Imponerad av Landstingskoncernen? Nää…!

Tänk att det finns (S)å få personer som år ut och år in lyckas sitta på poster med sådan otrolig makt! Samma personer/partier styr i ett konglomerat över allt inom kommuner (de flesta iaf), sjukvård, länstrafik, tågtrafik, kultur, regional utveckling och så vidare! Vilken otrolig kompetens de måste inneha!

Nu menar jag absolut inte att allt blir bättre om alliansen någon gång skulle komma i majoritetsställning i Landstinget. Jag tror inte att kompetensen är mycket högre där om man ser till helheten. Förhoppningsvis kanske man kan vara lite smartare på så sätt att man inte har samma personer som ska sitta och tillsätta nya styrelser inom alla områden. Om man åtar sig att sitta i många beslutande organ inom olika genrer så tror jag att man har en viss övertro på sig själv. Hur många ”stolar” sitter Peter Olofsson på? Och Lennart Holmlund? Med flera.

De har iaf varit med om att i sin koncern bygga upp Norrtåg och allt elände de i sin tur åstadkommit. Det är inte bara inom sjukvården landstinget misslyckats!

Nu kan man läsa i tidningar om att Glesbygdsläkaren Peter Berggren i Storuman tar hem årets Västerbotten Grand Pris. Ett ställe där Landstinget verkligen satsar! Det är bara att gratulera. Men vem har nominerat honom? Om det inte är landstinget själv så kan det vara någon annan organisation inom koncernen? Region Västerbotten? Var akutbilspersonalen i Åsele nominerade vilka av någon landstingschef blev nekade att åka och hjälpa Assar som ramlat från taket? Vem utsåg segraren?

Jag har inte hört någonting som i verkligheten utförts från glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Bara hört att man håller på att bygga upp något revolutionerande för glesbygden. Nu behöver det inte alls innebära att de inte har gjort positiva insatser. Någon annan som vet mera?

Men detta spektakel Norrtåg som Landstinget är huvudman i! I kväll kan man läsa i VK att av de fyra nordligaste landstingen vilka tillsammans driver "lekmannaprojektet" Norrtåg så har tre av landstingen bestämt att köpa in tre stycken 30-åriga tåg från Skånetrafiken. Detta på grund av att de X62 Coradia, inte har klarat vinterförhållanden” (ÖP). VLL behövde tydligen inte köpa in något! Cirka 14 miljoner per tåg ska nu de Landstingen låna upp till och själva gå i borgen för! Är borgen skattepengar? Men det är ju småpengar i förhållande till den miljard det kostade att införskaffa billiga, icke fungerande tåg i vår miljö! Dessutom utan godkända ERTSM. Fast till det utgick ju en massa Eu-bidrag. Undrar om det täckte allt?

När man fått slutnotan på HELA kostnaden för att få fungerande tåg här uppe så tror jag att man mycket väl hade kommit billigare undan om man satsat på de dyrare tågen som någorlunda klarar av vårt klimat! Vad tror du Peter Olofsson? Eller du Lennart Holmlund? Ni sitter ju båda även i AU i Region Västerbotten! 

Kommer någon att officiellt redogöra för hur denna genomgående inkompetens tär på våra skattepengar? Självklart inte! Det finns alltför många i koncernen som har lön som att de har ett ansvar. Och har många ansvar så har ingen det!!! Typiskt offentlig sektor!  Ett mera passande namn på den vore ”Skyddad verkstad”!

 


 

 

10 kommentarer

 1. Thomas Hartman

  Jag tror du drar några förhastade slutsatser i detta blogginlägg.

  Persontrafik på järnväg är idag ett tekniskt avancerat och komplext system för att förena tidseffektiva resor med god komfort och hög tillgänglighet med sund ekonomi. Komplexiteten medför tyvärr också ofta inkörningsproblem innan alla kuggar arbetar tillsammans och är inte unika för Norrtåg.

  Liknande problem med nya, anpassade tåg från en annan tillverkare inträffade i Bergslagen och i Gävleborg när tågparken byttes ut i början av 2000-talet. Nya automatiserade övervakningssystem och lägre personaltäthet inom Trafikverket har också medfört vinterproblem runt om i Sverige.

