Kommunal filmcensur?

Umeå behöver en ny kulturchef omgående.

Jag har just fått ta del av den av kulturnämnden beställda utredningen om "Framtida förutsättningar för Umeå Filmfestival". Slutsatsen är ingen rolig läsning för mig som ordförande i filmfestivalen. Styrelsen avrättas omgående utan omskrivning, en operativ styrgrupp tillsätts, med majoritet av kommunala tjänstemän. Gruppen har makt över ekonomi och vilka filmer som ska visas.

Om den operativa styrgruppen inte kommer överens har kommunen rätt att innehålla bidrag.

Första mötet i operativa styrgruppen skall enligt avtalsförslaget avhållas i redan under januari för att fastställa årets budget.

Är det här en ny kommunal kulturpolicy? Ska bidrag till andra festivaler/kulturyttringar utgå på samma sätt? Den statliga vuxencensuren är avskaffad men de socialdemokratiska kulturpolitikerna i Umeå är uppenbarligen i färd att inrätta en kommunal motsvarighet.

Är utredningens förslag förankrade i ledningen för kulturnämnden? Vad ska jag tro? Det dystra förslaget till nytt avtal ligger trots allt på mitt skrivbord – och enligt texten ska en ny budget vara fastställd redan om någon vecka av den nytillsatta festivalledningen. Styrelsen har då alltså fått sparken.

Nu skulle Umeå ha behövt en trygg och kompetent kulturchef som kunde avföra de stolligheter som just nu ligger i pipeline.

Kommunen som tog död på en filmfestival. Tror Umeås politiska ledning att den sanningen är en bra merit för en stad som aspirerar på att bli europeisk kulturhuvudstad?

En kommentar

 1. Örjan Swenberg

  Jättekonstigt att Britt-Marie Lövgren, 17/1 2007, kan uttala sig om kulturnämndsbeslut som inte är fattade. Märkligt att hon kan gå ut i debatt om en utredning som ännu inte kommit oss ledamöter till del. Egendomligt att hon utgår ifrån att nämnden som inte ens diskuterat frågan kommer att agera i en viss riktning. Sant att vi behöver en kulturchef, men det gäller av en rad anledningar, där filmfestivalsfrågan bara är en. Tragiskt att lokala toppolitiker så öppet sätter sig på flera stolar. Det raserar trovärdigheten för alla kommunpolitiker. Det är inte första gången. Nina Björby agerade liknande när nämnden beslöt att dra ner bidragen till hennes teatergrupp, Björby agerade dock inte lika offentligt. Det är viktigt att politiker är engagerade även utanför de beslutande rummen, och tar ett samhällsansvar även i ideella organisationer, men det måste vara uppenbart för alla och en var att det blir ytterst problematiskt när ett tidigare kommunalråd, tillika främsta företrädare för ett parti offentligt propagerar för en enskild förenings räkning. En förening som dessutom redan åtnjuter stor offentlig finansiering, Det är mycket nära en jävsituation. En toppolitiker och partiledare, lokalt eller nationellt, kan inte välja roll så som den själv tycker det passar. Den är alltid partiledare och därmed en del av maktutövningen. Det är mycket anmärkningsvärt när sådana lånar sig till att agera för enskilda intressen.

  Det är fullkomligt fel, tillika absurt, att kulturnämnden skulle vilja införa en filmcensur. Man häpnar. Kulturnämnden i Umeå har all anledning att både låta utreda och internt diskutera filmfestivalens situation, och hur man skall gå till väga för att få mer stabila förhållanden för festivalen. Att det funnits påtagliga problem med festivalen kan inte ha gått ens Britt-Marie Lövgren förbi. Min förhoppning är att nämnden på ett förutsättningslöst sätt skall diskutera såväl utredningens resultat, som vad olika berörda parter har att säga om saken. Jag hoppas och tror även att nämnden, sin vana trogen, skall fatta ett genomtänkt och klokt beslut, trots att vårt fd kommunalråd gått ut och försökt sätta agendan för oss. Jag hoppas att folkpartiets representanter i nämnden klara att bortse från Lövgrens haranger, så att debatten inte kvävs. Bäst vore att ta ett separat beslut för 2007, och därmed öppna för den nyvalda nämnden att sätta sig in i helheten för filmens situation i Umeå och Västerbotten.

  Personligen har jag gott hopp och förtroende för att vi snart skall se en ny kulturchef ta plats i rådhuset. Även när så har skett är det nämnden som fattar de politiska besluten. Något jag trots allt tror att Lövgren vet.

  Örjan Swenberg
  Kulturnämndsledamot för Kristdemokraterna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.