SJUKVÅRD. JA TACK 2!

Förlåt Fredrik att jag "lånade" din rubrik men jag tyckte den var så bra. Likaså det du skrev. Har någon inte läst det så hittar ni det här  http://blogg.vk.se/fredrikgMp/2011/10/19/sjukvard-ja-tack-345607

Håller fullständigt med Fredrik och min funderation är vilket är Landstingets huvuduppdrag? Så här beskrivs det på deras hemsida http://www.vll.se/default.aspx?id=20209&refid=20210.

Landstingets uppdrag

Landstinget ska medverka till rättvis välfärd, fördelad efter behov och till största delen finansierad genom skatter. Det innebär att landstinget ska minska skillnader i hälsotillstånd och hälsorisker mellan befolkningsgrupper och geografiska områden. Landstinget ska, i huvudsak i egen regi, bedriva hälso- och sjukvård, tandvård, omsorger om handikappade samt viss utbildning och forskning.

 

Genom ekonomiskt och annat stöd ska landstinget tillsammans med andra aktörer ta ansvar för bland annat kultur och kollektivtrafik. Ansvaret omfattar också viss näringslivsutveckling, framför allt inom områdena FoU samt vård och omsorg ur ett tillväxtperspektiv.

 

Allt detta är grund för landstingets verksamhetsidé: "Utveckling för hela Västerbotten – en god hälsa och en bra livsmiljö".

Uppdraget är alltså som ovan beskrivs och om man då bor i glesbygd så uppstår ju en massa frågor när nedskärningarna kommer.

Personligen tyder jag deras beskrivning som att det som står i första stycket är det primära. Ska det sparas så bör det väl bli på det som inte är huvuduppdraget. 

Sedan är det organisationen. Här får ni som är intresserade tre länkar till den. Den första är förtroendemannaorganisationen, den andra är tjänstemannaorganisationen och den tredje är verksamhetsområden. 

http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/Politik/Nedladdningsboxar/Filer/efc91595-bbb2-4fe6-964e-05ce1b930db4.pdf
Svårt att som oinvigd sätta fingret på vart man kan skära i dessa tre organisationer men det känns som att förtroendeorganisationen är stor och dyr. 

Hur som helst så har nu våra politiker ett gigantiskt och inspirerande jobb, som måste göras fort, framför sig. Nu gäller det att hitta argument och visa VLL på vart de kan spara i stället så att man räddar vår akutvård m.m.

Vad händer t.ex. med biltestföretagen om det inte finns tillgång till akutvård? Vad säger Migrationsverket om att skicka hit flyktingar om det inte finns akutvård? Vem vill flytta hit – eller vara kvar? Telefonförbindelser försämras! Postutdelning försämras! Sjukvården försämras! Vägarna försämras! 

Allt detta är politikerfrågor och som politiker ska man inte hoppas på befolkningen och namnlistor. NU MÅSTE DET AGERAS!!! Och det ska HÖRAS OCH SYNAS!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.