

Av , , Bli först att kommentera 7

"Min bild av Blåbandet"

Bilderna talar för sig själva!

 

 

 

Bli först att kommentera

Kringaktiviteter på Blåbandets Distriktsårsmöte i Vännäsby

Av , , Bli först att kommentera 7

I samband med Blåbandsdistriktets årsmötet i helgen i Vännäsby fanns det några "bord" att titta på och personer att prata med under pauserna. T.ex var dessa indiska sjalar till salu för 100 kr. Pengarna används i Annmarie och Karl-Erik Sandbergs projekt i Indien.

Bli först att kommentera

Vera Eriksson får Francis Murphy plaketten

Av , , Bli först att kommentera 8

Bild: Distriktsordförande AnnMarie Lindgren delar ut Francis Murphy-plaketten till Vera Eriksson.

Vi gratulerar Vera Eriksson till Francis Murphy-plaketten som är Blåbandets högsta utmärkelse. Plaketten delades ut vid Distriktsårsmötet i Vännäsby den 20 april.

Motiveringen lyder:

"Vera Eriksson är medlem i nyombildade Blåbandsföreningen Norrby-Tavelsjö (Norrbyorten har välkomnat Tavelsjö som kompanjon). Vera har varit aktiv medlem i både SBU och Blå Bandet så länge man minns. Hon har varit ledare för Blå Klubben, drivkraft för sportlovsaktiviteter, aktiv ledamot i Centralstyrelsen, distriktsordförande i Västerbottens Blåbandsdistrikt samt drifkraft i den lokala blåbandsföreningen som bl.a ordnat Valborgsfirande under en lång tid (för att förhindra att ungdomarna i bygden skulle hamna på fel arrangemang). Vera har varit påhittig när det gäller aktiviteter och duktig på att verkställa dom, även när hon haft småbarn, varit lärare och skolledare, men även fortfarande som glad pensionär. Genom NBV hittade hon gamla bekanta i en engelskacirkel – nu är Vera ledare för kamratgänget."

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Distriktsårsmötet i Vännäsby

Av , , Bli först att kommentera 11

NBV finns representerad på Blåbandsdistriktets årsmöte genom Margot Asplund.

 

 

Distriktsårsmötet fortsätter

Av , , Bli först att kommentera 9

Bild: Umeå 2014  vill vi gärna vara med på.

 

Kaffepausen är slut. Snabbt går vi igenom arvoden och ersättningar. Budget 2013 presenteras av kassören Hans Hammarbäck. Ombuden gillar förslaget.

Distriktårsmöte 2014. Ulrika Nordström från Umeå Blåbandsförening inbjuder distriktet till Umeå för att hålla sitt årsmöte. Inbjudan mottogs med en stor applåd!

Ny distriktsstyrelsen för 2013:

ordförande AnnMarie Lindgren

kassör Hans Hammarbäck

sekreterare Britt Inger Ärlebro (nyval)

övriga ledamöter: Sören Lundgren (nyval), Mats Cullman och Yngve Jonsson.

Ny valberedning samt en hel del andra personer valdes. Rikskonferensen 20-23 juni i Karlskoga fick även en del ombud.

Därefter följde en intressant diskussion om vår verksamhet och vår värdegrund, där många av ombuden hade åsikter. En vädjan skickas till Rikskonferensen att låta oss fortsätta denna diskussion innan vi går till beslut.

Den omvalde distriktsordföranden AnnMarie Lindgren avslutade mötet. Ett stort tack till henne och en stor applåd!

 

 

Blåbandsdistritets årsmöte i Vännäsby

Av , , Bli först att kommentera 13

 

AnnMarie Lindgren hälsar oss välkomna tillbaka efter lunchen.

Vi börjar med en parentation över de medlemmar som lämnat oss under året.

Hälsning från IOGT/NTO och Västerbottens läns nykterhetsförbund via Björn Hansson. Hälsning från MHF och NBV Norr via Anders Marklund.

Presidum som leder oss genom årsmöteshandlingarna: Karl-Olof Olofsson och Kicki Lönnebo.

Versamhetsberättelsen visar bl.a att Blåbandsäpplet i fjol tilldelades Sverker Olofsson. Distriktet har informerat om kampanjerna "Vart femte barn", FNV och "Ge barnen en vit Jul". Hemsidan www.vasterbotten.sbu.nu. Blå Kontakt utges inte längre p.g.a att vi inte har någon anställd.

Fjällgårdsföreningen har lottdragning bland deltagande blåbandsföreningar om ett presentkort på 1000 kr att använda på Blå Gården. Vinnare är UMEÅ Blåbandsförening!

