Heja Sorsele

Jag läste först Kinna Perssons blogg och hennes länk till fischyourdream.com En mycket spännande satsning på Ammarnäs av ett utomstående etablerat företag. Ska bli spännande att följa utvecklingen där.

I nästa ögonblick läser jag detta. Sorsele som ett pilotprojekt med subventionerade kollektiva resor till Arvidsjaur flygplats. Även från Arvidsjaur antar jag. Underbart! Tyvärr verkar man inte ha klart för sig för vad biljettpriserna blir för resenärerna!? Så det kanske är lite tidigt att jubla redan nu. Men det ser onekligen positivt ut. Och nästan mest positivt är att Region Västerbotten verkar ha en roll i det hela. ”Heidi Thörnberg, chef för kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten, kan i dag inte säga vad kostnaden för transporten kommer att vara”, Äsch då. Då vet vi ju inte hur bra detta blir!

Jag var så positiv för Sorseles skull när jag började skriva detta inlägg men så börjar man komma in på Region Västerbotten. Vad fasiken är Kollektivtrafikutredningen? Sitter de över Länstrafiken? Och eftersom det verkar finnas en chef för dem så finns det ju ett antal under henne! Hmm……..Vad gör de på dagarna?

Kontentan för de subventionerade resorna verkar dock se ut enligt följande: ”Trafikverket kommer att stå för halva kostnaden i försöket medan landstinget och Sorsele ska dela på resten av notan. Storleken på den är inte klar i dagsläget.

Personligen tvivlar jag nu på hela grejen. LANDSTINGET ska alltså – utan att klara sin sjukvård – vara med och finansiera även detta projekt!? JAG FATTAR BARA INTE VAD LANDSTINGET HAR ATT GÖRA MED SUBVENTIONERADE KOLLEKTIVA RESOR MELLAN SORSELE OCH ARVIDSJAUR FLYGPLATS ATT GÖRA. Är inte sådant numera Region Västerbottens uppgift??? Eller är detta ett tydligt bevis på onödigheten av Region Västerbotten!? Eller onödigheten av Landstinget? Finansierar vi skattebetalare dubbla organisationer som ansvarar för samma saker?

 

 

3 kommentarer

 1. Heidi Thörnberg

  Hej Carl-Axel

  Här kommer en något mer utförlig förklaring, men om du har ytterligare frågor, får du jättegärna höra av dig.

  Enligt en överenskommelse om kostnadsfördelning mellan landstinget och Västerbottens kommuner är landstinget finansiär av den trafik som passerar kommun- eller länsgränser.
  I många av länets mindre kommuner ersätter länsbussarna även kommuntrafik och därför är den ekonomiska fördelningen ett samintresse och delas enligt en utarbetad modell mellan respektive kommun och landstinget. Så blir det även utifall marktransporten mellan Sorsele och Arvidsjaur flygplats blir verklighet. Men det rör bara halva den reella kostnaden då Trafikverket står för resterande del.

  Om marktransporten mellan Sorsele och flygplatsen i Arvidjaur ska bli av, är ytterst en fråga för Sorsele kommun och landstinget att ta ställning till. Beslut kommer fattas någon gång under våren. Då kommer de även ta ställning till den reella kostnaden, som för närvarande inte är känd.

  Det beslut som Kollektivtrafikmyndigheten fattade i fredags är av strategisk och principiell karaktär. Underlaget har utformats i samråd med såväl landstinget som Sorsele kommun och Trafikverket. Alla parter är så här långt väldigt positiva. Försöket ses som en möjlighet för Sorsele kommun att uppnå ökad tillgänglighet för både kommuninvånare att nå flygplatsen men också för tillresande och utveckling av näringslivet, exempelvis testverksamhet och turism.
  Att Trafikverket betalar halva kostnaden är givetvis en positiv faktor som gör att försöket kan genomföras till en rimlig kostnad. Givetvis ska vi berätta mer om detaljerna när de är klara.

  Enligt Kollektivtrafiklagen som gäller från den 1 januari 2012 ska varje län ha en Kollektivtrafikmyndighet med det strategiska ansvaret för länets kollektivtrafik. Enligt direktiven ska den relativt nya myndigheten tillhöra en organisation med ett regionalt utvecklingsuppdrag. Därför ingår Kollektivtrafikmyndigheten i Region Västerbotten.
  Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten består av mig som chef och en strateg. Kollektivtrafikmyndigheten genom Region Västerbotten äger Länstrafiken AB som operativt genomför och upphandlar trafiken i länet.

  Vänliga hälsningar

  Heidi Thörnberg, chef för Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten som är en del av Region Västerbotten.

  • Carl-Axel Otterhall (inläggsförfattare)

   Hej Heidi och tack för jättebra info. Jag trodde att all sorts kollektivtrafik i länet – även om det handlar om kommun/länsöverskridande sådan – numera fanns under RV. Så är tydligen inte fallet om jag förstått dig rätt. Det bör väl i praktiken innebära att det sitter personer inom VLL som också jobbar med kollektivtrafiken i någon form? Eller är det bara pengarna som finns inom VLL?

   Det är hur som helst en mycket intressant idé ni presenterat:)

 2. Heidi Thörnberg

  Hej igen

  Region Västerbotten har med Kollektivtrafikmyndigheten och kollektivtrafikutskottet, det strategiska ansvaret för länets kollektivtrafik. Så är bestämt av regeringen.
  Den ekonomiska överenskommelsen mellan kommuner och landstinget förändrades dock inte i och med Kollektivtrafikens bildande. Landstinget har fortfarande pengarna för genomförandet och är med sitt medlemsskap i Region Västerbotten representerade i utskott, styrelsen och fullmäktige. Landstinget har en trafikstrateg som håller i den mer detaljerade planeringen inför beställning av trafik till Kollektivtrafikmyndigheten.
  Jag vill dock betona att samarbetet mellan Västerbottens kommuner, Västerbottens läns landsting, Kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken AB fungerar väldigt bra, vilket är en förutsättning för att bra förslag ska bli genomförbara. 🙂

  Hälsningar Heidi Thörnberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.