Socialtjänsten i Sorsele?

Följer med intresse Jan Björklunds nya ”utspel” angående att elevers skolk återigen ska bokföras. Framför allt tycker jag att läsarnas kommentarer är jätteintressanta att läsa. Det finns de som har bra poänger MOT hans agerande men det finns även de som inte verkar ha någon insikt alls. 

När en elev har kommit så långt att det är mycket skolk så har ju föräldrarna tappat greppet någonstans. Och då kvarstår skolan och sociala menar många. Skolans roll är ju undervisande och till viss del uppfostrande men bara till en viss gräns. När skolan inte räcker till så kvarstår det sociala. I de flesta kommuner tar sig de sociala an barnen och engagerar sig i dem samt AGERAR! Därför finns det HVB-hem samt fosterhem. 

Jättesvårt att skriva om detta men det måste bara lyftas. Man kan inte ge några exempel här eller så men jag vågar säga så mycket att det finns barn/ungdomar i Sorsele som definitivt skulle behöva få byta miljö ett tag. Varför får inte barn/ungdomar som påtagligt uppvisar jätteproblem och som växer upp i Sorsele den hjälpen och möjligheten? För det är precis det som det handlar om!!! Att få hjälp alltså! Vi har ju relativt många i vår skola som kommer utifrån och via Skogsro t.ex. går hos oss. 

Så min fråga blir: när blev senast någon från Sorsele kommun fosterhemsplacerad eller placerad på ett HVB-hem? Och frågan kommer ju att gå till nuvarande kommunchef vilken varit/är socialchef massvis med år. Blir förmodligen pappersvägen men jag kommer att redovisa svaret här eftersom det blir offentligt. Om jag inte får ett svar direkt här förstås.  

Tips till politikerna i Sorsele: här kan ni definitivt dra ner på den sociala verksamheten inom kommunhuset för barn och ungdomar för den fungerar bara inte! Möjligtvis på papper. Och i lönekuverten. Alternativt agera för att hjälpa barnen.

Till er som retar upp sig på denna åsikt/insikt från mig och anser att det fullt ut är skolans/omsorgens roll att ”ta hand om barna” samt uppfostra dem samt vill kommentera mig så kommer jag bara att besvara dem som sätter ut sitt namn!

 

17 kommentarer

 1. Magnus Eriksson

  Hej Calle!
  Huruvida socialtjänsten fungerar lr ej, det låter jag andra bedöma. Nån annan får väl oxå svara på när ungdom sist blev placerad.
  Vad jag tror mig veta är att orsakerna till att ej fler blir placerade är nog två.
  1. För frivillig placering så måste alla vilja göra det och det kan vara svårt för föräldrar att ta det beslutet.
  2. En stooor orsak, pengar… Tyvärr, låter kanske rått, men så är det. Det kostar pengar att placera någon på t.ex HVB. Även om man på lång sikt troligen skulle se en samhällsekonomisk vinst, så kostar det pengar initialt och det är väl det de flesta ser.

  Tycker för övrigt det är jättebra att du lyfter frågan, det känns som att alltför många inte vågar prata om saken.

 2. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Magnus Eriksson (2011-05-13 11:55)
  Hej Magnus

  Jo det känns verkligen som att den här frågan måste lyftas. Tyvärr är den jättesvår att debattera p.g.a.sekretessen. Man kan ju inte prata i klartext och då kan det vara svårt att bli förstådd. Sekretessen innebär också att man från socialas sida kan ”mörka”. Nu säger jag inte att man gör det men det är ju fullt möjligt. Det jag också undrar över är huruvida våra politiker som väl har det yttersta ansvaret får information. Eller gäller inte sekretessen gentemot dem.
  Tror precis som du att kostnaden är EN stor bidragande orsak till att man inte placerar i Sorsele. Men jag tror att det finns mera som bidrar till det, t.ex. att ”alla känner alla” och det blir känsligt. Men sådant får definitivt inte gå före professionen. Då är det ju tjänstefel!
  Och så är det precis som du säger det här med ”frivilligheten”. Men om man från socialas sida känner att det här barnet skulle behöva få byta miljö, ett tag åtminstone, så är det ju upp till dem att ”övertala” och skapa en frivillighet i situationen. Det funkar ju på andra ställen. Även i små kommuner.
  Ja det är mycket man grunnar över i denna fråga. En sak är jag dock helt övertygad om: Sorsele är inget undantag – det finns barn även här som skulle få möjlighet att byta miljö.

