Vräk inte barnfamiljer!

Kommunfullmäktigedag i Umeå. Många frågor är på agendan bl. a vräkning av barnfamiljer.

Verkligheten är inte detsamma som festtal om barnperspektiv. I verklighetens Umeå vräks barnfamiljer. Det är mycket som sägs men lite som blir verkstad från den politiska bänken.

Verklighetens Umeå styrs av Socialdemokrater och Vänsterpartiet. Någon förklaring till varför vräkningen har fått ske fanns inte att få idag.

Etiketter: ,

4 kommentarer

 1. NN

  Riksdagen, där (fp) har inflytande, kan förhindra de flesta beroenderelationerna hos socialtjänsten, och när det sker försvinner deras monopolliknande ställning – socialtjänsten måste därefter leverera för att behålla kunderna. Läs om negativ inkomstskatt, studera resultat av ett försök med ”grundinkomst” i ett samhälle med ca 1.000 invånare; ett försök som resulterade i ett flertal nya företag, fler förvärvsarbetande, bättre hälsa och färre avhopp från skolan – och tänk på saken. Förlust- och alternativkostnaderna för ”socialtjänster” är höga – resultaten är ofta ohälsa och låg produktivitet.

 2. Britt-Marie Lövgren

  Lär alla barn läsa, skriva och räkna tidigit i livet. Det snabbaste och billigaste sättet att förhindra utanförskap senare i livet. Det håller inte att 25% ställs utanför. Titta också på realityTV och serien 9A.

 3. NN

  Ja, i utländska skolor med god pedagogik lär sig barn läsa före sju års ålder. Maria Montessori såg för länge sedan hur ”utvecklingsstörda” barn lärde sig läsa, skriva och räkna med lätthet – och kände stor arbetsglädje – redan i 3-7-årsåldern. I en rapport om utbildningsforskning konstateras att i stort sett ingen utvärdering görs av pedagogiska arbetssätt i Sverige. Det kanske delvis förklarar varför vetenskapligt beprövad pedagogik knappt används här och att en stor andel av dem som slutar grundskolan inte kan det som barn i Montessoriskolor normalt lär sig innan svenska barn börjar skolan.

 4. Britt-Marie Lövgren

  Svar till NN (2011-02-01 16:25)
  Väldigt sant. Jag var i många år engagerad i lärande enligt Suzukimetoden. Dvs lära barn att spela ett instrument på gehör genom föräldraengagemang, lyssnande och pedagog från 5 års ålder. Det funkar. En engagerad kvart om dagen från tidig ålder. Detsamma gäller säkert för inlärning av andra saker. Glädje och lust övervinner de flesta svårigheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.