  Upphandlingen av tågen har genomförts av AB Transitio som har tillgång till landets ledande tågexpertis och som hjälper alla offentliga tågtrafikbolag. Ett dilemma i sammanhanget är att man inte köper tåg på samma sätt som en bil. Köper du en ny bil idag så är den redan från början byggd för, och testad i, snart sagt alla klimatförhållanden. Att bygga och utrusta tåg på samma överdimensionerade sätt skulle ligga utanför alla ekonomiska gränser varför alla tåg säljs i en basversion som sedan anpassas till de funktionskrav som köparen anser nödvändiga. Därefter tar säljaren fram teknik som lever upp till dessa funktionella krav och tågen har testats under två vintrar i norra Sverige innan de levererades.

  I detta fall har det förutom vinteranpassning också ställts krävt högre komfort med bättre säten. Stor vikt på tillgänglighet har också ställts samarbete med handikapporganisationerna.

  I samband med detta gör olika experter bedömningar av om säljarens lösningar kan leva upp till kraven. Dessa görs komponent för komponent. Att sedan få en fullständig överblick hur dessa komponenter fungerar tillsammans i varje unik situation är i praktiken omöjligt att göra.

  Så detta är inte någon skyddad verkstad. Din kritik mot landstinget känns inte rättvis.

 2. Thomas Hartman

  Idag är tågen så mycket mer komplexa med allt fler datorer. Tidigare var det enklare teknik och man hade folk vid varje station som gick ut ochkunde hjälpa till om det var problem. Man kom ganska långt med spett och sop. Idag är stationsbyggnaderna uthyrda eller tomma och man har inte folk ute på samma sätt. Mer avancerade tåg gör också att de precis som en bil av idag krävs mer av den som ska ge service.

  Vad gäller ERTMS så är det ett beslut där EU länderna vill öka möjligheten att transportera över gränserna. Man moderniserar samtidigt signalsystemet. Från det som varit tidigare med stolpar och signal efter banan till att intelligensen sitter i tåget.

  Att botniabanan blev försöksobjekt för detta beror på att det var en ny bana och det är oekonomiskt att bygga upp dubbla system när du ska in med ett nytt. Då skulle man byggt upp ATC och ERTMS.

  Så detta har inget med tågen att göra att de som du skriver skulle levererats utan det godkända systemet ERTMS det är inte heller något du kan lasta landstinget för.

 3. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Thomas Hartman (2013-01-16 08:06)
  ”Sverige får 22 miljoner euro, eller omkring 220 miljoner kronor, från EU-kommissionen till ERTMS. Pengarna är öronmärkta för mark- och ombordutrustning för godstrafiken, men exakt hur fördelningen av pengarna ser ut att bli klart först kring jul”. Detta enligt Trafikverket.

  Jo jag vet att det är EU-krav att det ska vara ERTMS system nu. Min undran var bara hur det finansierades i Norrtågs fall. De EU-pengar Trafikverket nämner är ju riktade till godstrafiken vad jag förstått. Har det utgått EU pengar även till era persontåg?

  Tycker du själv att det varit en lyckad vinter för Norrtåg med flera? Skulle man ha kunnat göra introduktionen av de nya tågen på något annat sätt? I så fall hur? Skulle info till resenärer kunnat fungera bättre?

  Självklart har jag med flera inte full insyn i Landstinget och hela den koncernen. Vad jag som skattebetalare personligen är bekymrad över är hur används våra skattepengar i denna koloss och vart finns ansvaret för all verksamhet som sker inom Landstinget!

  I dagens tidning kan man läsa om revisorernas kritik mot upphandling inom Landstingets fastighetsavdelning! Lite bekymrad är man över hur verksamheten bedrivs.

  Jag har skrivit det tidigare att är det inte dags att skrota Landstinget och försöka renodla alla olika verksamheter!?

  Tack för tipset om filmen. Ska kolla i kväll:)

 4. Thomas Hartman

  Du har så rätt så. De så kallade ERTMS-pengarna är helt och hållet vikta för godstrafik. Det innebär att Norrtåg inte fått en krona av dessa medel.

  Att kalla denna vinter som lyckad vore väl en klar överdrift. Däremot kan man inte påstå att problemen är särskilt unika för Norrtåg. Snart sagt varje introduktion av nya tågsystem brukar drabbas av initiala störningar som tyvärr skapar irritation och frustration.

