Nu börjar det gunga runt Region Västerbotten

Av , , 4 kommentarer 20

Arbetarpartiet (AP) i Umeå reagerar nu och vill lägga ner Region Västerbotten. Likaså har någon från Dorotea lämnat in ett medborgarförslag där man vill att kommunen skall gå ur Region Västerbotten.

Jag vet inte … men det kanske är rätt väg att gå för att skapa en nystart utan att våra styrande landstingspolitiker överhuvudtaget skall vara involverade. De klarar ju inte ens av sjukvården! Varför ska de ha förtroende att hålla på med en massa annat också? Vad jag dock anser är att ett ”Region Västerbotten” vore bra och borde fylla en jättestor funktion för HELA LÄNET! Dock inte under ledning av ett gäng inkompetenta Landstingspolitiker (S), (Mp) och nu återigen (V) med majoritet i Umeå.

Dessa politiker skapade Region Västerbotten där man i sitt ego trodde att Umeå skulle bli ”residensstad” för den tänkta storregionen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. De andra länen backade ur storregionstanken och där står vi nu med vårt Region Västerbotten skapat utifrån att leda en storregion. Felet med Region Västerbotten är inte de själva – utan felet är våra till synes orubbliga Landstingspolitiker!

Mitt förslag till ett Region Västerbotten (hädanefter RV):

1. frigör RV från Landstinget och deras politiker

2. RV ska inte vara politiskt styrt på det sätt det är i dag – Umeå i fokus alltså.

3. RV skall bestå av bred och hög kompetens som kommunpolitiker, tjänstemän, företagare med flera inom länet kan nyttja.

4. RV skall jobba för utveckling av hela vårt län vad gäller infrastruktur i olika former (dock inte vilka vägar som skall förbättras), turism, företagande, utbildning, kultur, idrott, integration, med mera. Tänk om Södra Lappland initialt fått adekvat hjälp med sitt destinationsprojekt så att man förhoppningsvis inte hamnat i det läge man är i dag. Politiker ska inte driva projekt!!!

5. TÅGTRAFIK och LÄNSTRAFIK ska RV INTE syssla med!!!

6. Sådant här skall RV absolut INTE syssla med! Dock kan jag tänka mig att man är med och utvecklar typ telemedicin för det faller på sätt och vis under infrastruktur.

Hur skall denna organisation finansieras undrar kanske någon. Ja min personliga åsikt och teori är på samma sätt som nu! 15 kommuner betalar in en liten avgift och helt plötsligt finns där dryga 200 miljoner kronor för organisationen. Lite hokus pokus känns det som, men jag kan i alla fall inte tänka mig att Landstinget gått in med pengar från vår landstingsskatt vilken väl skall gå till sjukvården!? Eller…?

4 kommentarer

Nu får det vara nog Peter Olofsson!!!

Av , , Bli först att kommentera 19

”- Personalbristen är ett samhällsproblem, säger han. Jag är orolig”. Länk finns här (vk plus tyvärr). Fråga: vem har skapat detta ”samhällsproblem”?! Att inkompetenta politiker inte kan ta sitt ansvar är för mig en gåta.

”Olofsson menar att det är viktigt att staten, kommunerna och landstingen gör gemensam sak för att försöka komma ur den situation, med brist på flera yrkesgrupper, som de nu har hamnat i. – Vi borde ta fram en gemensam handlingsplan, säger han. Men den väg vi har valt här i Västerbotten är inte fel.”.

”Som de nu har hamnat” i säger han. Varför blanda in kommuner och staten i ett problem som Landstingspolitikerna inte hamnat i – utan själva skapat? Sedan säger han att ”den väg vi har valt här i Västerbotten är inte fel.” Ifall att han syftar på Projekt Balans och alla stängda avdelningar på NUS så vet vi alla vad vi har att vänta! Jag undrar hur mycket SJUKVÅRD det finns kvar i vårt län efter innevarande mandatperiod. Däremot är jag övertygad om att det vimlar av byråkrater, administratörer och kommunikatörer inom HELA Landstingsorganisationen!