 3. Anton Johansson

  Hej Carl-Axel!
  Jag har suttit i Omsorgsnämnden förra mandatperioden och socialsekreterarna, som är kunniga inom området, beskriver situationer och lägger fram förslag på hur man går vidare. Jag har aldrig fått uppfattningen att det rör sig om pengar utan som jag uppfattade försöker man alltid se till ungdomens bästa…Om man då fattar rätt eller fel beslut är svårt att avgöra direkt. Men det är verkligen inte lätta beslut att fatta.
  Sen ditt tips till politikerna förstår jag inte alls.
  /Anton

 4. Magnus Eriksson

  Nu har jag ju inte setat i socialnämnden, men väl varit med inom politiken tidigare och jag måste nog, tyvärr, säga att vi idag lever i ett samhälle där det mesta styrs av pengar. Att då tro att pengar inte skulle spela roll inom socialtjänsten, nej det tror inte jag i alla fall…
  Att placera en individ på behandlingshem, oaktat om det är ungdomar eller vuxna, det kostar pengar. I storleksformen tusenlappar/dygn. Tyvärr tror jag att man i många fall låter det gå för länge innan man placerar. Det kan nog straffa sig i längden, dels för att andra skador/kostnader hunnit uppstå men också för att ju längre ett beteende fått rota sig, desto längre tid tar det att ändra på.
  Ska vi hålla oss till ungdomar så är det ofta just beteenden och självkänslor man vill ändra på i dessa fall. Ofta orsakade av omgivningen, dvs det är oftast inte ungdomens fel att det blivit fel. Vi vuxna har även ett ansvar i att se till att inte omgivningen (t.ex klasskamrater) tar skada för det kostar också pengar, men än viktigare, det drabbar YTTERLIGARE oskyldiga.

  Så varför fungerar det inte då? Tja, som jag ser det, om socialtjänst, skola föräldrar och andra vuxna verkligen tar sitt ansvar och flaggar för detta. Om det INTE är som Calle och jag menar, att det kan vara svårt/känsligt att fatta beslut, ja då finns det väl bara den ekonomiska biten kvar, eller? Nu vill jag inte mena att man ska skicka ungdomar på behandlingshem så fort det blir lite strul, men om det fortgår av olika anledningar, så bör man agera. Och det så fort som möjligt, för oönskade beteenden eskalerar och sprids ganska fort. Det tror jag ingen säger emot.

 5. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Anton Johansson (2011-05-15 13:10)
  Hej Anton
  Och tack för att du förklarar hur det fungerar. Vad jag menar är att vad får ni för information egentligen? Kan ni prata i ”klartext” med socialsekreterarna och vice versa p.g.a. sekretesslagen? Sedan undrar jag hur långt det kan få gå i vissa fall? Och som ansvarig politiker är det ju jätteviktigt att få veta exakt hur det är. Eller har jag fel? Jag tror liksom Magnus Eriksson att det är pengarna som styr! Tyvärr. Och det finns enstaka barn som har det jättejobbigt! Och det får bara rulla på?

 6. Anton Johansson

  Tråkigt Carl-Axel att du verkar utgå från att sociala mörkar och inte agerar professionellt. Som politiker kan man omöjligt ta del av samma form av information som de gör och på nått sätt måste man kunna lita på deras professionalism.

 7. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Anton Johansson (2011-05-15 18:49)
  Hej igen Anton. Nä jag utgår inte från att de mörkar – säger bara att möjligheten finns. Varför jag tagit upp den här frågan beror på att nånting stämmer inte. Och jag vet inte vad! Eller varför! Och när du säger att det inte är ekonomin så pekar det ju åt något annat håll. Men jag har som sagt var ingen aning om varför det inte funkar. Men skulle hemskt gärna vilja veta:)

 8. Carola

  Tycker det är jätte bra att du tar upp såna här frågor Carl-Axel för oftast har man anledning att skriva när man förstått att något inte stämmer. Önskar bara politiker som läser kunde ta till sig invånarnas funderingar och inte slå ifrån sig. Förklara istället så vi förstår, tycker jag…..

