Bo Brydsten, Sorsele

Krisen förvärrar läget för Sorsele

Av , , 1 kommentar 0

Varselsamordnarna för Västerbottens län, Regionråd Erik Bergkvist och Landshövding Chris Heister, har lämnat sin rapport
till regeringen. I den föreslår de fem åtgärder och skriver bl a:

" De kommuner som drabbas hårdast av lågkonjunkturen är kommuner som redan förut är svaga, d v s befolkningsmässigt små inlands- och fjällkommuner."

"För att klara den ekonomiska situation som blivit allt mer akut i kommuner och även i landstinget på grund av lågkonjunkturen, måste statligt stöd i form av generella och/eller riktade insatser göras av staten."

I tidningen Dagens Samhälle rapporterar Anna Eriksson:

"Krisen riskerar att skynda på utflyttningen av personer i yrkesverksam ålder. Det urholkar den kommunala ekonomin och leder till nedskärningar inom vård och omsorg. På så sätt försämras arbetsmarknaden ytterligare. Samtidigt får kommunerna en ökande andel äldre att ta hand om. I Bjurholm, Sorsele och Dorotea är redan nära 30 procent av innevånarna över 65 år"

Ytterligare kol på den brasa jag skrev om i min blogg den 30 januari.

Macken i Ammarnäs

Av , , 5 kommentarer 0

Att den kommunala verksamheten växt beror till stor del på att Sorsele kommun ligger i markandskrafternas svagaste periferi. Den samhällsservice som inte marknaden kan tjäna pengar på hamnar på det kommunala bordet. (Har tidigare berört detta ämne i min blogg den 26 januari.)
Att driva en bensinstation i Ammarnäs är ingen kommunal uppgift men kommunen har gjort det för att upprätthålla en basservice på orten.
Men nu är anläggningen ute på anbud ! Lägg et bud, tipsa vänner och bekanta, ragga entreprenörer. Ring någon företagsam människa du känner som kan tänkas driva anläggningen. Vi i bygden måste hjälpas åt att få en långsiktig lösning på Macken. Det duger inte att pumparna är ur funktion vid storhelger, nu senast kring nyår och dessförinnan påsken i fjol. Vi ortsbor har behov av drivmedel och eftersom vi vill utveckla turistnäringen är en bensinstation en nödvändighet.

De glömda barnen

Av , , 3 kommentarer 0

Bris har nu kommit med en ny Rapport 2009 där man på sidan 37 ff tar upp "De glömda barnen". Det är barn som lever i familjer med psykiskt sjuka vuxna eller missbrukare.

När missbrukares hundar far illa ropar vi på myndigheterna. Vi begär att missbrukaren ska fråntas sin hund som far så illa. Djur ska inte behöva utstå illa behandling.
Vad gör vi när barn far illa i missbrukarfamiljer?

Frågan uppstår eftersom jag just läst Benny Haags senaste bok, "Makt, mod och motstånd", hans manifest för en nyktrare värld. En läsvärd bok jag varmt kan rekommendera.

Jag vill ha kvar Apoteket i Sorsele och utlämningen i byabutikerna

Av , , 4 kommentarer 0

Snart lägger högerregeringen ett förslag om att avreglera apoteksmarknaden. Den genomförs av ideologiska skäl och gynnar internationella läkemedelsgrossister. Men det löser inga problem att sälja ut apoteken till liberala marknadskrafter. Vinstintresset är ingen bra drivkraft för en säker läkemedelshantering. Det blir höjda kostnader för oss skattebetalare och sämre tillgänglighet i glesbygd.

Svenska folket har i dag en väl fungerande apoteksmarknad. Apoteket garanterar en effektiv och säker hantering av läkemedel och bland Europas lägsta priser.

Värna Apoteket Ormen i Sorsele och utlämningsombuden i Ammarnäs, Blattnicksele och Gargnäs.