  Varför det blir så kan man alltid diskutera, men grunden återfinns nog i att kartan och terrängen inte alltid överensstämmer. Det går helt enkelt inte att teoretiskt återskapa de faktiska körcyklerna i de faktiska väderleksförhållandena i köld- och vindtunnlar. Det optimala vore alltid längre testperioder vilket ekonomin sällan tillåter.

  Personligen så tycker jag nog att resenärsinformationen varit allt för dålig. Jag vet att just den frågan är uppe i diskussionen mellan Norrtåg och operatören Botniatåg. Det sätt vilket avtalen är skrivna på så kan inte Norrtåg kräva några förändringar, men man kan alltid föreslå.

  När det gäller landstinget så har jag inte längre riktigt den insyn som krävs för att ge dig ett rakt svar. Däremot så är det ju ingen hemlighet att jag förespråkar regiontänkandet…

 5. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Thomas Hartman (2013-01-16 13:21)
  Alltså vad jag inte begriper är att när man hade fyra tåg här vilka visade upp svagheterna så borde man väl ha avvaktat med de åtta resterande till dess att de fyra var åtgärdade och då hade man ju också vetat hur de åtta återstående skulle byggas om. Och som du skriver att problemen inte är särskilt unika för Norrtåg så visste man ju i förväg hur dåligt de skulle fungera i vår miljö.

  Det man börjar fundera på nu är om vi överhuvudtaget ska ha persontrafik på räls här uppe eftersom det enligt dig inte längre byggs tåg som fungerar här!? Och vad ska man då med Botniabanan till? Ja man börjar i alla fall att fundera:)

 6. Thomas Hartman

  Jag håller med om att företaget som till verkar tågen borde testat dem i skarpt läge mer än vad som tycks ha skett. Upphandlingen är en så kallad funktionsupphandling som ställt krav på många saker, däribland funktionen under vinterklimat med allt från snörök till is.

  Klart det ska köras tåg i norra Sverige. Tittar man på efterfrågan och hur det fungerade till strax före jul så gick det bra och efterfrågan var stor.
  Jag är övertygad om att parterna kommer att få till detta. Jag har för min del provat att åka tåg både till Örnsköldsvik respektive Lycksele och kommer att göra det oftare när problemen är passerade.

 7. Carl-Axel Otterhall

  Svar till Thomas Hartman (2013-01-16 19:18)
  Hahahaha! Ja den var ju bra:) Nja jag ska definitivt inte utge mig för att vara någon expert på tåg:) Det finns ju som sagt var de som är ”experter”. Jag är bara en av jättemånga skattebetalare som förmodligen är med och finansierar.

  Men om nu Sveriges mest kompetenta experter menar att detta är det bästa tåget för oss så bör de väl i rimlighetens namn vetat att de inte fungerar här som de ursprungligen är byggda? Det borde de väl dessutom ha informerat er om!? Som expert kan man väl inte lita på tunneltester! Då hade ni kunnat avvakta med miljardaffären till dess att tillverkaren/ihopmonteraren Alstom i Tyskland fixat så att tågen fungerat. När de påvisat detta så kunde väl affären genomförts.

  Det handlar om en miljardaffär och utan att vara expert så tror jag att tillverkaren borde vara intresserad av att visa att nu fungerar de – någorlunda iaf – innan affär. Någonstans måste det bara ha blivit ”fel” i denna upphandling! Om det nu inte är så att alla våra experter på tåg finns i Botniatåg som väl till 60% är tyskägt? Det är så många aktörer i farten så jag kan nu blanda ihop dem. Men har för mig att Botniatåg är 40% SJ och 60% Arriva. Rätta mig gärna om jag har fel:)

  Du får ursäkta, men det faller som ett löjets skimmer över denna affär som tydligen kostar Norrtåg ca tvåhundra tusen kronor per dag i leasing. Intäkterna kan ju inte nå upp till vad man budgeterat med nu när flera tåg håller på att åtgärdas! Goodwill har väl bytts ut mot badwill? Frågor som många av oss skattebetalare undrar över är
  1. var har felet vid upphandlingen begåtts?
  2. kostar det här oss skattebetalare något? (Vi vet att det är två års garanti och att Alstom är här och jobbar för fullt) Men man har ju ställt sig i det läget att man har löpande kostnader. Hur finansieras de nu?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.