 9. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Carola (2011-05-16 20:19)
  Hej Carola.
  Ja jag skulle gärna vilja förklara men då är risken så stor att man snubblar nånstans och bryter sin tystnadsplikt så jag vågar helt enkelt inte. Tar upp det generellt i stället. För det är någonting som inte stämmer. Som jag ser det iaf. Eller så har Sorsele så mycket mera ”harmoniska” barn/ungdomar och hem än andra kommuner. Men jag tror inte det.

 10. Carola

  Förlåt Anton men nu är du väl lite naiv? Att påstå att det inte ska ska kosta så lite som möjligt för kommunen är att lura sig själv och andra. Har sett alldeles för mycket som INTE gjort mig imponerad. ”Ungdomens bästa” jo, jag tackar…..

 11. Karin Israelsson

  Det placeras ett inte så litet antal barn i HVB hem från Sorsele. Vid vårt senaste nämndsmöte hade vi en placering. Pengar styr inte detta utan barnets behov styr. Om inte skolan och föräldrarna klarar barnen så är det inte givet att man ska placera barnet. Det görs en mycket grundlig utredning av både socialsekr. och ibland av inlejd expertis. Det är inte heller så att skolan som anmält problem med en elev får en återrapport om vad som skett.Men barnets bästa står alltid i centrum, vi följer bernkonventionen. Dessa beslut är svåra att ta. Att palcera ett barn ibland mot dess vilja är känslomässigt tungt. I första hand ges stöd så att familjen ska klara upp den situation man sitter i, men det hjälper inte alltid. Jag har deltagit i dessa beslut i åtskilliga år och känner mig trygg med den turedning som görs och det beslut som fattas. Familjehemmet eller instutitionen besöks sedan regelbundet av socialsekr. och fortsatt vård beviljas om det finns behov av detta. Det känns inte bra om man börjar smutskasta socialtjänsten på grund av svag kunskap om vad som sker. Målet är alltid att familjen ska klara av barnet med den hjälp som ges. Karin Israelsson fd ordf. omsorgsnämnden

 12. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Karin Israelsson (2011-05-17 19:20)
  Hej Karin. Och tack för att du ger oss information. Jag håller fullständigt med om att det är ett oerhört svårt beslut att ta och jättesvårt rent familjärt. Men vi måste se till barnens bästa när man inte hittar andra lösningar. Intressant det du skriver att ni hade en placering vid senaste nämndsmötet. Det kanske var så nyligen att vi inte märkt något på skolan ännu. Om det nu är någon som går skola i Sorsele. För jag vet att ni placerar ungdomar som gått ut i Sorsele De börjar vara i övre tonåren. Och det kan tyckas väl sent när man känt till ”fallen” i flera år.
  Min funderation är mera när någon i skolålder i Sorsele placerats?

 13. Carl-Axel Otterhall

  Har gjort en liten research i dag. INGET barn i skolålder t.o.m. högstadiet har de senaste 15-20 åren placerats från Sorsele!? Ganska säker källa men om den information jag fått inte stämmer så rätta mig gärna. Placeringarna kommer senare?! Hur ska man tolka det?

 14. Magnus Eriksson

  Hmmm…
  Får nog lämna denna diskussion. Det finns, som tidigare sagts, en sekretess som skall följas.

  Till Karin, jag vet att det gjorts placeringar och dessa har varit absolut nödvändiga. De börjar också ge omfattande positiva bieffekter.

  Till Calle, hoppas denna diskussion kan drivas vidare på ett konstruktivt sätt, en bra början har du skapat!

  Med förhoppning om att korrekta beslut tas även i framtiden!

  Magnus.

 15. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Magnus Eriksson (2011-05-18 21:33)
  Du har så rätt Magnus. Vi kommer inte längre här och jag hoppas också på en konstruktiv och bra diskussion i rätta forum framgent. Vad som känns väldigt positivt är att i mina mått mätt har väldigt många varit inne och läst här och det innebär väl att det engagerar folk. Men det är jättesvårt att prata om. Tack till er som varit inne och kommenterat och fört en bra dialog:)

Lämna ett svar till Magnus Eriksson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.