Jag fattar ingenting!!!

Under tyck till Dorotea förs nu en mycket intressant diskussion mellan miljöpartister och realister om jag uttrycker vad jag tänker:) Jag har absolut full förståelse och respekt för oliktänkande och ser det dessutom mycket positivt och utvecklande om det blir diskussioner utifrån olika synpunkter. Man får anledning att tänka till då. Vilket är jättenyttigt! Synd att det i Sorsele inte finns en enda politiker som ger oss den möjligheten!!!

Hur som helst så har JAG fruktansvärt svårt att förstå vad dessa miljöpartister under Tyck till, Dorotea, tror sig kunna uppnå för globala klimatförbättringar genom att straffbeskatta bilismen i Sverige! Man påstår att man värnar om glesbygden men samtidigt vill man med riktade medel göra allt för att försvåra levnadsvillkoren här!

Sverige svarar för en otroligt liten del av vad många forskare anser är den globala uppvärmningen. Men den globala uppvärmningen vill våra miljöpartister och andra miljövänner bromsa upp genom att höja priset på bensin och diesel i Sverige! Och som jag förstått dem så OM vi i lilla Sverige visar vägen för övriga världen så KANSKE andra länder följer efter oss. VI SKALL VARA MARTYRERNA!!!

 

Effekter och sårbarheter

De största temperaturökningarna i Europa förekommer i Sydeuropa och Arktis. De största nederbördsökningarna förekommer i Sydeuropa med vissa ökningar i norr och nordväst. Intensivare och oftare förekommande värmeböljor och översvämningar samt en förändrad spridning av vissa smittsamma sjukdomar och pollen kommer enligt beräkningar att påverka människors hälsa negativt.

Klimatförändringen utsätter ekosystemen för ytterligare tryck genom att många växtsorter och djurarter flyttar norrut och högre upp i terrängen. Det får negativa effekter för jordbruk, skogsbruk, energiproduktion, turism och infrastruktur i allmänhet.

Regioner i Europa som är särskilt sårbara för klimatförändringar är till exempel

 • Sydeuropa och Medelhavsbäckenet (på grund av intensivare värmeböljor och torka),
 • bergsområden (på grund av ökad snö- och issmältning),
 • kustområden, floddeltan och flodslätter (på grund av stigande havsnivåer, kraftigare nederbörd, översvämningar och stormar),
 • Europas norra regioner och Arktis (på grund av stigande temperaturer och issmältning).

 

Klimatförändringar orsakade av människor

Växthusgaser frigörs både genom naturliga processer och mänsklig verksamhet. Den viktigaste naturliga växthusgasen i atmosfären är vattenånga. Mänsklig verksamhet leder till omfattande utsläpp av andra växthusgaser i atmosfären, vilket ökar halterna av sådana gaser, förstärker växthuseffekten och värmer upp klimatet.

De viktigaste källorna till växthusgaser som orsakas av människor är

 • eldning med fossila bränslen (kol, olja och gas) inom elproduktion, transporter, industri och hushåll (CO2),
 • jordbruk (CH4) och förändrad markanvändning såsom avskogning (CO2),
 • avfallsdeponier (CH4),
 • användning av industriella fluorerade gaser”. Källa

Jag stärks i min uppfattning att om man är miljöfanatiker i Dorotea, Porjus, Sorsele, Arjeplog eller i vilken glesbygdskommun som helst så kan man ju ställa bort bilen, skotern, snöslungan, åkgräsklipparen, skippa myseldningen i braskaminen till exempel och på det sättet tro sig rädda världen från det klimathot vi verkar stå inför! Och bara blunda för att det är en ”piss i Mississippi” man så fanatiskt agiterar för!!!

Om man tittar en gång till på vad Europeiska Miljöbyrån tar upp så känns det för mig rent utav förödande för Sverige det Mp och andra miljöfanatiker i Sverige kämpar för! Jag kan tänka mig att exporten av råvaror till exempel kommer att minska drastiskt på grund av de gravt ökade transportkostnaderna i fall att Mp skulle få (tvinga) sin vilja fram i regering/riksdag.