Det blir väl inga mer pengar till våra Landsting trots vår S-regering. Ni som följde med i media före valet minns väl hur Olofsson for runt bland S-kommunerna och ”skrev avtal” att bara det röstades S i riksdagsvalet och att S skulle få makten då skulle det regna pengar över Landstingen. Har han begått någon form av avtalsbrott?

Men ekonomin är i balans tydligen!? Rubriken till artikeln lyder enligt följande:

”Landstinget klarar budget trots underskott”.

”Landstingsrådet Peter Olofsson (S) menar att de har ordning och reda och en stabil ekonomi trots att verksamhetsunderskottet eskalerar.

– De finansiella inkomsterna är också en del i vår ekonomi, säger han”.

Underförstått (om jag förstår saken rätt) så är det återbetalningen av försäkringspengarna de räddas ekonomiskt av. Men hur ser det ut verksamhetsmässigt?

Hur länge har Sverige råd med dessa oerhört dyrt skyddade verkstäder som Landsting och Regioner!? Hur långt ner ska det få gå med vår välfärd innan Riksdag och Regering börjar fatta att något måste göras?

Jag har varit mycket tveksam till privatisering av skola, vård och omsorg men har börjat byta uppfattning. Alternativt förstatligande! Jag har exempel från närstående som har provat på båda vårdformerna. Den offentliga dissas och den privata hyllas! Jag börjar förstå varför! Tyvärr förlorar Lycksele sin Medicinkonsulten. De har en, som jag förstått det, uppskattad verksamhet med enligt uppgift via vk.se 4 500 personer listade hos dem i dag. Om man läser länken till dem så har de av VLL fått betydligt fler åtaganden utan ekonomisk kompensation. Men de hade ändå ett ekonomiskt överskott så de kunde lösa ut en delägares dödsbo från ägandet av aktiebolaget med ett par miljoner.

Då reagerar LiseLotte Olsson (V). Vad hon menar fattar jag inte riktigt men förmodligen handlar det om att en verksamhet (nu privat) har ett visst kapital att röra sig med. Självklart måste verksamheter dels vara bra och kunna gå med vinst. Västerbottens Läns Landsting går också med vinst!!! Skillnaden är bara att ”vinsten” inom Landstingen döljs i löner till ett otal övertaliga medarbetare!!!

Jag kan tänka mig att samma politiker som INTE klarar av den i och för sig komplexa uppgiften det måste vara att driva sjukvård och allt annat som åligger dem, står på barrikaderna och hytter nävarna mot skolan och Alliansens misslyckande med kunskapsinlärning bland våra barn och unga. Men jag ifrågasätter skarpt våra Landstingspolitikers egna kunskaper i den roll de har!

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Vindkraft på ”Sandselehöjderna”

Av , , 10 kommentarer 8

Hur ska man undvika det? Agiterar man emot så känns det inte bra mot två hyvens personer vi har i kommunen. Den ene är kommunalråd, den andre är kommunstyrelsens vice ordförande. Gemensamt för båda är att de har privata ekonomiska vinstintressen i en vindkraftsetablering på Sandberget i egenskap av markägare. Hur beter man sig i en sådan situation om man inte vill ha vindsnurror i vår ”vildmark”? Personligen är jag emot för jag förstår inte nödvändigheten av att de skall placeras och förstöra ”Europas sista vildmark”. Malå/Åmliden är för mig ett skräckexempel! Skall Sorsele förstöras på samma sätt? Men hur ska man som kommuninvånare tänka eller bete sig när två olika intressen står emot varandra?

Nu har Caisa (vårt f.d. kommunalråd) via media gått ut med sin åsikt. Som kommunalråd var hon helt tyst i frågan!!! Och det kan jag till viss del förstå eftersom politikerna sitter i samma – om inte större – problem i frågan. Kjell Öjeryd – kommunalråd – menar att han är jäv och kommer inte att sitta med i några beslut. Men hur påverkar det våra beslutstagande politiker att bestämma något som kan bli till för- eller nackdel för en kollega? Jag anser att detta är en mer eller mindre absurd situation. Man borde inte behövas ställas inför sådana här situationer. Läs detta och detta ni som liksom jag grubblar lite på nödvändigheten av vindkraftverk i Norrland.

