Norrbotniabanan

Ja det är säkert bra. Men för vem/vad? 27 miljarder plus alla fördröjningar av överklaganden och felberäkningar så blir nog slutnotan 40-50 miljarder. Visst minskar det restiden mellan orterna vid kusten – de gånger allt fungerar som det ska. Så långt är jag med.

Jag köper även det här med att överföra godstrafik från väg till järnväg. Det låter ju jättesunt. Men det finns ju redan järnväg – inte minst Botniabanan. Hur mycket gods transporteras där i dag? Jag har googlat lite men hittar inga uppgifter. Någon som har bra länkar eller vet?

Vad jag tror så finns det en stor övertro bland våra politiker angående godstransporter på järnväg – ju längre till vänster man kommer ju mer verklighetsfrämmande blir man. Att Jonas Sjöstedt tar åt sig äran och yvas över att han nu fått sin vilja igenom är ju bara bullshit. Både S och Mp har väl ungefär lika dålig verklighetsförankring! Om man beaktar att Edward Riedl (M), som var så stolt för att regeringen skulle tillskjuta några miljoner för att stärka upp Inlandsbanan så att man till exempel skulle ha timmertransporter där, så förstår man hur illa det blir åt vänsterhållet. Var finns sågverken och massafabrikerna? Det måste vara något jag bara inte förstår i detta resonemang!

Järnvägen – både kustbanan, inlandsbanan och några tvärbanor har funnits i närmare hundra år. VARFÖR TRANSPORTERAS INTE MERA GODS I DAG PÅ DESSA? Min personliga teori är att funnits det ekonomi och en fungerande logistik skulle det säkerligen vara så. Men nu är det inte så! Dessutom går det ju inte med nuvarande tågtrafik att säga när godset anländer!!! Och på vilket sätt kommer en Norrbotniabana att göra saken bättre? Ja jag vet att jag återigen kommer att bli ”idiotförklarad” och kallad negativ från Region Västerbottens håll – men faktum kvarstår!

Umeå kommun skulle ju själva kunna nyttja Botniabanan/kustbanan för transport av den mat de köper till äldreomsorgen från Märsta! Vore ju perfekt!!! Men icke – det skall transporteras i lastbilar som ska gå längs E4:an!!! Men lastbilarna får visst inte vara äldre än fyra år! Visst är det fantastiskt hur våra skattemedel används!? Vem från kommunens sida håller koll på varje transport och transportfordon?

Malmbanan fungerar utmärkt! Undantagen för när det blir stopp är marginella. Men det är något helt annat än vår svenska soppa till tågtrafik!

Hur mycket av det Schenker, DHL och alla andra svenska och utländska transportfirmor transporterar kors och tvärs i landet anser förespråkarna skulle kunna överföras till järnväg om en Norrbotniabana kom till? Skulle vara mycket intressant att veta! Råvaror tror jag fortsättningsvis kommer att exporteras med båtar. ”Effektiva gröna godståg” genom Europa, vilket KTH:s järnvägsgrupp nu har som projekt verkar lite intressant. Men hur ”grön” blir sträckan mellan Umeå – Luleå om man räknar in alla de år det tar att bygga den med alla miljöförstörande utsläpp och negativa naturingrepp detta inbegriper?

Hur som helst så en förutsättning för att tåget överhuvudtaget ska bli ett alternativ bör väl i första hand vara att trafiken fungerar. Och det gör den inte i dag!!! Jag anser att man i Sverige först och främst bör prioritera den befintliga järnvägen och se till att den fungerar innan man ”kräver” en Norrbotniabana.

DEN STÖRSTA FARAN FÖR GLESBYGDEN, som jag ser det, med transporter fokuserade till järnvägen är att förädling och diverse produktion kommer att hamna vid järnvägsknutpunkter vid kusten. All förädling i inlandet skulle bara försvinna med allt vad det innebär men det ligger ju också i linje med vad ALLA partiers riksdagspolitiker jobbar för!

Men om vi försöker vända det här med gods på tågtrafiken till något positivt för oss inlandsbor så har det inte blivit någon större hit under de hundra år som möjligheten funnits. Vad talar för att det skulle bli det nästkommande hundra år?

Vilket tryck är det i dag på omlastningscentralen i Storuman som kostade 55 miljoner att bygga upp?

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.