I ”punkt 2” nämns jordbruk och förändrad markanvändning såsom avskogning. Det tror jag personligen är ett nog så stort problem i Sverige som drivmedel. Alltså hur förändras våra vattendrag av tidigare jordbruks gödning vilken fortfarande dräneras ut dit? Hur påverkar alla dessa kalhyggen i vår glesbygd naturens egen upptagningsförmåga vad gäller koldioxid, vatten med mera. Eller beror de ökade översvämningarna i våra älvar av att JAG kör för mycket bil?

Eller vad säger du ”krassoklarsynt” till exempel i fall du läser detta.

Förtydligande till er som inte förstår vad jag menar med ”krassoklarsynt”. Det är en synonym på en enligt hen själv som inte är miljöpartist men tydligen ”miljövän”. Vi hade en del konversationer på en annans blogg jag var inne och kommenterade på.

 

 

 

 

 

 

 

4 kommentarer

 1. krassoklarsynt

  Hej, Carl-Axel!
  Skälet till att jag inte kommenterat ditt inlägg tidigare är att jag inte visste om dess existens (Det är först nu som jag sett din länk till detta inlägg). Men då jag nu har läst din blogg så kan jag inte annat än att konstatera att du sammanfattar det hela ganska bra i din rubrik!

  Du skriver lite längre ned i första stycket att man får anledning att tänka till och att det är jättenyttigt. Jag håller helt med dig om detta och önskar dig lycka till i denna aktivitet närhelst du antar den utmaningen.

  Nu åter till det problem som du så målande beskriver i inläggets rubrik. För att hjälpa dig en bit på vägen så skall jag ge dig ett studietips. Det finns en vetenskapsjournalist som heter Mark Lynas och han har skrivit en bok som heter ”Six degrees: Our future on a hotter planet”.

  Boken gavs ut 2007 och i den försöker författaren att sammanfatta resultaten från alla vetenskapliga artiklar, rörande klimatförändringen, som publicerats fram till dess. Han använder att relativit lättförståeligt språk så det är inga problem att fatta poängen med boken.

  Som du avslutningsvis påpekar så har vi haft en konversation om bl.a. problemen med temperaturhöjningen på jorden men eftersom att all information som jag ”häller över dig” verkar rinna av som vatten på en gås, så hänvisar jag nu till Mark Lynas bok. Jag hoppas att han lyckas där jag misslyckas och att du börjar förstå allvaret i vilket hela samhället befinner sig.

  Du påminner mig inte så lite om mina barn med ditt gnäll om att det inte gör någon skillnad om vi ändrar beteende och ”varför ska vi göra då ingen annan gör…”

  Mina barn brukar säga saker som ”ingen annan måste lägga sig så här tidigt alla andra får vara uppe till klockan nio” eller ”det var han som började, han slog mig först…”

  Det jag brukar säga till dem då, är samma sak som jag nu säger till dig:

  Strunta i om alla andra gör fel, fokusera istället på att göra rätt själv. Din uppgift är att hålla reda på vad du skall göra och försöka göra det så gott du kan.

  När/om du läser Lynas bok så kanske du inser att vi måste sluta använda fossila bränslen. Det är inget som vi kan förhandla om eller tycka är orättvist, det bara är så annars så går vi under. När/om du når dit, på din väg till förståelse, så kan du börja se möjligheter där du tidigare bara sett problem. Skaffa en elbil och spara massor med pengar t.ex.

 2. Carl-Axel Otterhall (inläggsförfattare)

  Men hej sent omsider Krassoklarsynt.

  Oj vad jag har svårt för de som anser sig förmer än andra. Att tycka olika är en sak men att hänvisa till EN vetenskapsjournalist som passar in i ditt eget tyckande tycker jag är mera på barnstadiet än vad du vill göra gällande din jämförelse mellan mig och dina barn.

  ALLA vet att människan i dag påverkar miljön på ett mycket negativt sätt. Fossila bränslen, skogsskövling och kalavverkningar, en enormt energikrävande industri, mycket drivs av kol och gas och så vidare.

  Vad blir bättre i världen om jag skulle skaffa en elbil?

  Ett tips: byt ditt inkognito från ”Krassoklarsynt” till ”Troende”;)

  Svar önskas:)

  • krassoklarsynt

   Hej, igen!

   Forskarkåren står i stort sett enig i frågan om vad växthusgaser och tillhörande temperaturhöjning har för effekt på vårt samhälle. Anledningen till att jag hänvisade till Mark Lynas är att han har ”gjort jobbet” åt oss, d.v.s han har läst i stort sett allt som skrivits, vad gäller vetenskapliga artiklar, inom detta område och sammanfattat resultatet på ett lättförståeligt sätt.

   Om du misstror honom så kan du naturligtvis läsa forskarrapporterna direkt. Varför inte börja med rapporten från FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), den fulla rapporten är på 375 MB (http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/) den kan vara lite dryg att ta sig igenom men om man inte litar på sammanfattningar så finns det inga genvägar. Det är f.ö. väldigt många klimatforskare som varit delaktiga i nämnda rapport.

   Om nu alla vet att människan påverkar miljön på ett mycket negativt sätt, varför är det då så svårt att acceptera att vi måste göra någonting åt det?

   Läs Lynas eller IPCC-rapporten, där framgår det tydligt att vi inte har något att välja på, det finns inget alternativ om vi vill överleva som art.

   Det finns massor med problem i samhället idag men problemet med växthusgaser sticker ut p.g.a. dess allvarliga konsekvenser. Några exempel på vad som kommer att hända:
   – Temperaturen höjs och klimatet förändras. Detta får till följd att
   -havsytan stiger och vi får mindre landområden att odla på samtidigt som att det växer sämre med mindre skördar som följd.
   -Glaciärer, som har en utjämnade effekt på nederbörden, smälter bort och t.ex. regnskogen i Amazonas kommer att dö p.g.a. torka
   -Skogsbränderna kommer att bli mera frekventa och omfattande.
   – Dynamiken i vädret kommer att bli större d.v.s. extremare temperaturtoppar, mycket varmare där det är som varmast och mycket kallare där det är som kallast
   -Vissa delar av jorden (troligen många av de mest tätbefolkade områdena) kommer att bli så varma att det inte går att överleva utan kylanläggningar där (människan klarar inte temperaturer över 48 grader någon längre tid).
   -Andra delar av jorden kommer att drabbas av översvämningar som gör dem obeboeliga.
   -När temperaturhöjningen når sju grader så frigörs det så mycket koldioxid från haven och marken (det är bundet i tjälen där det är permafrost idag) så vår atmosfär inte kommer att gå att andas. Om det går så långt så är det inte bara samhället som går under utan det mesta av jordens djurliv kommer då att försvinna.

   Vid en jämförelse så ter sig de flesta andra problem som vi har i samhället som ganska obetydliga. Jag menar inte att vi skall sluta bry oss om andra problem, jag vill bara att problemet med växthusgaser skall tas på det allvar som det förtjänar. Vi MÅSTE sluta använda fossila bränslen

   Om du läser klimatforskarnas rapporter (eller dess sammanfattningar) så inser du snart att det jag beskrivit ovan är en realitet om vi inte gör något.

   Du frågar varför du skall skaffa en elbil, jag tycker att jag med ovanstående problembeskrivning besvarar den frågan.

   Du brukar hävda att ”vi är så få i glesbygden att det inte påverkar någonting”, men det gör det. Det förhåller sig nämligen på det viset att vår atmosfär är global så allt som vi släpper ut eller inte släpper ut påverkar hela atmosfären runt hela jorden.

   Det är naturligtvis så att om alla andra slutar att använda fossila bränslen utom du och dina grannar så kommer det att gå bra ändå. Om däremot, tillräckligt många människor och tillhörande grannar resonerar som du gör, då kommer problemen som jag beskrivit ovan att bli verklighet.

   Avslutningsvis så kan jag dementera det där med ”troende”, eftersom att ni är så många som resonerar på det sätt som du gör:
   ”vi är så få så det spelar ingen roll vad vi gör, därborta är det många, de får lösa det här”
   Jag är inte troende. jag misströstar eftersom att som vi beter oss så går vi under och alla tycker att någon annan får göra något.

   Det påminner lite om att sitta i en läckande båt ute på havet och alla måste ösa så mycket som möjligt men alla tänker istället ”jag väger så lite så jag påverkar ingenting, de som är tunga får ösa!”

Lämna ett svar till Carl-Axel Otterhall Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.