Byggnationerna på Abmoberget blev stoppade på grund av den negativa natur/djurpåverkan det skulle åsamka. På Sandberget blev undersökaren/observatören stoppad och utbytt!? Nu är detta bara information mun till mun men ingen ”rök utan eld”. Utifrån detta rykte skulle det vara intressant att veta hur undersökningen av Sandberget/Sandselehöjden gått till och om någon av de som undersökt området blivit utbytt och i så fall varför.

Min åsikt är glasklar men frågan är jättekänslig och jag vill inte driva min personliga åsikt i respekt för några andra personers personliga vinningar. Det är absolut inget jag missunnar dem. Vad tycker turistnäringen om detta? Innebär deras officiella tysthet att de inte ser några problem här?

 

 

 

10 kommentarer

Färdigeldat?

Av , , 32 kommentarer 13

”Vedeldning bakom 1 000 dödsfall” står att läsa i vk.se i dag. Jaha då blir det snart förbjudet kan man tänka.

En ny rapport som Umeå universitet och IVL Svenska miljöinstitutet gjort på uppdrag av Naturvårdsverket visar att över 5 000 personer dör en för tidig död på grund av luftföroreningar årligen i Sverige.

Vedeldning står för en viktig del, cirka 1 000 dödsfall”. ”Bertil Forsberg säger att vedeldning kanske är en lika viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar som bilavgaserna, och en större riskfaktor än ”dubbdäckspartiklar”.

Jag är förundrad över dessa som forskar som kan dra sådana konkreta slutsatser. Som jag förstår det finns det många olika luftföroreningar som de drabbade personerna fått i sig. Hur kan man precisera att av 5000 för tidigt döda i vårt land på grund av ”dålig luft” (bara det känns lite suspekt) så har just 1000 personers för tidiga död orsakats av vedeldning. Det känns lika långsökt som att precisera hur många som dör av de partiklar som dubbdäcken orsakar. Men forskningen behöver pengar och resultat måste man redovisa!

Det är absolut jättebra att det forskas! Men att, som jag ser det, publicera sådana här tveksamma resultat kan ju bli förödande. Om nu politiker – framför allt det glesbygdsfientliga Mp som i dag sitter i regeringsställning – tar detta på allvar och kräver förbud av vedeldning vad händer då? I artikeln nämns braskamineldning i städerna men det vet vi att det är vi på glesbygden som drabbas mest av ett eventuellt sådant förbud. På samma sätt som alla andra straffskatter vilka Mp ska ”rädda” den globala miljön med!

För mig är det två saker detta handlar om:

1. MILJÖFÖRSTÖRELSEN – mitt förslag är att i Sverige förbjuda charterresor och semestertrippar i bil. Hur mycket av vår miljöförstörelse står dessa egentligen för? Vad säger forskningen?

2. FÖR TIDIG DÖD – mitt förslag där är att

a) lägga ner Landstingen som på grund av inkompetent ledning vållar oerhört många personers för tidiga död – både direkt och indirekt (gäller både patienter och personal) – på grund av den misär som nu råder inom sjukvården.

b) stoppa all tobak- narkotika- och alkoholförsäljning i Sverige – i butiker, på Systembolag, på gatorna, på internet och på krogar.

c) återgå till det gamla systemet att låsa in/vårda personer som är farliga för samhället och/eller för sig själva – typ det gamla Umedalen.

Oj nu kommer jag att få på skallen:) Som försvar måste jag väl erkänna att ovanstående är orealistiskt. Men där någonstans finns de stora vinsterna! Vilket politiskt parti skulle ha något av det i sitt valprogram? Däremot är jag rädd att det bara är en tidsfråga innan vedeldning förbjuds. Det är ett ganska enkelt beslut att ta och drabbar inte gemene man (väljare) på samma sätt som mina förslag. Förbud av vedeldning har varit uppe tidigare och som sagt var nu har vi Mp i regeringsställning!

 

32 kommentarer