Hans Hammarbäck guider oss i ekonomin. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet. Årsmötet beslutar i enlighet med revisorna och ger styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamhetsplanen: Den årligen återkommande Idékonferensen tillsammans med alla föreningar, blir den 5 oktober. Umeå 2014 har fått ett förslag från Blåbandsdistriktet till att servera alkoholria drycker vid "Årstidsväxlingarna", men aldrig fått något svar.

Blå Eld projektet presenterades av AnnMarie Lindgren. Tråkigt nog har vi fått avslag från Arbetsförmedlingen. Vi vill se att varje människa får en uppgift som hon klarar av, men detta passar inte in i Arbetsförmedlingens regler och stödformer. Vi har fått möjlighet att anställa en person, vilket vi börjar med. En person som ska namnge de personer som finns på kort  i Folkrörelsearkivet. Beng Anders Lindberg har som konsultuppdrag att få detta att fungera.

Flera av ombuden har föreslagit att vi ska samarbeta föreningarna emellan men även med andra organisationer.

 

Bild: Bengt Anders Lindberg och Blå Eld i Västerbotten.

Blåbandsäpplet till Harry Gustafsson

Av , , Bli först att kommentera 10

Bild: AnnMarie Lindgren överlämnar Blåbandsäpplet 2013 till Harry Gustafsson

 

 

Idérikt arbete bär frukt

Motivationen till årets Blåbandsäpple:

Harry Gustafsson har alltid trott på människans inre styrka – att kunna resa sig och ta fram det bästa. I över 40 år har han både startat och drivit verksamheter som gett röst och utrymme för svaga. Han har betytt och betyder så mycket för många, allt i Blå Bandets anda om att "idérikt arbete bär frukt".

Blåbandsäpplet har tilldelats 12 år i rad.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Medberoende av Harry Gustafsson

Av , , Bli först att kommentera 10

Bild: Harry Gustafsson

Medberoende

Det är idag inte självklart att anhöriga till de som har drogproblem får det stöd de behöver. Ofta är rådet "Flytta ifrån den personen", men det är inte alltid det som är viktigt. Viktigt är att de anhöriga som behöver ett stöd får det omgående, inte om 14 dagar. Alla i en familj känner inte alltid att de behöver få stöd, men ofta är det samtliga som är i behov av ett stöd, som kan vara olika för olika personer.

Viktigt även med nyktra miljöer, som är inte så många idag. Så ett samarbete med Blåbandet bör etableras. Harry vill även att de som t.ex jobbar inom Kyrkan får utbildning i att ta emot personer med problem och även deras anhöriga. Julhelgen är väldigt svårt för många. Kan vi öppna ett läger under julhelgen?  Under våren har Grisbackakyrkan, tillsammans med Harry, haft träffar för anhöriga, vilket varit mycket uppskattat. Det är otroligt så många människor som mår så dåligt, trots den välfärd vi har i samhället.

Medberoende är en diagnos som samhället behöver idag, man mår dåligt och det får effekter. Men vad är alternativet? Leva eller bara överleva. Vi behöver även Friskdiagnoser, vad är det som gör ditt liv värdefullt? Deltagarnas svar var: Goda vänner, gemenskap, barn och barnbarn, lagom motion.

Vänd dina problem till att se det positiva, se det som "olösta frågor" i stället för problem. Lägg problemen i en ryggsäck med en stol – ta av ryggsäcken och sätt dig på dina problem. Barnen gör som vi gör inte som vi säger – detta gäller även oss vuxna.

Harry hoppas på mer energi och mer engagemang.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Francis Murphy – plaketten till Christin Dahlgren, Vebomark

Av , , Bli först att kommentera 12

Bild: AnnMarie Lindgren delar ut Francis Murphy-plaketten till Christin Dahlgren

 

Vi gratulerar Christin Dahlgren från Vebomark till Blåbandets högsta utmärkelse "Francis Murphy-plaketten".

Christin Dahlgren är medlem i Vebomarks Blåbandsförening, Hon kom tidigt med i SBU i sin hemby Granliden. Många är bygdens barn och unga som varit deltagare i Blå klubben. Christin ha alltidvvarit duktig på att få med både barn och föräldrar i roliga aktiviteter, t.ex filmfestival. Hon har brytt sig och gett uppgifter.

Hennes glöd har altid varit att sprida alkoholens negativa budskap till förädrar, t.ex har hon ordnat föreläsningar med kändisar som satt sin åsikt i sambandmed byns luciafest. Christin har varit SBUs rikslucia och alltid arbetat för Blå Bandets vision, långt innan den överhuvudtaget ens var påbörjard.

Nu börjar barnbarnen ta hennes tid och ork, men fortfarande finns engagemang för nystartad roundaboutgrupp i Lövånger. Tyvärr har många eldsjälar blivit gamla och någon styrelse kunde inte väljas på senaste årsmötet och Christin vill inte göra alla uppdrag själv.

Men visionen släpper hon aldrig!

Bli först att kommentera
Etiketter: