Årsredovisning Sorsele kommun

Har just suttit och läst årsredovisning för Sorsele kommun 2012. Värre kunde det ha varit. De större minusposterna står Omsorgsnämnden och Bun för. Avrundat är det minus 1,7 miljoner respektive minus 1,9 miljoner. Kommunstyrelsens allmänna och tekniska verksamheter ligger tillsammans på minus 1,3 miljoner.

Intressant är att skatter, räntor, m.m. är betydligt högre än budgeterat – drygt fem miljoner. Vad är m.m.?

I ärlighetens namn ska väl sägas att jag är alldeles för lite insatt i kommunens ekonomi för att egentligen ha en åsikt. Men det finns vissa funderingar som man inte kommer ifrån. De kostnader som uppstått med politikernas frikostiga flyktingpolitik – drygt en miljon 2012 – vilken nämnd får bära det? Och jag kan bara inte tänka mig annat än att samarbetet med VLL har skapat kommunala kostnader. Finns sådana eventuella kostnader under Omsorgsnämnden?

Nu kan man läsa att kommunen vill ”bygga bort” kostnader inom omsorgen och frigöra delar av Solhem. Hoppas att det finns intressenter som vill använda Solhemslokalerna i sin verksamhet redan nu. Men det antar jag att man från kommunens sida redan har koll på så att det blir intäkter på de lokaler som friställs.

Utbyggnad vid sjukstugan innebär väl att Rosengård blir större. Om ungefär 20 åldringar drabbas av nedläggningen av Solhem så bör väl de flyttas över till Rosengård. För de kan väl inte bli varslade som eventuell personal? Blir det då en personalbesparing i och med denna flytt?

Förslaget att Gulan skulle bli någon ankomsthall för färdigproducerad mat från något håll låter ju inte speciellt roligt. Dels för att det är tråkigt att äta sådan mat och dels för i vilken kondition är Gulan? Jag vet att det finns budgeterat för att lägga nytt tak men det kan finnas andra problem i det huset. Det är nu över ett år sedan jag bad om en koll av huset och inget har skett ännu. Risken är att man tar ett beslut att använda huset och därefter kommer obehagliga och dyra överraskningar.

Med viss fasa inför ombyggnationen av sjukstugan väcks minnet av den kalkylerade ombyggnationen av Vindelälvsskolan för ett år sedan. Kostnaden steg med ungefär det tredubbla, om jag fick rätta siffror, på grund av att man inte hade tagit med alla parametrar som påverkades av den ombyggnationen. Därför blev det inte slutfört.

Hur tänker man som politiker? Utbyggnaden av hotellet är positivt om behovet finns. Det är utveckling för kommunen! Och förhoppningsvis ger det någon krona tillbaka till kommunhuset i form av hyra/arrende. Men hur mycket sparar man på att säga upp personal? Och då menar jag personal som behövs så att övrig personal inte ska jobba ihjäl sig och sluta på grund av det. Det här är en balansgång!

Blir man utan jobb så söker man sig kanske härifrån. Vad förlorar kommunen på det? Blir det någon ensam som flyttar eller blir det en hel familj?

Och så var det det här med maten. Är det inte så att på många ställen så har man återgått till det ”gamla”. Att maten tillagas på plats. Det ger dessutom arbetstillfällen. 

Ja det är många parametrar som man som politiker måste sätta sig in i innan man tar beslut!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.